ASS. PROF.

Name:

İSMET GÖLGELEYEN

Email:

ismet.golgeleyen

Phone:

2911377

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Geometri

Uygulamalı Matematik

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (DR)

Tez Adı : Jeodezikler için bazı integral geometri problemlerinin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması

Yüksek Lisans

2003-2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Özel eğriler ve regle yüzeyler

Lisans

1999-2003

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Bir integral geometri probleminin çözümünün tekliğinin araştırılması

SALİHA TELLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Diferensiyel denklemler için bazı ters problemler ve fonksiyonel denklemler

NEVZEM MISIRLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Saçılım terimi içeren bir kinetik denklem için bir ters problemin yaklaşık çözümünün araştırılması

NESLİHAN ALBUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Durağan genel kinetik denklem için bir ters problemin sayısal çözümünün araştırılması

ALİ ZENGİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zamana bağlı ve saçılım terimi içeren kinetik denklemler için bazı ters problemlerin sayısal çözümlerinin araştırılması

MUHAMMED HASDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (7)

An inverse problem for a generalized kinetic equation in semi-geodesic coordinates

Journal of Geometry and Physics

Tarih: 1/2021 Cilt: 168 GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0393-0440 doi:10.1016/j.geomphys.2021.104318

Website

Conditional stability for a Cauchy problem for the ultrahyperbolic Shrödinger equation

APPLICABLE ANALYSIS

KAYTMAZ ÖZLEM,GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI ISSN:0003-6811

Identification problems for systems of nonlinear evolution equations and functional equations

Advances in Difference Equations

Tarih: 12/2016 Sayı: 1 Cilt: 2016 ANIKONOV YURI EVGENEVICH,GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1687-1847 doi:10.1186/s13662-016-0877-4

Website

An inverse problem for a generalized transport equation in polar coordinates and numerical applications

Inverse Problems

Tarih: 9/2013 Sayı: 9 Cilt: 29 Sayfa: 95006-None GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI ISSN:0266-5611 doi:10.1088/0266-5611/29/9/095006

Website

Approximate Solution of an Inverse Problem for a Non Stationary General Kinetic Equation

CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences

Tarih: 6/2010 Sayı: 3 Cilt: 62 Sayfa: 255-264 YILDIZ MUSTAFA,HEYDAROV BAYRAM,GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI doi:10.3970/cmes.2010.062.255

Website

On the Solution of an Inverse Problem for an Integro differential Transport Equation

CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 64 Sayfa: 71-89 GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI

Website

An Integral Geometry Problem along Geodesics and a Computational Approach

Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 91-112 GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:SCI-Expanded

Website

Ulusal Makaleler (4)

On the Solution of An Ill-Posed Boundary Value Problem for Second-Order Evolution Equations

Cumhuriyet Science Journal

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 40 Sayfa: 173-178 GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2680 doi:10.17776/csj.476495

Website

A Boundary Value Problem for an Integro-Differential Equation

Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 626-629 GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v8i2.1382

Website

Ters ve Kötü Konulmuş Problemler Teorisinin Bilim ve Teknolojideki Bazı Uygulamaları

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 230-237 GÖLGELEYEN İSMET,KAYTMAZ ÖZLEM

Endeks:EBSCOhost, ISRA, DOAJ, Arastirmax Scientific Publication Index

İntegral Geometri Problemleri ve Transport Denklemleri için Ters Problemler

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 48-55 GÖLGELEYEN İSMET

Endeks:EBSCO HOST

Uluslararası Bildiriler (5)

On The Stability Of A Cauchy Problem For The Ultrahyperbolic Schrödinger Equation

(Özet bildiri)

International Conference on Mathematical Studies and Applications 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum KAYTMAZ ÖZLEM,GÖLGELEYEN İSMET

The Hurwitz’s Formula and Boundary Value Problems for Second-Order Equations

(Özet bildiri)

6th International Eurasian Conference On Mathematical Sciences And Applications (IECMSA-2017) 15.08.2017 18.08.2017 Sözlü Sunum ANIKONOV YURII EVGENIEVICH,GÖLGELEYEN İSMET,YILDIZ MUSTAFA

An Existence Theorem for an Integral Geometry Problem along Geodesics

(Özet bildiri)

15. Uluslararası Geometri Sempozyumu 03.07.2017 06.07.2017 Sözlü Sunum GÖLGELEYEN İSMET

On the Solution of an Inverse Problem for an Integro differential Transport Equation

(Sözlü Bildiri)

The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications 07.07.2014 11.07.2014 GÖLGELEYEN İSMET

Numerical Solution of an Inverse Problem for a Transport Like Equation and Related Integral Geometry Problem along Geodesics

(Sözlü Bildiri)

2nd Europen Seminar on Coupled Problems (ESCO 2010) 28.06.2010 02.07.2010 GÖLGELEYEN İSMET

Ulusal Bildiriler (7)

An Inverse Problem for a Generalized Transport Equation in Polar Coordinate

(Sözlü Bildiri)

XII. Geometri Sempozyumu 23.06.2014 26.06.2014 GÖLGELEYEN İSMET

Lineer Olmayan Evrim Denklemleri Sistemi İçin Bazı Ters Problemler

(Sözlü Bildiri)

10. Ankara Matematik Günleri 11.06.2015 12.06.2015 GÖLGELEYEN İSMET

Geodezik eğriler için bir integral geometri problemi

(Sözlü Bildiri)

5.Ankara Matematik Günleri Kongresi 03.06.2010 04.06.2010 GÖLGELEYEN İSMET

Transport Denklem İçin Bazı Ters ProblemlerinÇözülebilirliklerinin Araştırılması

(Sözlü Bildiri)

