DOÇENT DR.

İsim:

NURETTİN HATUNOĞLU

e-Posta:

nurettin.hatunoglu

Telefon:

2911382

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Genel Türk Tarihi

Orta Asya Tarihi

Türk Kültür Tarihi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2003-2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Tez Adı : Buhara Hanlığ'nın Son Emiri Alim Han ve Dönemi (1911-1920)

Yüksek Lisans

1999-2003

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Mangıt Hanedanlığı Döneminde Buhara Hanlığı

Lisans

1994-1998

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Feyzullah Hocayev ve Buhara'da Ceditçilik Hareketi

GÜL KARAYİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkistan milli istiklal hareketinde Şir Muhammed Bek

EMİN YARIMOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Rusya Müslümanları Yahud Tatar Akvamının Tarihçesi adlı kitabın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

KADRİYE PINAR ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (10)

MOĞOLLUKTAN TÜRKLÜĞE KONGURATLAR

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 111-132 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5366 doi:10.53718/gttad.1012529

Website

یک اوروغ ازبک که مشهور به نام آمازونهای ازبک است: لقیها

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2021 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 1-17 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:Asos İndex, Academic Journal İndex ISSN:2667-4971

Website

Buhara Emirliği’nin Son Hükümdarı Âlim Han’ın Afganistan’da Ölümü ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

ASYA ARAŞTIRMALARI ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 127-144 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:SOBİAD ISSN:2667-6419

Website

Azat Buhara Gazetesinde Yayınlanan Karikatürlerin Buhara Halk Cumhuriyeti nin Sovyetleştirilme Sürecine Yansıması

Türk TArihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 1 Sayfa: 114-137 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:Asos ISSN:2459-0185

Website

Buhara Afganistan Türkiye Üçgeninde Mangıt Hanedanı nın Dil ve Aidiyet Durumu

Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 11/2015 Sayı: 75 Sayfa: 127-156 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:SSCI ISSN:1301-0549

Website

Buhara daki Ceditçilik Hareketi ve Yaş Buharalılar

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 38 Sayfa: 1-33 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:ASOS INDEX EBSCA MLA TÜBİTAK/ULAKBİM ISSN:1300-5766

Website

Yaş Hiveliler Hareketi ve Hive Hanlığı ndaki Siyasi Gelişmeler

Belleten

Tarih: 8/2015 Sayı: 285 Sayfa: 713-737 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:AHCI ISSN:0041-4255

Website

Özbekistan da Mevsimsel Bayramlar ve Özel Günler

Milli Folklor

Tarih: 5/2015 Sayı: 105 Cilt: 14 Sayfa: 120-130 ASHİROV AADHAMCAN,HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:AHCI ISSN:1300-3984

Harezm Şuralar Cumhuriyeti ve I Kanun i Esasisi

History Studies

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 81-100 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:ASOSEBSCODOAJIndeks COPERNICUSIndex ISLAMICUS ULAKBİM ISSN:130941731309-4688 doi:10.9737/historyS1105

Website

Buhâra Hanlığı nın Son Emîri Âlim Han ın Vasiyeti ve Hazinesi

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi

Sayı: 254 Cilt: 0 Sayfa: 47-53 HATUNOĞLU NURETTİN

Endeks:Tarih

Ulusal Makaleler (1)

Sovyet Türkmenistanı’nda Astrahan Türkmenleri Üzerine Araştırmalar: K. Böriyev ve C. Mustakova Örneği

Uluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2022 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 83-98 HATUNOĞLU NURETTİN, AŞİROV TAHİR

ISSN:2687-3095

Website

Uluslararası Bildiriler (17)

Buhara Emirliği’nin Son Hükümdarı Alim Han’ın Afganistan’da Ölümü ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III 17.10.2018 22.10.2018 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 17.10.2018

Stalin Döneminde Sürgün Edilen Hokandlı Kari Burhaneddin Torbak’ın Hatıratı Üzerine Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 SovyetK atliamı ve Etkileri / Göç, Sürgün ve Kimlik 03.10.2018 05.10.2018 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 03.10.2018

Türkiye Afganistan İlişkileri Bağlamında Afganistan’dan Türkiye’ye Yapılan Göçler

(Özet bildiri)

UluslararasıTürkiye-AfganistanİlişkileriSempozyumu 27.11.2017 28.11.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:16-16 Basım Tarihi : 28.12.2017

Muzaffer Han Dönemi Buhara Emirliği’nde Siyasi ve Askeri Gelişmeler

(Tam metin bildiri)

XI. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART and PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ARTACTIVITY “TURKEY-BELARUS RELATIONS 22.10.2017 27.10.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:191-196 ISBN:978-975-448-224-9 Basım Tarihi : 25.12.2017

Hatay’da Yaşayan Özbek Kökenli Mültecilerin Sosyal ve Kültürel Yaşamları

(Özet bildiri)

VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ 04.05.2017 06.05.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:311-311 ISBN:978-975-448-223-2 Basım Tarihi : 25.12.2017

Bolşevik İhtilalı’nın Buhara Emirliğ’ndeki Siyasi Gelişmelere Etkisi

(Tam metin bildiri)

Ekim 1917 Sovyet ihtilali’nin Yüzüncü yılında Türk Dünyasındaki Bağımsızlık fikri ve Siyasi Hareketler 16.10.2017 17.10.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:435-466 ISBN:978-605-9443-17-3 Basım Tarihi : 20.12.2017

Bolşevik ihtilalının Buhara Emirliği’ndeki Siyasi Gelişmelere Etkisi

(Özet bildiri)

Ekim 1917 Sovyet İhtilalının Yüzüncü Yılında Türk Dünyasındaki Bağımsızlık Fikri Siyasi Hareketler 16.10.2017 17.10.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 15.10.2017

