DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

MEHMET ŞAHİN AKINCI

e-Posta:

msahin.akinci

Telefon:

03722911426

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2013-2017

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MÜZİK EĞİTİMİ (DR)

Tez Adı : Müzik öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerle müzik uygulamalarına ilişkin özyeterlik algıları

Yüksek Lisans

2009-2011

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Müzik eğitimi öğretmenliği anabilim dalı 3. sınıf öğrencilerinin ses müziği yapıtlarını yorumlamada müzik biçimleri dersine ait kazanımlarını kullanabilme durumları

Lisans

2001-2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (11)

Opinions of Music Students in Turkey, Poland And Serbia on Traditional Vocal Music Education and Compositions

International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 6/2022 Sayı: 17 Cilt: 7 Sayfa: 1038-1070 AKINCI MEHMET ŞAHİN, Piech-SLAWECKA Joanna, MILISAVLJEVIC Marko

Endeks:H. V. Wilson Databases ISSN:2602-4047 doi:10.35826/ijoecc.565

Website

Examination of Tenor Arias in the Opera Works Composed by Wolfgang Amadeus Mozart

(International Journal of Education Technology and Scientific Researches

Tarih: 6/2022 Sayı: 18 Cilt: 7 Sayfa: 1396-1427 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:H. V. Wilson Databases ISSN:2587-0238 doi:10.35826/ijetsar.476

Website

Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 1 Cilt: 23 Sayfa: 1349-1401 AKINCI MEHMET ŞAHİN, BOLAT MELİKE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037 doi:10.29299/kefad.890747

Website

Pre-School Teaching Students' Opinions on Distance Education: Preferences and Emotional States

Cypriot Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2021 Sayı: 6 Cilt: 16 Sayfa: 2901-2915 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1305-905X doi:10.18844/cjes.v16i6.6460

Website

Müzik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Şarkı ve Çalgı Eğitimlerine İlişkin Görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 909-930 AKINCI MEHMET ŞAHİN,ALPAGUT UĞUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-7850 doi:10.17860/mersinefd.485509

Website

Müzik Eğitiminde Çocuk Şarkılarının Seçimi: Müzik Yazınsal Kurallar Ve İlişkili Etmenler

International Social Sciences Studies Jorunal

Tarih: 7/2019 Sayı: 38 Cilt: 5 Sayfa: 3471-3479 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),CiteFactor Academic Sicentific Journals, International Index Copernicus, ResearchBible (Academic Resource Index),Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF),Social Science Research Network (SSRN),Advanced Science Index, infoBase ındex, Science Library Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific World Index ( SCIWIN), Scientific Indexing Services (SIS),SOBİAD Atıf Dizini, General Impact Factor ISSN:2587-1587 doi:Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1593

Website

Kültürel ve Ahlaki Değerlerin Öğretiminde Müziğin Yeri ve Önemi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 91 Cilt: 7 Sayfa: 98-108 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:Sobiad, CiteFactor, IndexCopernicusInternational, Academic Keys, Scientific Indexing Services, Asos, Open Academic Journals Index, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing, İslam Araştırmaları Merkezi, Akademik Türk Dergileri İndeksi, Indian Citetion Index ,Türk Eğitim İndeksi, ISSN:2148-2489 doi:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14917

Website

”Müzik Eğitiminde Çocuk Şarkılarının Seçimi: Eğitim Programı, Teknik, Fiziksel, Duygusal Durumlar Ve Çeşitli Diğer Etmenler”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal Of International Social Research

Tarih: 10/2018 Sayı: 59 Cilt: 11 Sayfa: 700-709 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:EBSCO, PROQUEST, MLA, JOURNAL SEEK,SOBİAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, ESJİ ISSN:1307-9581

Website

Müzik Alanında Üstün Yetenekli Bir Öğrencinin Tanılanma Süreci

Kesit Akademi Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 14 Cilt: 4 Sayfa: 104-111 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:Sobiad, Academic Keys, Scientific indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index ,Directory of Research Journals Indexing, Information Matrix for the Analysis of Journals, Sparch Institıte of Technical Research, International Innovative Journal Impact Factor, Türk Eğitim İndeksi, Research Bible, Cosmos Impact Factor, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Cite Factor Academic Scientific Journals, Ideal Online, Journal Abstracting and Indexing Service, Scilit ISSN:2149-9225

