PROFESÖR DR.

İsim:

MAHMUT ŞEKER

e-Posta:

mahmut.seker

Telefon:

03722912546

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Temel Alanı : Mühendislik Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Gıda Bilimi

Gıda Teknolojileri

None

Öğrenim Bilgileri

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/09/1986 - Bitiş Tarihi 19/09/1991
Lisans-Anadal

GAZİANTEP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ

THE OHİO STATE UNİVERSİTY FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 07/06/1996
Yüksek Lisans-Tezli

THE UNİVERSİTY OF NEBRASKA - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GIDA MÜHENDİSLİĞİ (D)

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 02/09/2001
Doktora

Yönetilen Tezler - Doktora

Mathematical modeling of meat freeze-drying in trays and parameter estimation

ÖZNUR CUMHUR
Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Tarhana hamurunda mikroorganizma gelişme kinetiği modellenmesi

TUĞÇE TONGUÇOĞLU
Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Üzüm çekirdeğinin polifenol ekstraksiyonunda uygun eşdeğer yarıçap ve şeklin belirlenmesi

ALEV AKBAŞ
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Dondurarak kurutucu kullanılarak üretilen tuzlanmış ve baskılanmış hindi etinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

MERAL YILDIRIM YALÇIN
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

NH3/CO2 ileri osmoz prosesi kullanılarak peynir altı suyunun konsantre edilmesi

ELİF BÜYÜKSARI
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Hidrojene Rbd PKS yağlarının ağartılması işleminde parametre ve değişkenlerin incelenmesi

SERKAN KIYAK
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Üzüm çekirdeğinden fenolik madde ekstraksiyonu

BURCU TENDERİS
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Zeytinyağı fabrikası atıklarında polifenol analizi ve ısıl işlemlerin prina ekstraktlarının polifenol konsantrasyonuna ve antioksidan aktivitesine etkisi

SEVGÜL TERCAN
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Triticum aestivum L. ve Triticum compactum türlerine ait buğdayların DSC metodu ile ayırtedilmesinin sağlanması

ZEYNEP UCA KOÇ
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Elma posasından glikoz eldesinde ozonlamanın etkisi

BELKIS CANAN
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Tarçının sütteki Bacillus cereus ve Pseudomonas aeruginosa bakterilerine etkisi

SERPİL GÜLER
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

Gıdalardaki mikroorganizmaların basınçlı karbondioksit ile inaktivasyonu

KEMAL YILDIZ
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (24)

Effect of grape derivatives and cross-linked maize starch coatings on the storage life of strawberry fruit

progress in organic coatings

Tarih: 6/2022 Sayı: 106850 Cilt: 167 Sayfa: 1- ŞEKER MAHMUT, YILDIRIM YALÇIN MERAL, SADIKOĞLU HASAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0300-9440 doi:10.1016/j.porgcoat.2022.106850

Website

Effects of extrusion parameters on physical properties of third generation corn snacks expanded by microwave heating

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

Tarih: 5/2021 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 1- AKTÜRK GÜMÜŞAY ÖZLEM, ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0145-8892 doi:10.1111/fpp.15630

Website

characterization of edible film based on grape juice and cross-linked maize starch and its effects on the storage quality of chicken breast fillets

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tarih: 1/2021 Sayı: None Cilt: 142 Sayfa: None- YILDIRIM YALÇIN MERAL, SADIKOĞLU HASAN, ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0023-6438 doi:10.1016/j.lwt.2021.111012

Website

Optimization of mechanical and antioxidant properties of eible film based on grape juice and cross-linked maize starch and evaluation of tis effects on the storge quality of fresh cut pineapple

Journal of Food Measurement and Characterization

Tarih: 1/2021 Sayı: None Cilt: 15 Sayfa: 4669- YILDIRIM YALÇIN MERAL, SADIKOĞLU HASAN, ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2193-4126 doi:10.1007/s11694-021-01038-x

Website

Development and characterization of edible films based on modified corn starch and grape juice

FOOD CHEMISTRY

Tarih: 9/2019 Sayı: None Cilt: 292 Sayfa: 6- YILDIRIM YALÇIN MERAL,ŞEKER MAHMUT,SADIKOĞLU HASAN

