DOÇENT

İsim:

MEHMET CURAL

Email:

mcural

Telefon:

0 372 291 16 53

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Maliye

Maliye Kuramı

Kamu Maliyesi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE (DR)

Yüksek Lisans

2001-2004

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE (YL) (TEZLİ)

Lisans

1997-2001

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Vergi Denetim Kurulu'nun vergi denetimi üzerindeki etkisi: Konya'daki vergi müfettişleri üzerinde bir analiz

HÜSEYİN SARI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik kamusal teşvikler

SEDA KÖLE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ve dış finansman kaynaklarının gelişimi

AKIN AKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kamu sağlık hizmetleri ve sağlık personeli üzerine etkisi: Zonguldak ili kamu hastaneleri birliği uygulaması

İHSAN ÖZTUNÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile vergi tutum ve davranışları arasındaki ilişki

ERDEM DİBEK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Vergi bilinci ve vergiye bakış açıları: Zonguldak ilinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler üzerine uygulama

ELİF CEREN ÇELEBİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Avrupa Birliği ve Türkiye'de çevre vergisi uygulamaları ve değerlendirilmesi

HALİL EMRE SAYGI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de bütçe açıkları ile kamu borçlanması arasındaki ilişki: 1970-2014 dönemi

HASRET GENÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yükseköğretimde öğrenci harcama ve maliyetleri: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği

İLKNUR ORAL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

Türkiye’de Obezite Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Nitel Bir Analiz

Strategic Public Management Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 82-103 KAYACIK CİHAN,CURAL MEHMET

Endeks:DOAJ, DJRI, Academic Resource Index ISSN:2149-9543 doi:10.25069/spmj.xxxxx

Vergi Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Beyan Broşürlerinin Okunabilirliği

Maliye Araştırmaları Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 99-114 ÖNER SEDA,CURAL MEHMET

Endeks:Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acarindex ISSN:2149-5203

Website

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki SMMM`ler Üzerine Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Tarih: 2/2018 Sayı: 22 Cilt: 9 Sayfa: 46-64 CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,Albayrak Elif Ceren

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-7423

SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı,

Tarih: 12/2017 Sayfa: 1066-1078 PEKKAYA MEHMET,CURAL MEHMET,ELİF CEREN ALBAYRAK

Endeks:ASOS, ULAKBİM, INDEXCOPERNICUS, PROQEST doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735464

Website

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı,

Sayfa: 880-891 ÖZTUNÇ İHSAN,CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, ASOS, INDEXCOPERNICUS, PROQEST

Website

Avrupa Birliği nde Çevre Vergisi Uygulamaları ve Çevre Vergilerinin Gelişimi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 77-92 CURAL MEHMET,SAYGI HALİL EMRE

Endeks:EBSCO-CEEAS, TÜBİTAK/ULAKBİM ISSN:1304-8880

Website

Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetlerinin Hesaplanması Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 21-43 CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,ORAL İLKNUR

Endeks:TÜBİTAK/ULAKBİM, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, ASOS Index ISSN:1306-2174

Website

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 693-706 CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, ASOS, SOBİAD, Türkiye Makaleler Bibliyografyası ISSN:1301-0603

Website

Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ile Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2016 Sayı: 27 Cilt: 12 Sayfa: 83-104 CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,DİBEK EKREM

Endeks:INDEX COPERNICUS, EBSCO HOST, DOAJ ISSN:2147-9194 doi:10.17130/10.17130/ijmeb.2016.12.27.1098

Website

Osmanlı İmparatorluğu nda Bütçe Dengesinin Gelişimi 1643 1918

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 1-22 YEŞİLYURT ŞAHİN,CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, ASOS ISSN:1302-1966

Website

Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi 1924 2013 Dönemi Türkiye Örneği

Amme İdaresi Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 3 Cilt: 48 Sayfa: 127-158 CURAL MEHMET,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Endeks:SSCI ISSN:1300-1795

Website

İç Borçlanma Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi 1989 2012 DönemiTürkiye Örneği

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 165 Cilt: 2 Sayfa: 115-139 KIRCI ÇEVİK NÜKET,CURAL MEHMET Atıf Sayısı: 2

Endeks:ECONLIT, TÜBİTAK ULAKBİM ISSN:1300-3623

Website

Türkiye de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi 1970 2009

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2012 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 73-87 CURAL MEHMET,ERİÇOK RECEP EMRE,YILANCI VELİ

Endeks:EBSCO

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlem Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 29 Sayfa: 173-195 CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO-HOST ISSN:1300-7262

Website

Ulusal Makaleler (7)

The Impact of Economic Development on Tax Structure: The Case of Turkey (1924-2013)

Turkish Administration Annul

Tarih: 5/2017 Sayı: 43 CURAL MEHMET,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde İç Borçlanma Dinamikleri Panel Veri Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Tarih: 1/2013 Sayı: 56 Cilt: 1 Sayfa: 19-39 BİNHAN ELİF YILMAZ, MEHMET CURAL