Türkistan’ın Sovyetleştirilme Sürecinde Buhara ve Harezm Halk Cumhuriyetleri

(Özet bildiri)

Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları 09.10.2017 10.10.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 08.10.2017

The Khive centered İndependence Movement against The Bolsheviks and Cuneyt Han

(Özet bildiri)

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences 19.05.2017 22.05.2017 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:51-51 Basım Tarihi : 11.06.2017

Website

Buhara Emirliği’nin Son Hükümdarı Alim Han’ın Afganistan’daki Siyasi Faaliyetleri

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONALTURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIESMOLDOVA 13.04.2016 16.04.2016 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:259-266 Basım Tarihi : 27.12.2016

Günümüz Türkiyesi’xxnde Yaşayan Bir Türk Hanedanı: Mangıtlar

(Tam metin bildiri)

olan X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu /Sanat Etkinlikleri (X. Internatıonal Turkıc Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/ Art Actıvıty 21.09.2016 27.09.2016 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 15.12.2016

Yakın Dönem Türkistan Tarihi Yazımında Buhara Ahbarı Gazetesinin Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

I. Uluslar Arası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu (23 -25 Ekim 2014 Zonguldak/Türkiye) 23.10.2014 25.10.2014 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:315-328 ISBN:978-605-84301-3-6 Basım Tarihi : 15.12.2015

Alim Han ve Buhara daki Ceditçilik Hareketi

(Özet bildiri)

IASSR (İnternational Association of Social Science Research) VII European Conference on Social And Behavioral Sciences 11.06.2015 13.06.2015 HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 13.06.2015

Website

Türkistan daki Yayın Faaliyetleri Kapsamında Buhara Ahbarı Gazetesi ve Bu Gazetede Türkiye Milli Mücadelesi İle İlgili Neşredilen Şiirler

(Tam metin bildiri)

Türk Harp Edebiyatı 01.11.2013 03.11.2013 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:627-636 ISBN:978-975-267-999-3 Basım Tarihi : 01.07.2014

Alim Han ve Buhara Emirliği nin Bolşevikler Tarafından İşgali

(Tam metin bildiri)

I. Uluslar Arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 18.03.2014 21.03.2014 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:1161-1175 ISBN:978-605-9965-05-7 Cilt I 978-605-9965-06-4 Basım Tarihi : 01.05.2014

Türkistan danTürkiye ye Cumhuriyet Döneminde Yapılan Göçler Kapsamında 1982 Afganistan Göçleri

(Tam metin bildiri)

11. Uluslar Arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 10.06.2013 16.06.2013 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:585-595 ISBN:978-975-498-224-4 Basım Tarihi : 01.05.2013

Azat Buhara Gazetesinde Toplumun Eğitimi İçin Yayınlanan Karikatürler Üzerine Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and ResearchNovember 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY 04.11.2016 06.11.2016 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN

Akademik Görevler

DOÇENT

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ / GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

TÜRKİSTAN’xxDA FİKİR HAREKETLERİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Türk Kültür Tarihi

(Yüksek Lisans)

TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

(Yüksek Lisans)

Hanlıklar Dönemi Tükistan Siyasi Tarihi

(Yüksek Lisans)

HANLIKLAR DÖNEMİ TÜRKİSTAN SİYASİ TARİHİ

(Yüksek Lisans)

FARSÇA II

Dersler - Lisans

(Lisans)

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

(Lisans)

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ

(Lisans)

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI

(Lisans)

Türklerin Kültürel Tarihi

(Lisans)

Türkistan Tarihi

(Lisans)

Türk Mitolojisi I

(Lisans)

TÜRKİSTAN TARİHİ

(Lisans)

TÜRKLERİN KÜLTÜREL TARİHİ

(Lisans)

Selçuklular Tarihi

(Lisans)

Rusya Türkistan İlişkileri

(Lisans)

Rusya Türkistan ilişkileri II

(Lisans)

Rusya Türkistan ilişkileri I

(Lisans)

RUSYA TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ II

(Lisans)

RUSYA TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ I

(Lisans)

RUSYA TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ

(Lisans)

Farsça II

(Lisans)

Farsça I

(Lisans)

FARSÇA I

(Lisans)

FARSÇA

(Lisans)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Kitaplar (4)

Avrasya’nın Sekiz Asrı Cengizoğulları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Buhara Hanlığı Editör: Hayrunnisa Alan-İlyas Kemaloğlu Basım Sayısı::(2) Sayfa::482 526 Yayınevi:: Ötüken Neşriyat A.ş ISBN: 978-605-155-504-1 Tarih: 2017

Katilname

(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Aygan ISBN: 978-605-9707-11-4 Tarih: 2016

Avrasya nın Sekiz Asrı Çengizoğulları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Buhara Hanlığı Editör: Hayrunisa Alan- İlyas Kemaloğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::482 526 Yayınevi:: Ötüken Neşriyat ISBN: 978-605-155-504-1 Tarih: 2016

Türkistan da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Alim Han

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ötüken Neşriyat ISBN: 9789754378429 Tarih: 2011

Projeler (4)

ALİM HAN VE BUHARA DAKİ CEDİTÇİLİK HAREKETİ PROJE NO 2015 YKD 11391710 02 03

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.05.2015 - 04.11.2015

I ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI SEMPOZYUMU

DİĞER 99 (Tamamlandı)

BUHARA VE HİVE HALK CUMHURİYETLERİ 1920 1924

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Türkistan dan Türkiye ye Cumhuriyet Döneminde Yapilan Göçler Kapsaminda 1982 Afganistan Göçleri

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

MEB KAYSERİ MUSTAFA ÖZGÜR İLKÖĞRETİM OKULU

1998-2011

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMEN