DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ÖMER FARUK ÇAPAR

Email:

ofcapar

Telefon:

291 2585

Faks:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Zemin Mekaniği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1995-2000

Old Dominion University

İnşaat Mühendisliği

Yüksek Lisans

1989-1992

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1985-1989

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tezler

Doktora

Tez Adı

Determination of Anisotropy of Granular Materials and Its Relation to Liquefaction Resistance under Cyclic Loading

Yüksek Lisans

Tez Adı

Kompakte Edilmis Zeminlerde Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Değişimi Üzerine Bir Araştırma,

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Üniform silis kumların rölatif sıkılığa bağlı içsel sürtünme ve dilatasyon açılarının değişiminin deneysel olarak incelenmesi

YAŞAR KORKMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Killi zemin tabakalarının önyükleme ve düşey prefabrike drenaj ile konsolidasyon oturma analizleri

ÖZGE VATANER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Duvar arkası dolgu malzemesinin konsol istinat duvarlarının imalat maliyetine etkisinin incelenmesi

MEHMET MERCİMEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Aşırı konsolide oranının (OCR) konsolidasyon oturma ve zaman ilişkisine etkisi

DİLEK CANSU TURHAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sayısal ve analitik yöntemler ile kohezyonsuz zeminlerin taşıma gücü hesabı

EMRAH DAĞLI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zemin taşıma gücünün yapı temelleri'nin maliyetlerine etkisi

OZAN DEMİRTAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tabakalı kohezyonlu zeminlerde statik yükler altında toplam oturma analizi

OGAN GÖKTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Doygun ve yarı doygun daneli malzemelerde gerilme şekil değiştirme ilişkisinin nümerik yaklaşımlarla incelenmesi

İBRAHİM YİĞİT
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Elastic foundation effects on arch dams

Challenge Journal of Structural Mechanics

Sayi: 2 Cilt: 3 Sayfa: 102-207 KARABULUT MUHAMMET,KARTAL MURAT EMRE,ÇAPAR ÖMER FARUK,ÇAVUŞLİ MURAT

Endeks:Infobase Index doi:https://doi.org/10.20528/cjsmec.2017.02.006

Website

Using Ground Granulated Blast Furnace Slag GGBFS with Seawater as Additives in Lime Clay Stabilization

Journal of ASTM International

Sayi: 7 Cilt: 8 Sayfa: 1-12 Aydın KAVAK, Gamze BİLGEN, ÖMER FARUK ÇAPAR

Endeks:SCOPUS doi:DOI 10.1520/JAI103648

Allowable Bearing Capacity Based On Schmertmann Method For Sandy Soils

Scientific Research and Essay

Sayi: 2 Cilt: 5 Sayfa: 369-381 Hulya KEskin ÇITIROĞLU, Ömer Faruk ÇAPAR, Erdinç BİLİR

Endeks:SCI-Expanded

Website

Anisotropy and Its Relation to Liquefaction Resistance of Granular Material

Soils and Foundation

Tarih: 1/2003 Sayi: 5 Cilt: 43 Sayfa: 149-159 Isao Ishıbashı, Ömer Faruk ÇAPAR

Endeks:SCI

Website

Ulusal Makaleler (3)

Düşük Plastisiteli Bir Kilde Katkı Olarak Çelikhane Curufunun Kullanılması ve Kireç ile Etkileşimi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayi: 2 Cilt: 2 Sayfa: 30-38 ÇAPAR ÖMER FARUK

Endeks:DOAJ

Bearing Capacity of Soils in The City Center of Bartın

Technology

Sayi: 3 Cilt: 12 Sayfa: 185-199 ÇAPAR ÖMER FARUK

Endeks:ELSEVIER

Tek Boyutlu Konsolidasyonda Effektif Gerilme Yayılışı

Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi

Sayi: 6 Cilt: 0 Sayfa: 106-119 Mehmet Arslan Tekinsoy, Ömer Faruk ÇAPAR

Uluslararası Bildiriler (18)

Kireç Katkısının Bentonitin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi

(Tam metin bildiri)

3. Engineers of Future International Student Symposium 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum İLİŞİK MEHMET AKİF,DAĞLI EMRAH,ÇAPAR ÖMER FARUK

Effect of Blast Furnace Slag on Strength and Compressibility of Bentonite Clay

(Tam metin bildiri)

