DOÇENT DR.

İsim:

NURAY 3.KARAKAYA

e-Posta:

nuray.3karakaya

Telefon:

291-2828

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Yeni Türk Edebiyatı

Temel Alanı : Filoloji Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

None

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 19/09/2011 - Bitiş Tarihi 30/06/2016
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/10/1998 - Bitiş Tarihi 28/05/2002
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/1994 - Bitiş Tarihi 06/07/1998
Lisans-Anadal

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Göknil Özkök'ün öykülerinin biçim ve içerik yönünden incelenmesi

ESRA MATARACI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN'IN ŞİİRLERİNDE AŞK ESTETİĞİ

BİLGE SAKÇI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Yeşilay Çocuk Dergisinde yer alan öykülerin metin dilbilimi açısından incelenmesi

KÜBRA AKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Behçet Kalaycı - Hamit Kalyoncu - Fatma Kılıç'ın Şiirlerinin Tematik İncelemesi

SERHAT EVRİM ERDİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Fikret Adil Kamertan'ın Eserleri Üzerine Bir İnceleme

ERDEM DANIŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Vecdi Bürün'ün Hayatı, Sanatı ve Eserleri

İRFAN AYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Cafer Cabbarlı'nın 1915-1920 yılları arasında yazdığı tiyatro eserleri

MURAT DEMİRKAP
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Muzaffer Buyrukçu'nun romanları üzerine tematik bir inceleme

DAMLA BAĞLIOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Çiğdem Sezer'in Şiirlerinin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi

NURDAN SEZER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (12)

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Şiirlerinde Tanımlı Bir Aşk: Ayten

ZfWT ZEİTSCHRİFT FÜR DİE WELT DER TÜRKEN

Tarih: 1/2023 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 79- 3.KARAKAYA NURAY, SAKÇI BİLGE

Endeks:EBSCO, MLA, iNDEKS COPERNİCUS, DOAJ, ROOT İNDEXİNG... indexing ISSN:1868-8934 doi:10.46291/ZfWT/150206

Website

GÜNÜMÜZ ÇOCUK DERGİLERİNDE EDEBİ METİNLERİN YERİ VE ÖNEMİ

İnternational Journal of Languaages' Educatıon and Teaching

Tarih: 1/2022 Sayı: 10 Cilt: None Sayfa: 267- 3.KARAKAYA NURAY, AKIN KÜBRA

Endeks:Modern Language Association (MLA) Germany National Library Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Elektronische Zeitschriftten Bibliotek (EZB) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) German Institute of Global and Area Studies (GIGA) ABL Universitat Bibliothek Leipzig, sobiad ISSN:2148-2705 doi:10.29228/ijlet.62469

Website

VÜS'AT O. BENER'İN VARLIK DERGİSİNDEKİ HİKAYELERİNDE KAHRAMANLARIN BENLİK ALGISI

TURKOLOGIA/TÜRKOLOJİ

Tarih: 2/2021 Sayı: 105 Cilt: None Sayfa: 71- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:ROOTINDEXING, Akademic Resource Index ResearchBib, Directory of Research Journal Indexing, ASOS ISSN:1727-060X / 2664-3162

Website

Abdülhak Hamit Tarhan’ın Kanbur Adlı Tiyatrolarında Edebiyat ve Ruhların İlişkisi

Route Educational Social Science Journal

Tarih: 12/2020 Sayı: 7 Cilt: 12 Sayfa: 305- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:SOBİAD, Google Akademik, Türk Eğitim Endeksi, Açık Akademik Dergi Endeksi ISSN:2148-5518

Website

Muzaffer Buyrukçu’nun Romanlarında Sosyal Sorunlar

International Journal of Languages Education and Teaching

Tarih: 1/2020 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 454- BAĞLIOĞLU Damla, 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:Modern Language Association (MLA) Linguistics Abstracts Online Germany National Library Directory Of Open Access Journals (DOAJ) ERIH Plus Index Copernicus Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) ABL Universitat Bibliothek Leipzig SOBIAD MIAR Scilit Ulrichsweb Global Serials Directory German Institute of Global and Area Studies GIGA Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB Biblitoek Hamburg Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB Turkish Education Index Michigan State University Libraries University of Virginia Library Google Scholar Open Academic Journals Index OAJI Sjournals InfoBase Index Advanced Science Index Open Access Library Social Sciences Index ASOS WorldCat OCLC Academic Keys Research Bible ISSN:2198-4999 doi:10.29228/ijlet.43759

