PROFESÖR DR.

İsim:

İLHAN KARATAŞ

e-Posta:

ilhankaratas

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi', 'Alan Eğitimi']

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/09/2002 - Bitiş Tarihi 29/07/2008

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 29/09/2020 - Bitiş Tarihi 23/05/2022

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / WEB TASARIMI VE KODLAMA

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 29/09/2020 - Bitiş Tarihi 23/05/2022

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / WEB TASARIMI VE KODLAMA

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/09/1994 - Bitiş Tarihi 19/06/1998

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 28/02/2000 - Bitiş Tarihi 16/08/2002

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 14/09/2018 - Bitiş Tarihi 09/07/2020

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 14/09/2018 - Bitiş Tarihi 09/07/2020

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Gerçekçi matematik eğitimine yönelik öğretmen algıları: Ölçek geliştirme çalışması

DENİZ GÜNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul matematik öğretmenlerinin üçgenler ve dörtgenler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi

MEHMET İHSAN YURTYAPAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine yönelik etkinlik oluşturma ve uygulama süreçlerinin incelenmesi

DUYGU SAĞIROĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğrenme ortamının hazırlanması ve değerlendirilmesi

GÜLZADE KARACI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

8. sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi başarıları ve uzamsal yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ÇİĞDEM YILDIRIM GÜL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde cebir ve alan konularında öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi

ZEYNEP ÇAKIR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Müzik öğretmeni adaylarının sürekli kaygı düzeyleri, müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları ve öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

SEÇKİN SEÇİL BAŞARAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

Türkiye, Almanya, Kanada ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi

İSMAİL GÜZEL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (18)

Matematik Öğretmenlerinin Gerçekçi Matematik Eğitimine Yönelik Algılarının İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 7/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 155- GÜNER DENİZ, KARATAŞ İLHAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Infobaseindex, DRJI ISSN:2149-4932

Website

Ortaöğretim Matematik 11. Sınıf Temel Düzey Ders Kitaplarının PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education

Tarih: 12/2021 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 1721- KARATAŞ ZEYNEP, AKINCI MUSTAFA, KARATAŞ İLHAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.907833

Website

An Investigation of the Role of In-Service Middle School Mathematics Teachers’ Epistemological Beliefs for Designing the Learning Environment

International Journal of Educational Studies in Mathematics

Tarih: 6/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 140- KARATAŞ İLHAN, YILMAZ TIĞLI NURBANU

Endeks:İndex Copernicus, EBSCO ISSN:2148-5984

Website

Effects of the Instruction with Mathematical Modeling on Pre-service Mathematics Teachers’ Mathematical Modeling Performance

Australian Journal of Teacher Education

Tarih: 8/2018 Sayı: 8 Cilt: 43 Sayfa: 1- KARACI GÜLZADE,KARATAŞ İLHAN

Endeks:ERIC ISSN:1835517X doi:10.14221/ajte.2018v43n8.1

Website

An Investigation of the Questions Prepared by Pre-Service Middle School Mathematics Teachers on Fraction Concept

International Journal of Educational Studies in Mathematics

Tarih: 3/2018 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 1- YILMAZ NURBANU,KARATAŞ İLHAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:2148-5984

Website

Problem Çözme Süreçlerinde Öğrencilerin Modelleme Seviyelerinin Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 608- GENÇ MURAT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2147-1037

Website

Investigation of Pre-School Teachers' Beliefs about Mathematics Education in Terms of Their Experience and Structure of Their Education

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION

Tarih: 1/2017 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 17- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT,ÖZTÜRK YASİN,ARSLAN SELAHATTİN,GÜRSOY KADİR

Endeks:SSCI ISSN:1305-8215 doi:10.12973/eurasia.2017.00638a

Website

An Investigation of Technological Pedagogical Content Knowledge, Self-Confidence, and Perception of Pre-Service Mathematics Teachers towards Instructional Technologies

Educational Technology Society

Tarih: None/2017 Sayı: 3 Cilt: 20 Sayfa: 122- KARATAŞ İLHAN,PİŞKİN TUNÇ MUTLU,YILMAZ NURBANU,KARACI GÜLZADE

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Changing pre service mathematics teachers beliefs about using computers for teaching and learning mathematics the effect of three different models

European Journal of Teacher Education

Tarih: 8/2014 Sayı: 3 Cilt: 37 Sayfa: 390- KARATAŞ İLHAN

Endeks:SSCI ISSN:0261-9768 doi:10.1080/02619768.2013.870993

Website

Secondary School Students Misconceptions about Fractals

Journal of Education and Human Development

Tarih: 4/2014 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 241- KARAKUŞ FATİH,KARATAŞ İLHAN

Endeks:EBSCO, Scientific Index, ProQuest ISSN:None

Website

The Effect of Learning Environments Based on Problem Solving on Students Achievements of Problem Solving

International Electronic Journal of Elementary Education

Tarih: 6/2013 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 249- KARATAŞ İLHAN,BAKİ ADNAN

Endeks:Scopus, ProQuest, DOAJ, Education Research Complete™ ISSN:None

Website

Examining Preservice Elementary Mathematics Teachers Understandings about Irrational Numbers

PRIMUS

Tarih: 8/2011 Sayı: 5 Cilt: 21 Sayfa: 401- GÜVEN BÜLENT,ÇEKMEZ ERDEM,KARATAŞ İLHAN

Endeks:ERİC ISSN:None

Website

A Cross Age Study of Students Understanding of Limit and Continuity Concepts

BOLEMA

Tarih: 5/2011 Sayı: 38 Cilt: 24 Sayfa: 245- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT,ÇEKMEZ ERDEM

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Trends in Turkish mathematıcs educatıon research From 1998 to 2007

Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2011 Sayı: 40 Cilt: None Sayfa: 57- BAKİ ADNAN,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN,AKKAN YAŞAR,ÇAKIROĞLU ÜNAL

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Experiences of student mathematics teachers in computer based Mathematics learning environment

International Journal for Mathematics Teaching and Learning

Tarih: 3/2011 Sayı: March Cilt: 0 Sayfa: 235- KARATAŞ İLHAN

Endeks:ERİC ISSN:None

Website

Using empirical evidence in the process of proving the case of Dynamic Geometry

Teaching Mathematics and Its Applications

Tarih: 5/2010 Sayı: 4 Cilt: 29 Sayfa: 193- GÜVEN BÜLENT,ÇEKMEZ ERDEM,KARATAŞ İLHAN

Endeks:ERİC ISSN:0268-3679

Website

Students discovering spherical geometry using dynamic geometry software

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,

Tarih: 6/2009 Sayı: 3 Cilt: 40 Sayfa: 331- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:ERIC ISSN:None

Website

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri Öğrenme Öğrenci Görüşleri

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 3/2003 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 67- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:ERIC ISSN:2146-7242

Website

Ulusal Makaleler (19)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üçgenler ve Dörtgenler Konusuna İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 53- YURTYAPAN Mehmet İhsan, KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4653 doi:10.16949/turkbilmat.443825

Website

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Yönelik Etkinlik Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 102- SAĞIROĞLU DUYGU,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-6086

Matematik Tarihinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu: Hârezmî'nin Tam Kareye Tamamlama Yöntemi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 26 Sayfa: 219- GENÇ MURAT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811 doi:10.24106/kefdergi.378181

Website

Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi

Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 512- KARATAŞ İLHAN,PİŞKİN TUNÇ MUTLU,DEMİRAY ESRA,YILMAZ NURBANU

Endeks:TR DİZİN

Website

8 Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Başarılarının Uzamsal Becerileri Geometri Anlama Düzeyleri ve Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 36- Gül Yıldırım Çiğdem,KARATAŞ İLHAN

Endeks:ASOS İndex ISSN:2148-2888

Website

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri nin Matematik Eğitiminde Kullanımı Pisagor Bağıntısı Ve Çokgenlerin Dış Açıları

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 15- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Türk Eğitim İndeksi

Website

Lise Öğrencilerinin Veri Analizinde Bağlam Bilgileri ile Matematiksel İstatistiksel Bilgilerini Kullanım Şekilleri

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 1- KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:Index Copernicus

Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul öncesi matematik eğitimine ilişkin inançların belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması

İlköğretim Online

Tarih: 12/2013 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 969- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN,ÖZTÜRK YASİN,ARSLAN SELAHATTİN,GÜRSOY KADİR

Endeks:TR DİZİN

Website

Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması Türkiye Almanya ve Kanada

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Tarih: 12/2010 Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 309- Güzel İsmail,KARATAŞ İLHAN,ÇETİNKAYA BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Günlük Yaşam Problemlerini Çözebilme Becerilerinin Belirlenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 201- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

Website

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri nin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yer Problemlerindeki Başarılarına Etkisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 1 Cilt: 42 Sayfa: 1- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN

Website

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Oluşturmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı Bir Model

İlköğretim-Online

Tarih: 1/2005 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 62- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN

