PROFESÖR

İsim:

MEHMET KOPAÇ

Email:

mehmet.kopac

Telefon:

291 1208

Faks:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Akışkanlar Mekaniği

Enerji

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1986-1992

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ISI PROSES (YL) (TEZLİ)

Yüksek Lisans

1981-1984

None

None

Lisans

1975-1979

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tezler

Doktora

Tez Adı

Daralan-genişleyen akım kesitinde Newtonian olmayan akışkan için bünye denklemlerinin değerlendirilmesi

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Kömür yakıtlı bir güç santrali kaynaklı bölgesel ısıtma sisteminin termoekonomik açıdan incelenmesi

HALİL İBRAHİM TOPAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Doğal gazlı kombine çevrimli bir santralin ekserji analizi ile incelenmesi

HASAN BASRİ BAYRAKÇEKEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Atık ısı kazanlı gaz-buhar çevrimli güç santralinin ekserji analizi

KADİR DİKİLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çatalağzı Termik Santralı ara buharı ile bölgesel ısıtmanın incelenmesi

HALİL İBRAHİM TOPAL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dizel motorlarında turboşarjın motor performansına etkisinin ekserji analizi kulanılarak belirlenmesi

ERDEM ÖZYURT
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ereğli demir ve çelik fabrikaları kok fabrikası batarya fırınlarına ekserji analizi uygulaması

ERGÜN UŞENGÜL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Termik santralde buharlaştırmalı yoğuşturucu kullanımının verim artışına etkisinin incelenmesi

NURİ ÖZGÜR AYDIN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Gaz-katı yakıtlı enerji santralinin ekserji verim artışının araştırılması

ZAFER ŞAHİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çatalağzı termik santralına ekserji analizinin uygulanması

AYHAN HİLALCI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Gaz türbinli kojenerasyon tesisinde yanma odasına enjekte edilen su buharının ekserji verimine etkisi

BİLAL ZEMHER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Filtrelerin motor egzost emisyonları üzerindeki etkilerinin incelenmesi

ELİF TOPAL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Ekserji analizi kullanılarak içten yanmalı bir motorun optimizasyonu

LÜTFİ KÖKTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Değişken kanatlar üzerinden akışta optimum geometrinin belirlenmesi

MELTEM YILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

PERİHAN ERDURANLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Reynolds sayısının düz bir plaka üzerindeki akış ve ısı transferi karakteristiklerine etkisinin incelenmesi

KENAN ELİEYİOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Daralan genişleyen akım kesitinde newtonian olmayan akışkanın bünye denklemi parametrelerinin incelenmesi

ADNAN TOPUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Isı borusu prensibinin güneşli su ısıtıcılarına uygulanması

ÖZGÜR ALKAÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

Uluslararası Makaleler (9)

Çatalağzı Termik Elektrik Santrali ile Bölgesel Isıtma Yapılabilirliğin Enerji Analizi

Journal of Thermal Science and Technology,

Tarih: 4/2017 Sayi: 1 Cilt: 37 Sayfa: 139-146 TOPAL H İBRAHİM,KOPAÇ MEHMET,EYRİBOYUN MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded

Propagation of acceleration waves in the viscoelastic Johnson Segalman fluids

Mechanics Research Communications

Sayi: 1 Cilt: 37 Sayfa: 153-157 TEKİN GÜLTOP, B ALYAVUZ, MEHMET KOPAÇ

Endeks:SCI

Website

Effect of ambient temperature on the efficiency of the regenerative and reheat Çatalağzı power plant in Turkey

Applied Thermal Engineering

Sayi: 1 Cilt: 27 Sayfa: 1377-1385 KOPAÇ MEHMET,HİLALCİ AYHAN

Endeks:SSCI

Website

Effect of saturation temperature of different refrigerants on the performance of a vapour compression refrigeration plant by exergy method

Int. J. Energy Research

Tarih: 1/2006 Sayi: 1 Cilt: 30 Sayfa: 729-740 KOPAÇ MEHMET,ZEMHER BİLAL

Endeks:SCI

Website

Determination of optimum speed of internal combustion engine by exergy analyses

International Journal of Exergy

Sayi: 1 Cilt: 2 Sayfa: 40-54 KOPAÇ MEHMET,KÖKTÜRK LÜTFİ

Endeks:EI

Website

An Investigation of the Effect of aspect ratio on the airfoil performance

American Journal of Applied Sciences

Sayi: 2 Cilt: 2 Sayfa: 545-549 MEHMET KOPAÇ, MELTEM YILMAZ, TEKİN GÜLTOP

Endeks:EI

Website

Exergy Analysis of the Steam Injected Gas Turbine

International Journal of Exergy

Sayi: 3 Cilt: 1 Sayfa: 363-374 MEHMET KOPAÇ, BİLAL ZEMHER

Endeks:EI

Website

Dynamic Adsorption of SO2 on Zeolite Molecular Sieves

Chm. Eng. Comm.

