PROFESSOR DR.

Name:

İHSAN TOROĞLU

Email:

ihsan.toroglu

Phone:

291 1107

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Maden Mühendisliği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1984-1990

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MADEN FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

1982-1984

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MADEN FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lisans

1976-1981

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MADEN FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Taban külünün karıştırmalı bilyeli değirmende öğütülerek puzolanik aktivitesinin artırılması ve çimento üretiminde kullanımının incelenmesi

BARIŞ AKKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

İnce boyutlu kömürlerin flotasyonu için yeni bir flotasyon makinesinin (siklojet hücresinin) geliştirilmesi

HASAN HACIFAZLIOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Zonguldak kömür damarlarının koklaşma özelliklerinin araştırılması

AYŞEN YAVUZDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Termik santral baca gazı desülfürizasyon sistemlerinde jips'in susuzlaştırılması

HALİL İBRAHİM GÖNÜL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Eren enerji termik santrali uçucu küllerinin çimento katkı maddesi olarak kullanımının araştırılması

BARIŞ AKKAYA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Mermer atıklarının karıştırmalı değirmende mikronize öğütülebilirliğinin araştırılması

HASAN ALİ TANER
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Jameson flotasyon hücresi ile Zonguldak kömür şlamının zenginleştirilmesi

HASAN HACIFAZLIOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kömürden aktif karbon üretimi ve ağır metal adsorpsiyonu

ADİL DURAL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak bölgesi şifertonlarının zenginleştirilmesi

ADNAN GÜNEŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Kromit ve manyetit toz konsantresinin biriketleme yöntemi ile aglomerasyonu

GÜLŞEN KEFELİ GENÇTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Armutçuk ve Amasra kömürlerinin biriketlenmesi ve biriketlerin yanma özelliğinin araştırılması

ARİF KILIÇARSLAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak kömürlerinden aktif karbon üretimi

BERRİN DÖNGEL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak toz kömürlerinin kolon flotasyonu ile değerlendirilmesinde bazı parametrelerin optimizasyonu

NİLÜFER BAYRAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kaolenitin hidroksiklonlarla zenginleştirilmesi

NURETTİN DAY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Cevher hazırlama cihazları malzeme dengesinin bilgisayarla hesaplanması

CELALEDDİN CENGİZ PİLEVNELİ
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (19)

Size Related Evaluation of Unburned Carbon

Combustion Science and Technology

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 188 Sayfa: 439-450 KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,TOROĞLU İHSAN,BARIŞ KEMAL

Endeks:SCI ISSN:0010-2202 doi:10.1080/00102202.2015.1125345

Website

Coal Grindability and Breakage Parameters

International Journal of Coal Preparation and Utilization

Tarih: 6/2016 Sayı: 5 Cilt: 37 Sayfa: 279-284 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,TOROĞLU İHSAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1939-2699 doi:10.1080/19392699.2016.1173686

Website

Pilot-scale Studies of Ash and Sulfur Removal from Fine Coal by Using the Cylojet Flotation Cell

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Tarih: 7/2014 Sayı: 18 Cilt: 36 Sayfa: 1972-1981 HACIFAZLIOĞLU HASAN,TOROĞLU İHSAN

Endeks:SCI ISSN:1556-7036 doi:10.1080/15567036.2011.557697

Website

Recovery of coal from waste fine coal by column flotaion

Journal of Solid Waste Technology and Managemen

Tarih: 1/2014 Sayı: 3 Cilt: 29 Sayfa: 168-178 SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, DALAHMETOĞLU O

Dry grinding of albite in a vertical pinned stirred mill

Ore Dressing

Tarih: 1/2014 Sayı: 18 Cilt: 9 Sayfa: 25-31 HACIFAZLIOĞLU H, BİLGİN Ö, SAMANLI S, TOROĞLU İ

Flotation of butiminous coal slimes in the Cyclojet cell and a comparison of Cyclojet cell and Jameson cell in terms of their flotation performance

Madencilik

Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 3-12 Hacifazlioglu Hasan,TOROĞLU İHSAN