Website

Ses Eğitimi Alanında Yazılmış Tezlerin Konu Yönelimi, Problem, Amaç, Sonuç, Öneriler Bakımından Genel Boyutta İncelenmesi

Journal Of Social And Humanities Sciences Research

Sayı: 27 Cilt: 5 Sayfa: 2804-2815 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:Sobiad, Rootindexing, Sıs, Crossref, Wordcat, Esji, Academic Research Index, Advance Science Index, General Impact Factor, SSRN, DIIF, DRJI, I2OR, Scientific World Index ISSN:2959-1149 doi:http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.687

Website

Müzik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Genel Müzik Eğitimlerine İlişkin Görüşleri

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Tarih: 12/2017 Sayı: 53 Cilt: 10 Sayfa: 535-545 AKINCI MEHMET ŞAHİN,ALPAGUT UĞUR

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9581 doi:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175334142

Website

Ulusal Makaleler (3)

Müzik Eğitimi Almış Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

Trakya Eğitim Dergisi

Tarih: 5/2022 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 863-879 AKINCI MEHMET ŞAHİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-6301 doi:10.24315/tred.942440

Website

Müzik Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerle Müzik Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik Algıları

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 1609-1622 AKINCI MEHMET ŞAHİN,SAZAK PINAR ELİF,ALPAGUT UĞUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9844 doi:10.24106/kefdergi.3171

Website

Müzik Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerle Müzik Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 1232-1251 AKINCI MEHMET ŞAHİN,SAZAK PINAR ELİF,ALPAGUT UĞUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0493

Website

Uluslararası Bildiriler (8)

Müzik Eğitimi Almış Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Kısıtlama Süreçlerine İlişkin Görüşleri

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 04.12.2020 06.12.2020 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN Sayfa:302-321 ISBN:978-605-74811-5-3 Basım Tarihi : 29.12.2020

Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Kısıtlama Süreçlerine İlişkin Görüşleri

(Tam metin bildiri)

29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 29.10.2020 31.10.2020 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN, BOLAT MELİKE Sayfa:312-330 ISBN:ISBN-978-625-7279-12-3 Basım Tarihi : 30.10.2020

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Özyeterlik Algıları

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 13.06.2019 15.06.2019 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN,KÖSE İBRAHİM ALPER Sayfa:144-160 ISBN:978-605-7602-78-7 Basım Tarihi : 01.08.2019

Kültürel ve Ahlaki Değerlerin Öğretiminde Müziğin Yeri ve Önemi

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 11.04.2018 14.04.2018 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN ISBN:978-975-2480-24-6 Basım Tarihi : 14.05.2018

Website

Sınıf Öğretmenliği ve Müzik Eğitimi-Öğretimi Konusuna İlişkin Yapılmış Araştırmalarda Müzik Alanında Ulaşılmış Olumsuz Sonuçların Tespiti ve İncelenmesi

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 11.04.2018 14.04.2018 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN ISBN:978-975-2480-24-6 Basım Tarihi : 14.05.2018

Website

Müzik Eğitiminde Çocuk Şarkılarının Seçimi -Sözcükler ve Sözcüklerle İlişkili Etmenler

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI 3. İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI 17.07.2017 19.07.2017 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN Sayı: 25 Cilt: 88 Sayfa:130-135 ISBN:978-605-4957-41-5 Basım Tarihi : 15.12.2017

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI SEMPOZYUMU 24.09.2014 26.09.2014 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN Sayfa:141-150 ISBN:978-605-84301-4-3 Basım Tarihi : 15.12.2015

Müzik Alanındaki Öğretim Elemanlarının Covid-19 Süreçlerine İlişkin Görüşleri

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 29.10.2020 31.10.2020 Sözlü Sunum BOLAT MELİKE, AKINCI MEHMET ŞAHİN Sayfa:331-342 ISBN:ISBN-978-625-7279-12-3 Basım Tarihi : 30.10.1900

Ulusal Bildiriler (5)

Matematik ve Müzik-Oyun-Drama İlişkisinde Yapılmış Tez Ve Makale Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi 21.06.2020 22.06.2020 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN Sayfa:235-249 ISBN:978-975-400-432-8 Basım Tarihi : 01.04.2020

