DOÇENT DR.

İsim:

OĞUZHAN KARADENİZ

e-Posta:

oguzhan.karadeniz

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Temel Eğitim', 'Alan Eğitimi']

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Sosyal Bilgiler Eğitimi

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 14/09/2009 - Bitiş Tarihi 26/06/2012
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/09/2005 - Bitiş Tarihi 11/06/2008
Yüksek Lisans-Tezli

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 19/09/2001 - Bitiş Tarihi 06/06/2005
Lisans-Anadal

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Sosyal bilgiler öğretiminde kültür fuarlarının kullanımına yönelik öğretmen görüşleri

NEŞE ÖZTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

ÇETİN ÇİFTÇİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri İle Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

SEYHAN BÜYÜKYONCA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ders günlüğü kullanımının öğrenci başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve derse yönelik tutumuna etkisi

ENGİN TAŞKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

Teaching with Educational Games in Social Studies: A Teacher's Perspective

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 124- KARAMAN BURCU, ER HARUN, KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:ERIC ISSN:The Turkish Online Journal of Educational Technology

Website

Developing a teacher leadership scale based on students perceptions.

International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 1/2021 Sayı: 12 Cilt: 6 Sayfa: None- ÖZDEMİR NEDİM, KARADENİZ OĞUZHAN, TURAN SELÇUK

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

Website

Prospective social studies teachers’xx perceptions on the concept of ”citizen(ship)”

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimnler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 34 Cilt: 9 Sayfa: None- KAYAALP FATİH,KARAMEŞE ESMA NUR,KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-1961

Website

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Türkler: Türkiye ve Türkmenistan

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 70- ATEŞ SİNAN,incirci ayhan,KARADENİZ OĞUZHAN,kapucubaş mustafa

Endeks:Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI ) ISSN:2618-5725

Website

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Beşerî ve Ekonomik Coğrafya Konularının Yeri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2018 Sayı: 19 Cilt: 6 Sayfa: 281- KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:Ebsco ISSN:2147-0928

Website

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Türkler: Türkiye ve Türkmenistan

/ Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 70- ATEŞ SİNAN,İNCİRCİ AYHAN,KARADENİZ OĞUZHAN,KAPUCUBAŞ MUSTAFA

Endeks:asos ISSN:2618-5725

Website

A general overview of Turkish tourism

Journal of Human Sciences

Tarih: None/2018 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 1746- KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:ebsco ISSN:2458-9489 doi:10.14687/jhs.v15i3.5494

Website

A Study of Developing Multiculturol Awareness in Teacher Education Watch Write and Talk a Movie

Journal of Education and Practice

Tarih: 12/2016 Sayı: 34 Cilt: 7 Sayfa: 81- KARADENİZ OĞUZHAN,İNCİRCİ AYHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2222-288X

Website

The analysis of the relation between social studies and primary school teachers levels of liking of children and their job satisfaction in terms of diverse variable

Journal of Human Sciences

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 4861- FAİZ MELİKE,KÖRÜKÇÜ MELEK,KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2458-9489 doi:10.14687/jhs.v13i3.4204

Website

Teaching local history using social studies models for Turkish middle school students

Educational Research and Reviews

Tarih: 4/2015 Sayı: 8 Cilt: 10 Sayfa: 1284- KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:None doi:10.5897/ERR2015.2222

Website

TEOG Sınavındaki TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Ait Soruların Kazanım Temelli Olarak Değerlendirilmesi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 18 Cilt: 6 Sayfa: 115- KARADENİZ OĞUZHAN,EKER CEVAT,ULUSOY MELEK

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkeler

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2015 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 563- KARADENİZ OĞUZHAN,EKER CEVAT,BURUNSUZ ELİF

Endeks:EBSCO ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.7916

Website

The Effects of Educational Practice with Cartoons on Learning Outcomes

International Journal of Humanities and Social Science

Tarih: 12/2014 Sayı: 14 Cilt: 4 Sayfa: 223- EKER CEVAT,KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:ebsco ISSN:None

Website

8 Sınıf Öğrencilerinin SBS ye Yönelik Metaforik Algıları

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Sayfa: 64- KARADENİZ OĞUZHAN,ER HARUN,TANGÜLÜ ZAFER

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Fuarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 14 Cilt: 1 Sayfa: 375- KARADENİZ OĞUZHAN,ATA BAHRİ

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (6)

Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Coğrafya Becerilerinin Öğretimi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 3 Cilt: 11 ER HARUN, KARADENİZ OĞUZHAN, BELGE MERVE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1694-7215

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayı: 43 Cilt: 18 TUNÇ ŞAHİN CANAN, TURAN SELÇUK, KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9535

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 Sınıf Öğrencilerinin KPSS Algıları Metaforik Bir Analiz Çalışması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 17 Sayfa: 729- KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:EBSCO

Website

4 4 4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler eğitiminde ortaya çıkan kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 4/2015 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 99- KARADENİZ OĞUZHAN,MELEK ULUSOY

Endeks:OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) doi:10.5961/jhes.2015.113