An Evaluatin of the Impac Strength Index as a Criterion of Grandability

EnergySources, Part A:Recovery, Utilization

Tarih: 1/2010 Sayı: 17 Cilt: 32 Sayfa: 1671-1678 SU O, TOROĞLU İ, AKCIN N

Endeks:SCI

The Benefication of Ultrafine Coal by Using the LM Modified LM and ConventionelFlotation Cell

Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 33 Sayfa: 27-37 HACIFAZLIOGLU H, TOROGLU i

Endeks:SCI

Prediction of Metallurgical Coka Strength from the Petrographic Composition ofCoal Blends

Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Tarih: 1/2009 Sayı: 17 Cilt: 32 Sayfa: 1671-1678 SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PISKIN S

Endeks:SCI

Optimization of Design and Operating Parameters in a Pilot Scale Jameson Cell forSlime Coal Cleaning

Fuel Processing Technology

Tarih: 1/2007 Sayı: 1 Cilt: 88 Sayfa: 731-736 HACIFAZLIOGLU H, TOROĞLU İ

Endeks:SCI

The Effects of Ash and Maceral Composition ofAzdavay and Kurucasile Turkey Coals on CokingProperties

Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Sayı: 3 Cilt: 28 Sayfa: 263-279 TOROĞLU İHSAN

Endeks:SCI

Open and closed circuit grinding of cementmill rejects in a pilot scale strired mill

PowderTecnology,

Tarih: 1/2004 Sayı: 1 Cilt: 139 Sayfa: 165-174 PİLEVNELİ C, KIZGUT S, TOROĞLU İ, ÇUHADAROĞLU D, YİĞİT E

Endeks:SCI

High temperature carbonization of Turkishbituminous coals in a Jenkner retort

Energy Sources

Tarih: 1/2004 Sayı: 7 Cilt: 26 Sayfa: 671-683 SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PİŞKİN S

Endeks:SCI

Thermogravimetric characterization of Turkish bituminous coals for combustion

Turkish Journal of Chemistry

Tarih: 1/2003 Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 521-528 KIZGUT S, ÇUHADAROĞLU D, TOROĞLU İ

Endeks:SCI

Investigation of briquetting of Armutçuk and Amasra coals and investigation of combusting properties of the briquettes obtained

Ore Dressing

Tarih: 1/2002 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 10-19 TOROĞLU İHSAN

Trace elements in Pleurotus sajor cajucultivated on chemithermomechanical pulp for bio bleaching

Food Chemistry

Tarih: 1/2002 Sayı: 1 Cilt: 79 Sayfa: 173-176 SİVRİKAYA H, BACAK L, SARAÇBAŞI A, TOROĞLU İ, EROĞLU H

Endeks:SCI

İnvestigation of briquetting of Armutçuk and Amasra coals and investigation of combusting properties of thebriquettes obtained

Ore Dressing

Tarih: 1/2002 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 10-19 TOROĞLU İHSAN

Waste of kraft pulp and paper mill as asource of energy

ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergis

Tarih: 1/2001 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 182-188 GENCER A, TOROĞLU İ, SÜTCÜ H, ÖZKAYA A, DENİZ İ, EROĞLU H

Structural Characterization of Oil Component of High Temperature PyrolysisTar

Energy Sources

Tarih: 1/2000 Sayı: 1 Cilt: 27 Sayfa: 521-534 SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PİŞKİN S

Endeks:SCI

Ulusal Makaleler (8)

Uçucu Külün Boyutu ile Puzolanik Aktivitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Fen ve Müh. Derg.

Tarih: 6/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 412-418 AKKAYA BARIŞ,TOROĞLU İHSAN

Endeks:alan

Karaelmas yerleşkesi merkez kütüphanesi radonölçmeleri

SDÜ Fen Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 177-188 KÜRKÇOĞLU M E, HANER B, YILMAZ A, TOROĞLU İ

Dikey pinli karıştırmalı değirmende Armutçuk kömürününkuru öğütülmesi ve bilya boyutunun ürün inceliğine etkisi

Madencilik

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 46 Sayfa: 33-40 HACIFAZLIOĞLU H, PİLEVNELİ C C, TOROĞLU İ

