PROFESÖR DR.

İsim:

MEHMET CURAL

e-Posta:

mcural

Telefon:

0 372 291 16 53

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Maliye

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Kamu Maliyesi

Maliye Kuramı

Bütçe ve Mali Planlama

Öğrenim Bilgileri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 24/09/2001 - Bitiş Tarihi 22/10/2004
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/1997 - Bitiş Tarihi 22/06/2001
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 29/09/2006 - Bitiş Tarihi 07/06/2012
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE

Yönetilen Tezler - Doktora

Türk Vergi Sistemi'nin algılanan karmaşıklık düzeyinin ölçümü: Bir karma yöntem araştırması

SEDA ÖNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Belediyelerde Dış Borçlanma Süreci: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

BURCU METE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Dış Borçlanma İle Cari İşlemler Açığı İlişkisi

ÖZLEM TİRYAKİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Politik konjonktür dalgalanmaları ve geleneksel fırsatçı model: Kırılgan beşli ülkelerine uygulanması

ENES EYİGÜN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferlerinin mali etkileri

HÜSEYİN MEMİŞOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Bazı gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de ekonomik krizler ile iç-dış borçlanma ilişkisi

CANSU AYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Belediye tarafından sunulan hizmetlerin memnuniyet derecesinin mükelleflerin vergi uyumuna etkisi: Sancaktepe ilçesi örneği

FIRAT GENÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Vergi Denetim Kurulu'nun vergi denetimi üzerindeki etkisi: Konya'daki vergi müfettişleri üzerinde bir analiz

HÜSEYİN SARI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik kamusal teşvikler

SEDA KÖLE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ve dış finansman kaynaklarının gelişimi

AKIN AKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kamu sağlık hizmetleri ve sağlık personeli üzerine etkisi: Zonguldak ili kamu hastaneleri birliği uygulaması

İHSAN ÖZTUNÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Avrupa Birliği ve Türkiye'de çevre vergisi uygulamaları ve değerlendirilmesi

HALİL EMRE SAYGI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Türkiye'de bütçe açıkları ile kamu borçlanması arasındaki ilişki: 1970-2014 dönemi

HASRET GENÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Yükseköğretimde öğrenci harcama ve maliyetleri: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği

İLKNUR ORAL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (17)

Türkiye’de 1980 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizler ile İç-Dış Borçlanma İlişkisi

Maliye Çalışmaları Dergisi

Tarih: 5/2022 Sayı: 67 Cilt: 2022 Sayfa: 25- AYDIN CANSU, CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, DOAJ, ProQuest ISSN:2757-6396 doi:10.26650/mcd2022-1068787

Website

Politik Konjonktür Dalgalanmaları: Kırılgan Beşli Analizi

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 5/2022 Sayı: 5 Cilt: 5 Sayfa: 632- EYİGÜN ENES, CURAL MEHMET

Endeks:Directory of Research Journals Indexing ISSN:2667–422X doi:10.26677/TR1010.2022.981

Website

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformlarının Mali Sonuçları

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1- CURAL MEHMET, Memişoğlu Hüseyin

Endeks:Academic Resource Index, Journal Index ISSN:2528-9942

Website

Türkiye’de Obezite Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Nitel Bir Analiz

Strategic Public Management Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 82- KAYACIK CİHAN,CURAL MEHMET

Endeks:DOAJ, DJRI, Academic Resource Index, Academic Science Index ISSN:2149-9543 doi:10.25069/spmj.xxxxx

Website

Vergi Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Beyan Broşürlerinin Okunabilirliği

Maliye Araştırmaları Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 99- ÖNER SEDA,CURAL MEHMET

Endeks:International Scientific Indexing, Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acarindex ISSN:2149-5203

Website

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki SMMM`ler Üzerine Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Tarih: 2/2018 Sayı: 22 Cilt: 9 Sayfa: 46- CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,Albayrak Elif Ceren

Endeks:EBSCO ISSN:1309-7423

Website

SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı,

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 1066- PEKKAYA MEHMET,CURAL MEHMET,ELİF CEREN ALBAYRAK

Endeks:EBSCO, DOAJ, ProQuest ISSN:2147-9194 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735464

Website

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı,

Tarih: 1/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 880- ÖZTUNÇ İHSAN,CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, ASOS, INDEXCOPERNICUS, PROQEST ISSN:2147-9208

Website

Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetlerinin Hesaplanması Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 21- CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,ORAL İLKNUR

