Assistant Professor

Name:

MAKBULE CİVELEK

Email:

makbule.civelek

Phone:

3723191300-7223

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Turizm

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2014-2018

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

2011-2013

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

2009-2011

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Önlisans

2005-2008

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (9)

Marketing and Branding Studies of Local Products within the Scope of Agricultural Tourism: A Research on TaTuTa Farms

Journal of Recreation and Tourism Research

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 456-480 DALGIN TANER,CİVELEK MAKBULE

Endeks:DRJI, Global Impact Factor, ISI, Universal Impact Factor ISSN:2148-5321 doi:1031771/jrtr.2020.73

Türkiye Tanıtım Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi: Home Of Turkey Afişleri Örneği

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 312-328 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5193

Website

Çevre Ekonomisi Kapsamında Dünyanın En Değerli 100 Markasının Çevre Politikalarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Journal of Social and Humanities Sciences Research

Sayı: 24 Cilt: 5 Sayfa: 1775-1785 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,YILDIRIM İSMAİL MELİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2459-1149

Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

TÜVAB Bilim Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 23-30 Mirzayeva Gülnar,CİVELEK ORUÇ MAKBULE,KAYA GÖK DERYA,BATMAN ORHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-4941

Agro tourism Samples and Promotion Models For Agro tourism Suggestion About Turkey

International Journal of Social and Economic Sciences

Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 40-45 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER,ÇEKEN HÜSEYİN

Endeks:SCI-Expanded

Agro Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi Muğla Yöresindeki Agro Turizm Alanlarında Bir Araştırma

Turizm Akademik Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 15-28 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER,ÇEKEN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5759

Website

Agro Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde Bir Araştırma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 23-33 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER,ÇEKEN HÜSEYİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2147-8775

Menemen Yöresinde Agro Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 1-7 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER,ÇEKEN HÜSEYİN

Endeks:AHCI

Tarım Turizmi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Turizm Akademik Dergisi

CİVELEK MAKBULE,KARADAĞ LEVENT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5759

Ulusal Makaleler (8)

Göstergebilimin Kuramsal Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Alanya Akamdemik Bakış

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 771-784 CİVELEK MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2547-9733

Rekreasyon Faaliyetleri Kapsamında Etkinlik ve Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi

Türk Turzm Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 653-664 ERCAN FATİH,CİVELEK MAKBULE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-0890

Amasya İlindeki İbadethanelerin İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 137-151 CİVELEK MAKBULE

Endeks:TR DİZİN ISSN:25870890 doi:10.26677/TR1010.2020.304

Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 21 Sayfa: 960-980 CİVELEK MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-1265

Tarım Turizmi Pazarlamasında Web Sitelerinin Rolü: Türkiye ve İspanya daki Tarım Turizmi işletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 37 Cilt: 20 Sayfa: 313-338 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-5265

Cezaevlerinin Müzeye Dönüşüm Süreci Sinop Cezaevi Örneğİ

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 5/2016 Sayı: 12 Sayfa: 268-284 SEZEN DOĞANCİLİ OLCA,CİVELEK ORUÇ MAKBULE

Endeks:Ulakbim- DergiPark Akademik, Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi) ve ASOSindexs (Akademik Sosyal Bilimler indeksi) ISSN:2146-1406

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 28 Cilt: 9 Sayfa: 24-45 SEZEN DOĞANCİLİ OLCA,CİVELEK ORUÇ MAKBULE

Endeks:Eğitim Bilimleri İndeksi, AraştırmaX, ASOS İndeks, Türk Eğitim İndeksi

Website

Misyon Vizyon Bildirilerinin Müşteri Odaklılık Yönünden Değerlendirilmesi 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği

Kastomunu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 9 Sayfa: 31-49 ZENGİN BURHANETTİN,CİVELEK ORUÇ MAKBULE

Endeks:Asos, Arastirmax, Ebsco

Uluslararası Bildiriler (18)

GÜMELİ TABİAT ALANI VE PORSUK AĞACININ TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESi

(Tam metin bildiri)

Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı 02.09.2020 05.09.2020 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,CİVELEK MAKBULE,GÜRGE MERVE,BÜYÜKGÜZEL KEMAL ISBN: 978-605-254-280-4

A Bibliometric Analysis of the Studies on Agritourism

(Özet bildiri)

International Rural Tourism and Development Congress 13.06.2019 16.06.2019 Sözlü Sunum CİVELEK MAKBULE,KARADAĞ LEVENT

