ASS. PROF.

Name:

JÜLİDE YENER DİBEK

Email:

julide.yener

Phone:

03722911657

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Kimya

Fiziksel Kimya

Su ve Atıksu Arıtma

Yüzey Kimyası

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1999-2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (DR)

Yüksek Lisans

1994-1997

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1988-1993

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (7)

Dynamic Analysis of Sorption of Methylene Blue Dye on Granular And Powdered Activated Carbon

Chemical Engineering Journal

Tarih: 11/2008 Sayı: 144 Cilt: 3 Sayfa: 400-406 YENER JÜLİDE

Endeks:SSCI

Website

Effect Of pH and Temperature on The Adsorption of Bovine Serum Albumin onto Titanium Dioxide

Colloids And Surfaces A: Physicochem. Eng.

Tarih: 5/2008 Sayı: 322 Cilt: 1 Sayfa: 19-28 YENER JÜLİDE

Endeks:SSCI

Website

Batch Adsorber Rate Analysis of Methylene Blue on Amberlite and Clinoptilolite

Separation and Purification Technology

Tarih: 4/2006 Sayı: 41 Cilt: 9 Sayfa: 1857-1879 YENER JÜLİDE

Endeks:SSCI

Website

Adsorption of Basic Yellow 28 from Aqueous Solutions with Clinoptilolite and Amberlite

Journal of Colloid and Interface Science

Tarih: 2/2005 Sayı: 294 Cilt: 2 Sayfa: 255-264 jÜLİDE YENER, TÜRKAN KOPAÇ, TİMUR DOĞU

Endeks:SSCI

Website

A Comparative Adsorption Biosorption Study of Mono Chlorinated Phenols onto Various Sorbents

Waste Managment

Tarih: 1/2001 Sayı: 21 Cilt: 8 Sayfa: 695-702 ZÜMRİYE AKSU, Jülide YENER

Endeks:SSCI

Website

The Usage of Dried Activated Sludge and Fly Ash Wastes in Phenol Biosorption Adsorption Comparison with Granular Activated Carbon

Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering

Tarih: 2/1999 Sayı: 34 Cilt: 9 Sayfa: 1777-1796 YENER JÜLİDE

Endeks:SSCI

Website

Investigation of the Biosorption of Phenol and Monochlorinated Phenols on Dried Activated Sludge

Process Biochemistry

Tarih: 8/1998 Sayı: 33 Cilt: 6 Sayfa: 649-655 YENER JÜLİDE

Endeks:SSCI

Website

Ulusal Makaleler (2)

A Adsorption of Phenols and Chlorophenols in Wastewaters on Activated Carbon and Dried Activated Sludge

Tr. J. Of Engineering and Environmental Science

Tarih: 1/1999 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 93-100 YENER JÜLİDE

Endeks:SCI-Expanded

Website

Investigation of adsorption of Basic Blue 41 Acid Violet 17 and Reactive Red 23 dyestuffs on Çatalağzı Thermal Power Plant flyash

Karaelmas Science and Engineering Journal

Sayı: 5 Cilt: 1 Sayfa: 33-44 YENER JÜLİDE

Endeks:EBSCOhost

Uluslararası Bildiriler (5)

Investigation of Adsorption Isotherms for Methylene Blue Adsorption from Aqueous Solutions Using Amberlite XAD4

(Özet bildiri)

AIChE 2000, Los Angeles, USA T KOPAÇ, J YENER, T DOĞU, G DOĞU Cilt: 20

Kinetic Studies During the Removal of Dyestuffs from Aqueous Solution Using Clinoptilolite

(Özet bildiri)

, AlChE(American Institute of Chemical Engineers)-2000 Congress T KOPAÇ, J YENER, T DOĞU, G DOĞU Cilt: 3

Colour Removal from Aqueous Solutions by Adsorption on Various Adsorbents

(Poster)

14th International Congress of Chemical and Process Engineering, Congrees CD, Praha, CHEZK REPUBLIC, J YENER, T KOPAÇ, T DOĞU, G DOĞU Cilt: 2

Adsorption Properties of Gases on Multi Walled Carbon Nanotubes

(Özet bildiri)

NATO-ASI Nanoengineered Nanaofibrous Materials, Antalya T KOPAÇ, S KOÇABAŞ, J YENER

