DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

NURDAN GÜRKAN

e-Posta:

nurdancolak

Telefon:

0 372 291 13 19

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yönetim ve Strateji

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans

2009-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ) (BARTIN ÜNİV. ORTAK)

Lisans

2004-2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

DUYGUSAL EMEĞİN TÜKENMİŞLİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

HANİFE MELİKE ÖZATALAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Özelleştirmeyi etkileyen faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi

FURKAN ŞENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Hizmet içi eğitimin örgütsel bağlılık düzeyi üzerine etkisi

ENDER DOMBAYCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyetine etkisi: Gemi adamları üzerine bir uygulama

MURAT DEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (8)

YENİLİKÇİLİK KAVRAMININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 213-226 GÜRKAN NURDAN,GÜRKAN SERHAN

Endeks:ULAKBİM, EBSCO ISSN:2147-9194

Website

STRATEJİK (GİRİŞİMCİ) BİR DURUŞ OLARAK GİRİŞİMSEL ORYANTASYON KAVRAMI

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL

Tarih: 9/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 405-422 GÜRKAN NURDAN

Endeks:ECONLİT, ULAKBİM, Crossref

An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis

International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy

Tarih: 8/2017 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 1074-1087 GÜRKAN SERHAN, GÜRKAN NURDAN, VARGÜN HAKAN

Endeks:EBSCO, DRJI, OAJI, ARI, ESI, ESJI, J-Gate, I2OR, ISI, ULRICHSWEB ISSN:2311-3200

Website

Örgütlerde Örgütsel Bolluğun Girişimsel Oryantasyon Üzerindeki Etkisi

Business Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 341-365 GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:ULAKBİM, SOBIAD

Örgütlerde Kaynak Bilgisinin Girişimsel Oryantasyon Üzerindeki Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 2842-2866 GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:ULAKBİM, EBSCO ISSN:2147-1185

Girişimsel Oryantasyon Kavramını Açıklayan Teoriler

Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi

Tarih: 11/2016 Sayı: 2 Sayfa: 107-122 GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:INDEX COPERNICUS, ASOS

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Bileşenlerinin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 45-64 GÜRKAN SERHAN,GÖKBULUT RASİM İLKER,ÇOLAK NURDAN

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, ASOS ISSN:1306-2174

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ

The Journal of Social Science Studies

Tarih: 2/2013 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 797-818 PEKKAYA MEHMET,GÜRKAN NURDAN

Endeks:SOBİAD

Ulusal Makaleler (1)

GEMİ ADAMLARININ İŞ YERİNDE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 1-22 DEMİR MURAT, GÜRKAN NURDAN

Endeks:Ulakbim ISSN:2687-6604

Website

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

Ödüller (1)

Best Paper Award

Tarih: 2017
(Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute for Management Development)
(Diğer)