ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

MURAT GENÇ

e-Posta:

murat.genc

Telefon:

03722911698

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Muhasebe

Denetim

Finansal Muhasebe

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Yüksek Lisans

2002-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Lisans

1996-2000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (6)

FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Business Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 5 Cilt: 7 Sayfa: 2669-2700 AKDAĞ Gülşen,SABAN METİN,UYGURTÜRK HASAN,GENÇ MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:10.15295/BMIJ.V7I5.1285

Website

SPK’DAN BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ ALMIŞ DENETİM ŞİRKETLERİNDEKİ DENETÇİLER AÇISINDAN YARATICI MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 7/2018 GENÇ MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832 doi:10.18092/ulikidince.430812

Website

Ortak Girişimlerin Konsolidasyonu

MUHASEBE FİNASMAN DERGİSİ

Tarih: 10/2006 Sayı: 32 Cilt: 1 Sayfa: 137-148 GENÇ MURAT,SABAN METİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-0391

FİNANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA BİRİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Tarih: 7/2006 Sayı: 76 Cilt: 1 Sayfa: 33-48 GENÇ MURAT,SABAN METİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-5444

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN IAS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR KAPSAMINDAMUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Tarih: 3/2005 Sayı: 70 Cilt: 1 Sayfa: 123-133 GENÇ MURAT,SABAN METİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-5444

Firmalar Arası Yatırımların Muhasebeleştirilmesinde Uluslararası Düzenlemeler ve Türkiye UygulamalarI

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Tarih: 9/2002 Sayı: 60 Cilt: 12 Sayfa: 165-185 GENÇ MURAT,SABAN METİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-5444

Ulusal Makaleler (1)

Bağlı Ortaklıkların Konsolidasyonu

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ

Tarih: 1/2008 Sayı: 37 Cilt: 4 Sayfa: 137-158 GENÇ MURAT,SABAN METİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-4074

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

İdari Görevler

SSP Birim Koordinatörü

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

(Lisans)

MUHASEBE

(Lisans)

MALİYET MUHASEBESİ II

(Lisans)

MALİYET MUHASEBESİ I

(Lisans)

MALİYET MUHASEBESİ

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK

(Lisans)

Genel Muhasebe

(Lisans)

GENEL MUHASEBE

(Lisans)

ENVANTER VE BİLANÇO

(Lisans)

EKONOMİ

(Lisans)

DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

BANKACILIK MUHASEBESİ

Kitaplar (6)

Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmelere Bilimsel Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Editör: Karabulut Şahin Basım Sayısı::(1) Sayfa::301 320 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8443-14-1 Tarih: 2021

Social, Human and Administrative Sciences Research Papers

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Accounting Profession in Digital World and Status in Higher Education Curriculum Editör: İsmail Elagöz Abdül Gezer Abdullah Yılmaz Göktük Erdoğan Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-7958-29-5 Tarih: 2019

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2019

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Muhasebede Etik ve Muhasebe Hataları Editör: Kübilay Özyer, Doğan Bozdoğan Basım Sayısı::(1) Sayfa::150 163 Yayınevi:: Ekin Basım Yayın Dağıtım ISBN: 978-605-327-989-1 Tarih: 2019

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye Muhasebe Eğitimi Literatürünün 2013-2018 Dönemi İncelemesi Editör: Çoban Orhan Erbaşı Ali Karakoç Enderhan Karasioğlu Fehmi Çoban Ayşe Basım Sayısı::(1) Sayfa::293 310 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 9786057631169 Tarih: 2019

Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ve Türkiye’de Bağımsız Denetçinin Sorumluğu

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Akademisyen Yayınevi ISBN: 9786052580325 Tarih: 2018

Academician Publisher Scientific Researches Book- ECONOMIC AND ADMINISTRIVE SCIENCES Volume II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Examination Of Sample Cases Related To Forensic Accounting Investigations Carried Out By The Capital Markets Board in Turkey Editör: Azmi Yalçın Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Akademisyen Yayınevi ISBN: 9786052580547 Tarih: 2018