ASSOC. PROF.

Name:

MUSTAFA YILDIZ

Email:

mustafa.yildiz

Phone:

2911376

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Uygulamalı Matematik

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1990-1995

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (DR)

Tez Adı : Lu=xukux=x f(x,y) Eliptik denklemi için genelleştirilmiş fonksiyon sınıflarında bazı problemler

Yüksek Lisans

1986-1989

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Fourier integralinin başlangıç ve sınır-değer problemlerine uygulanması

Lisans

1975-1979

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Jeodezikler için bazı integral geometri problemlerinin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması

İSMET GÖLGELEYEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İntegral denklemlerin Taylor serisi yardımıyla yaklaşık çözümlerinin elde edilmesi

OKAN KÖSEOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sonlu elemanlar ve ağsız yerel Petrov-Galerkin yöntemlerinin çözüm prosedürlerinin karşılaştırılması

MUHAMMED KEMAL YURTOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kesirli bir difüzyon denklemi için bir carleman değerlendirmesi

ÖZGE ARIBAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yarı-grup teorisi kullanılarak bazı direkt ve ters problemlerin çözülebilirliğinin araştırılması

BETÜL ÇETİNCE
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Diferansiyel dönüşüm metodu kullanılarak değişken katsayılı kompleks kısmi türevli denklem çözümü

UĞUR İLTER
Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zamana bağlı genel kinetik denklem için bir ters problemin yaklaşık çözümlerinin araştırılması

MÜNEVVER AYGÖREN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zamana bağlı kinetik denklem için bir lineer olmayan ters problemin çözülebilirliği ve sayısal çözümü

CANAN NAZLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Lineer kinetik denklem için ters problemin yaklaşık çözümü için bir sembolik algoritma

ÖZLEM TAŞÇI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında

SİNEM İNCELEME
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında

SELMA ATALAY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Düzlemsel integral geometri problemi

GÜNER YAŞKAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Geodezikler için bazı integral geometri problemleri

ASLIHAN HABERAL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Özel integral geometri problemleri

KAMİLE GÜVEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kinetik denklem için ters problemler

FATMA NERMİN DUYAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (11)

Analysis of the Influences of Parameters in the Fractional Second-Grade Fluid Dynamics

Mathematics

Tarih: 4/2022 Sayı: 7 Cilt: 10 Sayfa: 1125-None YAVUZ MEHMET, SENE NDOLANE, YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2227-7390 doi:10.3390/math10071125

Website

Identification problems for systems of nonlinear evolution equations and functional equations

Advances in Difference Equations

Tarih: 12/2016 Sayı: 1 Cilt: 2016 Sayfa: 1-8 ANIKONOV YURII EVGENIEVICH,GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1687-1847 doi:10.1186/s13662-016-0877-4

Website

Identification problems for systems of nonlinear evolution equations and functional equations

Advances in Difference Equations

Tarih: 12/2016 Sayı: 1 Cilt: 2016 ANIKONOV YURI EVGENEVICH,GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1687-1847 doi:10.1186/s13662-016-0877-4

Website

Approximate Solution of an Inverse Problem for a Non Stationary General Kinetic Equation

CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences

Tarih: 6/2010 Sayı: 3 Cilt: 62 Sayfa: 255-264 YILDIZ MUSTAFA,HEYDAROV BAYRAM,GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI doi:10.3970/cmes.2010.062.255

Website

Approximate Solution of an Inverse Problem for a Non stationary General Kinetic Equation

CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING SCIENCES

Tarih: 1/2010 Sayı: 3 Cilt: 62 Sayfa: 255-264 YILDIZ MUSTAFA,HEYDAROV BAYRAM,GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI ISSN:1526-1492 doi:10.3970/cmes.2010.062.255

Website

Solvability of a problem of integral geometry via an inverse problem for a transport-like equation and a numerical method

INVERSE PROBLEMS

Tarih: 9/2009 Sayı: 9 Cilt: 25 Sayfa: 95002-None AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA,USTAOĞLU ZEKERİYA

Endeks:SCI ISSN:0266-5611 doi:10.1088/0266-5611/25/9/095002

Website

Solvability of a Problem of Integral Geometry via an Inverse Problem for a Transport like Equation and a Numerical Method

Inverse Problems

Tarih: 9/2009 Sayı: 9 Cilt: 25 Sayfa: 95002-None AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA,USTAOĞLU ZEKERİYA Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI ISSN:0266-5611 doi:10.1088/0266-5611/25/9/095002

Website

On the Solution of a Coefficient Inverse Problem for the Non-stationary Kinetic Equation

CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING SCIENCES

Tarih: 4/2009 Sayı: 2 Cilt: 45 Sayfa: 141-154 YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI ISSN:1526-1492 doi:10.3970/cmes.2009.045.141

Website

A symbolic algorithm for the approximate solution of an inverse problem for linear kinetic equation

Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica

Tarih: 1/2009 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 253-264 YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1224-1784

Website

An Integral Geometry Problem on Three Dimensional Space

International Journal of Computers Communications Control

Tarih: 5/2008 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 173-178 AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1841-9836

Website

A problem of plane integral geometry

Selcuk Journal of Applied Mathematics

Tarih: 12/2003 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 123-128 YILDIZ MUSTAFA

Endeks:Zentralblatt MATH ISSN:1302-7980

Website

Ulusal Makaleler (5)

On the Solution of An Ill-Posed Boundary Value Problem for Second-Order Evolution Equations

Cumhuriyet Science Journal

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 40 Sayfa: 173-178 GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2680 doi:10.17776/csj.476495

Website

A Boundary Value Problem for an Integro-Differential Equation

Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 626-629 GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v8i2.1382

Website

Kinetik Tipten Bir Denklem İçin Bir Ters Problem

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 615-617 YILDIZ MUSTAFA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v8i2.1401

Website

A Strongly Ill-Posed Problem for the Equation Lu≡x∆uk(x,’y)u_x=xf(x,’y)

Cumhuriyet Science Journal

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 39 Sayfa: 565-572 YILDIZ MUSTAFA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2680 doi:10.17776/csj.450207

Website

Hiperbolik Türden Bir Denklem İçin Bir Katsayı Ters Problemi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 59-63 YILDIZ MUSTAFA

Endeks:Ebsco ISSN:2146-4987

Website

Uluslararası Bildiriler (9)

Inverse Problem For The Equation Lu≡x∆uk(x,’y)u_x=xf(x,’y)

(Tam metin bildiri)

The 27 th Annual Iranian Mathematics Conference 27.03.1996 30.03.1996 Sözlü Sunum AMIROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA Sayfa:13-20 Basım Tarihi : 27.03.1996

An Inverse Problem For A Transport-like Equation And Some Computational Experiments

(Özet bildiri)

10th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications 07.07.2014 11.07.2014 Sözlü Sunum YILDIZ MUSTAFA

On The Approximate Solution Of An Overdetermined Coefficient Inverse Problem For The Kinetic Equation

(Özet bildiri)

Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing 14.09.2009 18.09.2009 Sözlü Sunum AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA,ÇEVİKEL SEDAT,GÖLGELEYEN FİKRET

On The Inverse Problem For A Hyperbolic Equation

(Özet bildiri)

TICAM Third International Conference of Applied Mathematics 12.08.2006 18.08.2006 Sözlü Sunum YILDIZ MUSTAFA,ÇEVİKEL SEDAT

The Inverse Problem for the Equation Lu≡x△uk(x,y)u_x=xf(x,y)

(Özet bildiri)

Second Siberian Congress on Applied and Industrial Mathematics (ИНПРИМ--96) 25.06.1996 30.06.1996 Sözlü Sunum AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA

A Carleman Estimate For A Time-Fractional Diffusion Equation

(Özet bildiri)

International Conference on Mathematical Studies and Applications 2018 (ICMSA’18) 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum ARIBAŞ ÖZGE,YILDIZ GÖKMİL,YILDIZ MUSTAFA

An Inverse Problem For A Fractional Diffusion Equation

(Özet bildiri)

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME - 2017) 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum ARIBAŞ ÖZGE,YILDIZ MUSTAFA

The Hurwitz’s Formula and Boundary Value Problems for Second-Order Equations

(Özet bildiri)

6th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences And Applications (IECMSA-2017) 15.08.2017 18.08.2017 Sözlü Sunum ANIKONOV YURII EVGENIEVICH,GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Solvability of an inverse problem for a transport equation

(Özet bildiri)

International Conference on Applied Mathematics and Analysis (ICAMA2016)In memory of Prof. Gusein Sh. Guseinov (Hüseyin Şirin Hüseyin) 11.07.2016 13.07.2016 Sözlü Sunum YILDIZ MUSTAFA

Ulusal Bildiriler (4)

An Inverse Source Problem For A Transport-like Equation

(Özet bildiri)

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2019) 11.07.2019 13.07.2019 Sözlü Sunum YILDIZ MUSTAFA

Lu≡x∆uk(x,’y)u_x=xf(x,’y) Denklemi İçin Ters Problem

(Özet bildiri)

Matematik Sempozyumu 05.06.1997 08.06.1997 Sözlü Sunum AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA,ÇEVİKEL SEDAT

Transport Denklem İçin Bazı Ters Problemlerin Çözülebilirliklerinin Araştırılması

(Özet bildiri)

14. Matematik Sempozyumu 14.05.2015 16.05.2015 Sözlü Sunum YILDIZ MUSTAFA,GÖLGELEYEN İSMET

Transport Denklem İçin Bazı Ters ProblemlerinÇözülebilirliklerinin Araştırılması

(Sözlü Bildiri)