Website

Lise Öğrencilerinde Şiir Algısı

International Journal of Languages’ Education and Teaching

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 304- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:Modern Language Association MLA, Linguistics Abstracts Online, Asian Education Index, Index Copernicus International Journals Master List, ERIH Plus, Directory Of Open Access Journals DOAJ, Germany National Library, Turkish Education Index, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, SOBIAD, MIAR, Scilit, Ulrichsweb Global Serials Directory, German Institute of Global and Area Studies GIGA, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB, Biblitoek Hamburg, Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB, Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD, Michigan State University Libraries, University ıf Virginia Library, Google Scholar, Open Academic Journals Index OAJI, Sjournals, Global Impact Factor GIF, InfoBase Index, Advanced Science Index, Open Access Library, Scientific Indexing Services SIS, Cite Factor Academic Scientific Journals, Journal Index, Social Sciences Index ASOS, WorldCat OCLC, Academic Keys, Research Bible, Directory of Research Journal Indexing and Measure of Journal Quality. ISSN:2668-7798 doi:10.29228/ijlet.39663

Website

Edebiyatta Estetik Değerler ve Yeni Türk Edebiyatında Estetik Algının Değişimi

International Journal of Language Academy

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 9- 3.KARAKAYA NURAY, Demirbilek Alparslan

Endeks:The National Library of Finland, Melinda, Index Copernicus, EBSCO, Lingustics Abstracts Online, Modern Language Association (MLA), Asos Index, Research Bible, AcademicKeys, DRJI, CiteFactor, Sjournals, Giga Electronic Journals Library, WZB, Bıblıothek Hamburg, OCLC World Cat, OAJI, ISAM, SOBIAD, ROAD, ISJ, ESJI, Araştırmax, Genamics, CrossRef ISSN:2342-0251 doi:10.29228/ijla.39972

Website

İlkokul Öğrencilerinde Şiir Algısı

Route Educational and Social Science Journal

Tarih: 9/2019 Sayı: 8 Cilt: 6 Sayfa: 71- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:SOBIAD, Scilit, Turkish Education Index, Open Academic Journal Index, Directory Of Research Journals Indexing Google Scholar citefact issjournals, Acar Index ISSN:2148-5518 doi:10.17121/ressjournal.2278

Website

Ortaokul Öğrencilerinde Şiir Algısının Lirik Epik ve Dramatik Şiir Türleri Açısından Değerlendirilmesi

International Journal of Language Academy

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 66- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:The National Library of Finland, Melinda, Index Copernicus, EBSCO, ERİH PLUS, Lingustics Abstracts Online, Modern Language Association (MLA), Asos Index, Research Bible, AcademicKeys, DRJI, CiteFactor, Sjournals, Giga Electronic Journals Library, WZB, Bıblıothek Hamburg, OCLC World Cat, OAJI, ISAM, SOBIAD, ROAD, ISJ, ESJI, Araştırmax, Genamics, CrossRef ISSN:2342-0251 doi:10.18033/ijla.4136

Website

Mustafa Kutlu’nun Bu böyledir Adlı Hikaye Kitabında Estetik Unsurlar

ZfWT

Tarih: 1/2019 Sayı: 11 Cilt: 3 Sayfa: None- 3.KARAKAYA NURAY, Demirbilek Alparslan

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1869-2338

Website

Dünya Edebiyatından Çocuklar İçin Tiyatroya Aktarılan Eserlerin Pedagojik Yönden Değerlendirilmesi

Researcher: Social Science Studies

Tarih: 1/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 178- 3.KARAKAYA NURAY, Demirbilek Alparslan

Endeks:Index Copernicus, Germany National Library, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, German Institute of Global and Area Studies GIGA, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB, Biblitoek Hamburg, Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB, Google Scholar, Academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD, SIS (Scientific Indexing Services). ISSN:2717-9494 doi:10.29228/rssstudies.40163

Website

12-14 Yaş Grubu Öğrencilerde Şiir Algısı

International Journal of Language Academy

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 612- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:The National Library of Finland, Melinda, Index Copernicus, EBSCO, ERİH PLUS, Lingustics Abstracts Online, Modern Language Association (MLA), Asos Index, Research Bible, AcademicKeys, DRJI, CiteFactor, Sjournals, Giga Electronic Journals Library, WZB, Bıblıothek Hamburg, OCLC World Cat, OAJI, ISAM, SOBIAD, ROAD, ISJ, ESJI, Araştırmax, Genamics, CrossRef ISSN:2342-0251 doi:10.18033/ijla.3934

