PROFESÖR DR.

İsim:

NURETTİN HATUNOĞLU

e-Posta:

nurettin.hatunoglu

Telefon:

2912853

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Genel Türk Tarihi

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Orta Asya Tarihi

Türk Kültür Tarihi

None

Öğrenim Bilgileri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 23/09/1999 - Bitiş Tarihi 24/01/2003
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/2003 - Bitiş Tarihi 14/01/2010
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YAKIN ÇAĞ TARİHİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

DOĞU BUHARA İSTİKLALCİLİK (BASMACILIK) HAREKETİ (1920–1931)

OSMAN ŞEVİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

İslam Öncesi Dönemde Türklerde Yerleşme Kültürü ve Yaşadıkları Şehirler

MERVE YILDIRIMCAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı

Feyzullah Hocayev ve Buhara'da Ceditçilik Hareketi

GÜL KARAYİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Türkistan milli istiklal hareketinde Şir Muhammed Bek

EMİN YARIMOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Rusya Müslümanları Yahud Tatar Akvamının Tarihçesi adlı kitabın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

KADRİYE PINAR ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

Özbekistan'da Süreli Yayın Hayatının Gelişim Süreci (1870-1940)

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2022 Sayı: 24 Cilt: 12 Sayfa: 251- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:MLA ISSN:1309-7660 doi:10.33207/trkede.1094346

Yayın Erişim Linkleri:

Tarihsel Süreçte Afganistan Adlı Eser

Asya Araştırmaları Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 149- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SOBİAD ISSN:2667-6419 doi:10.34189/asyam.6.1.010

Yayın Erişim Linkleri:

Afgan Tarih Yazımının Kavramsal Sorunsalları Üzerine Bir Değerlendirme

Asya Araştırmaları Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 55- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SOBİAD ISSN:2667-6419 doi:10.34189/asyam.6.1.004

Yayın Erişim Linkleri:

Hainlik ve Kahramanlık Gölgesinde Yakın Dönem Türkistan Tarihinde Bir Fenomen: Molla İbrahim Beg (Lakay)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 2 Cilt: 24 Sayfa: 521- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SOBİAD ISSN:1302-3284 doi:10.16953/deusosbil.1036473

Yayın Erişim Linkleri:

MOĞOLLUKTAN TÜRKLÜĞE KONGURATLAR

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 111- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SOBİAD ISSN:2667-5366 doi:10.53718/gttad.1012529

Yayın Erişim Linkleri:

Yek Uruğ-i Ozbek Ki Meşhur Be Nam-i Amazonha-i Ozbek Est

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2021 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 1- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Asos İndex, Academic Journal İndex ISSN:2667-4971

Yayın Erişim Linkleri:

Buhara Emirliği’nin Son Hükümdarı Âlim Han’ın Afganistan’da Ölümü ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

ASYA ARAŞTIRMALARI ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 127- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SOBİAD ISSN:2667-6419

Yayın Erişim Linkleri:

Azat Buhara Gazetesinde Yayınlanan Karikatürlerin Buhara Halk Cumhuriyeti nin Sovyetleştirilme Sürecine Yansıması

Türk TArihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 1 Cilt: None Sayfa: 114- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Asos ISSN:2459-0185

Yayın Erişim Linkleri:

Buhara Afganistan Türkiye Üçgeninde Mangıt Hanedanı nın Dil ve Aidiyet Durumu

Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 11/2015 Sayı: 75 Cilt: None Sayfa: 127- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SSCI ISSN:1301-0549

Yayın Erişim Linkleri:

Buhara daki Ceditçilik Hareketi ve Yaş Buharalılar

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 38 Cilt: None Sayfa: 1- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:ASOS INDEX EBSCA MLA TÜBİTAK/ULAKBİM ISSN:1300-5766

Yayın Erişim Linkleri:

Yaş Hiveliler Hareketi ve Hive Hanlığı ndaki Siyasi Gelişmeler

Belleten

Tarih: 8/2015 Sayı: 285 Cilt: None Sayfa: 713- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:AHCI ISSN:0041-4255

Yayın Erişim Linkleri:

Özbekistan da Mevsimsel Bayramlar ve Özel Günler

Milli Folklor

Tarih: 5/2015 Sayı: 105 Cilt: 14 Sayfa: 120- ASHİROV AADHAMCAN,HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:AHCI ISSN:1300-3984

Yayın Erişim Linkleri:

Harezm Şuralar Cumhuriyeti ve I Kanun i Esasisi

History Studies

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 81- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:ASOSEBSCODOAJIndeks COPERNICUSIndex ISLAMICUS ULAKBİM ISSN:130941731309-4688 doi:10.9737/historyS1105

Yayın Erişim Linkleri:

Buhâra Hanlığı nın Son Emîri Âlim Han ın Vasiyeti ve Hazinesi

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi

Tarih: None/2008 Sayı: 254 Cilt: 0 Sayfa: 47- HATUNOĞLU NURETTİN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Tarih ISSN:None

Yayın Erişim Linkleri:
Ulusal Makaleler (1)

Sovyet Türkmenistanı’nda Astrahan Türkmenleri Üzerine Araştırmalar: K. Böriyev ve C. Mustakova Örneği

Uluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2022 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 83- HATUNOĞLU NURETTİN, AŞİROV TAHİR

Endeks:Asos İndex, Academic Journal İndex ISSN:2687-3095

Website

Uluslararası Bildiriler (19)

Azat Buhara Gazetesinde Toplumun Eğitimi İçin Yayınlanan Karikatürler Üzerine Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and ResearchNovember 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY 2016-11-04 2016-11-06 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN

Buhara Emirliği’nin Son Hükümdarı Alim Han’ın Afganistan’daki Siyasi Faaliyetleri

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONALTURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIESMOLDOVA 2016-04-13 2016-04-16 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:259- Basım Tarihi : 27.12.2016

Türkistan’ın Sovyetleştirilme Sürecinde Buhara ve Harezm Halk Cumhuriyetleri

(Tam metin bildiri)

Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları 2017-10-09 2017-10-10 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:315- ISBN:978-605-2334-02-7 Basım Tarihi : 08.10.2017

Bolşevik İhtilalı’nın Buhara Emirliğ’ndeki Siyasi Gelişmelere Etkisi

(Tam metin bildiri)

Ekim 1917 Sovyet ihtilali’nin Yüzüncü yılında Türk Dünyasındaki Bağımsızlık fikri ve Siyasi Hareketler 2017-10-16 2017-10-17 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:435- ISBN:978-605-9443-17-3 Basım Tarihi : 20.12.2017

The Khive centered İndependence Movement against The Bolsheviks and Cuneyt Han

(Özet bildiri)

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences 2017-05-19 2017-05-22 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:51- Basım Tarihi : 11.06.2017

Website

Muzaffer Han Dönemi Buhara Emirliği’nde Siyasi ve Askeri Gelişmeler

(Tam metin bildiri)

XI. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART and PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ARTACTIVITY “TURKEY-BELARUS RELATIONS 2017-10-22 2017-10-27 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:191- ISBN:978-975-448-224-9 Basım Tarihi : 25.12.2017

Hatay’da Yaşayan Özbek Kökenli Mültecilerin Sosyal ve Kültürel Yaşamları

(Özet bildiri)

VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ 2017-05-04 2017-05-06 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:311- ISBN:978-975-448-223-2 Basım Tarihi : 25.12.2017

Türkiye Afganistan İlişkileri Bağlamında Afganistan’dan Türkiye’ye Yapılan Göçler

(Özet bildiri)

UluslararasıTürkiye-AfganistanİlişkileriSempozyumu 2017-11-27 2017-11-28 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:16- Basım Tarihi : 28.12.2017

Stalin Döneminde Sürgün Edilen Hokandlı Kari Burhaneddin Torbak’ın Hatıratı Üzerine Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 SovyetK atliamı ve Etkileri / Göç, Sürgün ve Kimlik 2018-10-03 2018-10-05 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 03.10.2018

Buhara Emirliği’nin Son Hükümdarı Alim Han’ın Afganistan’da Ölümü ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III 2018-10-17 2018-10-22 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 17.10.2018

Günümüz Türkiyesi’xxnde Yaşayan Bir Türk Hanedanı: Mangıtlar

(Tam metin bildiri)

olan X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu /Sanat Etkinlikleri (X. Internatıonal Turkıc Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/ Art Actıvıty 2016-09-21 2016-09-27 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 15.12.2016

Bolşevik ihtilalının Buhara Emirliği’ndeki Siyasi Gelişmelere Etkisi

(Özet bildiri)

Ekim 1917 Sovyet İhtilalının Yüzüncü Yılında Türk Dünyasındaki Bağımsızlık Fikri Siyasi Hareketler 2017-10-16 2017-10-17 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 15.10.2017

Yakın Dönem Türkistan Tarihi Yazımında Buhara Ahbarı Gazetesinin Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

I. Uluslar Arası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu (23 -25 Ekim 2014 Zonguldak/Türkiye) 2014-10-23 2014-10-25 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:315- ISBN:978-605-84301-3-6 Basım Tarihi : 15.12.2015