Etkinlik ve Festivallerin Şehirlerin Turizm Potansiyelini Geliştirmedeki Rolü: Karadeniz Ereğli Örneği

(Tam metin bildiri)

IV. International Social, Human and Aministrative Sciences Congress (INSAC) 11.10.2019 13.10.2019 Sözlü Sunum ERCAN FATİH,CİVELEK MAKBULE ISBN:978-605-7749-42-0

Tarım Turizmi Kapsamında Yerel Ürünlerin Pazarlama ve Markalaşma Çalışmaları: TaTuTa Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma

(Özet bildiri)

III. International Rural Tourism and Development Congress 13.05.2019 15.05.2019 Sözlü Sunum CİVELEK MAKBULE,DALGIN TANER Sayfa:47-47

Website

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ: TÜRKİYE’xxDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

ECLSS 22.05.2017 24.05.2017 Sözlü Sunum YILDIRIM İSMAİL MELİH,CİVELEK MAKBULE,İMAMOĞLU ÖZKAN,DEMİRCAN GÖKSU,BİLGİN MEHMET BURAK

Website

OTEL SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE:’xx’xxAMASYA İLİ OTELLERİ ÖRNEĞİ’xx’xx

(Tam metin bildiri)

ECLSS 22.05.2017 24.05.2017 Sözlü Sunum İMAMOĞLU ÖZKAN,DEMİRCAN GÖKSU,CİVELEK MAKBULE,YILDIRIM İSMAİL MELİH

Website

SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ MÜZELERE YANSIMALARI: AYASOFYA VE LOUVRE MÜZELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

ECLSS 22.05.2017 24.05.2017 Sözlü Sunum CİVELEK MAKBULE,YILDIRIM İSMAİL MELİH,İMAMOĞLU ÖZKAN,DEMİRCAN GÖKSU,BİLGİN MEHMET BURAK

Website

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNE AİT ÜNİVRSİTE WEB SAYFALARININ ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018 09.12.2018 Sözlü Sunum YILDIRIM İSMAİL MELİH,CİVELEK ORUÇ MAKBULE

KONAKLAMA İŞLETMELERİNE İLİŞKİN TRİPADVİSOR ÜZERİNDEN YAPILAN YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018 09.12.2018 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE Sayfa:1882-1893

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN MÜFREDATLARININ KARILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018 09.12.2018 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE,YILDIRIM İSMAİL MELİH Sayfa:1838-1854

ERZURUM İLİNİN TANITIMINA İLİŞKİN MATERYALLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

(Tam metin bildiri)

IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018 09.12.2018 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE Sayfa:1874-1881

Zeugma Mozaik Müzesinin Müzecilik Faaliyetlerindeki Yeri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi 28.09.2017 01.10.2017 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE,YILDIRIM İSMAİL MELİH Sayfa:215-224 ISBN:978-605-67761-8-2

Amasya Müzelerinin Kültürel Miras Yönünden Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi 28.09.2017 01.10.2017 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE,YILDIRIM İSMAİL MELİH Sayfa:259-270 ISBN:978-605-677-61-8-2

Turizmi Konu Alan Lisansüstü Çalışmalarının Bibliyometrik Profili

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi 28.09.2017 01.10.2017 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE,TÜRKAY OĞUZ Sayfa:251-258 ISBN:978-605-67761-8-2

HELÂL KONSEPTLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE AİT WEB SİTELERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

1. INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS 07.04.2017 09.04.2017 Sözlü Sunum CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER ISBN:978-605-4697-04-5

Amasya da Ekoturizm Yedikuğular Kuş Cenneti Örneği

(Tam metin bildiri)

1.International Academic Research Congress 03.11.2016 05.11.2016 Sözlü Sunum SEZEN DOĞANCİLİ OLCA,CİVELEK ORUÇ MAKBULE Sayfa:96-102

Agro turizm Tarım ve Yenilenebilir Enerji Kapsaında Bir Girişimcilik Önerisi

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Programı 09.10.2015 11.10.2015 DALGIN TANER,CİVELEK ORUÇ MAKBULE

Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

1. Uluslaraarsı Türk Dünyası Turizm Sempozyumu 19.11.2015 21.11.2015 Gülnar Miryazeva,CİVELEK ORUÇ MAKBULE,KAYA GÖK DERYA,BATMAN ORHAN

Ulusal Bildiriler (5)

