ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

KAMURAN KARABALIK

e-Posta:

kamuran.karabalik

Telefon:

2911384

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yakınçağ Tarihi

Askeri Tarih

Ortadoğu Tarihi

Osmanlı Tarihi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2014-2019

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (DR)

Tez Adı : Birinci Dünya Savaşı’xxnda Güney Azerbaycan

Yüksek Lisans

2011-2014

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Zonguldak’xxta yükseköğretim (1924-1992)

Lisans

2007-2011

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (5)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA GÜNEY AZERBAYCAN'IN ÖNEMİ VE TEBRİZ'İN OSMANLI BİRLİKLERİ TARAFINDAN ZAPTI (1915)

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

Tarih: 11/2021 Sayı: 47 Sayfa: 157-173 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922 doi:10.30794/pausbed.901984

Website

BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA URMİYE, SALMAS VE HOY HAVALİSİNDE ERMENİ-NASTURİ OLAYLARI VE OSMANLI DEVLETİ (1917-1918)

Türk Dünyası Araştırmaları

Tarih: 10/2021 Sayı: 1254 Cilt: 129 Sayfa: 91-106 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:0255-0644

Website

Bolşevik İhtilali'nin İran'daki Yansımaları

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 661-688 KARABALIK KAMURAN

Endeks:Alan endeksleri (Crossref, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus, SOBİAD, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, Citefactor, ResearchBib, Central and Eastern European Online Library, International Scientific Indexing, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), İSAM) ISSN:2149-9535 doi:10.24186/vakanuvis.928179

Website

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında İran da Rus İşgal Faaliyetleri ve Tepkiler

History Studies International Journal of History

Tarih: 9/2020 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2712-2732 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4688 doi:10.9737/hist.2020.939

Website

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940) - Zonguldak mining operation (başçavuş) school in the history of higher education (1937-1940)

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 185-191 ÖZER HASAN,KARABALIK KAMURAN

Endeks:Asos, Ulakbim ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2017.197

Website

Ulusal Makaleler (1)

Birinci Dünya Savaşı'nda İran'da Rusya Destekli Nasturi Olayları ve Osmanlı Devleti (1914-1917)

Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 450-463 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-732X doi:10.48145/gopsbad.792653

Website

Uluslararası Bildiriler (2)

Kazım Karabekir in Erzurum ve Sarıkamış Dolaylarındaki Yetim Çocukların Eğitimi İle İlgili Görüş ve Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

ıV. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15 – 17 Mayıs 2015)” 15.05.2015 17.05.2015 KARABALIK KAMURAN Cilt: 2 Sayfa:835-849 Basım Tarihi : 01.02.2016

Ahmet Nafiz Bey Özalp 1889 1955

(Tam metin bildiri)

III. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN/CANİK VE DEĞERLERİ 24.10.2013 26.10.2013 KARABALIK KAMURAN Cilt: 2 Sayfa:147-954 ISBN:978-605-65683-0-5 Basım Tarihi : 01.05.2015

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

TAR451 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Tarihi (İ.Ö)

(Lisans)

TAR451 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Tarihi (N.Ö)

(Lisans)

Kariyer Planlama (İ.Ö)

(Lisans)

Kariyer Planlama (N.Ö)

(Lisans)

Bilgisayara Giriş II (II. Ö)

(Lisans)

Bilgisayara Giriş II

(Lisans)

Bilgisayara Giriş I (İ.Ö)

(Lisans)

Bilgisayara Giriş I (II.Ö)

(Lisans)

Bilgisayara Giriş I

Kitaplar (2)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH ARAŞTIRMALARI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İTTİHATÇILARIN İRAN MEŞRUTİYETİNDEKİ RÖLÜ Editör: Mutlu ADAK Basım Sayısı::(1) Sayfa::207 237 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7911-51-1 Tarih: 2020

Zonguldak ta Mesleki ve Teknik Eğitim 1924 1992

(Bilimsel Kitap)

Editör: ÖZER, Hasan; TÜRKMEN, İsmet Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-04-9 Tarih: 2016

Projeler (2)

Savaş Sonrası Zonguldak ta Devlet Madenci ve Hayat 1946 1962

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.12.2015 - 05.01.2017

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 09.07.2014 - 20.12.2016