Karıştırmalı değirmende Kokaksu boksitlerinin öğütülmesinde bazı çalışma parametresinin öğütme verimine etkisi ve Bond değirmeni ile öğütme verimliliklerinin karşılaştırılması

Madencilik

Tarih: 1/2008 Sayı: 4 Cilt: 47 Sayfa: 23-34 HACIFAZLIOĞLU H, SAMANLI S, TOROĞLU İ

Siklojet hücresinde bitümlü şlam kömürün flotasyonu ve Jameson hücresi ile flotasyon performanslarının karşılaştırılması

Madencilik,

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 3-12 HACIFAZLIOĞLU H, TOROĞLU İ

Zonguldak Lavvar atığından temiz kömür kazanımı

Arıtım Dünyas

Tarih: 1/2001 Sayı: 1 Cilt: 26 Sayfa: 43-52 SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, DALAHMETOĞLU A

Erzurum Narman Karadağ cıva cevherinin flotasyon ile zenginleştirilmes

Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Madencilik Bilimve Teknolojisi Dergisi,

Tarih: 1/1993 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 137-149 KAYTAZ Y, GÜRKAN V, TOROĞLU İ

Türkiye kömürleri ile flotasyon

İTÜ Dergisi

Tarih: 1/1990 Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1-5 ATAK S, TOROĞLU İ

Uluslararası Bildiriler (33)

EFFECT OF INLET PRESSURE AND COLD HOT WATER TREATMENT ON GYPSUM SAMPLES FROM FGD UNITE OF POWER PLANT IN TERMS OF DEHUMIDIFICATION PSD AND CHEMICAL COMPOSITION

(Tam metin bildiri)

International Conference (ICENTE’xx17) 07.12.2017 09.12.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,Gönül Halil İbrahim,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 07.12.2017

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICROWAVE APPLICATION ON COAL SULPHUR CONTENT

(Tam metin bildiri)

XVII Balkan Mineral Processing Congress 01.11.2017 03.11.2017 Sözlü Sunum Yilmaz Cemil Emre,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 01.11.2017

Enrichment of Zonguldak (Turkey) Bituminous Coal for Casting Industry

(Özet bildiri)

International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering 11.10.2017 15.10.2017 Sözlü Sunum EFE CEREN,SÜTCÜ HALE,TOROĞLU İHSAN Basım Tarihi : 23.10.2017

Website

Türk Kömürlerinin Çift Makaralı Ağır Ortam Ayırma Sistem (ÇMS) İle Zenginleştirilmesi

(Tam metin bildiri)

6. Uluslararası Maden Makinaları veTeknolojileri Kongresi 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,BİLEN MEHMET,AKKAYA BARIŞ,Kurnaz Bahattin Basım Tarihi : 18.10.2017

Website

Rize Çayeli Bakır Cevherinin Kolon Flotasyonu YöntemiyleZenginleştirilmesi

(Tam metin bildiri)

6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VETEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,YILMAZ SERDAR,BİLEN MEHMET,Yavuzdoğan Ayşen Basım Tarihi : 18.10.2017

Website

Petrographic composition of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,YILMAZ SERDAR,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Ash characterization of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum Sarihan Gökhan,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Mineral matter removal characterization of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,BİLEN MEHMET,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Beneficiation of Zonguldak Fire Clays with Hydrocyclones

(Tam metin bildiri)

15th International Mineral Processing Symposium&Exhibition 19.10.2016 21.10.2016 TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 19.10.2016

Waste Water Treatment with Hydrocyclones in Power Plants

(Tam metin bildiri)

Eurasia Waste Management Symposium 2016 02.05.2016 04.05.2016 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN Basım Tarihi : 02.05.2016

Jenkner düzeneğinde kok üretimi

(Tam metin bildiri)

4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PİŞKİN S Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa:1493-1498

Recovery of fine coal by column flotatio

(Tam metin bildiri)

IXth Asia PacificConfederation of Chemical Engineering (APCChE) Congress and CHEMECA BAYRAK N, DONNELL J A, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

Coal prepation for activated carbon production

(Tam metin bildiri)

