PROFESÖR DR.

İsim:

MELTEM MARAŞ

e-Posta:

melmaras

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Biyoloji

Temel Alanı : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Biyoteknoloji

Genetik

Biyokimya

Öğrenim Bilgileri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 02/02/1994 - Bitiş Tarihi 27/01/1999

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/09/1990 - Bitiş Tarihi 23/01/1995

FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 16/02/1998 - Bitiş Tarihi 17/05/2005

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM Uygulamaları ile ilgili görüşleri

Hüseyin SAÇILIK
None None None

Mitoz-mayoz bölünmeler konusunda laboratuvar destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve modellemelerine etkilerinin incelenmesi

SELDA BAHADIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM uygulamaları ile ilgili görüşleri

HÜSEYİN SAÇILIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki uyumun akademik başarıya etkisi

ELVAN KURTMAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (21)

ASSESSMENT OF PROTECTIVE EFFECT OF WATER EXTRACT PROPOLIS AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF DROSHOPHYLA MELANOGASTER EXPOSED UV IRRADIATION

PONTE International Scientific Researchs Journal

Tarih: 1/2018 Sayı: 5 Cilt: 74 Sayfa: 30- MARAŞ MELTEM,KEKİLLİOĞLU AYSEL,Sayılı Yasemin,Bahadır Selda

Endeks:SCI ISSN:0032-423X

Website

Elemental content profiles in propolis from several cities of Turkey

Functional Foods in Health and Disease

Tarih: 8/2017 Sayı: 8 Cilt: 7 Sayfa: 661- AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:None

Website

The NMR quantification of propolis constituents from North region of Turkey

EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS

Tarih: 7/2017 Sayı: None Cilt: 46 Sayfa: 336- SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,AKPOLAT FERAH MERYEM,GÜLLE KANAT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Determination of radioactivity in the propolis samples collected from Blacksea region in Turkey

EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS

Tarih: 7/2017 Sayı: None Cilt: 46 Sayfa: 332- ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,AKPOLAT FERAH MERYEM,GÜLLE KANAT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ANALİZİ

The journal of international education science

Tarih: 3/2017 Sayı: 10 Cilt: None Sayfa: 115- ATABAY MELTEM,BAHADIR SELDA,ERGİN SEMA

Endeks:sobiad ISSN:None

Website

Elementery analysis and anti-tumor activity on glioblastoma cell lines of propolis samples from Giresun province of Turkey”

Journal of US-China Medical Science, USA

Tarih: None/2017 Sayı: None Cilt: 14 Sayfa: 157- ATABAY MELTEM,SEZGİN ORHAN,TAŞPINAR MEHMET,YÜKSEL VEYSEL

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

The Fluorescence Intensity Ratios of Superconducting FeySe1-XTeX Thin Films

Cumhuriyet Science Journal

Tarih: None/2017 Sayı: None Cilt: 7 Sayfa: 845- AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2680 doi:10.17776/csj.363587

Website

Modern biotechnologies products ethical issues

The FEBS Journal

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 357- KEKİLLİOĞLU AYSEL,KOÇAL Zeynep,ATABAY MELTEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Apitherapy with the Venom of Apis sp Insecta Hymenoptera Apidae

The FEBS Journal

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 152- KEKİLLİOĞLU AYSEL,Çalışkan Mehtap,ATABAY MELTEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Determining the amount of ellagic acid extracted from Eregli Ottoman strawberry and histopathological evaluation of possible protective effect of ellagic acid in streptozotocin induced diabetic rat

The FEBS Journal

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 309- SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,GÜLLE KANAT,AKPOLAT FERAH MERYEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Risk effect of polymorphisms of serotonin transporter gene and the dopamine D4 receptor gene in undergraduate students for negative life events

THE FEBS JOURNAL

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 177- ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,KURTMAN ELVAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Assocıatıon Between 5 HTTLPR Gen Polymorphısms of Serotonın Transporter Gene and Threatıng Life Events in Undergraduate Students

International Journal of New Technologu and Research

Tarih: None/2015 Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 13- ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,KURTMAN ELVAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

The association between dopamine receptor DRD4 gene polymorphisms and second language learning style and behavioral variability in undergraduate students in Turkey

Molecular Biology Reports

Tarih: 8/2014 Sayı: 8 Cilt: 41 Sayfa: 5215- Maras Atabay Meltem, Safi Oz Zehra, Kurtman Elvan

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0301-4851 doi:10.1007/s11033-014-3389-x

Website

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğretmenlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar

