ASSOC. PROF.

Name:

İBRAHİM ALIŞKAN

Email:

ialiskan

Phone:

291 2552

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Electrical-Electronics Engineering

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Güç Elektroniği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2011

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez Adı : Asenkron motor için yeni bir doğrudan moment kontrolü (DMK) algoritması ve hibrid filtre tasarımı

Yüksek Lisans

2003-2006

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KONTROL VE OTOMASYON (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Mikroişlemci kullanılarak neuro-fuzzy proses kontrol uygulaması

Lisans

2003-2004

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lisans

1998-2003

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Sezgisel Tabanlı Bulanık Mantık Denetleyiciler İle Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Hız Kontrolü

SİNAN ÜNSAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Daimi mıknatıslı senkron motorun referans hız takip sistemiiçin pı ve kayan kipli kontrolcü tasarımı ve kıyaslanması

GÖKAY İŞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Doğru akım motorunun bulanık mantık-pı kontrolör ile hız kontrol performansının iyileştirilmesi

FAHRETTİN CİBO
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Elektronı̇k balast ı̇çı̇n evı̇rmeyen alçaltıcı-yükseltı̇cı̇ dönüştürücü denetleyı̇cı̇sı̇ tasarımı

RIDVAN KESKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zayıf asit kuvvetli baz proseslerinde modelleme ve gürbüz kontrol benzetim çalışmaları

MESUT UYSAL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kalıcı mıknatıslı senkron motorun bulanık mantık denetleyici ile sensörsüz hız denetimi

RÜSTEM YILMAZEL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Vinç sistemlerinde görüntü işleme tekniği ile salınım incelenmesi ve giriş şekillendirici denetim

SEÇKİN KARASU
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (12)

Artificial Bee and Ant Colony-assisted Performance Improvements in Artificial Neural Network-based Rotor Fault Detection

Elektronika ir Elektrotechnika

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 28 Sayfa: 27-34 ERBAHAN OSMAN ZEKİ, ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1392-1215 doi:10.5755/j02.eie.29819

Website

Investigation of performance of fuzzy logic controllers optimized with the hybrid genetic-gravitational search algorithm for PMSM speed control

Automatika

Tarih: 2/2022 Sayı: 2 Cilt: 63 Sayfa: 313-327 ÜNSAL Sinan, ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0005-1144 doi:10.1080/00051144.2022.2036936

Website

Robust structured controller synthesis for interleaved boost converters using an H∞ control method

Transactions of the Institute of Measurement and Control

Tarih: 1/2021 Cilt: 43 KESKİN RIDVAN, ALIŞKAN İBRAHİM, DAŞ ERSİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0142-3312 doi:10.1177/01423312211019560

Website

Optimized Inverse Nonlinear Function-Based Wiener Model Predictive Control for Nonlinear Systems

Arabian Journal for Science and Engineering

Tarih: 1/2021 Cilt: 46 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2193-567X doi:10.1007/s13369-021-05681-w

Website

A Novel Fuzzy PI Control Approach for Nonlinear Processes

Arabian Journal for Science and Engineering

Tarih: 8/2020 Sayı: 8 Cilt: 45 Sayfa: 6821-6834 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2193-567X doi:10.1007/s13369-020-04463-0

Website

Adaptive Model Predictive Control for Wiener Nonlinear Systems

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering

Tarih: 7/2019 Sayı: S1 Cilt: 43 Sayfa: 361-377 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2228-6179 doi:10.1007/s40998-018-0159-0

Website

Fluorescent Lamp Modelling and Electronic Ballast Design by the Support of Root Placement

International Journal of Engineering Technologies

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 118-123 ALIŞKAN İBRAHİM,KESKİN RIDVAN

ISSN:2149-0104

Website

pH TİTRASYON EĞRİLERİNE DURUM-UZAYI YAKLAŞIMI

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 3 Cilt: 31 Sayfa: 717-725 ALIŞKAN İBRAHİM,UYSAL MESUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1304-4915 doi:10.17341/gummfd.06747

Website

Pure fuzzy Hall effect sensors for permanent magnet synchronous motor

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Tarih: 1/2016 Cilt: 24 Sayfa: 3597-3608 ALIŞKAN İBRAHİM,YILMAZEL RÜSTEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13000632 doi:10.3906/elk-1504-59