IXthInternational Mineral Processing Symposium TOROĞLU İ, KIZGUT S, ÇUHADAROĞLU D, GENİŞ B Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:200-201

Effect of stirrer speed and filling ratio onthe grinding efficiency of cement in a bead mill

(Tam metin bildiri)

IXth International Mineral Processing Symposium PİLEVNELİ C C, YİĞİT E, TOROĞLU İ, KIZGUT S, ÇUHADAROĞLU D Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:28-30

Dissolution studies on Trona minera

(Tam metin bildiri)

International Conferenceon Advances in Chemical Metallurgy OKUTAN H, DOĞAN Z, SAYGILI G, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

Adsorption of heavy metalsi ons from aqueous solution by peat

(Tam metin bildiri)

XXII.thInternational mineral processing symp. SUTCU H, DURAL A, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:3-8

The removal of heavy metals from queous solutions by activated carbo

(Tam metin bildiri)

XI.thBalkan Mineral Processing Conference SÜTCÜ H, DURAL A, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:371-374

Desulphurization of Mengen Lignite by pyrolysis

(Tam metin bildiri)

Mineral processing in the 21st. Century SÜTCÜ H, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:300-302

The grindability and impact strength index of Zonguldak Bituminous coals

(Tam metin bildiri)

Mineralprocessing in the 21st. Century SU O, TOROĞLU İ, AKÇIN N A Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:275-279

Recovery of fine coal by column flotation

(Tam metin bildiri)

IXth Asia PacificConfederation of Chemical Engineering (APCChE) Congress and CHEMECA BAYRAK N, DONNELL J A, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

Industrial utilization of desulphogypsium

(Tam metin bildiri)

Appropraite environmental and solid wastemanagement and technologyies for developing countries SÜTCÜ H, TOROĞLU İ Sayı: 5 Cilt: 1 Sayfa:2639-2642

Enricment of waste coal by column flotation

(Tam metin bildiri)

Appropraite environmental and solidwaste management and technologyies for developing countries SÜTCÜ H, BAYRAK N, TOROĞLU İ Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa:1227-1232

High temperature carbonization of Armutçukcoal New developments in mineralprocessing

(Tam metin bildiri)

IX. Balkan Mineral ProcessingConference SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PİŞKİN S Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

Optimization of clinker grinding conditions in a vertical stirrid mill New developments in mineral processing

(Tam metin bildiri)

IX. BalkanMineral Processing Congress PİLEVNELİ C C, TOROĞLU İ, YİĞİT E Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

Reactivity of some Turkish Bituminous coal chars New developments in mineral processing

(Tam metin bildiri)

IX. Balkan MineralProcessing Congress KIZGUT S, ÇUHADAROĞLU D, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

High temperature carbonization of Zonguldakdistrict coal

(Tam metin bildiri)

IV. International Thermal Energy Congress SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PİŞKİN S Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:5-9

Material balance calculation of mineral processing units by computer

(Tam metin bildiri)

VIII. Balkan Mineral Processing Conference PİLEVNELİ C C, YİĞİT E, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:639-644

Production of activated carbon from bituminous coals

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the Seventh International Mineral Processing Symposium GENİŞ B, TOROĞLU İ, YAVUZDOĞAN A Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:357-360

Recovery of Armutçuk fine coal by column flotation units

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the SeventhInternational Mineral Processing Symposium Innovations in mineral and coal processing BAYRAK N, TOROĞLU İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:10-20

Concentration of waste gypsum by column flotation

(Tam metin bildiri)

Changing Scopes inMineral Processing TOROĞLU İ, BAYRAK N, BUZKAN İ

Concentration of waste gypsium by column flotation

(Tam metin bildiri)

Fuel and Enegy Abstracts TOROĞLU İHSAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:67-75

Ultrafine coal cleaning using a modified LM cell

(Tam metin bildiri)

XI. International mineralprocessing symp HACIFAZLIOGLU. H, TOROĞLU.İ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:707-712

Coal slime flotation in a Jameson cell by usingvarious frothers

(Tam metin bildiri)

XII. Balkan MineralProcessing Conference TOROĞLU İHSAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:427-430

Ulusal Bildiriler (26)