Endeks:SCI ISSN:0308-8146 doi:10.1016/j.foodchem.2019.04.006

Website

Response surface methodology for evaluation of effects of screw speed, feed moisture and xanthan gum level on functional and physical properties of corn half products

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tarih: 1/2019 Sayı: None Cilt: 111 Sayfa: 622- AKTÜRK GÜMÜŞAY ÖZLEM, ŞEKER MAHMUT, SADIKOĞLU HASAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0023-6438 doi:10.1016/j.lwt.2019.05.083

Website

Effect of pretreatment and membrane orientation on fluxes for concentration of whey with high foulants by using NH3/CO2 in forward osmosis

Bioresource Technology

Tarih: 11/2017 Sayı: None Cilt: 243 Sayfa: 237- ŞEKER MAHMUT,BÜYÜKSARI ELİF,Topcu Semra,Babaoglu DS,Didem Celebi,KESKİNLER BÜLENT,AYDINER COŞKUN

Endeks:SCI ISSN:09608524 doi:10.1016/j.biortech.2017.06.101

Website

Effect of process parameters on flux for whey concentration with NH3/CO2 in forward osmosis

Food and Bioproducts Processing

Tarih: 9/2017 Sayı: None Cilt: 105 Sayfa: 64- ŞEKER MAHMUT,BÜYÜKSARI ELİF,TOPÇU SEMRA,SESLİ DUYGU,ÇELEBİ DİDEM,KESKİNLER BÜLENT,AYDINER COŞKUN

Endeks:SCI ISSN:09603085 doi:10.1016/j.fbp.2017.05.006

Website

Freeze drying of turkey breast meat Mathematical modeling and estimation of transport parameters

Drying Technology

Tarih: 7/2016 Sayı: 5 Cilt: 34 Sayfa: 584- CUMHUR ÖZNUR,ŞEKER MAHMUT,SADIKOĞLU HASAN

Endeks:SCI ISSN:0737-3937 doi:10.1080/07373937.2015.1064945

Website

Effect of salt and moisture content reduction on physical and microbiological properties of salted pressed and freeze dried turkey meat

LWT - Food Science and Technology

Tarih: 5/2016 Sayı: None Cilt: 68 Sayfa: 153- ŞEKER MAHMUT,Yalçın Meral Yıldırım

Endeks:SCI ISSN:00236438 doi:10.1016/j.lwt.2015.12.032

Website

Comparison of polyphenol extraction from olive pomace and solid fraction of olive mill waste water

J Natural Product Research

Tarih: None/2012 Sayı: 19 Cilt: 26 Sayfa: 1837- ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI ISSN:None

Website

Kinetics of Polyphenol Losses and Antioxidant Activity of Extracts from Olive Cake During Evaporation

International Journal of Food Properties

Tarih: 3/2011 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 438- ŞEKER MAHMUT,Sevgul Tercan

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1094-2912 doi:10.1080/10942912.2010.487968

Website

THE EFFECT OF CINNAMON AND GUAR GUM ONBACILLUS CEREUSPOPULATION IN MILK

Wiley

Tarih: 6/2009 Sayı: 3 Cilt: 33 Sayfa: 415- ŞEKER MAHMUT,Serpil Guler

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0145-8892 doi:10.1111/j.1745-4549.2009.00417.x

Website

Freeze Drying of Pharmaceutical Products Research and Development Needs

Drying Technology

Tarih: 8/2006 Sayı: 7 Cilt: 24 Sayfa: 849- SADIKOĞLU HASAN,ÖZDEMİR MURAT,ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0737-3937 doi:10.1080/07373930600734018

Website

Sodium hydroxide and trimetaphosphate levels affect properties of starch extrudates

Industrial Crops and Products

Tarih: 5/2006 Sayı: 3 Cilt: 23 Sayfa: 249- ŞEKER MAHMUT,Milford A Hanna

Endeks:SCI-Expanded ISSN:09266690 doi:10.1016/j.indcrop.2005.08.002

Website

Selected properties of native or modified maize starch soy protein mixtures extruded at varying screw speed

Journal of the Science of Food and Agriculture

Tarih: 5/2005 Sayı: 7 Cilt: 85 Sayfa: 1161- ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0022-5142 doi:10.1002/jsfa.2086