ISSN:1304-0251621

Türkiye de İç Borçlanmadaki Değişimi Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması 1975 2010

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Tarih: 1/2010 Sayı: 54 Cilt: 1 Sayfa: 1-22 BİNHAN ELİF YILMAZ, MEHMET CURAL

ISSN:1304-0251

Website

OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının 1980 Sonrası Gelişimi ve Eşitsizliği Azaltıcı Müdahaleler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 10/2009 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 73-97 CURAL MEHMET

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM ISSN:1306-6730

Website

OECD Ülkelerinde Yoksulluk 1980 Sonrası Gelişiminin Analizi

Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 7 Cilt: 5 Sayfa: 66-90 BİNHAN ELİF YILMAZ, MEHMET CURAL

Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

Zonguldak Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 1-21 ULUSOY AHMET,CURAL MEHMET

ISSN:1303-9245

Website

Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Tarih: 1/2004 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 36-58 AHMET ULUSOY, MEHMET CURAL

Website

Uluslararası Bildiriler (8)

Vergi Denetim Kurulunun Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economic Issues VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,Sarı Hüseyin ISBN:978-605-7858-19-1

Yenilenebilir Enerji Piyasasında Kamu Müdahalesinin Gerekliliği

(Tam metin bildiri)

International Congress of Energy, Economy and Security 06.04.2019 07.04.2019 Davetli Konuşmacı KÖLE SEDA,CURAL MEHMET

Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Mali Sürdürülebilirliğin Analizi

(Tam metin bildiri)

I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,BOZ ARINÇ Sayfa:125-135 ISBN:978-975-92847-8-7

Türk Vergi Mevzuatının Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Beyan Broşürlerinin Okunabilirliğinin Analizi

(Özet bildiri)

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu 08.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum ÖNER SEDA,CURAL MEHMET

Website

SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,CURAL MEHMET,ÇELEBİ ELİF CEREN

Website

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ÖZTUNÇ İHSAN,CURAL MEHMET Sayfa:126-126

Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması İlişkisi: 1970-2016 Dönemi

(Tam metin bildiri)

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu 10.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,GENÇ HASRET Sayfa:351-353

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi 24.03.2017 25.03.2017 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,ELİF CEREN ALBAYRAK Sayfa:74-75

Website

Ulusal Bildiriler (2)

Türkiye’de Obezite Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Nitel Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 09.10.2019 10.10.2019 Davetli Konuşmacı KAYACIK CİHAN,CURAL MEHMET

Türkiye’de Ekonomik Kriz Yıllarında Borç Yapısındaki Değişim

(Tam metin bildiri)

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 09.10.2019 10.10.2019 Davetli Konuşmacı AYDIN CANSU,CURAL MEHMET

Akademik Görevler

DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YARDIMCI DOÇENT

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2006-2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bilim Dalı Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

DEVLET BORÇLARININ EKONOMİK ANALİZİ

(Doktora)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA-YAYIN ETİĞİ

(Doktora)

BÜTÇE UYGULAMALARININ ANALİZİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

KAMU KESİMİ EKONOMİSİ

(Yüksek Lisans)

DEVLET BORÇLARININ ANALİZİ

(Yüksek Lisans)

BÜTÇE SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARI

Dersler - Lisans

(Lisans)

VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI

(Lisans)

SOSYAL SORUMLULUK DERSİ

(Lisans)

PARAFİSKAL GELİR VE KURUMLAR

(Lisans)

MALİYE TARİHİ

(Lisans)

MALİYE BİLİMİNE GİRİŞ

(Lisans)

MALİ SOSYOLOJİ

(Lisans)

KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL GELİŞMELER

(Lisans)

KAMU MALİYESİ II

(Lisans)

KAMU MALİYESİ I

(Lisans)

KAMU BÜTÇESİ

(Lisans)

KAMU BÜTÇESİ

(Lisans)

DEVLET BÜTÇESİ

(Lisans)

DEVLET BORÇLARI

(Lisans)

BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI

(Lisans)

ARAŞTIRMA VE YÖNTEM TEKNİKLERİ

Kitaplar (2)

Covid-19: Küresel Pandeminin Ekonomik ve Mali Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: COVID-19 Pandemisinin Türkiye’xxde Borçların Sürdürülebilirliğine Etkileri Editör: Harun Kılıçaslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::99 118 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7911-81-1 Tarih: 2020

MALİYE ARAŞTIRMALARI-1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Bütçe Açıkları ile Kamu Borçlanması Arasındaki İlişki: 1970-2016 Dönemi Editör: Gerçek Adnan, Çetinkaya Özhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 106 Yayınevi:: Ekin Basım Yayın Dağıtım ISBN: 978-605-327-570-1 Tarih: 2017

Projeler (1)

Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.04.2013 - 08.04.2014