Website

Ortaöğretimdeki Çocukların Matematiksel İspat Yapabilme Durumlarının İncelenmesi

Çağdaş Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2005 Sayı: 316 Cilt: 30 Sayfa: 35- GÜVEN BÜLENT,ÇELİK DERYA,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ISSN:ISSN 1300-249X

Website

The Development of Function Concept in Different Levels of Students

Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 3/2004 Sayı: 16 Sayfa: 64- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:ULAKBIM National Index

Sonsuz Kümelerin Karşılaştırılması Öğrencilerin Kullandıkları Yöntemler

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2004 Sayı: 15 Sayfa: 65- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN

Website

8 sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin belirlenmesi Bir özel durum çalışması

Milli Eğitim

Tarih: 1/2004 Sayı: 163 Sayfa: 132- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

Website

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf ortamı tasarımları

İlköğretim-Online

Tarih: 1/2004 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 25- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TR DİZİN

Website

Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler Klinik Mülakatın Potansiyeli

İlköğretim-Online

Tarih: 3/2003 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 2- KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Website

Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik Kitap İnceleme

İlköğretim-Online

Tarih: 1/2003 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 52- GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Website

Uluslararası Bildiriler (15)

Matematiksel Modellemeye Yönelik Hazırlanan Bir Öğretim Sürecinden Yansımalar

(Özet bildiri)

7th International Congress of Research in Education 2017-04-27 2017-04-29 Sözlü Sunum KARATAŞ İLHAN,KARACI GÜLZADE Basım Tarihi : 27.04.2017

Tam Sayılarda Çarpma Ve Bölme Kavramlarına Yönelik Hazırlanan Üst Üste Çarpım Oyunu Hakkındaki Öğretmen Öğrenci Görüşleri Ve Öğretim Ortamından Yansımalar

(Özet bildiri)

III. International Eurasian Educational Research Congress 2016-05-31 2016-06-03 KARATAŞ İLHAN,YURTYAPAN MEHMET ALİ Basım Tarihi : 30.05.2016

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

III. International Eurasian Educational Research Congress 2016-05-31 2016-06-03 KARATAŞ İLHAN,KARACI GÜLZADE Basım Tarihi : 30.05.2016

Matematik Öğretmen Adaylarının Kesir Kavramına Yönelik Oluşturdukları Soruların İncelenmesi

(Özet bildiri)

III. International Eurasian Educational Research Congress 2016-05-31 2016-06-03 KARATAŞ İLHAN,YILMAZ NURBANU Basım Tarihi : 30.05.2016

Technological Pedagogical Content Knowledge of Prospective Middle School Mathematics Teachers

(Özet bildiri)

II. International Dynamic, Explorative, and Active Learning (IDEAL)Conference 2015-11-05 2015-11-07 PİŞKİN TUNÇ MUTLU,KARATAŞ İLHAN,YILMAZ NURBANU,KARACI GÜLZADE Basım Tarihi : 05.11.2015

Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme Ortamları Hakkında Öğrenci Görüşleri

(Özet bildiri)

International Conference on Educational Sciences İCES08 2008-06-23 Sözlü Sunum KARATAŞ İLHAN, GÜVEN BÜLENT

Matematik Öğretmen Adaylarının Alan Eğitimi Bilgilerinin Değerlendirildiği Soruların Analizi

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu 2021-10-28 Sözlü Sunum KARATAŞ İLHAN, YILDIZ AVNİ

Preservıce early childhood education teachers beliefs about teaching and learning mathematics

(Özet bildiri)

New Trends on Global Education Conference 2012-09-24 2012-09-26 ÖZTÜRK YASİN,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN,ARSLAN SELAHATTİN,GÜRSOY KADİR

Analysis Of Preservice Early Childhood Education Teachers Activities About Mathematics Education

(Özet bildiri)

New Trends on Global Education Conference 2012-09-24 2012-09-26 GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN,ARSLAN SELAHATTİN,ÖZTÜRK YASİN,GÜRSOY KADİR

Is it a destiny Using TIMSS framework to improve science and mathematics

(Tam metin bildiri)

The VI Balkan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education 2011-09-30 2011-10-01 SAKA YAVUZ,YAMAN SÜLEYMAN,KARATAŞ İLHAN

Matematik Öğretimi İçin Tasarlanan Bir Öğrenme Nesnesi Ambarının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

3rd International Computers & Intructional Tecnologies Symposium ICITS09 2009-10-07 2009-10-09 ÇAKIROĞLU ÜNAL,AKKAN YAŞAR,KARATAŞ İLHAN

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Algıları Öğretme Odaklı Yaklaşımlardan Öğrenme Odaklı Yaklaşımlara Geçiş