Website

Nonlinear Speed Controller Supported by Direct Torque Control Algorithm and Space Vector Modulation for Induction Motors in Electrical Vehicles

Elektronika Ir Elektrotechnika

Tarih: 5/2013 Sayı: 6 Cilt: 19 Sayfa: 41-46 ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,TUNA GÜRKAN,MUMCU TARIK VELİ,ALTUN YUSUF

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1392-1215

Website

Reducing Moment and Current Fluctuations of Induction Motor System of Electrical Vehicles by using Adaptive Field Oriented Control

Elektronika Ir Elektrotechnika

Tarih: 2/2013 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 21-24 MUMCU TARIK VELİ,ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,TUNA GÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1392-1215

Website

Spoiler effects reduction with using active power filter on a direct torque controlled induction machine

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

Tarih: 9/2011 Sayı: 5 Cilt: 19 Sayfa: 787-796 ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,ALTUN YUSUF

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-0632

Website

Ulusal Makaleler (7)

Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 935-950 ERBAHAN OSMAN ZEKİ,ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2446 doi:10.29130/dubited.449604

Website

Design of Non-Inverting Buck-Boost Converter for Electronic Ballast Compatible with LED Drivers

Karaelmas Fen ve Müh. Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 473-481 KESKİN RIDVAN,ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:http://dx.doi.org/10.72122Fzkufbd.v8i2.1145

Website

Gradient Based Identification of Wiener Systems

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Tarih: 1/2018 Sayı: 8 Cilt: 24 Sayfa: 1418-1424 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-7009 doi:10.5505/pajes.2018.65392

Website

Speed control of permanent magnet synchronous motor by using fuzzy logic controllers having different inference methods

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 24 Sayfa: 185-191 ALIŞKAN İBRAHİM,ÜNSAL SİNAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-7009 doi:10.5505/pajes.2016.43788

Website

INVESTIGATION OF SPEED CONTROL PERFORMANCES OF THE FUZZY LOGIC CONTROLLERS HAVING DIFFERENT MEMBERSHIP FUNCTIONS AND INFERENCE METHODS

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A - Applied Sciences and Engineering

Tarih: 10/2017 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 831-841 ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-3160 doi:10.18038/aubtda.341397

Website

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorların Hız Denetiminde Doğal Frekans ve Bulanık Mantık

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 423-431 ALIŞKAN İBRAHİM,SEL ARTUN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:http://dx.doi.org/10.72122Fzkufbd.v6i2.449

Website

Asit-Baz Reaksiyonlarının Lineer Sistem Modeli

Marmara Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 28 Sayfa: 141-149 ALIŞKAN İBRAHİM

ISSN:2146-5150 doi:10.7240/marufbd.290759

Website

Uluslararası Bildiriler (9)

Robust n-DOF H-infinity Feed-Forward Control of Multi-phase Converters for Electric Vehicles

(Tam metin bildiri)

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING 25.11.2021 Sözlü Sunum KESKİN RIDVAN, ALIŞKAN İBRAHİM, DAŞ ERSİN Basım Tarihi : 25.11.2021

Multi-variable Modeling and System Identification of an Interleaved Boost Converter

(Tam metin bildiri)

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING 25.11.2021 Sözlü Sunum KESKİN RIDVAN, ALIŞKAN İBRAHİM, DAŞ ERSİN Basım Tarihi : 25.11.2021

A New Method for Diagnostics of Faults of Three-phase Squirrel Cage Asynchronous Motor

(Tam metin bildiri)

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences 22.11.2019 24.11.2019 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,KESKİN RIDVAN Basım Tarihi : 02.02.2020

Performance Analysis of Fuzzy Logic Controllers Optimized by Using Genetic Algorithm

(Tam metin bildiri)

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2017 30.11.2017 02.12.2017 Sözlü Sunum ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 30.11.2017

Performance Analysis of Fuzzy Logic Controllers Optimized with PSO Based on Different Performance Indices

(Tam metin bildiri)

18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics,Electrical and Electronic Engineering, ISEF 2017 14.09.2017 16.09.2017 Poster ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 14.09.2017