Seramik killerin AKW hidrosiklonu ile zenginleştirilmesi

(Özet bildiri)

VIII. Ulusal Kil Sempozyumu TOROĞLU İ, DAY N Sayfa:553-None

Ulus formasyonu içindeki allokton kömürlerin orjini

(Poster)

Jeoloji Eğitiminde 60. Yıl Programı BAYRAK A, PELİN S, TOROĞLU İ Cilt: 1

Zonguldak kömürlerinin biriketlenme olanakları

(Poster)

7. Mühendislik Haftası, AÜ Isparta Müh. Fakültesi Dekanlığı TOROĞLU İHSAN Sayi: 1 Cilt: 1

Azdavay ve Kurucaşile kömürlerinin maseral kompozisyonu ve mineral madde içeriğinin koklaşma özelliklerine etkisi

(Özet bildiri)

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı TOROĞLU İHSAN Sayi: 1 Cilt: 1

Çift makaralı ağır ortam ayırma sisteminin ÇMS Zonguldak kömürünün temizlenmesi için edüstriyel ölçekte denemesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı HACIFAZLIOĞLU H, TOROĞLU İ, KURNAZ B Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:111-124

ZKÜ kampus kütüphanesinde radon konsantrasyonu ölçmeleri

(Tam metin bildiri)

X. Ulusal nükleer bilimler ve teknolojileri kongresi KÜRKÇÜOĞLU M E, HANER B, YILMAZ A, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:234-241

Modifiye LM flotasyon hücresinde Zonguldak şlam kömürünün zenginleştirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 16. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı HACIFAZLIOGLU H, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:205-212

Zonguldak Merkez Lavuarında Metalurjik Kömür Hazırlamaya Yönelik İyileştirme Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

Türkiye 14. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı KIZGUT S, ÇUHADAROĞLU D, TOROĞLU İ, SAMANLI S, PİLEVNELİ C C Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:371-399

Kömürün öğünebilirliği ile dayanım indeksi özellikleri arasındaki ilişkiler

(Tam metin bildiri)

Türkiye 14. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı SU O, AKÇIN N A, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:77-86

Kömür hazırlama teknolojisindeki gelişmeler Dünyada ve Türkiyede kömür kalitesini arttırıcı uygulamalar

(Tam metin bildiri)

Türkiye 6. Kömür ve Enerji Semineri Bildiriler Kitabı TOROĞLU İ, KIZGUT S, CUHADAROĞLU D, PİLEVNELİ C C Sayi: 1 Cilt: 1

Zonguldak kömürlerinden pilot ölçekte çevreye duyarlı biriket üretimi

(Tam metin bildiri)

II. Enerji ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı YAVUZDOĞAN A, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:269-274

Yüksek küllü bitümlü toz atık kömürlerden temiz kömür kazanımı

(Tam metin bildiri)

II Enerji ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı SÜTCÜ H, BAYRAK N, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1

Amasra kömürlerinden çevre dostu biriket üretimi

(Tam metin bildiri)

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongre Kitabı TOROĞLU İ, KILIÇARSLAN A, SÜTCÜ H Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:681-685

İnce boyutlu kömür atıklarından katı yakıt kazanımı

(Tam metin bildiri)

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongre Kitabı SÜTCÜ H, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:285-290

Zonguldak kömürleri için kok teknolojisi geliştirilmesi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1.Bilim Haftası Etkinlikleri, Mühendislik Fakültesi Etkinlikleri TOROĞLU İHSAN Sayi: 1 Cilt: 1

Eski lavuar artıklarından kömür kazanımı

(Tam metin bildiri)

Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi TOROĞLU İ, YAVUZDOĞAN A Sayi: 1 Cilt: 1

Zonguldak bölgesi kömürlerinin yüksek sıcaklık karbonizasyon ürünlerinin incelenmesi

(Tam metin bildiri)

IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi SÜTCÜ H, TOROĞLU İ, PİŞKİN S Sayi: 1 Cilt: 1

Azdavay kömürlerinin zenginleştirilmesi ve biriketlenme olasılığının araştırılması