Website

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı Uzman Raporları 1924 1960

Journal of Turkish Studies

Tarih: 4/2014 Sayı: 5 Cilt: 9 Sayfa: 1895- TANGÜLÜ ZAFER,KARADENİZ OĞUZHAN,ATEŞ SİNAN

Endeks:Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı Uzman RaporlarıAcademic Search™ product family, Academic Search™ Alumni product family, Advanced Placement Source, Alt-HealthWatch, APICE, Art & Architecture product family, Associates Programs product family, Australia/New Zealand Reference Centre, Bibliography of Native North Americans, Biography Reference Center product family, Biomedical Full Text Collection, Biomedical Reference Collection, Book Collection: Nonfiction, Business Source ™ product family, Business Source ™ Alumni product family, Canadian MAS FullTEXT™ Elite, Canadian Reference Centre, Career Reference product family, Careers & Colleges Reference Center product family, CINAHL product family, Communication & Mass Media product family, Company Industry & Investment Reference Center, Computer & Applied Sciences product family, Computer Source, Corporate ResourceNet, CPLI with Full Text product family, Dentistry & Oral Sciences Source, DynaMed, EconLIT with Full Text product family, Education Research Index family, Environmental Issues & Policy product family, Executive Daily Brief, Film & Television Literature with Full Text product family, Fonte Academica, French General Interest product family, Fuente Academica, Garden Literature product family, GLBT Life product family, GreenFILE Reference product family, Health Business FullTEXT product family, Health Source ® product family, History Reference Center, Hobbies & Crafts Reference Center, Home Improvement Reference Center product family, Hospitality & Tourism product family, Humanities International product family, Illinois Reference Center, Information Science & Technology Abstracts (ISTA), Insurance Periodicals Full Text product family, International Bibliography of Theatre product family, International Security & Counter Terrorism Reference Center product family, Internet & Personal Computing product family, Legal Collection, Library & Information Science product family, Literary Center product family, MasterFILE FullTEXT™ product family, MAS FullTEXT product family, Match: Company & Career, MEDLINE with Full Text product family, Middle Search Plus™, Military & Government Collection, Multicultural Reference Center, Newspaper Source product family, Novelist, Nursing and Allied Health Reference Collection family, Nursing Reference Center, Online Reader™, Performing Arts Complete, Points of View Reference Center product family, Political Science product family, Professional Development Collection, Psychology and Behavioral Sciences Collection, Primary Search ™, Religion & Philosophy Collection, Risk Management Reference Center product family, Science & Technology Collection, Science Reference Center, Small Business Reference Center product family, Social Science Source, SOCINDEX product family, Sociological Collection, SPORTDiscus with Full Text product family, Texas Reference Center product family, Textile Technology product family, TopicSearch, UK/Eire Reference Center, Vente et Gestion product family, Water & Aquatic Sciences product family, Wildlife Reference Center, World Magazine Bank ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.6622

Website

Ortaokul 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 8 Cilt: 1 Sayfa: 131- KARADENİZ OĞUZHAN,TANGÜLÜ ZAFER,FAİZ MELİKE

Endeks:ASOS İndex, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi

Uluslararası Bildiriler (8)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaş(lık) Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi 2018-04-04 2018-04-07 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH,KARAMEŞE ESMA NUR,KARADENİZ OĞUZHAN ISBN:978-605-68062-3-0 Basım Tarihi : 04.06.2018

Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi 2018-04-04 2018-04-07 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KARAMEŞE ESMA NUR,KAYAALP FATİH ISBN:978-605-68062-3-0978-605-68062-3-0 Basım Tarihi : 04.06.2018

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kültür Fuarları

(Özet bildiri)

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Kongresi 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KARAMEŞE ESMA NUR Basım Tarihi : 08.05.2018

Website

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İçerisinde Yer Alan Milli Değerler Ve Kavramlara Muharip Gazilerin Gözüyle Bir Bakış

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 2018-04-05 2018-04-06 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KAYAALP FATİH Basım Tarihi : 01.04.2018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TARİH KONULARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VI 2017-05-04 2017-05-06 Sözlü Sunum KAYA BEYTULLAH,KARADENİZ OĞUZHAN Basım Tarihi : 06.05.2017

Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki “Vatanseverlik” Değerinin Türk Düşünce Dünyasındaki İdeolojik Seyri

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017-04-06 2017-04-08 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,ÖNTAŞ TURĞAY,KARAMEŞE ESMA NUR Basım Tarihi : 08.04.2017

Website

Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Vatanseverlik Değerinin Türk Düşünce Dünyasındaki İdeolojik Seyri

(Özet bildiri)

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017 2017-04-06 2017-04-08 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,ÖNTAŞ TURĞAY,KARAMEŞE ESMA NUR Basım Tarihi : 08.04.2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 Sınıf Öğrencilerinin KPSS ye Yönelik Metaforik Algıları

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 2016-12-01 2016-12-04 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN ISBN:978-975-93505-5-0 Basım Tarihi : 27.12.2016

Ulusal Bildiriler (7)

İlköğretim 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi

(Tam metin bildiri)

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 2010-05-20 2010-05-22 KARADENİZ OĞUZHAN,TANGÜLÜ ZAFER,ATEŞ SİNAN Basım Tarihi : 25.05.2010

Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme

(Poster)

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 2010-05-20 2010-05-22 TANGÜLÜ ZAFER,KARADENİZ OĞUZHAN,ATEŞ SİNAN

We are Repuclic of Term Foreign Training Systems Specialist 1924 1960

(Özet bildiri)

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi EAK2010 2010-04-29 2010-05-02 TANGÜLÜ ZAFER,KARADENİZ OĞUZHAN,ATEŞ SİNAN

8 Sınıf Öğrencilerinin SBS ye Yönelik Metaforik Algıları

(Özet bildiri)

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 2013-10-03 2013-10-05 KARADENİZ OĞUZHAN,ER HARUN,TANGÜLÜ ZAFER

8 Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 2013-10-03 2013-10-05 TANGÜLÜ ZAFER,ER HARUN,KARADENİZ OĞUZHAN

4 4 4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III 2014-04-28 2014-04-30 KARADENİZ OĞUZHAN,ULUSOY MELEK

Sosyal Bilgiler Dersinin Öğrencilerin Sosyal Katılım Becerisini Geliştirmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III 2014-04-28 2014-04-30 KAYA BEYTULLAH,KARADENİZ OĞUZHAN

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

21-06-2021 / 21-06-2024

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

19-09-2018 / 19-09-2021

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Kitaplar (13)

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme ve Tasarım Kılavuzu

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ders Kitaplarında Etik Basım Sayısı::(1) Sayfa::167 192 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-8325-76-8 Tarih: 2022

Eğitsel Oyunlarla Hayat Bilgisi Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 1. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 86 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-69916-6-0 Tarih: 2022

Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Editör: Oğuzhan Karadeniz; Harun Er Basım Sayısı::(1) Sayfa::156 208 Yayınevi:: Pegem ISBN: 9786257582810 Tarih: 2021

Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Editör: Oğuzhan Karadeniz; Harun Er Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 37 Yayınevi:: Pegem ISBN: 9786257582810 Tarih: 2021

Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Material Use in Social Studies Education: Cultural Fairs Editör: Mehmet DURNALI, İbrahim LİMON Basım Sayısı::(1) Sayfa::258 273 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781799833833 Tarih: 2020

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türküler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi Editör: Tokcan Halil Basım Sayısı::(1) Sayfa::111 132 Yayınevi:: Pegem Akademi Tarih: 2016

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ İlkeler ve Uygulamalar

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Diğer Sosyal Bilimler ve Özel İlgi Konuları Basım Sayısı::(1) Sayfa::249 278 Yayınevi:: Anı Yayıncılık ISBN: 978-605-170-104-2 Tarih: 2016

Chaos Complexity and Leadership 2014

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: A Research on the Reviews of the Social Science Teachers Who Serve in Turkey and Germany About Chaotic Situations They Encounter in Class Editör: Erçetin Şefika Şule Basım Sayısı::(1) Sayfa::471 484 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-18692-4 Tarih: 2016

Chaos Complexity and Leadership 2014

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Teaching of Chaotic Events in Social StudiesTextbooks of Turkey and Germany:WorldWar I Editör: Erçetin Şefika Şule Basım Sayısı::(1) Sayfa::459 470 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-18692-4 Tarih: 2016

19 yüzyılda karşılaştırmalı eğitim denemesi Anglo Saksonların üstünlüğünün sebepleri nelerdir

(Kitap Tercümesi)

Editör: Ata Bahri Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605 Tarih: 2015

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde bilimsel ve sanatsal etkinlikler Editör: Şimşek Ahmet, Kaymakçı Selahattin Basım Sayısı::(1) Sayfa::371 391 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-318-268-9 Tarih: 2015

Chaos and Complexity Theory in World Politics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Comparison of the Chaotic Cases which Social Studies Teacher Candidates Study in Turkey and the United States of America about Social Phenomena Editör: Şefika Şule Erçetin, Santo Banerjee Basım Sayısı::(1) Sayfa::217 228 Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781466660700 Tarih: 2014

Chaos and Complexity Theory in World Politics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Phenomenon of Peace in the Social Studies Curriculum in Turkey and Greece Editör: Şefika Şule Erçetin, Santo Banerjee Basım Sayısı::(1) Sayfa::288 299 Yayınevi:: IGI BLOBAL ISBN: 9781466660700| Tarih: 2014

Projeler (1)

Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Ders Başarısını Etkileyen Okul ve Öğrenci Düzeyine İlişkin Bazı Değişkenlerin İncelenmesi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Türü : (-Tübitak 1001)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-11-17

Bitiş Tarihi : 2022-02-11

Ödüller (1)

Ahmet Yesevi Ödülü

Tarih: 2016
(Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB))
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MILLI EGITIM BAKANLIGI

2005-0

ÖĞRETMEN

Öğrenmeye rehberlik etmek.