Fuzzy Algorithm Based Speed Control for PMSM at PowerElectronic Area

(Tam metin bildiri)

2014 International Conference on Mechanism Science and Control Engineering (MSCE 2014) 14.06.2014 15.06.2014 Sözlü Sunum YILMAZEL RÜSTEM,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 02.09.2014

Website

Lyapunov Function Based Control of Active Power Filters to Reduce the Adverse Effects of Harmonics on Induction Motors

(Tam metin bildiri)

3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems 02.10.2013 04.10.2013 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,TUNA GÜRKAN,KIZILKAYA M ÖZGÜR Basım Tarihi : 02.10.2013

Website

Steering DTC Algorithm for IPMSM Used in Electrical Vehicle (EV) with Fast Response and Minimum Torque Ripple

(Tam metin bildiri)

The 11th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control 21.03.2010 24.03.2010 Sözlü Sunum ADAM ALİ AHMED,GÜLEZ KAYHAN,ALIŞKAN İBRAHİM,ALTUN YUSUF,GÜÇLÜ RAHMİ,METİN MUZAFFER Basım Tarihi : 21.03.2010

Neural Network Based Soft Switching Control of AC AC Converter for Voltage Harmonics and EMI Reduction

(Tam metin bildiri)

International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion and Power Quality, PCIM Europe 2007 22.05.2007 24.05.2007 Sözlü Sunum GÜLEZ KAYHAN,ALIŞKAN İBRAHİM,MUMCU TARIK VELİ,CANSEVER GALİP Sayfa:676-681 Basım Tarihi : 22.05.2007

Ulusal Bildiriler (21)

Doğru Akım Motorunun Bulanık Mantık-PI Kontrolör ile Hız Kontrol Performansının İyileştirilmesi

(Tam metin bildiri)

3nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020) 07.10.2020 Sözlü Sunum CİBO FAHRETTİN, ALIŞKAN İBRAHİM ISBN:978-605-69426-2-4 Basım Tarihi : 09.10.2020

Düşürücü Tip DA-DA Dönüştürücüler için Model Öngörülü Denetleyici Tasarımı

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2019 11.09.2019 14.09.2019 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 11.09.2019

Dogrusal Olmayan Sistemlerde Wiener Modeli Tabanlı Model Öngörülü Kontrol

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı, TOK 2018 12.09.2018 14.09.2018 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 12.09.2018

Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak Bulanık Mantık Denetleyici Optimizasyonu

(Tam metin bildiri)

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı, ASYU 2017 05.10.2017 07.10.2017 Sözlü Sunum ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 05.10.2017

Wiener Sistemlerinin Gradyan Tabanlı Tanımlaması

(Tam metin bildiri)

OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLÎ KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI, TOK 2017 21.09.2017 23.09.2017 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 21.09.2017

Mamdani ve Takagi-Sugeno Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicilerin Özgün Yazılım ve Araç Kutusu Performans Analizi

(Tam metin bildiri)

Elektrik - Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, ELECO 2016 01.12.2016 03.12.2016 Sözlü Sunum ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Alan Yönlendirmeli Kontrolünde Evirici Denetim Tekniklerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2016 29.09.2016 01.10.2016 Sözlü Sunum AÇIKGÖZ AHMET İLKKAN,ALIŞKAN İBRAHİM,İSKENDER İRES Basım Tarihi : 29.09.2016

Kuvvetli Baz Çözeltilerinin Sülfürik Asit İçerikli Çözeltiler İle Nötralizasyonunda Lineer Alt Sistem Yaklaşımı

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’2016 29.09.2016 01.10.2016 Sözlü Sunum KESKİN RIDVAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 29.09.2016

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Hız Denetiminde Farklı Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicilerin Performans Analizi

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’2016 29.09.2016 01.10.2016 Sözlü Sunum ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 29.09.2016

Vinç Sisteminde Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Uygulaması

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013 26.09.2013 28.09.2013 Poster ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM Basım Tarihi : 26.09.2013

A new passive filter for reduction of EMI effects on induction motor drive systems of electrical vehicles

(Tam metin bildiri)

1. Ulusal EMC Konferansı 14.09.2011 16.09.2011 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,MUMCU TARIK VELİ,TUNA GÜRKAN,GÜLEZ KAYHAN,ADAM ALİ AHMED Basım Tarihi : 14.09.2011