13th International Congress on Advances in Civil Engineering 12.10.2018 14.10.2018 Sözlü Sunum BİLGEN GAMZE,ÇAPAR ÖMER FARUK,TURHAN DİLEK CANSU,DAĞLI EMRAH

Effect of Pre-Consolidation Pressure on Settlement Time Relationship

(Tam metin bildiri)

13th International Congress on Advances in Civil Engineering 12.10.2018 14.10.2018 Sözlü Sunum TURHAN DİLEK CANSU,GÖKTÜRK OGAN,ÇAPAR ÖMER FARUK,DAĞLI EMRAH

A MULTIDISCIPLINARY LANDSLIDE CASE STUDY: DEVREK LANDSLIDE

(Tam metin bildiri)

Gİ4DM 2018 Geolnformation For Disaster Management 18.03.2018 21.03.2018 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN,ÇAPAR ÖMER FARUK,AKGÜL VOLKAN

Consolidation Settlement Analysis InMultilayer Soils Under Embankment Load

(Özet bildiri)

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering 24.04.2018 27.04.2018 Sözlü Sunum TURHAN DİLEK CANSU,ÇAPAR ÖMER FARUK,DAĞLI EMRAH,VATANER ÖZGE

Bir Durum Çalışması: Zonguldak Kozlu’da İnşa Edilmiş Eski Bir Şövelmanın İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11.10.2017 13.10.2017 Sözlü Sunum KARABULUT MUHAMMET,KARTAL MURAT EMRE,ÇAPAR ÖMER FARUK,COŞKAN SEDA Sayfa:1-8

Zonguldak Ereğlı İzmırlıoğlu Huzurevı Performans Analızı Ve Güçlendırme Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11.10.2017 13.10.2017 Poster KARTAL MURAT EMRE,COŞKAN SEDA,ALTUNIŞIK AHMET CAN,ÇAPAR ÖMER FARUK,KARABULUT MUHAMMET Sayfa:1-8

Anisotropy and Its Relation to Liquefaction Resistance of Granular Material

(Özet bildiri)

ASCE-ASME-SES Joint Applied Mechanics & Materials Summer Conference, University of California 27.06.2001 29.06.2001 ÇAPAR ÖMER FARUK Cilt: 0

Liquefaction Resistance and Its Relation to Wave Velocities

(Tam metin bildiri)

ISOPE 2002, The Twelfth International Offshore and Polar Engineering Conference 26.05.2002 31.05.2002 Omer Faruk ÇAPAR, ISAO ISHIBASHI Cilt: 0

Case Study of Rehabilitation of Uncontrolled Municipal Solid Waste Landfill Site in the Province of Zonguldak

(Tam metin bildiri)

6th International Congress on Advances in Civil Engineering 06.10.2004 08.10.2004 Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer Faruk ÇAPAR Cilt: 0

Investigation of Zonguldak Coasts for Coastal Management

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 05) 25.10.2005 29.10.2005 İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Yılmaz YILDIRIM, Gürcan BÜYÜKSALİH, Ömer Faruk ÇAPAR Cilt: 1 Sayfa:83-94

Effects of Industrial and Municipal Solid Waste on Western Blacksea Coast

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Water and Environment 30.01.2007 31.01.2007 Yılmaz YILDIRIM, Ömer Faruk ÇAPAR, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Gürcan BÜYÜKSALİH Cilt: 0 Sayfa:328-336

Stabilization of Clay Soils with Lime and Ground Granulated Blast Furnace Slag GGBS

(Tam metin bildiri)

The 24th International Conference on Solid Waste Technology and Management 15.03.2009 18.03.2009 Ömer Faruk ÇAPAR, Aydın KAVAK, Gamze BİLGEN Cilt: 1 Sayfa:953-963

An Investigation on Geotechnical Problems of Uncontrolled Municipal Solid Waste Landfill in the Province of Zonguldak

(Tam metin bildiri)

The 24th International Conference on Solid Waste Technology and Management 15.03.2009 18.03.2009 Ömer Faruk ÇAPAR, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Yılmaz YILDIRIM Cilt: 1 Sayfa:953-963

Recovery Of Elastic Parameters For Cross Anisotropic Sandy Soil Via Elastic Wave Measurements

(Tam metin bildiri)

Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil 24.05.2010 29.05.2010 Ömer Faruk ÇAPAR, Isao ISHIBASHI Cilt: 1 Sayfa:1-8

Using Ground Granulated Blast Furnace Slag GGBFS with Seawater as Additives in Lime Clay Stabilization