(Tam metin bildiri)

Türkiye 12. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı TOROĞLU İ, YAVUZDOĞAN A, GENİŞ B Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:267-277

Cam ambalaj artıklarının değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

III. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Bildiriler Kitabı GENİŞ B, TOROĞLU İ, ÖZCAN M Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:38-46

Bilecik Söğüt yöresi killerin AKW hidrosiklonu ile zenginleştirilmesi

(Tam metin bildiri)

II. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu DAY N, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1

Kendiliğinden yanmanın araştırılmasında kullanılabilecek bir laboratuvar deney düzeneği

(Tam metin bildiri)

Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 13. Kongresi DİDARİ V, KAYMAKCI E, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:69-79

Çayırhan bölgesi kömürlerinin değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 8. Kömür Kongresi KAYTAZ Y, TOROĞLU İ, ALTAŞ A Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:221-224

Seyitömer kömürlerinin yıkanabilme özelliklerinin araştırılması

(Tam metin bildiri)

Kömür teknolojisi ve Kullanım Sempozyumu ÖNAL G, KAYTAZ Y, TOROĞLU İ, YILDIRIM İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:150-161

İstanbul çevresi Yeniköy linyit kömürlerinin zenginleştirerek değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 6. Kömür Kongresi, TMMOB Zonguldak Maden Müh. OdasıŞubesi Yayını, ÖNAL G, ACARKAN N, TOROĞLU İ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:275-287

Beypazarı Trona cevherinin çözündürme olanaklar

(Tam metin bildiri)

IV.International Mineral Processing Symposium DOĞAN Z, ACARKAN N, TOROĞLU İ, YÜCE E Sayi: 2 Cilt: 2 Sayfa:765-774

Simav Karacaören alkali feldispatlarının zenginleştirme olanaklarnının araştırılması

(Tam metin bildiri)

V. International Mineral Processing Symposium ÇUHADAROĞLU D, OKUR E, TOROĞLU İ Sayi: 2 Cilt: 2 Sayfa:665-675

Akademik Görevler

PROFESÖR

2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1997-2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1993-1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1991-1993

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1984-1991

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MADEN FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1983-1984

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2007

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Rektör Yardımcısı

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü

2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Kömür Zenginleştirme

(Yüksek Lisans)

Endüstriyel Hammaddelerin Değerlendirilmesi

(Yüksek Lisans)

Cevher Hazırlama Analiz Yöntemleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

İleri Flotasyon Tekniği

(Lisans)

Metalurji

(Lisans)

Madencilikte Cevre Yönetimi

(Lisans)

Kömür Hazırlama ve Teknolojisi

(Lisans)

Endüstriyel Hammadelerin Zenginleştirilmesi

(Lisans)

Aglomerasyon

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

CEVHER HAZIRLAMA II

(Önlisans)

CEVHER HAZIRLAMA I

Kitaplar (1)

Kömür

Yayınevi:: Kurtiş Matbbası Tarih: 1991

Projeler (7)

Kömür Örneğinin Sıcak Yüzey Tutuşma Sıcaklığının Smoldering Temperature araştırılması

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.12.2015 - 15.04.2016

Zonguldak Kömürlerinden Kimyasal Yöntemle Üretilen Aktif Karbonların Ağır Metal Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak Çates Katı Yakıtları ve Karışımlarının Öğütme Kinetiklerinin Araştırılması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

ZKÜ Öğretim Üye ve Elemanlarının Bilimsel Araştırmalarını Desteklemek ve Geliştirmek İçin ODTÜ ve Diğer Araştırma Laboratuvarlarını Kullanımı

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Söğüt Yöresi Killerin Taşıyıcı Flotasyon ile Zenginleştirilmesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

ZKÜ Öğretim Üye ve Elemanlarının Bilimsel Araştırmalarını Desteklemek ve Geliştirmek İçin ODTÜ ve Diğer Araştırma Laboratuvarlarından Hizmet Alımı

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak Merkezi Laboratuvar Kurulması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Teşvik Ödülü

Tarih: 2008
(TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şübesi)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler