DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

İBRAHİM MÜJDAT BAŞARAN

e-Posta:

imbasaran

Telefon:

0 372 291 1825

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yönetim ve Strateji

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2010-2013

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bütünleşik Doktora

2004-2011

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR)

Tez Adı : Sağlık hizmetlerinde faaliyet tabanlı performans yönetimi: Ankara ili eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman hekim algıları

Yüksek Lisans

2001-2004

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE (YL) (TEZLİ)

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Konteyner terminalleri için operasyonel performans bileşenleri: Bir kavramsal model

UMUR BUCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Organizasyonlar Arası Sistemlerin Entegrasyon, İşbirliği ve Performansla İlişkisi

AYKAN UNCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Lojistik merkezlerde sürdürülebilirlik: Bir ölçek geliştirme çalışması

CANSU AKSU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Batı Karadeniz Bölgesinde işletmelerin sürdürülebilir lojistik öncelikleri ve servis sağlayıcıların bu önceliklere dayalı performansı: Zonguldak şehir merkezi ticaret ve sanayi odası üyelerine yönelik AHP ve TOPSIS modellerine dayalı bir araştırma

NURCAN ALTUNTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Duygusal zekâ-iş doyumu ilişkisinde iş deneyiminin düzenleyici etkileri: Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı lise öğretmenleri üzerine bir araştırma

GÜZİDE EKİNCİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

KOBİ'lerde mavi yakalı personel seçim öncelikleri: Ankara, İnegöl ve Zonguldak mobilya imalatçıları üzerine bir araştırma

NERGİZ KUNDAKCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Birey, grup ve örgüt düzeyinde öğrenmenin örgüt performansına etkileri: Zonguldak ilinde bir araştırma

CANSU DOĞAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ticari kredi değerliliğinin ölçümünde öncelikler: Bartın şehir merkezindeki bankalarda AHP ve TOPSISs modellerine dayalı bir araştırma

ÖZNUR KANCA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (2)

Dimensions of the Port Performance: A Review of Literature

Journal of Eta Maritime Science

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 214-240 BUCAK UMUR, BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT, ESMER SONER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2147-2955 doi:10.5505/jems.2020.76598

Website

Endüstriyel Kaza ve Olaylardan Örgütsel Öğrenme Olanakları Yaratılması: Prisma Yaklaşımı

Sosyal Bilimler Metinleri

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Sayfa: 17-36 BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,ÇAKMAK AHMET FERDA,YILMAZ SİNAN

Endeks:ASOS, ZDB, PROQUEST, Index Copernicus ISSN:1308-4453

Uluslararası Bildiriler (10)

WHAT ARE THE DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE? INDUSTRY OR FIRM CHARACTERISTICS: A RESEARCH IN ISO 500 COMPANIES

(Tam metin bildiri)

International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) 14.07.2018 15.07.2018 Sözlü Sunum IRK ERSİN,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,DÖVEN MUSA SAİD Basım Tarihi : 10.07.2018

Evolution of Turkish Arilines into a Global Airline: An Examination of Position and Strategy 2003-2016

(Özet bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YILMAZ SİNAN,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Ticari Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Öncelikler: Bartın Şehir Merkezindeki Bankalarda AHP ve TOPSIS Modellerine Dayalı Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

Econ Anadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum Kanca Öznur,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT ISBN:978-975-06-2089-8 Basım Tarihi : 01.06.2017

Knowledge Management and Success Factors of TCDD Logistics Hubs for Innovative Supply Chains

(Tam metin bildiri)

International Railway Symposium 13.12.2006 15.12.2006 Sözlü Sunum Özalp İnan,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT Basım Tarihi : 12.12.2006

Knowledge Management and Success Factors of TCDD Logistics Villages Projects

(Tam metin bildiri)

4th Intyernational Logistics and Supply Chain Management Congress 29.11.2006 30.06.2006 Sözlü Sunum ÖZALP İNAN,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT Basım Tarihi : 26.11.2006

Türkiye de Lojistik Sektörüne Yönelik Vergi Teşviklerinin Avrupa Birliği Taşımacılık Politikaları ve Tek Pazarda Etkin Rekabet Hedefi Bakımından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

1.Uluslararası Lojistik Kongresi 30.06.2003 01.07.2003 Sözlü Sunum BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT Basım Tarihi : 29.06.2003

