DOÇENT DR.

İsim:

MURAT İNCE

e-Posta:

muratince

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Öğrenim Bilgileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 21/09/2011 - Bitiş Tarihi 26/10/2016
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/09/2001 - Bitiş Tarihi 21/07/2005
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/2008 - Bitiş Tarihi 09/03/2011
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Yönetilen Tezler - Doktora

Evrensel tasarıma dayalı öğrenme ilkeleri ile desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin motivasyon ve 21. yüzyıl becerilerine etkisi

ÖZLEM KUUK
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

STEM uygulamalarını sınıfta kullanan öğretmenlerin yaratıcı düşünme eğilimleri ile yaratıcılığa teşvik etme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

BEYZANUR ASLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının ve motivasyon düzeylerinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği)

TUĞÇE ALTUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

SEVİYE ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

EMRE ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekâ ve okula uyumlarının öz düzenleme becerilerine etkisi

ŞADİYE BERİL YALÇIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) kullanım yeterlilikleri ve amaçlarının incelenmesi

MERVE TUĞÇE UĞUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

eTWINNING PROJELERİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

TUĞÇE YAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Öz Yeterlilikleri, Öğrenme Motivasyonları İle Müziğe Yönelik Başarı ve Başarısızlık Yükleme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

AYŞE BAŞ GÖNÜL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ METİNLERİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ

SERHAT DİNDAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğretmenlerin Dijital Tükenmişlik Düzeyleri İle Öğretme Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FİLİZ GÖKBULUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalık, öz yeterlik ve mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiler

UTKU ASLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile bireysel kariyer yönetimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

AYŞE AKAR ELEKOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İngilizce öğretmenlerinin mükemmeliyetçilikleri ile öz yeterlilik algılarının mesleki motivasyon düzeyleri üzerine etkisi

PELİN ÇELİK SEÇGİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ankara ili örneği

MERVE KURUM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeyleri ile mobil telefon yoksunluğu korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi

MUSTAFA TURGUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde web 2.0 araçlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve motivasyonel stratejilerine etkisi

PINAR KAMAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik motivasyon, tutum ve öz yeterlilik inançlarının akademik başarılarına etkisi

SERAP KARATAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanmasına ilişkin görüşleri

ELİF BURUNSUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Yabancı dil ağırlıklı ortaokul 5.sınıf öğretim programının öğrencilerin akademik başarılarına, İngilizce dersine yönelik tutumlarına ve öz yeterlik inançlarına etkisi

TUĞBA YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri

HİLAL ASLANTÜRK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (21)

Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile bireysel kariyer yönetimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2023 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 121- Akar Elekoğlu Ayşe, İNCE MURAT, EKER CEVAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888 doi:10.58638/kebd.1363124

Yayın Erişim Linkleri:

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına ve Motivasyonel Stratejilerine Etkisi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 8/2023 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 263- Kamar Pınar, İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2146-5967 doi:10.5961/higheredusci.1223623

Yayın Erişim Linkleri:

Examining the Role of Motivation, Attitude and Self-Efficacy Beliefs in Shaping Secondary School Students’ Academic Achievement in Science Course

Sustainability

Tarih: 7/2023 Sayı: 15 Cilt: 15 Sayfa: 1- İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:SSCI ISSN:2071-1050 doi:10.3390/su151511612

Yayın Erişim Linkleri:

The Effect of English Teachers’ Perfectionism and Self-Efficacy Perceptions on their Professional Motivation Levels

Shanlax International Journal of Education

Tarih: 7/2023 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 80- Çelik Seçgin Pelin, İNCE MURAT, EKER CEVAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2853-1334 doi:10.34293/education.v11iS1-July.6075

Yayın Erişim Linkleri:

The Relationship Between Metacognitive Awareness, Self-Efficacy and Attitudes Towards Profession of Pre-Service Teachers

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

Tarih: 7/2023 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 386- ASLAN UTKU, İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1309-2707 doi:10.15345/iojes.2023.03.003

Yayın Erişim Linkleri:

Perspectives of Teachers and Students on Values Education in Secondary School Religious Culture and Moral Knowledge Course

Journal of Values Education

Tarih: 5/2023 Sayı: 45 Cilt: 21 Sayfa: 151- Arslan Seviye, İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1303-880X doi:10.34234/ded.1260866

Yayın Erişim Linkleri:

Ortaokul Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS)

Tarih: 1/2023 Sayı: 65 Cilt: 65 Sayfa: 2954- Akar Elekoğlu Ayşe, İNCE MURAT, EKER CEVAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:ESJI ISSN:2630-6417 doi:10.29228/JOSHAS.70203

Yayın Erişim Linkleri:

Investigation of the Relationship Between Teachers’ Use of Educational Technologies and Nomophobia

European Journal of Alternative Education Studies

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: None- TURGUT MUSTAFA, İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2501-5915 doi:10.46827/ejae.v7i1.4199

Yayın Erişim Linkleri:

YETİŞKİNLERİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ZfWT Journal of World of Turks

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 251- BİLGİN OKAN, İNCE MURAT, ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT, YEŞİLYURT ERHAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:MLA ISSN:1868-8934 doi:10.46291/ZfWT/130315

Yayın Erişim Linkleri:

The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels

International Journal of Psychology and Education Studies [IJPES]

Tarih: 4/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 112- BİLGİN OKAN, İNCE MURAT, YEŞİLYURT ERHAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-9378 doi:10.52380/ijpes.2021.8.2.370

Yayın Erişim Linkleri:

İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 71 Cilt: 13 Sayfa: 724- Aslantürk Hilal,İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:MLA ISSN:1307-9581

Yayın Erişim Linkleri:

Preschool Teachers’ Opinions Regarding In-Service Training Needs: A Phenomenological Research

International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 3/2020 Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 381- İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

Yayın Erişim Linkleri:

Assessment of the Human Rights, Citizenship and Democracy Course Book for Readability and Age Level Compliance

Egitimde Kuram ve Uygulama

Tarih: 12/2018 Sayı: 11 Cilt: 14 Sayfa: 404- EKER CEVAT,İNCE MURAT,SAĞLAM DUYGU Atıf Sayısı: 0

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-9496 doi:10.17244/eku.414512

Yayın Erişim Linkleri:

Teacher Opinions on Use of Self-Regulation Strategies at Science and Art Centers: Turkey Sample

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 7/2018 Sayı: 7 Cilt: 6 Sayfa: 1486- EKER CEVAT,İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2018.060709

Yayın Erişim Linkleri:

Effect of Parental Education and Home Educational Resources to Students Results of PISA Reading Skills Test

Elementary Education Online

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 947- İNCE MURAT, Gözütok F. Dilek Atıf Sayısı: 0

Endeks:Scopus ISSN:1305-3515 doi:10.17051/ilkonline.2018.419346

Yayın Erişim Linkleri:

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Okunabilirlik Seviyesi ve Yaş Düzeyine Uygunluk Açılarından Değerlendirilmesi

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2018 Sayı: None Cilt: 13 Sayfa: 1139- SAĞLAM DUYGU,İNCE MURAT,EKER CEVAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:MLA ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.13622

Yayın Erişim Linkleri:

The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2016)

European Scientific Journal

Tarih: 6/2017 Sayı: 16 Cilt: 13 Sayfa: 305- TAŞ İLKAY DOĞAN,YETKİNER ALPER,İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Google Scholar ISSN:1857-7431 doi:10.19044/esj.2017.v13n16p305

Yayın Erişim Linkleri:

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının PISA Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2017 Sayı: None Cilt: 12 Sayfa: 213- İNCE MURAT,GÖZÜTOK DİLEK Atıf Sayısı: 0

Endeks:MLA ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.12782

Yayın Erişim Linkleri:

Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 377- YETKİNER ALPER,İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2016.174

Yayın Erişim Linkleri:

The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 8/2014 Sayı: None Cilt: 141 Sayfa: 670- İNCE MURAT Atıf Sayısı: 0

Endeks:(Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index) ISSN:1877-0428 doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.117

Yayın Erişim Linkleri:

The Investigations of Using Web 2 0 Technologies on English Writing Skills of Students with Different Learning Styles

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 10/2013 Sayı: 13 Cilt: 53 Sayfa: 93- İNCE MURAT,AKDEMİR ÖMÜR Atıf Sayısı: 0

Endeks:SSCI ISSN:1302-597X

Yayın Erişim Linkleri:
Ulusal Makaleler (11)