14. Matematik Sempozyumu 14.05.2015 16.05.2015 YILDIZ MUSTAFA,GÖLGELEYEN İSMET

Kutupsal Koordinatlarda Genelleşmiş Transport Denklem İçin Bir Ters Problem

(Sözlü Bildiri)

13. Geometri Sempozyumu 27.07.2015 30.07.2015 GÖLGELEYEN İSMET

Geodezikler boyunca bir integral geometri probleminin çözülebilirliği

(Sözlü Bildiri)

IX. Geometri Sempozyumu 07.06.2011 10.06.2011 GÖLGELEYEN İSMET

Geodezikler boyunca bir integral geometri problemiyle ilgili bir katsayı ters problemi

(Sözlü Bildiri)

6.Ankara Matematik Günleri Kongresi 02.06.2011 03.06.2011 GÖLGELEYEN İSMET

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / GEOMETRİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / GEOMETRİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Komisyon Üyeliği

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

MAT864 İntegral Geometri Problemleri II

(Doktora)

MAT864 İNTEGRAL GEOMETRİ PROBLEMLERİ II

(Doktora)

MAT864 İntegral Geometi Problemleri (IGP) II

(Doktora)

MAT863 İntegral Geometri Problemleri I

(Doktora)

MAT863 İntegral Geometri Problemleri I

(Doktora)

MAT863 İNTEGRAL GEOMETRİ PROBLEMLERİ I

(Doktora)

MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

MAT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

MAT799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

MAT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

MAT798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

MAT797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

MAT797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

MAT797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER

(Yüksek Lisans)

MAT766 TİKHONOV ANL. İYİ KON. PROB. II

(Yüksek Lisans)

MAT766 Tikhonov Anl. İyi Kon. Prob. II

(Yüksek Lisans)

MAT765 TİKHONOV ANL. İYİ KON. PROB. I

(Yüksek Lisans)

MAT765 Tikhonov Anl. İyi Kon. Prob. I

(Yüksek Lisans)

MAT765 Tikhonov Anl. İyi Kon. Prob. I

(Yüksek Lisans)

MAT765 Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler I

(Yüksek Lisans)

MAT764 Uygulamalı Matematiksel Analiz II

Dersler - Lisans

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi (Matematik Böl.)

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi (Matematik Böl.)

(Lisans)

SSP900 - Sosyal Sorumluluk Projesi (Matematik Böl.)

(Lisans)

MTK486 Matematik Araştırma Projesi II

(Lisans)

MTK485 Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MTK433 Geometride Özel Konular

(Lisans)

MTK432-MTK434 Geometride İleri Konular

(Lisans)

MTK432-MAT442 Diferansiyel Geometri II

(Lisans)

MTK432 Diferensiyel Geometri II

(Lisans)

MTK431 Diferensiyel Geometri I

(Lisans)

MTK232 Analitik Geometri II

(Lisans)

MTK231-MAT231 Analitik Geometri I

(Lisans)

MAT486-MTK 486 Matematik Araştırma Proj. II (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT486 Matematik Araştırma Projesi II

(Lisans)

MAT486 Mat. Araş. Proj. II (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT486 - Matematik Araştırma Projesi II (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT486 - MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ II (MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT485 Matematik Araştırma Projesi I (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT485 Matematik Araştırma Projesi I ( Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT485 Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MAT485 Mat. Araş. Proj. I (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT485 MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ I ( MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT445 - MTK431 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I ( MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT445 - MTK431 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I

(Lisans)

MAT442-MTK432 DİFERENSİYEL GEOMETRİ II

(Lisans)

MAT434-MTK434 Geometride İleri Konular (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT434 Geometride İleri Konular (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT434 Geometride İleri Konular (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT434 GEOMETRİDE İLERİ KONULAR (MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT434 Geometride İleri Konular

(Lisans)

MAT433 Geometride Özel Konular ( Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT433 GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR ( MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT234-MTK232 Analitik Geometri II (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT234-MTK232 Analitik Geo. II (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT233-MTK231 Analitik Geometri I (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT233 Analitik Geometri I ( Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT232-MAT234 Analitik Geometri II (Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT232-MAT234 Analitik Geometri I ( Matematik Böl.)

(Lisans)

MAT232-MAT234 ANALİTİK GEOMETRİ II (MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT232-MAT234 ANALİTİK GEOMETRİ II ( MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT232-MAT234 ANALİTİK GEOMETRİ I ( MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT231-MAT233 ANALİTİK GEOMETRİ I ( MATEMATİK BÖL.)

(Lisans)

MAT188 Matematik II (Kimya Böl.)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Maden Müh.)

(Lisans)

MAT182 Matematik II (Maden Müh.-Jeoloji Müh.)

(Lisans)

MAT181 Matematik I (Maden Müh.)

(Lisans)

MAT110 Matematik II (Moleküler Biyo. Ve Gen. Böl.)

(Lisans)

MAT110 Matematik II ( Fen Edb. Fak. Mol. Biy. Gen. Böl.)

(Lisans)

MAT110 MATEMATİK II ( FEN EDB. FAK. MOL. BİY. GEN. BÖL.)

(Lisans)

MAT109 Matematik I ( Fen Edb. Fak. Mol. Biy. Gen. Böl.)

(Lisans)

MAT109 MATEMATİK I ( FEN EDB. FAK. MOL. BİY. GEN. BÖL.)

(Lisans)

JDF106 Analitik Geometri (Geomatik Müh.)

Ödüller (1)

Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

Tarih: 2004
(TÜBİTAK)
(Kamu)