Batı Karadeniz Bölgesinde İşletmelerin Sürdürülebilir Lojistik Öncelikleri ve Servis Sağlayıcıların Bu Önceliklere Dayalı Performansı: Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına Bağlı İşletmelerde AHP ve TOPSIS Modellerine Dayalı Dayalı Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı 05.06.2021 Sözlü Sunum ALTUNTAŞ Nurcan, BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT

Duygusal Zekâ - İş Doyumu İ̇lı̇şkı̇sı̇: Zonguldak İl Mı̇llı̇ Eğı̇tı̇mMüdürlüğüne Bağlı Lı̇se Öğretmenlerı̇ Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma

(Özet bildiri)

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 25.06.2019 27.06.2019 Sözlü Sunum BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT ISBN:978-605-7736-11-6

Kobi’lerde Mavi Yakalı Personel Seçim Öncelikleri: Ankara, İnegöl ve Zonguldak Mobilya İmalatçıları Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’2018) 27.06.2018 28.06.2018 Sözlü Sunum KUNDAKCI NERGİZ,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT

”Sustainable Logistics Villages: A Study onLogistics Villages Developed by Turkish State Railways with Respect to the Criteria for SustainableLogistics Using TOPSIS Method”

(Özet bildiri)

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND MARITIME SYSTEMS 23.08.2017 26.01.2018 Sözlü Sunum AKSU CANSU,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT

Ulusal Bildiriler (3)

Stratejik Tedarik Zinciri Yönetiminde Esneklik Algısına Yönelik Bir Araştırma Türkiye deki Otomotiv Üreticileri ve Tedarikçilerine Dönük Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 16.05.2008 18.05.2008 Sözlü Sunum ÖZALP İNAN,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,DAYIOĞLU EMRAH Basım Tarihi : 15.05.2008

Tax Free Areas or Logistics Hubs Strategies for Innovative Business Structure in the EU Accession Countries

(Tam metin bildiri)

International Strategic Management Conference 23.06.2005 25.06.2005 Sözlü Sunum BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,Yılmaz Duha Basım Tarihi : 22.06.2005

Sürdürülebilir Lojistik Merkezler için Kuruluş Yeri Seçimine Esas Karar Ölçütleri Geliştirilmek: Bir Literatür Çalışması

(Tam metin bildiri)

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi 13.07.2016 15.07.2016 Sözlü Sunum AKSU CANSU,BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

Kitaplar (5)

Endüstri 4.0'ın Modern İşletmecilik Üzerine Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital Eğilimler: Genel Bir Bakış Editör: Çakmak, Ahmet Ferda; Kişi, Nermin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7315-29-6 Tarih: 2021

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İşletmelerin Sürdürülebilir Lojistik Öncelikleri ve Servis Sağlayıcıların Bu Önceliklere Dayalı Performansları: Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına Bağlı İşletmelerde AHP ve TOPSİS Modellerine Dayalı Bir Araştırma Editör: İpek, Selçuk; Kılıç, Cüneyt Basım Sayısı::(1) Sayfa::114 126 Yayınevi:: Ekin Basım Yayın Dağıtım ISBN: 978-625-7565-60-8 Tarih: 2021

Handbook of Energy and Environment Policy

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Collaborative Supply Chain Structures for Distributed Generation Editör: Celil Aydın, Burak Darıcı Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-80420-9 Tarih: 2019

İşletme Bilimine Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Editör: Şaban Esen, Alper Aytekin Basım Sayısı::(1) Sayfa::277 304 Yayınevi:: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-242-230-4 Tarih: 2018

Avrupa Birliği Demiryolu İşletmeleri ve Altyapı Yöneticileri için Uygunluk Denetimleri ve Emniyet Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Demiryolu Mühendisleri Derneği Yayınları ISBN: 978-605-84568-0-8 Tarih: 2015

Üniversite Dışı Deneyimler

TCDD Genel Müdürlüğü

2013-2015

Endüstri Mühendisi

SAP ERP Programı Fonksiyonel Danışmanlığı, Emniyet Yönetim Sistemi Uzmanlığı

TCDD Genel Müdürlüğü

2007-2013

Uzman (SAP ERP Uzmanlığı)

Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Malzeme Yönetimi Modülleri Fonksiyonel Uzmanlığı, Süreç ve Uygulama Danışmanı

TCDD Genel Müdürlüğü

1997-2007

Sürveyan

Yol Teknik Bakım Birimlerinde Orta Kademe Yöneticilik