Website

Ses Eğitimi Metotlarında Türler ve Bu Türlerin Biçimsel (Formsal) Yapıları

(Tam metin bildiri)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SES EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 26.04.2017 28.04.2017 Davetli Konuşmacı AKINCI MEHMET ŞAHİN Sayfa:73-91 ISBN:978-975-400-434-2 Basım Tarihi : 01.04.2020

Website

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocukların Müzik Eğitiminde Temel Yaklaşımlar

(Özet bildiri)

23.ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ 30.10.2013 01.11.2013 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN,KALYONCU NESRİN Sayfa:189-190 Basım Tarihi : 30.10.2013

Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3 Sınıf Öğrencilerinin Ses Müziği Yapıtlarını Yorumlamada Müzik Biçimleri Dersine Ait Kazanımlarını Kullanabilme Durumları

(Tam metin bildiri)

10. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25.04.2012 27.04.2012 Sözlü Sunum AKINCI MEHMET ŞAHİN,KIZILDELİ SALIK NURDAN,KARAKELLE SİBEL Sayfa:860-881 ISBN:978-975-8062-28-7 Basım Tarihi : 15.01.2012

Ses Eğitimi Alanında Yazılmış Tezlerin Konu Yönelimi, Problem ve Amaçları Bakımından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Marmara Üniversitesi Dünya Ses Günü Sempozyumu 19.04.2018 20.04.2018 Davetli Konuşmacı AKINCI MEHMET ŞAHİN

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ / OPERA ANASANAT DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

2012

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anasanat Dalı Başkanı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması

(Lisans)

Orkestra Oda Müziği Şan Eğitimi

(Lisans)

Orkestra Oda Müziği ve Yönetimi

(Lisans)

Orkestra Oda Müziği

(Lisans)

Okul Deneyimi

(Lisans)

Koro

(Lisans)

KORO VE YÖNETİMİ

(Lisans)

KORO

(Lisans)

BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ

(Lisans)

BİREYSEL SES EĞİTİMİ

(Lisans)

Bireysel Çalgı Şan Eğitimi

(Lisans)

Bireysel Çalgı Eğitimi

(Lisans)

Bireysel Ses Eğitimi

Kitaplar (7)

Bütünleştirici Eğitimde Özel Gereksinimli Çocuklar için Müzik Eğitimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kaynaştırma-Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarında Müzik Eğitimi Editör: MALKOÇ, Tülün., BAĞCI, Hakan Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 71 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-625-8399-09-0 Tarih: 2022

Ses Eğitiminden Sahneye

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Klasik Batı Ses Vokal Şan Eğitiminde Kullanılan Türkçe Solo Eser Türleri Editör: Mehmet Şahin AKINCI Basım Sayısı::(1) Sayfa::49 76 Yayınevi:: GECE KİTAPLIĞI ISBN: 978-625-7858-45-8 Tarih: 2020

Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Operasının Gelişim Süreci Hayatta Olmayan Türk Opera Bestecileri Operaları ve Operetleri Editör: Vasfi Hatipoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 33 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-7702-91-1 Tarih: 2020

Yaşamın İçinden Çocuk Şarkıları

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Müzik Eğitimi Yayınları ISBN: 978-605-4957-64-4 Tarih: 2019

Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Kıbrıs’ım Benim Editör: Yavuz Durak Basım Sayısı::(1) Sayfa::32 35 Yayınevi:: Müzik Eğitimi Yayınları ISBN: 978-605-4957-36-1 Tarih: 2017

Piyano içinTürk Sanat Müziği Şarkıları

(Ders Kitabı)

Editör: Yavuz Durak, Mehmet Şahin AKINCI Basım Sayısı::(1) Sayfa::16 72 Yayınevi:: Müzik Eğitimi Yayınları ISBN: 978-605-4957-20-0 Tarih: 2016

Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik Editör: Emine ERATAY Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 30 Yayınevi:: Eğiten Kitap ISBN: 978-605-4757-33-6 Tarih: 2014

Ödüller (2)

Müzikalite-Müzikal Dinamikler Başarı Ödülü

Tarih: 2018
(PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları, Mansiyon Ödülü

Tarih: 2017
(Doğu Akdeniz Üniversitesi)
(Yurtdışı Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2006-2012

MÜZİK ÖĞRETMENİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