DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

KURTULUŞ SEDAR GÖRMÜŞ

e-Posta:

ksgormus

Telefon:

03722912610

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Kuzey anadolu fayı İsmetpaşa segmentindeki krip hızı değişiminin izlenmesi

Yüksek Lisans

2003-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1998-2002

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Katamarana entegre tek ışınlı akustik iskandil yöntemi ile doğruluk araştırması

CEREN SERBEST
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İnsansız su üstü aracı ve uzaktan algılama teknikleri kullanarak batimetrik harita üretimi: Filyos limanı örneği

ANIL SAĞDIÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Mühendislik yapılarında meydana gelen deformasyonların hidrografik ve hava fotogrametrisi yöntemleri ile modellenmesi; Eren Enerji Limanı örneği

ŞEVKİ ÜNAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Long time variation characteristics of multipath from GPS and glonass observations

TUĞBA KORKMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Partikül madde (PM10) konsantrasyonundaki değişimin GNSS zenit troposferik gecikmesine etkisinin araştırılması

UMUT ALTAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sabit referans istasyonlarının yer değiştirmeleri ile deprem verilerinin karşılaştırılması

FATİH ALİYAZICIOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Temporal analysis of coastal erosion in Turkey a case study Karasu coastal region

Journal of Coastal Conservation

Tarih: 8/2014 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 399-414 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ŞEKER DURSUN ZAFER,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ORUÇ MURAT,AKSOY BERNA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1400-0350 doi:10.1007/s11852-014-0325-0

Website

Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes

Natural Hazards

Tarih: 2/2013 Sayı: 65 Cilt: 3 Sayfa: 2161-2173 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,TOMONORI Deguchi,KÖKSAL ERAY,KEMALDERE HÜSEYİN,GÜNDOĞDU Oğuz

Endeks:SCI-Expanded

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks

Natural Hazards and Earth System Sciences

Tarih: 1/2010 Sayı: 12 Cilt: 10 Sayfa: 2653-2657 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,Gündoğdu Oğuz,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KÖKSAL ERAY

Endeks:SCI-Expanded doi:10.5194/nhess-10-2653-2010

Triggered creep rate on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault

Natural Hazards and Earth System Science

Tarih: 1/2008 Sayı: 6 Cilt: 8 Sayfa: 1369-1373 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1684-9981 doi:10.5194/nhess-8-1369-2008

Website

Ulusal Makaleler (1)

Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ile Ölçülen Köprü Salınımlarının Zaman Serisi Analizi

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 2 Cilt: 95 Sayfa: 25-35 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Uluslararası Bildiriler (9)

Investigation of the Air Quality Change Effect on GNSS Signals

(Tam metin bildiri)

4th International GeoAdvances Workshop – GeoAdvances 2017 14.10.2017 15.10.2017 Sözlü Sunum GÜRBÜZ GÖKHAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ALTAN UMUT Sayı: W4 Cilt: 4 Sayfa:229-233 Basım Tarihi : 13.11.2017

Website

Geodetic Applications of “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal” Tunnel Construction

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KEMALDERE HÜSEYİN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 18.10.2017

Website

Coastal Evaluation of 125 Year Zonguldak City Region Using Object Based Image Analysis

(Tam metin bildiri)

The 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2016 28.06.2016 06.07.2016 MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa:831-838 ISBN:978-619-7105-59-9 Basım Tarihi : 28.06.2016

Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri ile Zonguldak ili Merkezine Ait 125 Yıllık Kıyı Şeridi Analizi

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT Basım Tarihi : 26.05.2016

Creep monitorings at Ismetpasa segment of North Anatolian Fault

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Globall Navigation Satellite Systems (ISGNSS) 22.10.2013 25.10.2013 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,KEMALDERE HÜSEYİN,KÖKSAL ERAY Cilt: 1 Basım Tarihi : 25.10.2013

A MULTIDISCIPLINARY LANDSLIDE CASE STUDY: DEVREK LANDSLIDE

(Tam metin bildiri)

Gİ4DM 2018 Geolnformation For Disaster Management 18.03.2018 21.03.2018 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN,ÇAPAR ÖMER FARUK,AKGÜL VOLKAN

An Investigation of Coastal Zone Change on the Zonguldak Hard Coal Basin Depending on Developing Industry since over a Century

(Tam metin bildiri)

FIG Congress 2011 Bridging the Gap Between Cultures 18.05.2011 22.05.2011 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Verification of Temporal Analysis of Coastline Using Object Based Image Classification Derived from Landsat 5 Images of Karasu Sakarya Turkey

(Tam metin bildiri)

4thGEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 07.05.2013 09.05.2012 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Historical account of monitoring North Anatolian Fault at Ismetpasa segment and latest findings

(Tam metin bildiri)

9th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures 08.07.2013 10.07.2013 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Ulusal Bildiriler (10)