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Sınav Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 8/2023 Sayı: 88 Cilt: 22 Sayfa: 1460- ARSLAN EMRE, İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-0278 doi:10.17755/esosder.1249161

Website

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Tarih: 6/2023 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 1382- KURUM MERVE, İNCE MURAT, EKER CEVAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-0146 doi:10.7884/teke.1360038

Website

A Study On Developing A Cyberbullying Scale For High School Students

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Cilt: 15 Sayfa: 4723- ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527 doi:10.26466/opus.684140

Website

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

Mediterranean Journal of Educational Research

Tarih: 3/2020 Sayı: 31 Cilt: 14 Sayfa: 530- Burunsuz Elif,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682

Website

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 27- BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul 5. Sınıf Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 169- Yılmaz Tuğba,İNCE MURAT

Endeks:Asos ISSN:2148-2888

Website

Branş Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 18 Cilt: 11 Sayfa: 2140- İNCE MURAT,Karataş Serap,Çiftçi Asuman

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527 doi:10.26466/opus.563913

Website

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi

Mediterranean Journal of Educational Research

Tarih: 12/2018 Sayı: 26 Cilt: 12 Sayfa: 407- İNCE MURAT,Kuuk Yavuz Özlem

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2018.172.20

Website

Kanada ve Türkiye 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 154- İNCE MURAT,Yıldırım Ceren

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 5 Cilt: 26 Sayfa: 1613- İNCE MURAT,Gözütok F Dilek

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811 doi:10.24106/kefdergi.2186

Website

Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Journal of Research in Education and Teaching

Tarih: 8/2018 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 112- İNCE MURAT,Bingöl Hüseyin

Endeks:ASOS, OAJI ISSN:2146-9199

Website

Uluslararası Bildiriler (18)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

(Özet bildiri)

VII. International Congress on Education and Social Sciences 2021-09-01 Sözlü Sunum KAMAR PINAR, İNCE MURAT Basım Tarihi : 12.09.2021

Website

TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ STAKE’İN İHTİYACA CEVAP VERİCİ DEĞERLENDİRME MODELİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2020-10-15 Sözlü Sunum İNCE MURAT, Kamar Pınar, Kamar Murat Basım Tarihi : 18.10.2020

Website

The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2016)

(Özet bildiri)

International Conference on Interdisciplinary Research in Education 2014-10-29 2014-10-31 Sözlü Sunum TAŞ İLKAY DOĞAN,YETKİNER ALPER,İNCE MURAT Basım Tarihi : 10.12.2014

INVESTIGATION OF 2015 - 2018 TURKISH COURSE CURRICULUM ACCORDING TO ELEMENTS OF CURRICULUM DEVELOPMENT

(Özet bildiri)

International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT) 2019-11-06 2019-11-10 Sözlü Sunum İNCE MURAT,Bolat Ümmü Sena Basım Tarihi : 08.12.2019

Website

The Investigation of Instructors Views on Using Technology in English Language Teaching

(Özet bildiri)

4th WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP 2013-10-27 2013-10-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT Cilt: 141 Sayfa:670- Basım Tarihi : 10.03.2014

Website

5. Sınıf 2017 Fen Bilimleri Öğretim Programının Oliva’nın Tasarım Ölçütlerine göre Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Bilge Kagan International Science Congress 2018-10-26 2018-10-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,Yıldırım Ceren Basım Tarihi : 04.11.2018

Problems Encountered in Postgraduate Education

(Özet bildiri)

The Third International Congress on Curriculum and Instruction 2015-10-22 2015-10-24 Sözlü Sunum YETKİNER ALPER,İNCE MURAT

Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları Hindistan ve Filipinler Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı 2013-12-12 2013-12-14 Sözlü Sunum BİÇER DİNÇER,İNCE MURAT Sayfa:134- Basım Tarihi : 04.03.2014

Website

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının PISA Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 2017-10-26 2017-10-28 Sözlü Sunum İNCE MURAT,GÖZÜTOK DİLEK Basım Tarihi : 25.10.2017

Educational Trends in Curriculum Development

(Özet bildiri)

Scofola 2017- Fostering 21st Century Skills in Language Studies 2017-09-08 2017-09-10 Sözlü Sunum İNCE MURAT Basım Tarihi : 08.09.2017

İş Hayatında İletişim Sertifika Programının CIPP Modeline göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

II. International Academic Research Congress 2017 2017-10-18 2017-10-21 Sözlü Sunum İNCE MURAT Basım Tarihi : 05.11.2017

Website

Türkiye ve Şangay (Çin) 9. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 2018-04-28 2018-05-01 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,TOMBAK ZEYNEP Basım Tarihi : 01.10.2018

Türkiye ve Singapur 3.4.5.6. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 2018-04-28 2018-05-01 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Turgut Mustafa Basım Tarihi : 01.10.2018

Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,SARICI HASAN Basım Tarihi : 13.05.2018

Website

Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Bingöl Hüseyin Basım Tarihi : 13.05.2018

Website

Türkiye ve Estonya 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 2018-04-26 2018-04-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Özenir Üren Esra Basım Tarihi : 06.06.2018

Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 2018-04-26 2018-04-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,yıldırım mustafa Basım Tarihi : 06.06.2018

Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 2018-04-26 2018-04-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Demir Tuba Basım Tarihi : 06.06.2018

Ulusal Bildiriler (3)

Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeyinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusuna (Nomofobi) Etkisi

(Özet bildiri)

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi 2021-03-27 Sözlü Sunum İNCE MURAT, TURGUT MUSTAFA Basım Tarihi : 31.03.2021

Website

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon, Tutum, Öz Yeterlilik İnançlarının Akademik Başarılarına Etkisi

(Özet bildiri)

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi 2021-03-27 2021-03-28 Sözlü Sunum Karataş Serap, İNCE MURAT Basım Tarihi : 31.03.2021

Website

Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması

(Özet bildiri)

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 2012-09-27 2012-09-29 Sözlü Sunum BİÇER DİNÇER,İNCE MURAT Basım Tarihi : 29.09.2012

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

09-11-2021 / 09-11-2024

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

07-05-2021 / 07-05-2024

Eğitim Programları ve Öğretim

Anabilim Dalı Başkanı

07-05-2021 / 05-09-2023

Eğitim Programları ve Öğretim

Bölüm Başkanı

19-06-2015 / 21-11-2016

MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK

Müdür Yardımcısı

01-04-2014 / 01-11-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Müdür Yardımcısı

01-11-2013 / 01-04-2014

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Kitaplar (3)

Gelecek İçin Eğitim FarklıÜlkelerde Program Geliştirme Çalışmaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 5.Bölüm Finlandiya Eğitim Sistemi Editör: Özcan Demirel Basım Sayısı::(3) Sayfa::67 82 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-364-041-7 Tarih: 2022

Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hedef Odaklı Öğrenme Yaklaşımları ve Okul Temelli Eğitim Editör: Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::43 54 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-7846-93-8 Tarih: 2019

Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öğretimin Planlanması ve Genel Öğretim İlkeleri Editör: Ali Arslan, Cevat Eker Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 27 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-320-988-1 Tarih: 2018

Projeler (8)

Investigation of 2015 - 2018 Turkish Course CurriculumAccording to Elements of Curriculum Development

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2019-09-19

Bitiş Tarihi : 2020-03-19

5. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Oliva’nınTasarım Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-08-08

Bitiş Tarihi : 2019-02-08

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-06-28

Bitiş Tarihi : 2019-12-03

3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı Bildiriler Kitabının Yayımlanması

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-05-18

Bitiş Tarihi : 2017-12-27

Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-06-17

Bitiş Tarihi : 2016-06-17

The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal 2005 2014

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-09-17

Bitiş Tarihi : 2014-11-03

Kuramdan Uygulamaya Dünya'da Öğretmen Eğitimi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2022-03-01

Beceri Temelli Değer Eğitiminin İmkanı: Beceri Temelli Bir Değer Eğitimi Modeli, Programı ve Öğretmen Eğitim Modülünün Geliştirilmesi

Proje Türü : (-Tübitak 1001)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2023-07-28

Ödüller (1)

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Ödülü

Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

İspanya Granada Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019-0

Misafir Öğretim Üyesi (Erasmus Ders Verme Hareketliliği)

Misafir Öğretim Üyesi

İngiltere Leeds Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2014-0

Misafir Araştırmacı (Doktora Tez Dönemi)

Misafir Araştırmacı

MEB Kocaeli Gölcük Rheinland Pfalz İlköğretim Okulu

2005-0

İngilizce Öğretmeni

İngilizce Öğretmenliği