Satış Geliştirme Aracı Olarak Gazetelerdeki Otel İlanlarının İçerik Analizi İle Çözümlenmesi Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

17. Ulusal Turizm Kongresi, 20.10.2016 23.10.2016 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,SEZEN DOĞANCİLİ OLCA,DALGIN TANER Sayfa:800-810

Turistik Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi Amasya İlindeki 4 Yıldızlı Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama

(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Turizm Kongresi 12.11.2015 15.11.2015 DALGIN TANER,CİVELEK ORUÇ MAKBULE Sayfa:164-180

Website

Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri Türkiye İçin Bir Model Önerisi

(Tam metin bildiri)

4. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu 08.10.2015 11.10.2015 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER,ÇEKEN HÜSEYİN

Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

14. Ulusal Turizm Kongresi 05.04.2015 08.08.2013 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER Sayfa:266-282

Menemen Yöresinde Agro Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu 20.09.2012 22.09.2012 CİVELEK ORUÇ MAKBULE,DALGIN TANER,ÇEKEN HÜSEYİN

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013-2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Turizm Ekonomisi ve Küreselleşme

Dersler - Lisans

(Lisans)

Yönetim ve Organizasyon

(Lisans)

Turizmde Tanıtma

(Lisans)

Turizm Poltikası ve Planlaması

(Lisans)

Turizm Ekonomisi

(Lisans)

Girişimcilik

(Lisans)

Genel Turizm

(Lisans)

Genel Ekonomi

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

İşaret ve Beden Dili

(Önlisans)

İş güvenliği

(Önlisans)

İş Güvenliği

(Önlisans)

Üretim Yönetimi

(Önlisans)

Örgütsel Davranış

(Önlisans)

Yerel Yönetimler Maliyesi

(Önlisans)

Ulaştırma Sistemleri

(Önlisans)

Türkiye Ekonomisi ve AB

(Önlisans)

Tüketici Davranışları

(Önlisans)

Turizmde Güncel Konular

(Önlisans)

Turizm ve Kitle Taşımacılığı

(Önlisans)

Turizm Taşımacılığı

(Önlisans)

Turizm Sosyolojisi

(Önlisans)

Turizm Coğrafyası

(Önlisans)

Stres Yönetimi ve Sürücülük Psikolojisi

(Önlisans)

Risk Yönetimi

(Önlisans)

Raylı Sistem Bilgisi

(Önlisans)

Pazarlama

(Önlisans)

Otobüs İşletmeciliği

(Önlisans)

Müşteri İlişkileri

(Önlisans)

Hizmet Pazarlaması

(Önlisans)

Halkla İlişkiler

(Önlisans)

Genel İşletme

(Önlisans)

Finansal Hizmet Pazarlaması

(Önlisans)

Davranış Bilimleri

(Önlisans)

AB'de Finanssal Sistemler

Kitaplar (3)

Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Müzelerde Erişebilirlik ve Yardımcı Teknolojiler Editör: Fatih ERCAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::145 179 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-321-3 Tarih: 2020

Degişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Turizm Pazarlamasında Fiziksel Kanıt Editör: Şehnaz DEMİRKOL Basım Sayısı::(1) Sayfa::371 395 Yayınevi:: Değişim ISBN: 9786052083581 Tarih: 2020

Turizmde Politika ve Stratejiler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sürdürülebilir Turizm Politikaları Editör: Orhan Batman, Oğuz Türkay, Şevki Ulama Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Değişim Yayınevi ISBN: 978-605-4031-12-2 Tarih: 2018

Projeler (3)

Ülkemizin Turistik Tanıtımında Kullanılan Materyallerin Göstergebilimsel Analizi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 16.11.2019

Öğrenmenin Yaşı Yoktur

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 01.10.2016 - 30.09.2017

Ulaştırma Sektöründe Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.01.2016 - 07.01.2018

Üniversite Dışı Deneyimler

İzmir Gölge Oyuncuları Derneği

2013-2014

Sosyal Medya Sorumlusu

Gönüllü / Sivil Toplum Kuruluşu

Datça Çiftlik Evi

2013-2014

Sosyal Medya Sorumlusu

None / Ticari (Özel)

Makro Ajans

2010-2012

Pazarlama Sorumlusu

None / Ticari (Özel)

ETC TRAVEL

2008-2008

Müşteri Temsilciliği

Staj / Ticari (Özel)

Mika Tur (tatilbudur.com)

2006-2006

Satış Pazarlama

None / Ticari (Özel)