Alim Han ve Buhara daki Ceditçilik Hareketi

(Özet bildiri)

IASSR (İnternational Association of Social Science Research) VII European Conference on Social And Behavioral Sciences 2015-06-11 2015-06-13 HATUNOĞLU NURETTİN Basım Tarihi : 13.06.2015

Website

Alim Han ve Buhara Emirliği nin Bolşevikler Tarafından İşgali

(Tam metin bildiri)

I. Uluslar Arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 2014-03-18 2014-03-21 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:1161- ISBN:978-605-9965-05-7 Cilt I 978-605-9965-06-4 Basım Tarihi : 01.05.2014

Türkistan danTürkiye ye Cumhuriyet Döneminde Yapılan Göçler Kapsamında 1982 Afganistan Göçleri

(Tam metin bildiri)

11. Uluslar Arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 2013-06-10 2013-06-16 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:585- ISBN:978-975-498-224-4 Basım Tarihi : 01.05.2013

Türkistan daki Yayın Faaliyetleri Kapsamında Buhara Ahbarı Gazetesi ve Bu Gazetede Türkiye Milli Mücadelesi İle İlgili Neşredilen Şiirler

(Tam metin bildiri)

Türk Harp Edebiyatı 2013-11-01 2013-11-03 HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:627- ISBN:978-975-267-999-3 Basım Tarihi : 01.07.2014

Türkistan'da Millet Meselesi ve Sartlık Kavramı

(Özet bildiri)

8th İnternational Congress on Social Science 2022-10-20 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN ISBN:978-605-4265-70-1 Basım Tarihi : 25.11.2022

Azerbaycan'ın Türk Dünyası'ndaki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

Azarbaycan'da Devlet Müstekilliğinin Berpa ve Ülkenin Siyasi Sosyal ve İktisadi Medeni İnkişafı Konferans Materyalları 2023-04-13 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:3- Basım Tarihi : 28.06.2023

Ulusal Bildiriler (2)

Buhara Emirliği'nin Bolşevikler Tarafından İşgal Edilişine Buhara Ahbarı Gazetesi'nin Bakışı

(Tam metin bildiri)

Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 2022-06-21 2022-06-22 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN

Buhara Emirliği'nin Bolşevik Ruslar Tarafından İşgal Edilişine Buhara Ahbarı Gazetesi'nin Bakışı

(Tam metin bildiri)

Milli Savunma Üniversitesi Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 2023-02-07 2023-02-07 Sözlü Sunum HATUNOĞLU NURETTİN Sayfa:637- ISBN:978-625-7791-49-6 Basım Tarihi : 07.01.2023

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

23-08-2022 / 23-08-2025

GENEL TÜRK TARİHİ

Anabilim Dalı Başkanı

09-02-2015 / 09-02-2018

Genel Türk Tarihi

Dekan Yardımcısı

13-01-2015 / 28-06-2016

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

09-02-2012 / 09-02-2015

Genel Türk Tarihi

Kitaplar (4)

Avrasya’nın Sekiz Asrı Cengizoğulları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Buhara Hanlığı Editör: Hayrunnisa Alan-İlyas Kemaloğlu Basım Sayısı::(2) Sayfa::482 526 Yayınevi:: Ötüken Neşriyat A.ş ISBN: 978-605-155-504-1 Tarih: 2017

Katilname

(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Aygan ISBN: 978-605-9707-11-4 Tarih: 2016

Avrasya nın Sekiz Asrı Çengizoğulları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Buhara Hanlığı Editör: Hayrunisa Alan- İlyas Kemaloğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::482 526 Yayınevi:: Ötüken Neşriyat ISBN: 978-605-155-504-1 Tarih: 2016

Türkistan da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Alim Han

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ötüken Neşriyat ISBN: 9789754378429 Tarih: 2011

Projeler (4)

I ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI SEMPOZYUMU

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

ALİM HAN VE BUHARA DAKİ CEDİTÇİLİK HAREKETİ PROJE NO 2015 YKD 11391710 02 03

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-05-04

Bitiş Tarihi : 2015-11-04

BUHARA VE HİVE HALK CUMHURİYETLERİ 1920 1924

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Türkistan dan Türkiye ye Cumhuriyet Döneminde Yapilan Göçler Kapsaminda 1982 Afganistan Göçleri

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Özbekistan Cumhuriyeti Fenler Akademisi

2012-0

Araştırmacı

Yabancı araştırmacı

MEB KAYSERİ MUSTAFA ÖZGÜR İLKÖĞRETİM OKULU

1998-0

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMEN