ASS. PROF.

Name:

ERDOĞAN KAYMAKÇI

Email:

kaymakci

Phone:

291 1938

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Maden Mühendisliği

Kömür

Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi

Yeraltı kaya Mühendislik Yapılarında Havalandırma

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1990-1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tez Adı : Zonguldak havzası kömür damarlarına uygulanabilecek bir kendiliğinden yanmaya doğal yatkınlığı değerlendirme tekniğinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

1986-1990

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tez Adı : Kömür rezervlerinin klasik ve istatistiksel yöntemlerle saptanması

Lisans

1977-1981

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

TTK'da uygulanan ön gerilmeli ahşap domuzdamı sisteminin incelenmesi

ESMA HACER EVKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Amasra A sahasındaki kömür damarlarının kendiliğinden yanmaya yatkınlıklarının araştırılması

SELÇUK EKMEKCİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

TTK Üzülmez müessesesi kömür damarlarının metan gazı içeriklerinin belirlenmesi

İSMAİL ARSLAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Relations Between Properties and Spontaneous Combustion

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

Tarih: 10/2000 Sayı: 1 Cilt: 26 Sayfa: 59-64 Erdoğan Kaymakçı, Vedat Didari

Endeks:SCI-Expanded

Dynamic Adsorption of SO2 on Zeolite Molecular Sieves

Chemical Engineering Communications

Sayı: 1 Cilt: 0 Sayfa: 1-11 Türkan Kopaç, Erdoğan Kaymakçı, Mehmet Kopaç

Endeks:SCI

Adsorption Properties of SO2 on some Comercial Adsorbents

12th International Congress of Chemical and Process Engineering

Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 571-573 Türkan Kopaç, Erdoğan Kaymakçı

Endeks:SCI-Expanded

A Laboratory Set Up to be Used in the Study of Spontaneous Combustion of Coal

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

Tarih: 9/1994 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 385-390 Vedat Didari, Erdoğan Kaymakçı

Endeks:SCI-Expanded

Ulusal Makaleler (7)

Madencilik Endüstrisi ve Sürdürülebilirlik

Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı

Tarih: 6/2007 Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 295-301 Erdoğan Kaymakçı, Ekrem Yüce, Tansel Doğan

Akılcı Enerji Politikaları

Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı

Tarih: 5/2006 Sayı: - Cilt: 0 Sayfa: 531-538 KAYMAKÇI ERDOĞAN

Beypazarı Yöresindeki Trona Formasyonlarının Gaz İçeriklerinin Ölçülmesi

Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı

Tarih: 6/2003 Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 65-67 Ekrem Yüce, Erdoğan Kaymakçı

Kömür Özellikleri ile Kendiliğinden Yanma Parametreleri Arasındaki İlişkiler

Türkiye 12. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı

Tarih: 5/2000 Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 147-156 Erdoğan Kaymakçı, Vedat Didari

Zonguldak Havzası Kömür Damarlarının Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklarının Araştırılması İlk Bulgular

Süleyman Demirel Üniversitesi 8. Mühendislik Haftası

Tarih: 5/1994 Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 10-18 Vedat Didari, Erdoğan Kaymakçı, İbrahim Buzkan

Kömürün Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığının Belirlenmesinde Kullanılan İndeksler

Türkiye 8. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı

Tarih: 5/1992 Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 129-140 Vedat Didari, Erdoğan Kaymakçı

Üzülmez Müessesesi Kömür Damarlarının Kendiğinden Yanma Özelliklerinin Araştırılması

AÜ İsparta Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası Sempozyumu

Tarih: 5/1992 Sayı: - Cilt: 1 Sayfa: 10-17 Vedat Didari, Erdoğan Kaymakçı

Ulusal Bildiriler (1)

Kendiliğinden Yanmanın Araştırılmasında Kullanılabilecek Bir Laboratuvar Deney Düzeneği

(Tam metin bildiri)

Türkiye 13. Kömür Kongresi Bildiriler Kİtabı KAYMAKÇI ERDOĞAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:69-None

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

MAD306 Jeoistatistik

(Lisans)

MAD216 Hazırlık ve Kazı İşleri

(Lisans)

MAD211 Rezerv Hesapları

(Lisans)

MAD108 Mühendislere İstatistik

Projeler (6)

Kömürün Dayanım Özelliklerinin Kendiliğinden Yanmaya Etkisi

BAP 6 (Tamamlandı)

Kaya Saplamaları ve Kablolu Kaya Saplamalarının Uygulama Olanaklarının Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Hava Patlatmalı Kazı Sistemi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Beypazarı Çayırhan Havzası İmtiyaz Sözleşmesi Dahilindeki Kömür Sahalarının Kontrolü

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Yanma Ürünü Gazların İncelenmesi Yoluyla Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığın Saptanması

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Zonguldak Endüstri Destekleme Merkezinin ZEDEM Kurulması Establishment of an Industrial Support Centre in Zonguldak

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Bilimsel Yayınları Teşvik programı

Tarih: 1998
(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

MTA

1973-1977

İşçi

Arazide gerçekleştirilen topğrafik ölçümler