ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

KAMURAN KARABALIK

e-Posta:

kamuran.karabalik

Telefon:

2912873

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Öğrenim Bilgileri

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 24/07/2014 - Bitiş Tarihi 23/12/2019

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/09/2007 - Bitiş Tarihi 08/06/2011

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/2011 - Bitiş Tarihi 03/07/2014

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH

Uluslararası Makaleler (5)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA GÜNEY AZERBAYCAN'IN ÖNEMİ VE TEBRİZ'İN OSMANLI BİRLİKLERİ TARAFINDAN ZAPTI (1915)

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

Tarih: 11/2021 Sayı: 47 Cilt: None Sayfa: 157- KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922 doi:10.30794/pausbed.901984

Website

BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA URMİYE, SALMAS VE HOY HAVALİSİNDE ERMENİ-NASTURİ OLAYLARI VE OSMANLI DEVLETİ (1917-1918)

Türk Dünyası Araştırmaları

Tarih: 10/2021 Sayı: 1254 Cilt: 129 Sayfa: 91- KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:0255-0644

Website

Bolşevik İhtilali'nin İran'daki Yansımaları

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 661- KARABALIK KAMURAN

Endeks:Alan endeksleri (Crossref, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus, SOBİAD, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, Citefactor, ResearchBib, Central and Eastern European Online Library, International Scientific Indexing, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), İSAM) ISSN:2149-9535 doi:10.24186/vakanuvis.928179

Website

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında İran da Rus İşgal Faaliyetleri ve Tepkiler

History Studies International Journal of History

Tarih: 9/2020 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2712- KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4688 doi:10.9737/hist.2020.939

Website

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940) - Zonguldak mining operation (başçavuş) school in the history of higher education (1937-1940)

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 185- ÖZER HASAN,KARABALIK KAMURAN

Endeks:Asos, Ulakbim ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2017.197

Website

Ulusal Makaleler (1)

Birinci Dünya Savaşı'nda İran'da Rusya Destekli Nasturi Olayları ve Osmanlı Devleti (1914-1917)

Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 450- KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-732X doi:10.48145/gopsbad.792653

Website

Uluslararası Bildiriler (2)

Kazım Karabekir in Erzurum ve Sarıkamış Dolaylarındaki Yetim Çocukların Eğitimi İle İlgili Görüş ve Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

ıV. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15 – 17 Mayıs 2015)” 2015-05-15 2015-05-17 KARABALIK KAMURAN Cilt: 2 Sayfa:835- Basım Tarihi : 01.02.2016

Ahmet Nafiz Bey Özalp 1889 1955

(Tam metin bildiri)

III. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN/CANİK VE DEĞERLERİ 2013-10-24 2013-10-26 KARABALIK KAMURAN Cilt: 2 Sayfa:147- ISBN:978-605-65683-0-5 Basım Tarihi : 01.05.2015

Kitaplar (3)

ZONGULDAK-Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Bir Kentin Tarihi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: RUSLARIN ZONGULDAK HAVZASI’NDAKİ KÖMÜR NAKLİYATINI SEKTEYE UĞRATMA GİRİŞİMLERİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI ÖNLEMLER (1914-1916) Basım Sayısı::(1) Sayfa::235 257 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-30-8 Tarih: 2022

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH ARAŞTIRMALARI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İTTİHATÇILARIN İRAN MEŞRUTİYETİNDEKİ RÖLÜ Editör: Mutlu ADAK Basım Sayısı::(1) Sayfa::207 237 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7911-51-1 Tarih: 2020

Zonguldak ta Mesleki ve Teknik Eğitim 1924 1992

(Bilimsel Kitap)

Editör: ÖZER, Hasan; TÜRKMEN, İsmet Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-04-9 Tarih: 2016

Projeler (2)

Savaş Sonrası Zonguldak ta Devlet Madenci ve Hayat 1946 1962

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-12-01

Bitiş Tarihi : 2017-01-05

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992)

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-09

Bitiş Tarihi : 2016-12-20