DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

İZZET KOÇAK

e-Posta:

izzetkocak

Telefon:

2574010-1450

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Kimya

Analitik Kimya

Elektrokimya

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2009-2013

University of Southampton

Kimya

Yüksek Lisans

2006-2007

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (YL) (TEZLİ)

Lisans

2001-2005

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Organik Çözücülerdeki Suyun Modifiye Karbon Elektrotlar Kullanarak Tayini

Tuba Aslıhan Arslan
None None None

(Yüksek Lisans)

Modifiye karbon nanotüpler kullanarak organik çözücülerdeki su miktarının tayini

TUBA ASLIHAN ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (11)

Experimental and theoretical studies of electrochemical oxidation of nicotinamide adenine dinucleotide at the modified SWCNT and graphene oxide

JOURNAL OF MOLECULAR MODELING

Tarih: 3/2020 Sayı: 3 Cilt: 26 KOÇAK İZZET,ALICI HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1610-2940

Website

Characterization of the Reduction of Oxygen at Anthraquinone Modified Glassy Carbon and Highly Oriented Pyrolytic Graphite Electrodes

Analytical Letters

Tarih: 7/2017 Sayı: 9 Cilt: 50 Sayfa: 1448-1462 KOÇAK İZZET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0003-2719

An electrochemical biosensor for direct detection of DNA using polystyrene g soya oil g imidazole graft copolymer

Journal of Solid State Electrochemistry

Tarih: 5/2017 Sayı: 5 Cilt: 21 Sayfa: 1397-1405 KOÇAK İZZET,ŞANAL TİMUR,HAZER BAKİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1432-8488 doi:10.1007/s10008-017-3504-8

Website

Synthesis of comb type amphiphilic graft copolymers derived from chlorinated poly caprolactone via click reaction

Polymer Bulletin

Tarih: 4/2017 Sayı: 4 Cilt: 74 Sayfa: 977-995 ŞANAL TİMUR,KOÇAK İZZET,HAZER BAKİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0170-0839 doi:10.1007/s00289-016-1757-5

Website

DNA studies of newly synthesized heteroleptic platinum II complexes Pt bpy iip 2 and Pt bpy miip 2

JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry

Tarih: 4/2016 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 163-175 ÇOBAN BURAK,TEKİN İSHAK ÖZEL,ŞENGÜL ABDURRAHMAN,YILDIZ UFUK,KOÇAK İZZET,SEVİNÇ NERGİZ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0949-8257 doi:10.1007/s00775-015-1317-8

Website

DNA binding studies of complex of Pt bpy pip 2 and Pt bpy hpip 2 by electrochemical methods development of an electrochemical DNA biosensor

Journal of Solid State Electrochemistry

Tarih: 7/2015 Sayı: 7 Cilt: 19 Sayfa: 2189-2197 KOÇAK İZZET,YILDIZ UFUK,ÇOBAN BURAK,ŞENGÜL ABDURRAHMAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1432-8488 doi:10.1007/s10008-015-2859-y

Website

A study of the modification of glassy carbon and edge and basal plane highly oriented pyrolytic graphite electrodes modified with anthraquinone using diazonium coupling and solid phase synthesis and their use for oxygen reduction

Journal of Electroanalytical Chemistry

Tarih: 10/2013 Cilt: 706 Sayfa: 25-32 KOÇAK İZZET,Mohamed A Ghanem,Abdullah Al-Mayouf,Mansour Alhoshan,Philip N Bartlett

Endeks:SCI-Expanded ISSN:15726657 doi:10.1016/j.jelechem.2013.07.035

Website

Solid phase modification of carbon nanotubes with anthraquinone and nitrobenzene functional groups

Electrochemistry Communications

Tarih: 9/2013 Cilt: 34 Sayfa: 258-262 Mohamed A Ghanem,KOÇAK İZZET,Abdullah Al-Mayouf,Philip N Bartlett

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13882481 doi:10.1016/j.elecom.2013.05.039

Website

Covalent modification of carbon nanotubes with anthraquinone by electrochemical grafting and solid phase synthesis

Electrochimica Acta

Tarih: 4/2012 Cilt: 68 Sayfa: 74-80 mohamed Ghanem,KOÇAK İZZET,abdullah AlMayouf,Mansour AlHoshan,phil bartlett

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00134686 doi:10.1016/j.electacta.2012.02.027

Website

Electrodialytic removal of fluoride from water Effects of process parameters and accompanying anions

Separation and Purification Technology

Tarih: 12/2008 Sayı: 2 Cilt: 64 Sayfa: 147-153 erdem ergün,TOR ALİ,ÇENGELOĞLU YUNUS,KOÇAK İZZET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13835866 doi:10.1016/j.seppur.2008.09.009

Website

Removal of boron from water by using reverse osmosis

Separation and Purification Technology

Tarih: 12/2008 Sayı: 2 Cilt: 64 Sayfa: 141-146 ÇENGELOĞLU YUNUS,ARSLAN GÜLŞİN,TOR ALİ,KOÇAK İZZET,DURSUN NESİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13835866 doi:10.1016/j.seppur.2008.09.006

Website

Ulusal Makaleler (1)

Determination of Water Content in Aprotic Solvent by Anthraquinone-Modified Multi-walled Carbon nanotubes.

Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 262-268 KOÇAK İZZET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.7212/zkufbd.v9i2.1416

Uluslararası Bildiriler (12)

The Functionalization of SWCNT andGraphene Oxide for NADH Oxidation: an Experimental and Theoretical Approach

(Özet bildiri)

3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONBIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES 19.03.2020 20.03.2020 Sözlü Sunum KOÇAK İZZET,ALICI HAKAN

Covalent Chemical and Electrochemical Modification of Carbon Nanotubes by Redox Probes for Biosensor Applications

(Özet bildiri)

Electrochem2011: Electrochemical Horizons 05.09.2011 06.09.2011 Sözlü Sunum Ghanem Mohamed,KOÇAK İZZET,Al Mayouf Abdullah,Al Hoshan Mansour,Bartlett Phil

Interaction of Platinum based complexes with DNA and development of electrochemical DNA biosensors

(Özet bildiri)

3rd International Conference on New Trends in Chemistry 28.04.2017 30.04.2017 Sözlü Sunum KOÇAK İZZET,YILDIZ UFUK,ÇOBAN BURAK,ŞENGÜL ABDURRAHMAN

Label Free Detection of DNA Using Polystrene g Soya Oil g Imidazole Graft Copolymer

(Özet bildiri)

nd International Conference on New Trends in Chemistry 19.04.2016 22.04.2016 Sözlü Sunum KOÇAK İZZET,HAZER BAKİ

Antrakinonla Modifiye Edilmiş Çok Katmanlı Karbon Nanotüpler Kullanarak Organik ÇözücülerdekiSu Miktarının Voltametrik Tayini

(Özet bildiri)

6. Fiziksel Kimya Kongresi, 15.05.2017 18.05.2017 Sözlü Sunum KOÇAK İZZET

The covalent tethering of organic functionality to multiwalled carbon nanotubes and their electrochemicalproperties in aqueous and aprotic media

(Özet bildiri)

2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019) 28.06.2019 29.06.2019 Sözlü Sunum KOÇAK İZZET,Arslan Tuba Aslıhan

DETERMINATION OF WATER CONTENT IN APROTIC SOLVENT BY ANTRAQUINONE-MODIFIED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES

(Özet bildiri)

4th International Conference on New Trends in Chemistry 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum KOÇAK İZZET

The Functionalization of Highly Oriented Pyrloytic Graphite Electrodes and a DFT Study

(Poster)

2nd International Conference on New Trends in Chemistry 19.04.2016 22.04.2016 KOÇAK İZZET

Laccase Immobilization onto Antraquinone and Anthrecene modified GC Electrodes and High Throughput Screening of O2 Reduction

(Poster)

2nd International Conference on New Trends in Chemistry 19.04.2016 22.04.2016 KOÇAK İZZET

Removal of Boron from Aqueous Solutions by Reverse Osmosis

(Poster)

1st International Turkiye-Pakistan Chemistry Days 26.04.2007 28.04.2007 izzet Kocak, Gulsin Arslan, Ali Tor, Yunus Cengeloglu, Nesim Dursun

Removal of Boron from Water by Using Reverse Osmosis

(Poster)

COST Action 637-METEAU, ,Antalya-Turkey 24.10.2007 26.10.2007 Izzet Kocak, Gulsin Arslan, Ali Tor, Yunus Cengeloglu

The Modification of Carbon Electrodes for Biosensor Applications

(Poster)

Electrochem2011: Electrochemical Horizons 05.09.2011 06.09.2011 Izzet Kocak, Philip N Bartlett Sayfa:95-95

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora

(Doktora)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

Yabancı Dil IV

(Lisans)

Yabancı Dil III

(Lisans)

Organik Kimya

(Lisans)

Laboratuvar Güvenliği

(Lisans)

Kontrollü İlaç Taşınım Sistemleri

(Lisans)

Genel Kimya

(Lisans)

Eczacılıkta Laboratuvar Teknikleri ve İşlemleri

(Lisans)

Biyosensörler

(Lisans)

Analitik Kimya-I Laboratuvar Uygulamaları

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

Analitik Hesaplamalar

Projeler (2)

Antrakinonla modifiye edilmiş MWCNT lerin aprotic ortamdaki elektrokimyasal özelliklerinin araştırılması ve farklı türdeki karbon elektrotların NADH oksidasyonuna karşı etkinbliklerinin kıyaslanması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 30.03.2015 - 20.12.2016

Ters Ozmoz ile Sulu Çözeltiden Bor Uzaklaştırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2006 - 01.03.2008

Ödüller (1)

Yurt disi lisans ustu egitim bursu

Tarih: 2007
(MILLI EGITIM BAKANLIGI )
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

APEL PETROL KİMYA GERİ DÖNÜŞ GIDA MADD SAN VE TİC LTD ŞTİ

2006-2007

Kimyager

None