(Özet bildiri)

International Symposium on Testing and Specification of Recycled Materials for Sustainable Geotechnical Construction 02.02.2011 04.02.2011 Aydın KAVAKA, Gamze BİLGEN, Ömer Faruk ÇAPAR

Effect Of Steel Slag Used With Sea Water Upon The Strength Of Uzunciftlik Clay

(Tam metin bildiri)

3.International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical 28.06.2012 30.06.2012 Gamze BİLGEN, Aydın KAVAK, Ömer Faruk ÇAPAR Cilt: 1 Sayfa:693-700

Effect of Lime Used With Sea Water upon the Strength of Low Plasticity Clay

(Tam metin bildiri)

10th International Congress on Advances in Civil Engineering 17.10.2012 19.10.2012 Gazme BİLGEN, Ömer Faruk ÇAPAR, Aydın KAVAK Cilt: 1 Sayfa:1-6

Ulusal Bildiriler (23)

İyi Derecelenmiş Plastik olmayan Siltli ve Kumlu Çakılların Kompaksiyonu

(Tam metin bildiri)

Dolgu Barajlar Yönünden Zemin Mekaniği Problemleri Sempozyumu 20.09.1993 25.09.1993 TEKINSOY M A, ÇAPAR O F Cilt: 1 Sayfa:461-475

Güncel Modelleri İçeren Taşkın Frekans Analizi İçin Paket Program

(Tam metin bildiri)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu 04.04.1994 07.04.1994 HAKTANIR T, ÇAPAR O F Cilt: 1 Sayfa:37-42

Zeminlerin Elastik Parametrelerinin Laboratuar Koşullarında Ultrasonic Dalgalar Yardımı ile Elde Edilmesi

(Tam metin bildiri)

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu 12.03.2003 14.03.2003 ÇAPAR ÖMER FARUK Cilt: 1 Sayfa:1-8

Daneli Zeminlerin Yapısal Anizotropisinin Sıvılaşma ile İlişkilendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Beşinci Ulusal Deprem Konferansı 26.05.2003 30.05.2003 ÇAPAR ÖMER FARUK Cilt: 1 Sayfa:1-8

Zonguldak Kıyı Şeridi Mevcut Katı Atık Depolama Alanı Ve Yapılabilecek Islah Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı 04.05.2004 07.05.2005 Yıldırım Y, Özölçer. İ H, Çapar. Ö F Cilt: 1 Sayfa:685-694

Zonguldak Vahşi Katı Atık Depolama Alanının Stabilite Analizleri ve Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

TMMOB Geoteknik Sempozyumu 2005 26.10.2005 27.10.2005 Çapar Ö F, Yıldırım Y, Özölçer İ H Cilt: 1 Sayfa:381-394

Doygun ve Yarı Doygun Granüler Zeminlerde Gerilme Şekil Değiştirme İlişkisinin Parametrik Olarak İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

TMMOB Geoteknik Sempozyumu 26-27 Ekim Adana 2005 26.10.2005 27.10.2005 Çapar Ö F, Yiğit İ Cilt: 1 Sayfa:213-229

Zonguldak Kıyılarının Kıyı Yönetimi Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 2005 05.05.2005 07.05.2005 Özölçer İ H, Yıldırım Y, Çapar Ö F, Öztürk B Cilt: 1 Sayfa:541-556

Zonguldak Düzensiz Katı Atık Depolama Alanının Kıyı Bölgesi İle Etkileşimi ve Duraylık Analizleri

(Tam metin bildiri)

Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 18.04.2007 21.04.2007 Çapar Ö F, Yıldırım Y, Özölçer İ H, Büyüksalih G Cilt: 1 Sayfa:1-8

Devrek Kilinin Yüksek Fırın Cürufu Ve Kirec Kulanılarak Yol Alt Dolgusu Olarak Kullanımının Araştırılması

(Tam metin bildiri)

Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 18.04.2007 21.04.2007 Bilgen G, Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:1-10

Zeminlerde Elastik Dalga Yayınımı Ve Piezoelektrik Bender Element Deney Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2008 16.10.2008 17.10.2008 ÇAPAR ÖMER FARUK Cilt: 1 Sayfa:143-152

Güçlendirilmiş Saman Balyaları ile Yapı İnşaası

(Tam metin bildiri)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu 16.10.2008 17.10.2008 ÇAPAR ÖMER FARUK Cilt: 1 Sayfa:343-349