Endeks:TÜBİTAK/ULAKBİM, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories, ASOS Index ISSN:1306-2174

Website

Avrupa Birliği nde Çevre Vergisi Uygulamaları ve Çevre Vergilerinin Gelişimi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 77- CURAL MEHMET,SAYGI HALİL EMRE

Endeks:EBSCO-CEEAS, TÜBİTAK/ULAKBİM ISSN:1304-8880

Website

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 693- CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, ASOS, SOBİAD, Türkiye Makaleler Bibliyografyası ISSN:1301-0603

Website

Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ile Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2016 Sayı: 27 Cilt: 12 Sayfa: 83- CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,DİBEK EKREM

Endeks:INDEX COPERNICUS, EBSCO HOST, DOAJ ISSN:2147-9194 doi:10.17130/10.17130/ijmeb.2016.12.27.1098

Website

Osmanlı İmparatorluğu nda Bütçe Dengesinin Gelişimi 1643 1918

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 1- YEŞİLYURT ŞAHİN,CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO, ASOS ISSN:1302-1966

Website

Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi 1924 2013 Dönemi Türkiye Örneği

Amme İdaresi Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 3 Cilt: 48 Sayfa: 127- CURAL MEHMET,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Endeks:SSCI ISSN:1300-1795

Website

İç Borçlanma Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi 1989 2012 DönemiTürkiye Örneği

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 165 Cilt: 2 Sayfa: 115- KIRCI ÇEVİK NÜKET,CURAL MEHMET

Endeks:ECONLIT, TÜBİTAK ULAKBİM ISSN:1300-3623

Website

Türkiye de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi 1970 2009

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2012 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 73- CURAL MEHMET,ERİÇOK RECEP EMRE,YILANCI VELİ

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlem Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 29 Sayfa: 173- CURAL MEHMET

Endeks:EBSCO-HOST ISSN:1300-7262

Website

Ulusal Makaleler (8)

Türkiye'nin Dış Finansman İhtiyacı ve Dış Finansman Kaynaklarının Gelişimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 22 Cilt: 11 Sayfa: 307- CURAL MEHMET, AKTAŞ Akın

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146–3727

Website

The Impact of Economic Development on Tax Structure: The Case of Turkey (1924-2013)

Turkish Administration Annul

Tarih: 5/2017 Sayı: 43 CURAL MEHMET,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde İç Borçlanma Dinamikleri Panel Veri Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Tarih: 1/2013 Sayı: 56 Cilt: 1 Sayfa: 19- YILMAZ BİNHAN ELİF, CURAL MEHMET

ISSN:1304-0251621

Website

Türkiye de İç Borçlanmadaki Değişimi Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması 1975 2010

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Tarih: 1/2010 Sayı: 54 Cilt: 1 Sayfa: 1- YILMAZ BİNHAN ELİF, CURAL MEHMET

ISSN:1304-0251

Website

OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının 1980 Sonrası Gelişimi ve Eşitsizliği Azaltıcı Müdahaleler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 10/2009 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 73- CURAL MEHMET

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM ISSN:1306-6730

OECD Ülkelerinde Yoksulluk 1980 Sonrası Gelişiminin Analizi

Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 7 Cilt: 5 Sayfa: 66- YILMAZ BİNHAN ELİF, CURAL MEHMET

ISSN:111111111111

Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

Zonguldak Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 1- ULUSOY AHMET,CURAL MEHMET

ISSN:1303-9245

Website

Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Tarih: 1/2004 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 36- ULUSOY AHMET, CURAL MEHMET

ISSN:111

Website

Uluslararası Bildiriler (12)

Türkiye'de 1980 Sonrasında Dış Borçlanma ve Cari İşlemler Bilançosu İlişkisi

(Tam metin bildiri)

16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 2022-10-28 Sözlü Sunum TİRYAKİ Özlem, CURAL MEHMET Cilt: 4 Sayfa:1071- ISBN:978-605-71564-5-7 Basım Tarihi : 15.12.2022

Website

Türkiye'de 1980 Sonrasında İç Borçlanmanın Fiyatlar Genel Seviyesine Etkileri

(Tam metin bildiri)

16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 2022-10-28 2022-10-30 Sözlü Sunum ASLAN Ali, CURAL MEHMET Cilt: 4 Sayfa:905- ISBN:978-605-71564-5-7 Basım Tarihi : 05.12.2022

Website

Vergi Denetim Kurulunun Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economic Issues VI 2019-11-14 2019-11-15 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,Sarı Hüseyin ISBN:978-605-7858-19-1 Basım Tarihi : 12.12.2019

