DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

MERVE MENTEŞE

e-Posta:

mervementese

Telefon:

2912836

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Klasik Türk Edebiyatı', 'Eski Türk Edebiyatı']

Temel Alanı : Filoloji Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

None

Öğrenim Bilgileri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/11/2009 - Bitiş Tarihi 30/01/2012
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / İLAHİYAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/11/2009 - Bitiş Tarihi 30/01/2012
Önlisans Programı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / İLAHİYAT

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 07/09/2007 - Bitiş Tarihi 14/06/2011
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/10/2016 - Bitiş Tarihi 08/12/2021
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/2013 - Bitiş Tarihi 05/08/2016
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Uluslararası Makaleler (9)

Divan Şiirinde Şeyhülislam Ebûishakzâde Mehmed Esad Efendi'nin Devlet Adamlığı Özellikleri: Nef'î Divanı Örneği

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2022 Sayı: 8 Cilt: None Sayfa: 462- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2687-5675 doi:10.51531/korkutataturkiyat.1144874

Website

Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 29 Cilt: None Sayfa: 249- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2147-8872

Website

Divan Şairinin Zihin Dünyasında Komşuluk Biçimleri

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 1692- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2149-892X doi:10.20322/littera.1089520

Website

Bir Devlet Adamı Olarak Reisülküttapların Klasik Türk Şiirindeki İzleri

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 16 Cilt: None Sayfa: 141- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2587-117X doi:10.51592/kulliyat.1093104

Website

Klasik Türk Şiirinde 18. Yüzyıl Şeyhülislamlarının Güzel Ahlak Vasfı

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 27 Cilt: None Sayfa: 525- MENTEŞE MERVE

Endeks:Alan Endeksi ISSN:2148-7782 doi:10.29000/rumelide.1105410

Website

Karşılaştırmalı Edebiyat Örneği Olarak Hayâlî Bey İle Nedîm’in Birer Gazeli Üzerine İnceleme

ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2020 Sayı: 110 Cilt: None Sayfa: 287- MENTEŞE MERVE

Endeks:SOBİAD, Cite Factor, İSAM ISSN:2148-2489 doi:http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.46384

Website

Şeyhülislâm Yahyâ’nın ”Dirler” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2020 Sayı: 73 Cilt: 13 Sayfa: 145- MENTEŞE MERVE

Endeks:EBSCO, SOBİAD, Proquest CSA, MLA, Index Copernicus,EuroPub Database ISSN:1307-9581

Website

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Tipler

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 22 Cilt: None Sayfa: 189- MENTEŞE MERVE

Endeks:Ebsco Host Index, ProQuest, Dergipark Akademik, Open Academic ISSN:2147-8872

Website

Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri: Avnî Divanı Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 314- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2149-5939

Website

Uluslararası Bildiriler (15)

18. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak İ'tizâriyye

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Rumeli Dil, Edebiyat ve Çeviri Sempozyumu 2022-05-14 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:1- ISBN:978-605-71225-6-8 Basım Tarihi : 31.08.2022

Website

Süheylî Divanı’nda Maddî Kültür Unsuru Olarak Mûsikî Âletleri ve Makamları

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2022-05-13 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:553- ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 15.05.2022

Website

Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak Manzum Mektuplar

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2022-05-13 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:539- ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 15.05.2022

Website

Divan Şiirinde 17. Yüzyıl Sadrazamlarının Devlet Adamlığı Özelliği Olarak Akıllılık

(Tam metin bildiri)

9 th International Management and Social Research Conference 2022-04-23 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:180- ISBN:978-625-00-9323-8 Basım Tarihi : 24.04.2022

Website

Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

(Tam metin bildiri)

9 th International Management and Social Research Conference 2022-04-23 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:188- ISBN:978-625-00-9323-8 Basım Tarihi : 24.04.2022

Website

Sosyal Çevre Ekseninde Şeyh Gâlib’in “Ney” Redifli Gazeli Üzerine Birİnceleme

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 2020-09-28 2020-09-30 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-7813-17-4 Basım Tarihi : 30.09.2020

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî ve Mitolojik Kişilikler

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 2020-09-28 2020-09-30 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-7813-17-4 Basım Tarihi : 30.09.2020

İhsan Oktay Anar’ın “Amat” Romanında Gerçek ve Kurmaca Kaynaklar

(Tam metin bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 2020-09-17 2020-09-18 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 18.09.2020

Klasik Türk Şiirinde Aşk Kahramanlarının Yeri: Sünbülzâde Vehbî Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 2020-09-17 2020-09-18 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 18.09.2020

Klasik Türk Şiirinde Kaynak Eserler: Nev’î Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu 2020-08-28 2020-08-29 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-44303-1-2 Basım Tarihi : 15.09.2020

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî Tipler

(Özet bildiri)

Uluslararası Filolojide Akademik Çalışmalar Kongresi 2019-09-26 2019-09-28 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:42- ISBN:978-605-69052-7-8 Basım Tarihi : 28.09.2019

Klasik Türk Şiirinde Ye’cûc ve Me’cûc

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2017-05-18 2017-05-20 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Basım Tarihi : 20.05.2017

Alp Er Tunga’nın Klasik Türk Şiirindeki İzi: Efrâsiyâb

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türk Dünyası ve Araştırmaları Sempozyumu 2017-04-26 2017-04-28 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Basım Tarihi : 26.04.2017

Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri Avnî Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

ICSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı 2015-10-29 2015-10-31 MENTEŞE MERVE Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa:384- Basım Tarihi : 05.01.2016

Website

Klasik Türk Edebiyatı İle İran Edebiyatı Arasındaki Etkileşim Bağlamında Fantastik İnsan Tasavvurlarından Âfet Âfet i Âb ve Şâh ı Mârân Örnekleri

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu 2014-05-08 2014-05-10 MENTEŞE MERVE Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:129- ISBN:978-605-84301-0-5 Basım Tarihi : 01.05.2015

Kitaplar (4)

Komşuluk

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Divan Şiirinde Yüce Bir Temenni Olarak Hz. Muhammed'e Komşu Olmak Editör: GÜRSOY NASKALİ, Emine Basım Sayısı::(1) Sayfa::337 357 Yayınevi:: Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 9786258118506 Tarih: 2022

Klasik Türk Şiirinde Divanıhümayun Tip ve Kişilikleri

(Bilimsel Kitap)

Editör: GÜLTEKİN İbrahim Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 978-625-7698-86-3 Tarih: 2022

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikâyeleri

(Bilimsel Kitap)

Editör: Dr. Hasan ÖZER, Dr. Osman ARICAN Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-07-0 Tarih: 2017

Dem İle Semâ Arasında / Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 171 Numaralı Mecmua Editör: Prof. Dr. Bayram Ali KAYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 235 Yayınevi:: Sakarya Yayıncılık ISBN: 978-605-4229-53-6 Tarih: 2016

Projeler (2)

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi nde Bulunan Şiir Mecmuâlarının Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuâların Çeviri Yazıya Aktarımı Proje No 2014 02 06 001

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-15

Bitiş Tarihi : 2016-07-12

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-08-25

Bitiş Tarihi : 2017-12-27

Ödüller (2)

TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

Tarih: 2016
(TÜBİTAK)
(Diğer)

TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Diğer)