14. Matematik Sempozyumu 14.05.2015 16.05.2015 YILDIZ MUSTAFA,GÖLGELEYEN İSMET

Akademik Görevler

DOÇENT

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1995

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1988-1993

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1984-1988

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2005

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1993

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

MAT899 Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

MAT898 Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

MAT897 Doktora Seminer

(Doktora)

MAT868 Diferansiyel Denklemler İçin Ters Problemler ve Onların Uygulamaları II

(Doktora)

MAT868 Diferansiyel Denklem İçin Ters Problemler ve Onların Uygulamaları II

(Doktora)

MAT867 Diferansiyel Denklemler İçin Ters Problemler ve Onların Uygulamaları I

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

MAT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

MAT797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

MAT762 İleri Nümerik Analiz II

(Yüksek Lisans)

MAT761 İleri Nümerik Analiz I

Dersler - Lisans

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

MTK486 Matematik Araştırma Projesi II

(Lisans)

MTK485 Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MTK472 Sayısal Yöntemler II

(Lisans)

MTK462 Kısmi Türevli Denklemler II

(Lisans)

MTK461 Kısmi Türevli Denklemler I

(Lisans)

MTK142 Soyut Matematik II

(Lisans)

MTK141 Soyut Matematik I

(Lisans)

MATH182 Mathematics II (İnş. Müh. Böl.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT486 Matematik Araştırma Projesi II

(Lisans)

MAT485 Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MAT472 Sayısal Yöntemler II

(Lisans)

MAT472 Sayısal Yönt.II

(Lisans)

MAT472 - MTK472 Sayısal Yöntemler II

(Lisans)

MAT471 Sayısal Yöntemler I

(Lisans)

MAT471 - MTK471 Sayısal Yöntemler I

(Lisans)

MAT465 Uygulamalı Matematik

(Lisans)

MAT464 Kısmi Türevli Denklemler II

(Lisans)

MAT464 -MTK462 Kısmi Türevli Denklemler II

(Lisans)

MAT464 - MTK462 Kısmi Türevli Denklemler II

(Lisans)

MAT463 Kısmi Türevli Denklemler I

(Lisans)

MAT463 -MTK461 Kısmi Türevli Denklemler I

(Lisans)

MAT463 - MTK461 Kısmi Türevli Denklemler I

(Lisans)

MAT362 Nümerik Analiz II

(Lisans)

MAT362 - MAT366 Nümerik Analiz II

(Lisans)

MAT361 Nümerik Analiz I

(Lisans)

MAT361 - MAT365 Nümerik Analiz I

(Lisans)

MAT361 - MAT365 Nümerik Analiz I

(Lisans)

MAT276 Diferensiyel Denklemler (Fizik Böl.)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (İnş. Müh. Böl.) (2. Öğretim)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (İnş. Müh. Böl.)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Makina Müh.) (2. Öğretim)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Mak. Müh. Böl.)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Geomatik Müh.) (2. Öğretim)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Geomatik Müh.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Geomatik Müh. Böl.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (E.E.M. Böl.)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Bilgisayar Müh.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (İnşaat Müh.) (2. Öğretim)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (İnşaat Müh.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (İnş. Müh. Böl.) (2. Öğretim)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (İnş. Müh. Böl.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (İnş. Müh. Böl.)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (Mak. Müh. Böl.)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (Geomatik Müh. ve İnş. Müh. Böl.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (Geomatik Müh. Böl.)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (E.E.M. Böl.)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (Biyomedikal Müh. ve Metalurji Müh. ve Çevre Müh. ve Jeoloji Böl.) (1. Öğretim)

(Lisans)

MAT142 - MTK142 Soyut Matematik II

(Lisans)

MAT141 - MTK141 Soyut Matematik I

(Lisans)

INS219 Mühendislik Matematiği I (İnş. Müh. Bölümü) (2. Öğretim)

(Lisans)

INS219 Mühendislik Matematiği I (İnş. Müh. Bölümü) (1. Öğretim)

(Lisans)

INS218 Mühendislik Matematiği II (İnş. Müh. Bölümü) (2. Öğretim)

(Lisans)

INS218 Mühendislik Matematiği II (İnş. Müh. Bölümü) (1. Öğretim)

(Lisans)

IMO303 Analitik Geometri I (İlk. Mat. Öğr. Böl.)

(Lisans)

IMO201 Analiz I (İlk. Mat. Öğr. Böl.)

(Lisans)

GDM209 Mühendislik Matematiği (Gıda Müh.) (1. Öğretim)

(Lisans)

BMM209 Mühendislik Matematiği (Biyomedikal Müh.) (2. Öğretim)

(Lisans)

BMM209 Mühendislik Matematiği (Biyomedikal Müh.) (1. Öğretim)

Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1980-1984

ÖĞRETMEN

Matematik Öğretmeni