Doğrudan Moment Kontrollü Asenkron Motorda Bozucu Etkilerin Aktif Güç Filtresi ile Azaltılması

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2009 13.10.2009 16.10.2009 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,ALTUN YUSUF Basım Tarihi : 13.10.2009

Alan Yönlendirmeli Kontrollü Yüksek Güçlü Asenkron Motorda Bozucu Etkilerin Azaltılması için Pasif Filtre Tasarımı

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2009 13.10.2009 16.10.2009 Sözlü Sunum ALTUN YUSUF,ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN Basım Tarihi : 13.10.2009

Doğrudan Moment Kontrollü Asenkron Motorda Moment Dalgalanmasını ve EMI Gürültüsünü Azaltmak için Pasif Filtre Tasarımı

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2009 13.10.2009 16.10.2009 Sözlü Sunum ALTUN YUSUF,ALIŞKAN İBRAHİM,MENLİBAR ONUR,GÜLEZ KAYHAN Basım Tarihi : 13.10.2009

pH Sürecinin Lyapunov Tabanlı Lineer Olmayan Denetleyici ile Denetimi

(Tam metin bildiri)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, ELECO 2008 26.11.2008 30.11.2008 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,CANSEVER GALİP Basım Tarihi : 26.11.2008

Jet Çevrimli Biyoreaktörde O2 Tüketiminin Lyapunov Tabanlı Dorusal Olmayan Denetleyici ile Kontrolü

(Tam metin bildiri)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, ELECO 2008 26.11.2008 30.11.2008 Sözlü Sunum YILDIZ TAŞCIKARAOĞLU FATMA,ALIŞKAN İBRAHİM,ENGİN ŞEREF NACİ Basım Tarihi : 26.11.2008

pH Nötralizasyon Sürecine Yönelik Doğrusal Olmayan Denetleyici Tasarımı

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’2008 13.11.2008 15.11.2008 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,CANSEVER GALİP Basım Tarihi : 13.11.2008

Yapay Sinir Ağı Denetlemeli AC-AC Dönüştürücü ile Gerilim Dalgalanmalarını ve Birleşik Tuzak Filtre ile de Harmonikleri Düzenleyici Hibrid Sistem

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’2007 05.09.2007 07.09.2007 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,ADAM ALİ AHMED,CANSEVER GALİP Basım Tarihi : 05.09.2007

pH Nötralizasyon Prosesine Lyapunov Fonksiyonu Tabanlı Denetleme Tekniğinin Uygulanması

(Tam metin bildiri)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’2007 05.09.2007 07.09.2007 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,ENGİN ŞEREF NACİ,CANSEVER GALİP Basım Tarihi : 05.09.2007

Yapay Sinir Ağı Kontrollü AC-AC Dönüştürücü ile Gerilim Dalgalanmalarını ve Harmonikleri Düzenleyici AC-DC Dönüştürücü

(Tam metin bildiri)

TOK’2006 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 06.11.2006 08.11.2006 Sözlü Sunum GÜLEZ KAYHAN,ALIŞKAN İBRAHİM,MUMCU TARIK VELİ,CANSEVER GALİP Basım Tarihi : 06.11.2006

pH Nötralizasyon Prosesinin Yapay Sinir Ağı ile Kontrolü

(Tam metin bildiri)

TOK’2006 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 06.11.2006 08.11.2006 Sözlü Sunum ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,CANSEVER GALİP Basım Tarihi : 06.11.2006

Akademik Görevler

DOÇENT

2020

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK MAKİNELERİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK MAKİNELERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2013-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2006-2012

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Merkez Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Sayısal İşaret İşleme

(Doktora)

Gürbüz Kontrol Sistem Teknikleri

(Doktora)

Doğrusal Olmayan Sistemler

(Doktora)

Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

Doktora Seminer

(Doktora)

Bulanık Modelleme ve Akıllı Denetim

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

Yapay Sinir Ağları

(Yüksek Lisans)

Sistem Tanımlama

(Yüksek Lisans)

Matlab ile Elektronik ve Devre Çözümleme

(Yüksek Lisans)

Lineer Sistem Teorisi

(Yüksek Lisans)

Kontrol Sistemleri

(Yüksek Lisans)

Güç Elektroniği Sistemleri ve Aygıtları

(Yüksek Lisans)

Dijital Sinyal İşleme I

Dersler - Lisans

(Lisans)

Sistem Dinamiği ve Modelleme

(Lisans)

Sistem Dinamiği ve Mod.