Türk Vergi Mevzuatının Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Beyan Broşürlerinin Okunabilirliğinin Analizi

(Özet bildiri)

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu 2018-05-08 2018-05-12 Sözlü Sunum ÖNER SEDA,CURAL MEHMET Basım Tarihi : 24.05.2018

Website

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum ÖZTUNÇ İHSAN,CURAL MEHMET Sayfa:126- Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,CURAL MEHMET,ÇELEBİ ELİF CEREN Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması İlişkisi: 1970-2016 Dönemi

(Tam metin bildiri)

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu 2017-05-10 2017-05-14 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,GENÇ HASRET Sayfa:351- Basım Tarihi : 25.05.2017

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi 2017-03-24 2017-03-25 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,ELİF CEREN ALBAYRAK Sayfa:74- Basım Tarihi : 01.04.2017

Website

Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Mali Sürdürülebilirliğin Analizi

(Tam metin bildiri)

I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 2014-09-03 2014-09-05 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,BOZ ARINÇ Sayfa:125- ISBN:978-975-92847-8-7 Basım Tarihi : 26.02.2015

Türkiye’de Obezite Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Nitel Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2019-10-09 2019-10-10 Davetli Konuşmacı KAYACIK CİHAN,CURAL MEHMET

Türkiye’de Ekonomik Kriz Yıllarında Borç Yapısındaki Değişim

(Tam metin bildiri)

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2019-10-09 2019-10-10 Davetli Konuşmacı AYDIN CANSU,CURAL MEHMET

Yenilenebilir Enerji Piyasasında Kamu Müdahalesinin Gerekliliği

(Özet bildiri)

International Congress of Energy, Economy and Security 2019-04-06 2019-04-07 Sözlü Sunum KÖLE SEDA,CURAL MEHMET

Website

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2022 / 22-09-2025

Maliye Teorisi

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2019 / 22-09-2022

Maliye Teorisi

Bölüm Başkan Yardımcısı

13-01-2017 / 27-06-2019

MALİYE BÖL.

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2016 / 22-09-2019

Maliye Teorisi

Dekan Yardımcısı

27-06-2016 / 20-07-2016

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

21-05-2015 / 20-06-2016

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

26-01-2015 / 14-05-2015

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

07-05-2014 / 20-06-2016

Maliye Teorisi

Dekan Yardımcısı

01-01-2014 / 20-05-2015

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

27-11-2012 / 03-02-2015

MALİYE BÖL.

Bölüm Başkan Yardımcısı

27-11-2012 / 12-12-2014

MALİYE BÖL.

Kitaplar (5)

Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Performansa Bağlı Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetlerine Etkisi Editör: KARABULUT, Şahin Basım Sayısı::(1) Sayfa::187 198 Yayınevi:: Ekin Basım Yayın Dağıtım ISBN: 978-625-8117-39-4 Tarih: 2022

Ekonomi Politika ve Uyguamalarının Ampirk Tahlili: İktisat, Finans, Maliye

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye'de Ekonomik Krizler İle Dış Borçlanma İlişkisi Editör: ŞAhin KARABULUT Basım Sayısı::(1) Sayfa::308 324 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 9786258443370 Tarih: 2021

Mali Sosyoloji: Maliye Disiplininde Alternatif Bir Bakış Açısı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye'de Varlık Vergisi: Nedenleri, Uygulanması ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme Editör: Serpil Ağçakaya Basım Sayısı::(1) Sayfa::54 95 Yayınevi:: Ekin Basın Yayın Dağıtım ISBN: 978-625-7210-81-2 Tarih: 2020

Covid-19: Küresel Pandeminin Ekonomik ve Mali Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Borçların Sürdürülebilirliğine Etkileri Editör: Harun Kılıçaslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::99 118 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7911-81-1 Tarih: 2020

Maliye Araştırmaları 1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Bütçe Açıkları ile Kamu Borçlanması Arasındaki İlişki: 1970-2016 Dönemi Editör: Gerçek Adnan, Çetinkaya Özhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 106 Yayınevi:: Ekin Basım Yayın Dağıtım ISBN: 978-605-327-570-1 Tarih: 2017

Projeler (2)

Açık Alanlardaki Tütün Ürünü Atıklarının Vergilendirilmesi: Ampirik Analize Dayalı Bir Öneri

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2022-05-05

Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-04-08

Bitiş Tarihi : 2014-04-08