Website

Residence time distributions of starch with high moisture content in a single screw extruder

Journal of Food Engineering

Tarih: 4/2005 Sayı: 3 Cilt: 67 Sayfa: 317- ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:02608774 doi:10.1016/j.jfoodeng.2004.04.034

Website

Cross linking starch at various moisture contents by phosphate substitution in an extruder

Carbohydrate Polymers

Tarih: 3/2005 Sayı: 4 Cilt: 59 Sayfa: 541- ŞEKER MAHMUT,MILFORD HANNA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:01448617 doi:10.1016/j.carbpol.2004.11.005

Website

Residence time distributions in a single screw extruder with mixing element

I. J. Food Science and Technology

Tarih: None/2004 Sayı: None Cilt: 39 Sayfa: 1053- ŞEKER MAHMUT

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Properties of cross linked starch produced in a single screw extruder with and without a mixing element

Journal of Food Process Engineering

Tarih: None/2004 Sayı: None Cilt: 27 Sayfa: 47- Seker Mahmut, Sadıkoglu H, Hanna M

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Effect of soymilk soybean flour and cream addition inti milk on composition and textural properties of Cheddar cheese

Milchwissenschaft und technologie

Tarih: None/2004 Sayı: 8 Cilt: 7 Sayfa: 389- Seker M, Harper J

Endeks:SCI ISSN:None

Website

Phosphorus binding to starch during extrusion in both single and twin screw extruders with and without a mixing element

Journal of Food Engineering

Tarih: 10/2003 Sayı: 4 Cilt: 59 Sayfa: 355- ŞEKER MAHMUT,SADIKOĞLU HASAN,ÖZDEMİR MURAT,MA Hanna

Endeks:SCI-Expanded ISSN:02608774 doi:10.1016/S0260-8774(02)00494-6

Website

Cross Linking of Starch with Reactive Extrusion and Expansion of Extrudates

International Journal of Food Properties

Tarih: 1/2003 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 473- ŞEKER MAHMUT,MILFORD HANNA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1094-2912 doi:10.1081/JFP-120021453

Website

Optimal Control of the Primary Drying Stage of Freeze Drying of Solutions in Vials Using Variational Calculus

Drying Technology

Tarih: 1/2003 Sayı: 7 Cilt: 21 Sayfa: 1307- SADIKOĞLU HASAN,ÖZDEMİR MURAT,ŞEKER MAHMUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0737-3937 doi:10.1081/DRT-120023182

Website

Ulusal Bildiriler (2)

NH3 CO2 İleri ozmoz prosesi kullanılarak peynir altı suyunun konsantre edilmesi

(Tam metin bildiri)

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Aydıner. C,, Büyüksarı. B,, Topçu. S, Sesli, D, Ekinci, D, Şeker, M, Keskinler, B Sayfa:265-

Çözücü miktarının zeytin karasuyunun kekinden çıkarılan polifenollerin saflığına etkisi

(Poster)

11. Ulusal Gıda Kongresi 2011-09-18 Tercan S, Seker M

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

12-08-2023 / 12-08-2026

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Anabilim Dalı Başkanı

11-01-2021 / 11-01-2024

Gıda Teknolojisi

Bölüm Başkanı

12-08-2020 / 12-08-2023

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Kitaplar (1)

Advances in Food Extrusion Technology

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Extrusion of Snacks, Breakfast Cereals and Confectioneries Editör: Medeni Maskan and Aylin Altan Basım Sayısı::(1) Sayfa::169 209 Yayınevi:: Taylor & Francis, ISBN: 9781439815205 Tarih: 2011

Projeler (3)

Proje adı

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-01-11

Bitiş Tarihi : 2015-12-31

Peyniraltı suyu proteinlerinin analizi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Zeytin kara suyundan antioksidan eldesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Patentler (1)

Az tuzlu pastırma üretim yöntemi

Patent Başvuru Sahipleri : (Gebze Teknik Üniversitesi)
Patent Buluş Sahipleri : (Mahmut Şeker,Meral Yıldırım Yalçın,Hasan Sadıkoğlu)
Kategori : SECTION A - HUMAN NECESSITIES
Ödüller (1)

Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Tarih: 1993
(GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ)
(Üniversite)