Karaelmas journal of educational science

Tarih: None/2013 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ATABAY MELTEM,KURTMAN ELVAN

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Heavy metal accumulations of Allium cepa L As a bioindicator for air pollution in Ereğli Turkey

African Journal of Agricultural research

Tarih: 1/2011 Sayı: 30 Cilt: 6 Sayfa: 6432- MARAŞ ATABAY MELTEM,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ARSLAN METİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

The Cytotoxic and haemotological effect of coal dust to underground miners

American Journal of Biochemistry

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 4- M Maraş Atabay

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

The in vivo acute effect of n nitrosomorpholine on the activity levels of some enzymes in rat blood serums and liver homogenates

African Journal of Biotechnology

Tarih: None/2010 Sayı: 15 Cilt: 9 Sayfa: 2201- ATABAY MELTEM Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

The osmoprotectant effect of L Carnitine factor on the bacterial growth of Streptococcus agalactiae and Esherichia coli

African Journal of Microbiology Research

Tarih: None/2010 Sayı: 30 Cilt: 6 Sayfa: 6432- M Maraş, Y Akman, E Yula, T Gökmen

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Biosorption of Pb II and Cu II Metal Ions on Cladophora glomerata L Kütz Chlorophyta Algae Effect of Algal Surface Modification

Acta Chimica Slovenica

Tarih: None/2008 Sayı: 1 Cilt: 55 Sayfa: 228- YALÇIN EMİNE,ÇAVUŞOĞLU KÜLTİĞİN,MARAŞ MELTEM,BIYIKOĞLU MUTLUHAN Atıf Sayısı: 22

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

An ITS DNA sequence based phylogenic study of some Heracleum L Umbelliferae species from Turkey s partial flora

Turkish Journal of Biochemistry

Tarih: None/2008 Sayı: 4 Cilt: 33 Sayfa: 163- Meltem Maraş Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

The structural features and phylogenetic utiliti of the ITS in Ferulago genus W Koch Umbelliferae

International Journal of Botany

Tarih: 1/2006 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 17- M Maraş, E Aksöz, Y Menemen

Endeks:Asian network for scientific information ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (3)

Maras M Akman Y

National education

Tarih: None/2009 Maras Meltem,Akman Yıldız

Endeks:Education Index (EI)

A morphological study of the venom apparatus of spider Larinioides cornutus Araneae Araneidae

Turkish Journal of Zoology

Tarih: None/2005 Cilt: 29 Sayfa: 351- ÇAVUŞOĞLU KÜLTİĞİN,BAYRAM ABDULLAH,MARAŞ MELTEM,ÇAVUŞOĞLU KÜRŞAT Atıf Sayısı: 4

Endeks:EBSCHO

Pektin Poligalakturonik asit ve liyofilize edilmiş bakteriyel Pektinaz enziminin yapısal ve elementer analizi

İTÜ Dergisi/C Fen Bilimleri

Tarih: None/2004 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 3- MARAŞ MELTEM,ÇAVUŞOĞLU KÜLTİĞİN,AKSÖZ EROL,KIRINDI TALİP Atıf Sayısı: 4

Endeks:EBSCHO

Projeler (5)

Karadeniz Bölgesindeki çeşitli illerden toplanan Propolis örneklerinde radyoaktivite tayini, kafeik asitin organik yapısının ve miktarının belirlenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2016-04-03

Ereğli çileğindeki ellajik asit ve askorbik asitin HPLC ile miktar tayini kokuya neden olan pürivat dekarboksilaz genlerinin polimorfizm analizi ve diabetik ratlarda ellajik asitin koruyucu etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-04-05

Bitiş Tarihi : 2015-05-04

Öğrencilerin öğrenme stillerine ve davranış özelliklerine Dopamin D4 Reseptör DRD4 geninin etkisi Öğrenme üzerine gen ve çevre etkisi Yürütücü

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-10-15

Bitiş Tarihi : 2014-02-12

Yaban arılarından Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis alt türlerinin RFLP analizi

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Heracleum L cinsi üzerine moleküler filogenetik taksonomik sitogenetik ve antifungal çalışmalar

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ödüller (2)

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)

Tarih: 2009
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Bilim adamı yetiştirme grubu tarafından ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasına katkılarından dolayı teşekkür belgesi

Tarih: 2008
(TÜBİTAK)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

Kırıkkale Üniversitesi

1998-0

Araştırma Görevlisi

Biyoloji Bölümünde öğrenim süreci sırasında araştırma görevlisi olarak çalıştım.