BUSAGA BUSKİ Sabit GNSS Ağı

(Tam metin bildiri)

TUJK 02.11.2017 03.11.2016 Davetli Konuşmacı GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,Bulut Serkan Basım Tarihi : 01.12.2017

Sakarya nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi

(Tam metin bildiri)

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 14.05.2014 17.05.2014 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Karasu Kıyılarında Erozyon Ve Kıyı Yapılarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 21.11.2012 23.11.2012 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Zonguldak Kent Merkezinin 100 kHz 3 GHz Frekans Bandında Elektromanyetik Kirliliğinin Araştırılması

(Tam metin bildiri)

ELECO’2010, Elektrik–Elektronik–Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu 02.12.2010 05.12.2010 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Kinematik GPS İle Köprü Salınımlarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2009 22.10.2009 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

1890 lardan Günümüze Zonguldak Taşkömür Havzasında Endüstrileşmeye Bağlı Kıyı Değişimlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi 27.04.2011 01.05.2011 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde Zonguldak Kömür Havzasındaki Mühendislik Yapılarının Güncel Sayısal Haritalar Üzerinde Konumunun Belirlenmesi ve Görselleştirilmesi

(Tam metin bildiri)

4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14.10.2009 16.10.2009 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinde Gerçekleştirilen Jeodezik Çalışmalar

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11.05.2009 15.05.2009 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

İnterforemetrik SAR ve GPS Kombinasyonu ile Madencilikten Kaynaklanan Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 02.04.2008 06.04.2008 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Gerçek Zamanlı Kinematik GZK GPS ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 23.11.2005 25.11.2005 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Cilt: 1

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

AFET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YARDIMCI DOÇENT

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / JEODEZİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / JEODEZİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Mühendislik Ölçmeleri

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

Yapay Sinir Ağları ve Jeodezik Uygulamaları

(Yüksek Lisans)

Modern Ölçme ve Gözlem Donanımları

Dersler - Lisans

(Lisans)

Ölçme Uygulama 2

(Lisans)

Ölçme Uygulama 1

(Lisans)

Ölçme Bilgisi 2

(Lisans)

ÖLÇME UYGULAMA 2

(Lisans)

Yol Bilgisi

(Lisans)

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

(Lisans)

Mühendislik Ölçmeleri

(Lisans)

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

(Lisans)

Karayolu Mühendisliği

(Lisans)

Hidrografik Uygulamalar

(Lisans)

GPS Uygulamaları

(Lisans)

GPS UYGULAMALARI

(Lisans)

DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Dengeleme I

(Lisans)

Dengeleme 2

(Lisans)

DENGELEME I

(Lisans)

DENGELEME 2

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

Ölçme Uygulamaları II

(Önlisans)

Topografya 1

(Önlisans)

Lojistik Bilgi Sistemleri

(Önlisans)

Harita Çizimi II

(Önlisans)

Bilgisayar Destekli Harita Üretimi

(Önlisans)

Arazi Ölçmeleri III

Kitaplar (1)

A Multidisciplinary Investigation of Subsidence Effect Induced by Underground Coal Mining

(Bilimsel Kitap)

Editör: Kutoğlu Hakan Şenol, Berber Mustafa Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Shaker Publishing ISBN: 978-90-423-0442-0 Tarih: 2016

Projeler (16)

x

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.11.2017 - 13.12.2017

x

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 10.10.2017 - 15.12.2017

16 Temmuz 2015 Devrek Heyelanı Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 20.07.2015 - 08.08.2015

ILGAZ DAĞI TÜNELİ JEODEZİK AĞI GNSS GÖZLEMİ PROJESİ

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 24.06.2015 - 20.07.2015

KDZ EREĞLİ GÜLÜÇ DERESİ BATİMETRİK HARİTA ÜRETİM PROJESİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 15.05.2015 - 11.06.2015

BUSKİ M5

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 06.06.2014 - 01.12.2017

Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2014 - 23.11.2017

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 05.05.2014 - 02.02.2016

GPS ile Atmosferik Su BuharıKestirimi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 21.05.2013 - 26.01.2016

GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 01.05.2013 - 26.01.2016

Estimation of Atmospheric Water Vapour using GPS

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 01.05.2013 - 26.01.2016

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Devam Ediyor) 03.01.2013 - 20.01.2016

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 02.01.2013 - 04.03.2014

Bülent Ecevit Üniversitesi GNSS Referans İstasyonu ZKUREF Altyapısının Hazırlanması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2011 - 01.01.2012

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Laboratuarının Altyapısının Geliştirilmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Creep Hızı Değişiminin İzlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Eren Holding

2006-2008

Kontrol Mühendisi

Hakediş ve Saha Kontrol Mühendisliği

Çatalağzı Belediyesi

2002-2006

Harita Mühendisi

Harita ve Kadastro Mühendisi