(Tam metin bildiri)

International Conference on Educational Sciences İCES08 2008-06-23 2008-06-25 GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İrrasyonel Sayılar Konusu İle İlgili Sahip Oldukları Anlamaların Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

International Conference on Educational Sciences İCES08 2008-06-23 2008-06-25 ÇEKMEZ ERDEM,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Using Dynamic Geometry Software to convey Real world Situations into the Classroom

(Tam metin bildiri)

VII. International Educational Technology Conference 2007-05-03 2007-05-06 GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Dinamik Geometri Yazılımı CABRİ ile Yapısalcı Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 2001-11-28 2001-11-30 GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Ulusal Bildiriler (25)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin Üçgenler ve Dörtgenler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi

(Özet bildiri)

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2017-05-17 2017-05-19 Sözlü Sunum YURTYAPAN MEHMET İHSAN,KARATAŞ İLHAN Basım Tarihi : 16.05.2017

Ortaokul matematik öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının öğrenme ortamı tasarlamadaki rolünün incelenmesi

(Özet bildiri)

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2017-05-17 2017-05-19 Sözlü Sunum KARATAŞ İLHAN,YILMAZ NURBANU Basım Tarihi : 16.05.2017

Matematik öğretmen adaylarının matematiksel ispatlamaya yönelik tutumları ve ispat yapabilme becerilerinin incelenmesi

(Özet bildiri)

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2016-09-28 2016-09-30 KARATAŞ İLHAN,YİĞİT ENGİN Basım Tarihi : 28.09.2016

Lise matematik öğretmenlerinin matematik okuryazarlığının doğası hakkındaki görüşleri

(Özet bildiri)

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2016-09-28 2016-09-30 GENÇ MURAT,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,KARATAŞ İLHAN Basım Tarihi : 28.09.2016

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Anlayışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

(Özet bildiri)

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2015-05-16 2015-05-18 GENÇ MURAT,KARATAŞ İLHAN Basım Tarihi : 16.05.2015

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Sayılarla İlgili Alan Eğitimi Bilgilerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2015-05-16 2015-05-18 KARATAŞ İLHAN,YILMAZ NURBANU,KARACI GÜLZADE,ATASOY ERCAN Basım Tarihi : 16.05.2015

Öğrencilerin Problem Çözme Sürecinde Modelleme Seviyelerinin Karakterizasyonu

(Özet bildiri)

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, Kongresi 2014-09-11 2014-09-14 GENÇ MURAT,KARATAŞ İLHAN Basım Tarihi : 11.09.2014

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesir Kavramıyla İlgili Matematik Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 2014-05-15 2014-04-17 YILMAZ NURBANU,KARATAŞ İLHAN,YILDIZ AVNİ Basım Tarihi : 15.05.2014

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 2014-05-15 2014-05-17 KARATAŞ İLHAN,YILMAZ NURBANU,GENÇ MURAT,DEMİRAY ESRA Basım Tarihi : 15.05.2014

İkinci Dereceden Denklemleri Öğrenme ve Öğretmede Etkili Bir Öğretim Aracı Olarak Cebir Tarihinin Kullanılması

(Özet bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 2014-05-15 2016-05-17 GENÇ MURAT,KARATAŞ İLHAN Basım Tarihi : 15.05.2014

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi

(Özet bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 2014-05-15 2014-05-17 Sözlü Sunum DEMİRAY ESRA,KARATAŞ İLHAN,YILMAZ NURBANU,PİŞKİN TUNÇ MUTLU Basım Tarihi : 15.05.2014

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ve Matematik Programında Okuyan Öğrencilerin Üç Boyutlu Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2014-04-11 2014-04-14 KARATAŞ İLHAN,YILDIZ AVNİ,YILMAZ NURBANU,YİĞİT ENGİN Basım Tarihi : 11.04.2014

Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihi Dersine Yönelik Görüşleri Ve Matematik Tarihinin Derslere Entegre Edilmesine Yönelik Uygulamaları

(Özet bildiri)

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2014-04-11 2014-04-14 KOPARAN TİMUR,KARATAŞ İLHAN Basım Tarihi : 11.04.2014

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi becerilerinin gelişimi

(Özet bildiri)

I.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2013-06-20 2013-06-20 KARATAŞ İLHAN,PİŞKİN TUNÇ MUTLU,AKINCI MUSTAFA,DEMİRAY ESRA,YILMAZ NURBANU Basım Tarihi : 20.06.2013

Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyası Portfolio Uygulaması

(Tam metin bildiri)

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004 2004-01-17 BAKİ ADNAN,BİRGİN OSMAN,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Dinamik Geometri Yazılımı CABRİ ile Keşfederek Öğrenme