Sayi: 1 Cilt: 164 Sayfa: 99-109 KOPAÇ TÜRKAN,KAYMAKÇI ERDOĞAN,KOPAÇ MEHMET

Endeks:SCI-Expanded

Website

Comparative Evaluation of Some Existing Rate Type Constitutive Equations for Viscoelastic Fluid Undergoing Wiggle Flow

Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

Sayi: 1 Cilt: 68 Sayfa: 1-15 MEHMET KOPAÇ, MAHİR ARIKOL, AMABLE HORTAÇSU

Endeks:SSCI

Website

Ulusal Makaleler (9)

The investigation of increasing of the efficiency in the power plant with gas solid fuels by exergy analysis

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Thermal Science and Technology

Sayi: 1 Cilt: 31 Sayfa: 85-107 ZAFER ŞAHİN, MEHMET KOPAÇ, NURİ ÖZGÜR AYDIN

Endeks:SCI

Website

Effect of Plate Spacing of Impingement Air Jet on Flow and Heat Transfer Characteristics

Mathematical & Computational Application

Sayi: 2 Cilt: 7 Sayfa: 171-179 MEHMET KOPAÇ

Endeks:EI

Website

Bir Enerji Santralına Enerji ve Ekserji Analizinin Uygulanması

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi

Sayi: 3 Cilt: 20 Sayfa: 3-7 MEHMET KOPAÇ

Endeks:EI

Website

Evaluation of A Modified Jeffreys Type Model for Viscoelastic Fluids

Tr. J. Of Eng. and Environmental Sciences(TÜBİTAK)

Sayi: 1 Cilt: 23 Sayfa: 49-57 MEHMET KOPAÇ

Endeks:EI

Website

Isıtılmış Düz Bir Plaka Üzerinde Türbülanslı Akımın Sayısal Hesaplanması

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi

Sayi: 1 Cilt: 20 Sayfa: 8-12 MEHMET KOPAÇ, KENAN ELİEYİOĞLU

Endeks:EI

Website

Viskoelastik Akışkanların İvmeli Akışında Malzeme Parametrelerinin Türev Tipli Bünye Denklemlerine Etkisi

Tr. J. Of Eng. and Environmental Sciences(TÜBİTAK)

Sayi: 1 Cilt: 22 Sayfa: 495-502 MEHMET KOPAÇ, ADNAN TOPUZ, MAHİR ARIKOL

Endeks:EI

Website

Daralıp Genişleyen Kanalda Viskoelastik Bir Akışkan İçin Türev Tipli Yeni Bir Modelin Geliştirilmesi

Tr. J. Of Eng. and Environmental Sciences(TÜBİTAK)

Sayi: 1 Cilt: 21 Sayfa: 149-154 MEHMET KOPAÇ, MAHİR ARIKOL

Endeks:EI

Website

Viskoelastik Bir Akışkanda Akustik Dalga Hızlarının Bulunması

G.Ü. Müh. Fak. Dergisi

Sayi: 2 Cilt: 12 Sayfa: 105-116 TEKİN GÜLTOP, MEHMET KOPAÇ

Endeks:EI

Website

Nümerical Simulation of A Gaseous Fueled Methane Combuster

Mathematical & Computational Application

Sayi: 3 Cilt: 2 Sayfa: 101-118 MEHMET KOPAÇ, TÜRKAN KOPAÇ

Endeks:EI

Website

Uluslararası Bildiriler (3)

Comparative Evaluation of Some Constitutive Equations for Accelerated Non Newtonian Flow

(Poster)

1st European Fluid Mechanics Conference 16.09.1991 20.09.1991 MEHMET KOPAÇ, MAHİR ARIKOL, AMABLE HORTAÇSU

Impact of Steam Injection in Combustion Cell of Gas Turbine to Exergy Efficiency

(Tam metin bildiri)

The First International Exergy, Energy and Environment Symposium 13.07.2003 17.07.2003 MEHMET KOPAÇ, BİLAL ZEMHER, A ÖZDABAK

Evaluation of Rate Type Constitutive Equations for Wiggle Flow

(Poster)

7th International Conference Surface and Colloid Science 07.07.1991 13.07.1991 MEHMET KOPAÇ, MAHİR ARIKOL, AMABLE HORTAÇSU

Ulusal Bildiriler (12)

Buharlaştırmalı yoğuşturucu kullanımının güç santralinde verim artışına etkisi

(Poster)

18. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 07.09.2011 10.09.2011 NURİ ÖZGÜR AYDIN, MEHMET KOPAÇ, MUSTAFA EYRİBOYUN

Çatalağzı Termik Santralinin eksegoekonomik olarak incelenmesi

(Poster)

18. Isı Bilimi ve Tekniği Kon gresi 07.09.2011 10.09.2011 DENİZ KÜÇÜKALİ, MEHMET KOPAÇ

Çatalağzı Termik Elektrik Santralinin birleşik ısı güç sistemine dönüştürülmesi termodinamik analiz

(Tam metin bildiri)

19. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 09.09.2013 12.09.2013 HALİL İBRAHİM TOPAL, MEHMET KOPAÇ, MUSTAFA EYRİBOYUN, ERDAL TEKİN

Viskoelastik Bir Akışkanda Malzeme Parametrelerinin Bünye Denklemine Etkisi

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı 04.09.1996 06.09.1996 MEHMET KOPAÇ, ADNAN TOPUZ, MAHİR ARIKOL

Hava Jet Akımı İçin Türbülans Modellerinin Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 17.09.1997 19.09.1997 MEHMET KOPAÇ

Yakıt Hava Momentum Oranının Yanma Karakteristiklerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü IV. Sempozyumu 20.05.1997 22.05.1997 MEHMET KOPAÇ, TÜRKAN KOPAÇ

Kanatlardaki Açıklık Oranının Kanat Performansına Etkisi

(Tam metin bildiri)

12.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 28.02.2000 29.02.2000 MEHMET KOPAÇ, MELTEM YILMAZ

Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Santralının Ekserji Analizi Yardımıyla Optimizasyonu

(Tam metin bildiri)

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 05.09.2001 07.09.2001 KEZBAN ÇALIK, BİLAL ZEMHER, MEHMET KOPAÇ, MUSTAFA EYRİBOYUN

Termal Sistemlerde Optimizasyon Prensipleri

(Tam metin bildiri)

13.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 05.09.2001 07.09.2001 MEHMET KOPAÇ, LÜTFİ KÖKTÜRK, YUSUF ŞAHİN

Gaz Türbinli Kojenerasyon Tesisine Ekserji Analizinin Uygulanması

(Tam metin bildiri)

14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 03.09.2003 05.09.2003 BİLAL ZEMHER, MEHMET KOPAÇ

Çatalağzı güç santralına enerji ve ekserji analizinin uygulanması

(Tam metin bildiri)

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 07.09.2005 09.09.2005 MEHMET KOPAÇ, AYHAN HİLALCİ, ADNAN TOPUZ

Bir Demir Çelik Fabrikasındaki Gaz Katı Yakıtlı Enerji Santralına Ekserji Analizi Uygulanması

(Poster)

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 30.05.2007 02.06.2007 ZAFER ŞAHİN, MEHMET KOPAÇ

Akademik Görevler

PROFESÖR

2012-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

PROFESÖR

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1999-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1994-1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1984-1994

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1980-1984

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekan

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1994

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1994

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

GAZ DİNAMİĞİ

(Doktora)

Ekserji Analizi

(Doktora)

EKSERJİ ANALİZİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Termodinamik

(Yüksek Lisans)

İleri Akışkanlar Mekaniği

(Yüksek Lisans)

İLERİ TERMODİNAMİK

(Yüksek Lisans)

Turbo Makina Teorisi ve Hesabı

(Yüksek Lisans)

Turbo Makina Teori ve Hesabı

(Yüksek Lisans)

TURBO MAKİNA TEORİSİ VE HESABI

(Yüksek Lisans)

Sınır Tabaka Teorisi

(Yüksek Lisans)

Mühendislik Matematiği I

(Yüksek Lisans)

MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I

Dersler - Lisans

(Lisans)

Termodinamik II

(Lisans)

Termodinamik I

(Lisans)

Tasarım Projesi

(Lisans)

TERMODİNAMİK II

(Lisans)

TERMODİNAMİK I

(Lisans)

TASARIM PROJESİ

(Lisans)

HİDROLİK MAKİNALAR

(Lisans)

Hidrolik Makinalar

(Lisans)

Gaz Dinamiği

(Lisans)

BİTİRME PROJESİ

(Lisans)

Bitirme Projesi

Projeler (3)

Bir demir çelik fabrikasına ekserji analizinin uygulanması

BAP 6 (Tamamlandı)

Taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonların filtrelerle azaltılmasınınincelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Değişik formdaki kanatlar üzerinden akışkanın akışında kanadın direnç ve kalındırma katsayılarının belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler