PROFESÖR DR.

İsim:

ÖZLEM KORAY

e-Posta:

okoray

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Temel Eğitim

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Fen Bilgisi Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/09/1993 - Bitiş Tarihi 30/06/1997

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/09/1997 - Bitiş Tarihi 15/09/2000

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/09/2000 - Bitiş Tarihi 14/11/2003

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Tasarlanmış Fen Bilimlerine İlişkin Yaratıcılık Değerlendirme Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

ADNAN AKYÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen temelli eleştirel okuma etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğretmenler tarafından değerlendirilmesi

GAMZE YİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi sürecindeki deneyimlerinin ve pandemi sonrası sürece ilişkin önerilerinin belirlenmesi

SERPİL DELİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeki Aslan'ın değerlendirmeleriyle Türkiye'de astronomi eğitimi

YEŞİM YAVUZ ÇİV
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde yaratıcı zıt düşünme (creact) tekniğinin ortaokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi

HALE HİTİT AKDENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde eleştirel okuma uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi

DİDEM BORAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ortaöğretim öğrencilerinin değerlendirme deneyimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

SEÇİL TURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fizik eğitiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin kullanılmasının öğrenme ürünleri üzerine etkisi

VELİ ÇAKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde argümantasyon yönteminin kullanılmasının akademik başarı, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi

ÖZGE YILDAN ASLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde eleştirel okuma uygulamalarının kullanılmasının akademik performans ve problem çözme becerisi üzerine etkisi

SERCAN ÇETİNKILIÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde yaratıcı zıt düşünme (YAZID) tekniğinin kullanılmasının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme becerileri üzerine etkisi

TÜLİN KARACA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eleştirel okuma uygulamalarının kullanıldığı fen öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisi

FERDİ AKIN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve teknoloji dersinde (7. sınıf) beyin temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarı, derse yönelik tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi

ÖZKAN YILDIRIM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve Teknoloji dersinde Birleştirme II (Jigsaw II) Yönteminin kullanılmasının ve sosyo-ekonomik düzeyin öğrencilerin akademik başarı, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi

CEVAT AYNA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından eleştirel düşünme eğilimleri, problem çözme becerileri ve akademik başarı düzeylerinin incelenmesi

GÜLNUR CANDAN GÜRLEYÜK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Materyal tasarımı ve geliştirilmesinde proje tabanlı öğrenmenin kullanılmasının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi

ESRA BİRİNCİ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve öğrenmenin kalıcılık düzeylerine etkisi

NURİYE AZAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Çevre eğitiminde küresel ısınmanın öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi

GÜLÇİN ERDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

Fen bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi

KORAY TAVUKCU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen eğitiminde yaratıcı düşünme temelli bilimsel yöntem sürecinin öğrenme ürünlerine etkisi

GÜLPINAR AKSOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (19)

Experiences of Science Teachers during the Pandemic-Based Distance Learning Process and Their Recommendations about the Post-Pandemic Process

Journal of Education in Science, Environment and Health

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 144- Deli Serpil, KORAY ÖZLEM, KAHRAMAN EMİNE

Endeks:ERIC ISSN:2149-214X doi:10.55549/jeseh.01113677

Website

The Use of Critical Reading in Understanding Scientific Texts on Academic Performance and Problem-solving Skills

Science Education International

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 31 Sayfa: 400- KORAY ÖZLEM,Çetinkılıç Sercan

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2077-2327 doi:10.33828/sei.v31.i4.9

Website

The Use of Standardized Feedback for Teaching Material Preparation: The Opinions of Preservice Science Teachers

Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 11/2020 Sayı: 90 Cilt: 20 Sayfa: 1- KAHRAMAN EMİNE,KORAY ÖZLEM

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1302-597X doi:10.14689/ejer.2020.90.5

Website

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Değerlendirme Deneyimi Ölçeğini Uyarlama Çalışması

Turkish Studies (Elektronik)

Tarih: 1/2020 Sayı: None Cilt: 151 Sayfa: 283- KAHRAMAN EMİNE,KORAY ÖZLEM,TURAN SEÇİL,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

ALTERNATIVE ASSESSMENT TOOLS BASED ON A FEEDBACK PROCESS: PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

Malaysian Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 50- PEKBAY CANAY,KORAY ÖZLEM