(Lisans)

Servo Systems and Drives

(Lisans)

Servo Sistemler ve Sürücüler

(Lisans)

Power Electronics Laboratory

(Lisans)

Power Electronics Lab.

(Lisans)

Power Electronics

(Lisans)

Mühendislik Matematiği II

(Lisans)

Kontrol Sistemleri I

(Lisans)

Ind. App. Of Power Electronics

(Lisans)

Güç Elektroniği Laboratuvarı

(Lisans)

Güç Elektroniği Lab.

(Lisans)

Güç Elektroniği End. Uyg.

(Lisans)

Güç Elektroniği

(Lisans)

Elektronik Lab. II

(Lisans)

Elektronik Lab. I

(Lisans)

Elektronik II

(Lisans)

Elektronik I

(Lisans)

Elektrik Makine Lab. II

(Lisans)

Elektrik Makinaları Laboratuvarı II

(Lisans)

Elektrik Makinaları Laboratuvarı I

(Lisans)

Elektrik Makinaları Lab. II

(Lisans)

Elektrik Makinaları II

(Lisans)

Elektrik Makinaları I

(Lisans)

Elektrik Mak. Lab. I

(Lisans)

Electronics Lab. II

(Lisans)

Electronics Lab. I

(Lisans)

Electric Mach. Lab. II

(Lisans)

Electric Mach. Lab. I

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Ana Tasarım Projesi

Kitaplar (3)

Lecture Notes in Computer Science

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Histogram Based Color Object Classification by Multi-class Support Vector Machine Editör: Huang, S., Gan, Y., Bevilacqua, V., Figueroa, J.C. Basım Sayısı::(1) Sayfa::218 225 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-642-24728-6 Tarih: 2011

Lecture Notes in Computer Science

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neural Network Based Control of AC-AC Converter for Voltage Sags, Harmonics and EMI Reduction Editör: Huang, S., Heutte, L., Loog, M. Basım Sayısı::(1) Sayfa::534 544 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-540-74171-8 Tarih: 2007

Lecture Notes in Control and Information Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neural Network Based Soft Switching Control of a Single Phase AC Voltage Restorer Editör: Huang, S., LiGeorge, K., Irwin, W. Basım Sayısı::(1) Sayfa::331 340 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-540-37256-1 Tarih: 2006

Projeler (4)

Buck-Boost Dönüştürücü Destekli Yüksek Frekans Elektronik Balast Tasarımı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 21.04.2017 - 31.12.2021

Sezgisel Tabanlı Bulanık Mantık Denetleyici İle Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Kontrolü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 28.12.2018

Model Bir Otonom Hava Aracı için (Helikopter) Yeni Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi (YTÜ Araştırma Fonu Proje No: 2010-04-02-KAP05)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.05.2010 - 18.02.2013

Elektrikli Araç Çeyrek Model Uygulaması Üzerine Kontrol Sistemleri Tasarımı (YTÜ Araştırma Fonu Proje No: 29-04-02-02)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.05.2009 - 10.01.2012

Ödüller (5)

ELECO 2021 En İyi Bildiri Ödülü

Tarih: 2021
(ELECO 2021 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering)
(Diğer)

Elektrik Müh. ve Endüstri Müh. Çift Anadal Yüksek Onur Ödülü

Tarih: 2006
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Elektrik Müh. Böl. 2003 Dönem Birinciliği

Tarih: 2003
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Elektrik-Elektronik Fakültesi 2003 Dönem İkinciliği

Tarih: 2003
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunları Dönem Birinciliği

Tarih: 1998
(Beylerbeyi Lisesi)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

TEMATİK ELK. OTOM. TAN. SAN. VE TİC. LMT. ŞTİ.

2005-2006

AR-GE Müh.

Elektronik devre tasarımı, baskı devre dizaynı ve firma ürünlerine özel nesnel yazılım.