DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU

Email:

ilknur.uncuoglu

Telefon:

0 372 291 2121

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Organizasyon

Örgütsel Davranış

Örgüt Kuramı

Örgüt Kültürü

Öğrenim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

2010-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Lisans

2003-2008

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanmanın İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

HALE ARLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (3)

PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞIARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞE GÖNÜLDEN ADANMANIN ARACIETKİSİ

Business and Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2017 UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:Econlit ISSN:2148-2586

PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 6/2017 UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:INDEX COPERNICUS ISSN:2147-9208

Website

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ: GİRİŞİMCİ LİDERLİK

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2017 UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:Ebsco

Uluslararası Bildiriler (3)

Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanma İlişkisi: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A. Ş. Üzerine Bir Araştırma

(Özet bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 17.09.2020 18.09.2020 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,Arlı Hale ISBN:ISBN: 978-605-65197-8-9

Website

THE ANNOUNCEMENT EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCERATINGS ON SHARE PRICES: EVIDENCE FROM TURKISHCAPITAL MARKETS

(Özet bildiri)

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID 19.05.2016 22.05.2016 Sözlü Sunum YOLCU MEHMET,UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Website

A Study On The Development Agency Workers’ Perception Of Psychological Empowerment and Work Engagement

(Özet bildiri)

3rd International Conference On The Changing World And Social Research (ICWSR-2017) 08.08.2017 10.08.2017 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK PR.

Projeler (1)

Proaktif kişilik ile proaktif çalışma davranışı ilişkisi üzerinde işe gönülden adanma ve psikolojik güçlendirmenin etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 27.12.2017

Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2009-

Araştırma Görevlisi

/ Diğer