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2289-3024

Website

High School Students’ Opinions About Using The Flipped Classroom In Physics Teaching

Turkish Online Journal ofEducational Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 619- KORAY ABDULLAH, Çakar Veli, KORAY ÖZLEM

Endeks:ERIC ISSN:2146-7242

Website

Pre-Service Preschool Teachers’ Opinions About The FormativeAssessment

Turkish Online Journal ofEducational Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 346- KORAY ÖZLEM,KAHRAMAN EMİNE

Endeks:ERIC ISSN:2146-7242

Website

The Effect of Using the Creative Reversal Act in Science Education on Middle  School Students’ Creativity Levels

Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 67 Cilt: 17 Sayfa: 199- KARACA Tulin,KORAY ÖZLEM

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1302597X doi:10.14689/ejer.2017.67.12

Website

Pre service science teachers opinions about using thefeedback process in the preparation of teaching materials

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: None- KORAY ÖZLEM

Endeks:ERIC ISSN:1609-4913

Website

AN ANALYSIS OF PRE SERVICE TEACHERS OPINIONS ABOUT THE FEEDBACK AND CORRECTION PROCESS IN THE PREPARATION OF TEACHING MATERIALS

Journal of Theory and Practice in Education

Tarih: None/2016 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 844- KORAY ÖZLEM,KAYA BENGİSU,PEKBAY CANAY

Endeks:EBSCO ISSN:1304-9496

Website

How Effective is Critical Reading in the Understanding of Scientific Texts

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 2/2015 Sayı: None Cilt: 174 Sayfa: 2444- Ferdi Akın,KORAY ÖZLEM,Koray Tavukçu

Endeks:Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.915

Website

The Effectiveness of Problem-based Learning Supported with Computer Simulations on Reasoning Ability

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 1/2013 Sayı: None Cilt: 106 Sayfa: 2746- KORAY ÖZLEM, KORAY ABDULLAH

Endeks:CROSSREF ISSN:1877-0428 doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.315

Website

The effectiveness of problem based learning supported with computer simulations on academic performance about buoyancy

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies

Tarih: 1/2011 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 293- KORAY ÖZLEM

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Simple production experiment of poly 3 hydroxy butyrate for science laboratories and its importance for science process skills of prospective teachers

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 39- Özlem Koray, Serdar Köksal

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on creative and logical thinking abilities of prospective teachers

Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Tarih: 1/2009 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 1- KORAY ÖZLEM,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR

Endeks:ERİC ISSN:None

Website

Enhancing problem solving skills of pre service elementary school teachers through problem based learning

Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Tarih: 1/2008 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 1- KORAY ÖZLEM,Presley Arzu,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,ÖZDEMİR MUHAMMET

Endeks:ERİC ISSN:None

Website

The effect of creative and critical thinking based laboratoryapplications on academic achievement and science process skills

İlköğretim Online Dergisi

Tarih: 6/2007 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 377- KORAY ÖZLEM,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,ÖZDEMİR MUHAMMET,Presley Arzu İrfan

Endeks:Ulakbim ISSN:None

Website

İlköğretim Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık ile İlgili Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların 6 7 ve 8 Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2003 Sayı: 13 Cilt: 1 Sayfa: 187- KORAY ÖZLEM,TATAR NİLGÜN

Endeks:Ebsco ISSN:None

Website

İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları

Hacettepe Eğitim Dergisi

Tarih: 6/2002 Sayı: 23 Cilt: 23 Sayfa: 67- BOZKURT ORÇUN,KORAY ÖZLEM

Endeks:Ulak bilim ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (20)

Prof. Dr. Zeki Aslanın Değerlendirmeleri ile Türkiyede Astronomi Eğitimi

Cumhuriyet University

Tarih: 6/2022 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 500- Çiv Yeşim Yavuz, SAKA YAVUZ, KORAY ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.1026092

Website

Ortaöğretim Öğrencilerinin Geribildirim Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 34 Cilt: 14 Sayfa: 215- TURAN SEÇİL, KORAY ÖZLEM, KAHRAMAN EMİNE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-4990 doi:10.29329/mjer.2020.322.10

Website

Ortaöğretim Öğretim Öğrencilerinin Değerlendirme Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Değişkeni Açısından İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 34 Cilt: 14 Sayfa: 215- TURAN SEÇİL, KORAY ÖZLEM, KAHRAMAN EMİNE