Zonguldak Bölgesi Düzensiz Katı Atık Depolama Alanının Çevresel Etkileri

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Bölgesi Düzensiz Katı Atık Depolama Alanının Çevresel Etkileri 27.05.2009 29.05.2009 Yıldırım Y, Özölçer İ H, Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:505-524

Problemli Bir Kilin Kireç Ve Yüksek Fırın Curufu Katkısı İle İyileştirilerek Yol Dolgularında Kullanılması

(Tam metin bildiri)

14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1‐3 Ekim 2009 01.10.2009 03.10.2009 Kavak A, Çapar Ö F, Bilgen G Cilt: 1 Sayfa:505-524

Zemin Taşıma Gücünün Yapı Temellerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

3. Geoteknik Sempozyumu 3-4 Aralık Adana 2009 03.12.2009 04.12.2009 Çapar Ö F, Demirtaş O Cilt: 1 Sayfa:193-204

Yüzeysel Temellerin Taşıma Gücü Hesabında Eurocode 7 Kullanımı

(Tam metin bildiri)

3. Geoteknik Sempozyumu 3-4 Aralık Adana 2009 03.12.2009 04.12.2009 Çapar Ö F, Aydın H, Büyükbaş F Cilt: 1 Sayfa:235-247

Zonguldak Kozlu Kıyısı Kıyı Yapıları ve Kıyı Çizgisi Sorunları

(Tam metin bildiri)

Zonguldak-Kozlu Kıyısı Kıyı Yapıları ve Kıyı Çizgisi Sorunları 24.04.2010 01.05.2010 Özölçer İ H, Yılmaz N, Aksoy B, Yıldırım Y ve Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:1199-1209

Çatalağzı Enerji Havzası nda Enerji Üretiminden Kaynaklanan Kirleticiler ve Karadeniz e Etkileri

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, 2010 24.04.2010 01.05.2010 Yıldırım Y, Altın A, Özölçer İ H, Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:1485-1493

Sıkıştırılmış Killerde Hacimsel Büzülmelerin Sentetik Lif Kullanılarak Azaltılması

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Ukay 2010 18.10.2010 20.10.2010 Bilgen G, Kavak A, Yıldırım S T, Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:505-513

Zonguldak Kent Merkezinin Topoğrafik ve Jeolojik Açıdan Afet Risk Analizi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 16-17 Mayıs 2011 16.05.2012 17.05.2012 Arca D, Çıtıroğlu H K, Kutoğlu H Ş, Çapar Ö F ve Arslanoğlu M Cilt: 1 Sayfa:183-191

Zonguldak Yöresinde Kütle Hareketlerine Sebep Olan Doğal ve Etkenler

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 16-17 Mayıs 2011 16.05.2012 17.05.2012 Akkaya G, Çıtıroğlu H K, Kutoğlu H Ş, Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:192-201

Deniz suyu ile Kirecin Bentonit Kilinin Mukavemet Değerlerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi 4-5 Ekim 2012 04.10.2012 06.10.2012 Bilgen G, Kavak A, Çapar Ö F Cilt: 1 Sayfa:581-590

Köprübaşı Barajının Statik ve Dinamik Davranışı

(Tam metin bildiri)

III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu 20.10.2012 22.10.2012 Sünbül A B, Kartal M E, Çapar Ö F, Dağlı E Sayfa:347-357

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1994-2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1989-1994

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

ZEMIN DAVRANISLARI

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

ZEMIN DINAMIGI

(Yüksek Lisans)

ILERI ZEMIN MEKANIGI II

(Yüksek Lisans)

ILERI ZEMIN MEKANIGI I

Dersler - Lisans

(Lisans)

ZEMİN MEKANİĞİ ı

(Lisans)

ZEMİN MEKANİĞİ II

(Lisans)

SOIL MECHANICS II

(Lisans)

SOIL MECHANICS I

(Lisans)

GEOTEKNİK DEPREM MUHENDISLIGI

(Lisans)

GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING

(Lisans)

FOUNDATION ENGINEERING II

(Lisans)

FOUNDATION ENGINEERING I

Projeler (2)

AŞIRI KONSOLİDE ORANININ OCR KONSOLİDASYON OTURMA İLİŞKİSİNE ETKİSİ

BAP 6 (Devam Ediyor)

Doygun ve Yari Doygun Zeminlerde Gerilme Sekil Değiştirme İlişkisinin Nümerik Yaklaşımlarla İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)