Website

Ulusal Makaleler (5)

Edebiyat Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Liderlik Özellikleri

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 57- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:SOBIAD ISSN:2564-629X

Website

Meşrutiyete Kadar Türk Eğitim Sistemi ve Türk Dili Edebiyatı Eğitimi

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 31- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:SOBIAD ISSN:2564-629X

Website

Ali Ekrem Bolayır’ın ”Nazariyyat-ı Edebiyye Dersleri” Adlı Kitabının Cümleler Bölümünün Bağdaşıklık ve Tutarlılık Açısından Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 888- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-6020 doi:10.16916/aded.329325

Website

Oğuznamecilik Geleneği ve Milli Şairimiz Basri Gocul

Türkbilig

Tarih: 1/2016 Sayı: 32 Sayfa: 223- 3.KARAKAYA NURAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6011

Website

Saraya Gönderilen Protesto Telgrafları ”Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Hacı Bektaşi Veli Dergahı”

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Tarih: 1/1999 Sayı: 9 Sayfa: 81- 3.KARAKAYA NURAY

ISSN:1306-8253

Website

Uluslararası Bildiriler (3)

Haşim’in Nesirlerinde Hayvan Metaforlarına Bağlı İnsan Profilleri

(Özet bildiri)

Pearson Journal İnternational Conference On Social Science and Humanities 2021-01-22 2021-01-23 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY ISBN:2717-7386 Basım Tarihi : 26.01.2021

Website

9.Sınıf Öğrencilerinde Şiir Algısı

(Özet bildiri)

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 2019-06-25 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY ISBN:978-605-7736-11-6 Basım Tarihi : 06.09.2019

Website

12-14 YAŞ ÖĞRENCİLERDE ŞİİR ALGISI

(Özet bildiri)

ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATİON 2017-05-18 2017-05-21 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY Sayfa:175- ISBN:978-605-83418-3-8 Basım Tarihi : 01.07.2017

Website

Ulusal Bildiriler (4)

Öğretmenlerin , Öğrenciler Üzerinde Etkili Olan Beden Dili Hareketleri

(Özet bildiri)

Uygulamalı Eğitim Bilimleri Kongresi 2012-09-13 2012-09-15 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY Sayfa:209- Basım Tarihi : 15.09.2012

Yabancılara Türkçenin Çevrimiçi Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler

(Özet bildiri)

I.BATI KARADENİZ TÖMERLER ÇALIŞTAYI 2021-06-03 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY

Yahya Kemal'de Doğu Avrupa ve İzleri

(Özet bildiri)

CIEES 2023 | ULUSLARARASI DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023-05-04 2023-05-06 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY

Mehmet Akif Ersoy'un Nesirlerinde "Şiir ve Muhayyile"

(Tam metin bildiri)

Kabulünün 102. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy 3. Uluslararası Sempozyumu 2023-03-12 2023-03-12 Sözlü Sunum 3.KARAKAYA NURAY

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

25-08-2022 / 25-08-2025

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

25-08-2022 / 25-08-2025

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Anabilim Dalı Başkanı

25-08-2022 / 25-08-2025

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

Müdür

08-08-2022 / 08-08-2025

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER)

Anabilim Dalı Başkanı

24-12-2020 / 25-08-2022

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölüm Başkan Yardımcısı

24-11-2020 / 25-08-2022

TÜRK DİLİ VE ED.BÖL.

Kitaplar (4)

ŞİİR ALGISI

(Bilimsel Kitap)

Editör: - Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Kriter Yayınevi ISBN: 978-625-7033-05-3 Tarih: 2021

Bekir Sıtkı Kunt Hayatı Sanatı ve Eserleri

(Bilimsel Kitap)

Editör: 3. Karakaya, Nuray Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kurgan Edebiyat ISBN: 978-605-7697-36-3 Tarih: 2019

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: DIL KULLANICISINI DESTEKLEYEN YÖNTEM, YAKLAŞIM VE TEKNIKLER, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editör: Asuman Akay Ahmed, Aslı Fişekçioğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::309 343 Yayınevi:: Nobel Yayıncılık ISBN: 978-605-033-149-3 Tarih: 2019

II. Meşrutiyet Dönemi Edebiyat Eğitimi ve Nazariyyat-ı Edebiyye

(Bilimsel Kitap)

Editör: 3. Karakaya, Nuray Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kurgan Edebiyat ISBN: 978-605-9661-35-5 Tarih: 2017

Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1998-0

Öğretmen

Türkçe Öğretmeni