Investigation Of Diffusion Resistances And Contribution Of Surface Diffusion İn Clinoptilolite And Amberlite Xad

(Poster)

International Aegean Physcial Chemistry Days, Balikesir Üniversitesi, j YENER, T JKOPAÇ, T DOĞU, G DOĞU

Ulusal Bildiriler (5)

Klinoptilolite Üzerine Boyarmadde Adsorpsiyonunun İncelenmesi

(Özet bildiri)

V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi 22.09.2002 JÜLİDE YENER, TÜRKAN KOPAÇ, TİMUR DOĞU, GÜLŞEN DOĞU

Tekstil Boyalarının Amberlit XAD 4 Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi

(Poster)

XI. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi 30.09.2001 04.09.1998 JÜLİDE YENER, TÜRKAN KOPAÇ

Sulu Fazda Aktif Karbon Üzerinde Boyar Madde Adsorpsiyonunun İncelenmesi

(Özet bildiri)

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi 20.09.1998 25.09.1998 JÜLİDE YENER, TÜRKAN KOPAÇ

Atıksulardaki o Klorofenollerin Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi

(Poster)

II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İ.T.Ü, İSTANBUL, 22.09.1996 24.09.1996 JÜLİDE YENER, ZÜMRİYE AKSU

Metilen Mavisi Basic Blue 9 Boyarmaddesinin Klinoptilolit Ve Amberlit XAD 4 İçerisindeki Difüzyon Direncinin Ve Yüzey Difüzyon Katkısının İncelenmesi

(Poster)

XIX. Ulusal Kimya Kongresi 30.09.2005 02.10.2005 jÜLİDE YENER. TÜRKAN KOPAÇ, TİMUR DOĞU, GÜLŞEN DOĞU

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1994-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

KIM765 KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER

(Yüksek Lisans)

KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER

(Yüksek Lisans)

KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER

Dersler - Lisans

(Lisans)

Temel Bil.Tekno Kul. I-II

(Lisans)

KİMYA I (Metalurji ve Malzeme Müh.)

(Lisans)

KİMYA I (METALURJİ VE MALZEME MÜH.)

(Lisans)

KİM464 İLERİ KİMYA ÇALIŞMASI

(Lisans)

KİM463 KİMYA ARAŞTIR. PROJE.

(Lisans)

KİM446 NÜKLEER VE RADYOKİMYA

(Lisans)

KİM416 ENDÜST.KİM. II

(Lisans)

KİM415 ENDÜSTRİYEL KİMYA I

(Lisans)

KİM413 ENDÜSTRİYEL KİMYA LAB

(Lisans)

KİM348 FİZİKOKİMYA LAB.II

(Lisans)

KİM194 KİMYA LAB.II (Metalurji ve Malzeme Müh.)

(Lisans)

KİM194 KİMYA LAB.I (METALURJİ VE MALZEME MÜH.)

(Lisans)

Kimya Lab II

(Lisans)

Kimya Lab I

(Lisans)

Kimya I

(Lisans)

KIM449 YÜZEY KİMYASI

(Lisans)

FİZİKOKİMYAS LAB I

(Lisans)

FİZİKOKİMYA LAB. II

(Lisans)

FİZİKOKİMYA LAB. I

(Lisans)

FİZİKOKİMYA II

(Lisans)

Endüstriyel Kimya Lab.

(Lisans)

Endüstriyel Kimya II

(Lisans)

ENDÜSTRİYEL KİMYA I

Projeler (9)

Çeşitli Boyar Maddelerin Termik Santral Uçucu Külleri Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi

BAP 6 (Ertelendi)

Selüloz Bazlı Adsorbentlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı

BAP 6 (Devam Ediyor)

Çeşitli Yüzeylerde Protein Adsorpsiyonunun İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Nanoyapılı Malzemelerde Hidrojen Depolanması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Atıksulardaki Organik Kirleticilerin Adsorpsiyonu

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Sulu Çözeltilerde Uçucu Organik Bileşiklerin Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Organik Bileşenlerin Sulu Çözeltilerde Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Investigation of Phenol and mono chlorophenols Adsorption on Different Adsorbents and Biosorbents from Wastewaters

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Kükürtdioksitin Çeşitli Adsorbentler Üzerinde Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Zongdak Karaelmas_Üniversitesi

1994-

Öğretim Elemanı