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2002-09-16 2002-09-18 BAKİ ADNAN,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Klinik mülakat yöntemi ile problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2002-09-16 2002-09-18 BAKİ ADNAN,KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme Ve Öğretmeye Yönelik İnançlarının Sınıf Ortamına Yansımaları

(Tam metin bildiri)

X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2012-06-27 2012-06-30 GÜVEN BÜLENT,ÖZTÜRK YASİN,KARATAŞ İLHAN,ŞAHİN FİGEN

Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin Birinci Dereceden Denklemlerin Çözümünde Yaptıkları Hataların Analizi

(Tam metin bildiri)

7. Matematik Sempozyumu 2008-11-13 2008-11-15 KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT,AKKAN YAŞAR,ÇAKIROĞLU ÜNAL

Matematik Öğretmeni Adaylarının Fraktal Geometriye Yönelik Görüşleri

(Tam metin bildiri)

7. Matematik Sempozyumu 2008-11-13 2008-11-15 KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL,KARATAŞ İLHAN

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Farklı Formatlardaki Örüntü Çeşitlerine Ait Yeterliliklerin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

7. Matematik Sempozyumu 2008-11-13 2008-11-15 AKKAN YAŞAR,ÇAKIROĞLU ÜNAL,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Ortaöğretim Öğrencilerinin İrrasyonel Sayılar Konusuna ilişkin Sahip Oldukları Anlamaların Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

7. Matematik Sempozyumu 2008-11-13 2008-11-15 GÜVEN BÜLENT,ÇEKMEZ ERDEM,KARATAŞ İLHAN

8 sınıf öğrencilerinin Alan Bilgisini problem Çözme Sürecinde Kullanma düzeyleri

(Tam metin bildiri)

Matematik Etkinlikleri 2002 Matematik Sempozyumu 2002-06-05 KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Dinamik Geometri Yazılımı CABRİ ile Geometrik Yer Problemleri

(Tam metin bildiri)

Matematik Etkinlikleri 2002 Matematik Sempozyumu 2002-06-05 2002-06-08 GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde öğretmen adaylarının kazandıkları deneyimler

(Tam metin bildiri)

Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu 2001-09-07 2001-09-08 BAKİ ADNAN,KARATAŞ İLHAN,GÜVEN BÜLENT

Kitaplar (4)

Eğitimde Araştırma ve Değerlendirmeler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Matematik Öğretmenlerinin Gerçekçi Matematik Eğitimine Yönelik Algıları Editör: Deniz Beste Çevik KILIÇ , Kenan BAŞ, Mehmet Şaban AKGÜL Basım Sayısı::(1) Sayfa::63 76 Yayınevi:: Gece Kitaplığı / Gece Publishing ISBN: 978-625-430-462-0 Tarih: 2022

Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: MATEMATIK ALAN EĞITIMI UZMANLARININ MATEMATIK ÖĞRETIMI DERSLERINDE KULLANDIKLARI SORULARIN ANALIZI Editör: Prof. Dr. Şehriban Koca, Dr. Öğr.Üyesi Pınar Erten Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 138 Yayınevi:: Gece Kitaplığı / Gece Publishing ISBN: 978-625-8449-91-4 Tarih: 2021

Matematik Tarihi Giriş

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: On Dokuzuncu Yüzyıl Katkıları: Lobachevsy’xxdan Hilbert’xxe Editör: Durmuş, Soner Basım Sayısı::(1) Sayfa::563 655 Yayınevi:: Nobel Yaşam ISBN: 978-605-9746-23-6 Tarih: 2017

Matematik Tarihi Giriş

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: İlk Uyanış:Fibonacci Editör: Soner Durmuş Basım Sayısı::(1) Sayfa::269 300 Yayınevi:: Nobel Yaşam ISBN: 978-605-9746-23-6 Tarih: 2017

Projeler (4)

Doğada ve Yapılarda Yaşam Bulan Matematik

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-09-03

Bitiş Tarihi : 2018-09-08

İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-10-28

Bitiş Tarihi : 2015-08-21

Öğretmen adaylarının matematik öğretimde teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-07-10

Bitiş Tarihi : 2013-08-09

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönem Matematik Eğitimi Hakkındaki Düşünce İnanç ve Sınıf İçi Etkinliklerinin İncelenmesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2010-10-06

Bitiş Tarihi : 2013-08-28

Üniversite Dışı Deneyimler

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2000-0

Araştırma görevlisi

Eğitim fakültesi matematik eğitimi anabilim dalı öğretim elemanı