DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU

e-Posta:

ilknur.uncuoglu

Telefon:

03722911319

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Yönetim ve Strateji', 'Organizasyon']

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Örgütsel Davranış

Yönetim Psikolojisi

Örgüt Kuramı

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 06/09/2010 - Bitiş Tarihi 27/01/2017
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/09/2003 - Bitiş Tarihi 14/06/2008
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Duygusal Emek ve Motivasyon İlişkisinin Belirlenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

BURAK KAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Proaktif Kişilik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

SENA ÇEBİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Çalışanların Örgütsel Adalet ve Sosyal Kaytarma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Kamu Kuruluşu Uygulaması

GURBANDURDY ATABAYEV
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Psikolojik Güvenlik Algısının İşgören Performansına Etkisi: Bir İhracatçı Firma Uygulaması

GİZEM ÖZTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Psikolojik sermaye ve işe gönülden adanmanın iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma

HALE ARLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Uluslararası İşletmelerde Psikolojik Güçlendirme ve İş Performansı İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

FATMA KÖRPE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

The Impact of Employees Perceptions of Organizational Support on Their Organizational Commitment: An İnternational Business Case

NURCAN YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir İhracat Firması Uygulaması

TURAB EFE ALBAYRAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve İdari Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (6)

Motivasyon ve Duygusal Emek İlişkisinin Belirlenmesi

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 2/2023 Sayı: 20 Cilt: 8 Sayfa: 141- KAYA BURAK, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-7466 doi:10.25204/iktisad.1221798

Website

Proaktif kişilik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Banka çalışanları üzerine bir araştırma

Business & Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2022 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 1425- ÇEBİ Sena, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:10.15295/bmij.v10i4.2164

Website

Dijitalleşmenin Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Kağıtsız Dış Ticaret

ATLAS Journal International Refereed Journal on Social Sciences

Tarih: 3/2022 Sayı: 47 Cilt: 8 Sayfa: 2597- Çağla Rahşan Cora, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:International ResearcBible (Academic Resource Index),,Scientific World Index ( SCIWIN) ISSN:2619-936X doi:10.31568/atlas.825

Website

Proaktif Kişilik ile Proaktif Çalışma Davranışı Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracı Etkisi

Business and Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2017 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 76- UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586

Website

Proaktif Kişilik ile Proaktif Çalışma Davranışı İlişkisi Üzerinde Psikolojik Güçlendirmenin Etkisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 425- UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Girişimcilik ve Liderliğe Farklı Bir Bakış: Girişimci Liderlik

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 60 Cilt: None Sayfa: 182- UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:Academic Resource Index ISSN:1694-528X

Website

Ulusal Makaleler (2)

Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü

İşletme Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 1781- ARLI HALE, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309 - 0712 doi:10.20491/isarder.2022.1471

Website

İçsel Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Yönlü Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Müşteriler ile Etkileşim Kuran Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 3 Cilt: 57 Sayfa: 2364- BAŞARAN ÜMİT, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-1237 doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1914

Website

Uluslararası Bildiriler (9)

Psikolojik Güvenlik Algısının İşgören Performansına Etkisinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2023-03-12 2023-03-12 Sözlü Sunum Öztürk Gizem, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR Sayfa:100- ISBN:978-625-8190-71-7 Basım Tarihi : 13.03.2023

Website

Örgütsel Davranış Literatüründe Çift Yeteneklilik

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2023-02-17 2023-02-20 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR Sayfa:792- ISBN:978-625-6404-80-9 Basım Tarihi : 10.03.2023

Website

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

6th International Congress on Social Sciences 2022-04-23 2022-04-23 Sözlü Sunum Albayrak Turab Efe, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR Sayfa:18- ISBN:978-625-8151-02-2 Basım Tarihi : 20.05.2022

Website

Proaktif Kişilik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

7th International Social Sciences Congress 2022-03-12 2022-03-13 Sözlü Sunum ÇEBİ Sena, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR Sayfa:74- ISBN:978-625-7341-97-4 Basım Tarihi : 25.03.2022

Website

Örgütsel Adaletin Sosyal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisi

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi ICOESS - 2021 2021-05-21 2021-05-24 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR, ATABAYEV GURBANDURDY Sayfa:238- ISBN:978-605-74399-0-1 Basım Tarihi : 24.05.2021

Website

Duygusal Emek ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu 2021-04-11 2021-04-11 Sözlü Sunum KAYA BURAK, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR Sayfa:333- ISBN:978-625-7813-59-4 Basım Tarihi : 14.04.2021

Website

Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanma İlişkisi: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A. Ş. Üzerine Bir Araştırma

(Özet bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 2020-09-17 2020-09-18 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,Arlı Hale ISBN:ISBN: 978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 23.09.2020

Website

A Study on the Development Agency Workers’ Perception of Psychological Empowerment and Work Engagement

(Özet bildiri)

3rd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR-2017) 2017-08-08 2017-08-10 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA Sayfa:38- ISBN:978-605-2338-05-6 Basım Tarihi : 11.08.2017

Website

The Announcement Effect of Corporate Governance Ratings on Share Prices: Evidence From Turkish Capital Markets

(Özet bildiri)

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID 2016-05-19 2016-05-22 Sözlü Sunum YOLCU MEHMET,UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR Sayfa:513- ISBN:978-605-9654-35-7 Basım Tarihi : 23.05.2016

Website

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

04-10-2022 / 15-07-2024

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Kitaplar (6)

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Akıllı Örgütler ve Bilgi Yönetimi Editör: Sönmez, Adem Ruhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::101 117 Yayınevi:: Eğitim Yayınevi ISBN: 978-625-6408-20-3 Tarih: 2023

Güncel Boyutlarıyla Liderlik

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Liderlik ve Değerler Editör: Sabır Taştan, Nalan - Taştan, Kürşat Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 156 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-397-119-9 Tarih: 2023

Güncel İşletme, Yönetim ve Muhasebe Çalışmaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İş Yerinde Aile Faktörü Editör: Acar,Safa Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 26 Yayınevi:: İksad Yayınevi ISBN: 978-625-8405-66-8 Tarih: 2022

İşletme Ekosisteminde Dönüşüm

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İşletmelerde Yeşil Dönüşüm Editör: Çakmak, Ahmet Ferda; Uncuoğlu Yolcu, İlknur Basım Sayısı::(1) Sayfa::15 36 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-427-790-0 Tarih: 2022

Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Kurumlarında Uzaktan Çalışma Editör: Çakmak, Ahmet Ferda; Büyükyılmaz, Ozan Basım Sayısı::(1) Sayfa::77 98 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8443-72-1 Tarih: 2021

Endüstri 4.0'ın Modern İşletmecilik Üzerine Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Endüstri 4.0'da İnsan Kaynakları Yönetimi Editör: Çakmak, Ahmet Ferda; Kişi, Nermin Basım Sayısı::(1) Sayfa::235 259 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7315-29-6 Tarih: 2020

Projeler (1)

Proaktif kişilik ile proaktif çalışma davranışı ilişkisi üzerinde işe gönülden adanma ve psikolojik güçlendirmenin etkisi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-11-08

Bitiş Tarihi : 2017-12-27

Üniversite Dışı Deneyimler