Endeks:EBSCO ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2020.322.10

Website

Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Eleştirel Okumanın Bilimsel Metinlerin Anlaşılmasında Kullanılması

Anadolu Öğretmen Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 57- ÇETİNKILIÇ SERCAN, KORAY ÖZLEM

Endeks:ESJI ISSN:2587-1706

Website

An Investigation of The Convenience of Cartoon Films In Terms of Developmental Levels of Pre-School Children

The Online Journal of New Horizons in Education

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 13- ZORLU FULYA, YEŞİLYURT ERHAN, KORAY ÖZLEM, GÜNGÖR BAHRİYE, TOM ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7374

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2008 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 125- KORAY ÖZLEM,AZAR ALİ

Endeks:ASOS

Lise Öğrencilerinin Çözünürlük Konusunda Günlük Yaşamla İlgili Olaylarda Gözlenen Kavram Yanılgıları

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2007 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 241- Özlem Koray, N Akyaz, Serdar Köksal

Endeks:ASOS

Bilimsel Süreç Becerilerinin 10 ve 11 Sınıf Kimya Ders Kitapları ve Kimya Ders Müfredatında Temsil Edilme Durumları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 59- KORAY ÖZLEM,Bahadır Habibe,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR

Bilimsel süreç becerilerinin 9 sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2006 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 147- KORAY ÖZLEM,Bahadır Habibe,Geçgin Fethiye

İlköğretim Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı ve Teknoloji Temelli Materyallerin Yaratıcılık Boyutları Açısından İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Tarih: 6/2006 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 129- Tuğba Yanpar, Özlem Koray, Ramazan Parmaksız, Ali Arslan

Altı düşünme şapkası ve nitelik sıralama tekniklerinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik öğrenci görüşleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Tarih: 6/2005 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 379- KORAY ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-4832

İlköğretim öğrencilerinin birimler hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları kütle ve ağırlık örneği

İlköğretim Online Dergisi

Tarih: 6/2005 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 24- KORAY ÖZLEM,ÖZDEMİR MUHAMMET,TATAR NİLGÜN

Endeks:Ulak bilim

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genetik Ünitesi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2005 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 415- TATAR NİLGÜN,KORAY ÖZLEM

Endeks:asos

Öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma Kastamonu İli Örneği

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2005 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 93- ALTUNÇEKİÇ ALPER,YAMAN SÜLEYMAN,KORAY ÖZLEM

Endeks:ASOS

Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 17 Cilt: 1 Sayfa: 38- Özlem Koray, A Altunçekiç, Süleyman Yaman

Endeks:ulak bilim

Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerine etkisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Tarih: 9/2004 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 580- KORAY ÖZLEM

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2004 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 355- YAMAN SÜLEYMAN,KORAY ÖZLEM,ALTUNÇEKİÇ ALPER

İlköğretim 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Işığın Hızı İle İlgili Yanlış Kavramları Ve Bu Kavramları Oluşturma Şekilleri

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2002 Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 1- Özlem Koray, Şenol Bal

Endeks:EBSCO

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejisi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2002 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 83- KORAY ÖZLEM,Bal Şenol

Endeks:ASOS

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2002 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 317- KORAY ÖZLEM, YAMAN SÜLEYMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811

Kitaplar (1)

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: FEN ÖĞRETIMI VE ELEŞTIREL OKURYAZARLIK Editör: Prof. Dr. Şehriban KOCA Basım Sayısı::(1) Sayfa::343 362 Yayınevi:: Serüven Publishing ISBN: 978-625-7276-06-1 Tarih: 2022

Projeler (8)

Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi II

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-02-02

Bitiş Tarihi : 2015-02-07

Düşten Gerçeğe

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-01-16

Bitiş Tarihi : 2014-07-16

Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Basit Laboratuar Araçları İle Biyobozunur Polimer Üretiminin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Çevre Bilincini Geliştirmeye Etkisi

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı için fizik kimya ve biyoloji laboratuarının kurulması

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Kimyanın Yedi Rengi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

İlköğretim Öğrencilerinin 5 6 7 Sınıflar Işık Ve Işıkla İlgili Kavramları Algılama Şekillerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü

Tarih: 2010
(TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MilLi EĞitim Bakanlığı

1997-0

Öğretmen

Fen Bilgisi Öğretmeni