DOÇENT DR.

İsim:

İBRAHİM ALIŞKAN

e-Posta:

ialiskan

Telefon:

291 2552

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Güç Elektroniği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2011

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

2003-2006

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KONTROL VE OTOMASYON (YL) (TEZLİ)

Lisans

2003-2004

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lisans

1998-2003

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Daimi mıknatıslı senkron motorun referans hız takip sistemiiçin pı ve kayan kipli kontrolcü tasarımı ve kıyaslanması

GÖKAY İŞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Doğru akım motorunun bulanık mantık-pı kontrolör ile hız kontrol performansının iyileştirilmesi

FAHRETTİN CİBO
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Elektronı̇k balast ı̇çı̇n evı̇rmeyen alçaltıcı-yükseltı̇cı̇ dönüştürücü denetleyı̇cı̇sı̇ tasarımı

RIDVAN KESKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zayıf asit kuvvetli baz proseslerinde modelleme ve gürbüz kontrol benzetim çalışmaları

MESUT UYSAL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kalıcı mıknatıslı senkron motorun bulanık mantık denetleyici ile sensörsüz hız denetimi

RÜSTEM YILMAZEL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Vinç sistemlerinde görüntü işleme tekniği ile salınım incelenmesi ve giriş şekillendirici denetim

SEÇKİN KARASU
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (12)

Artificial Bee and Ant Colony-assisted Performance Improvements in Artificial Neural Network-based Rotor Fault Detection

Elektronika ir Elektrotechnika

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 28 Sayfa: 27-34 ERBAHAN OSMAN ZEKİ, ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1392-1215 doi:10.5755/j02.eie.29819

Website

Investigation of performance of fuzzy logic controllers optimized with the hybrid genetic-gravitational search algorithm for PMSM speed control

Automatika

Tarih: 2/2022 Sayı: 2 Cilt: 63 Sayfa: 313-327 ÜNSAL Sinan, ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0005-1144 doi:10.1080/00051144.2022.2036936

Website

Robust structured controller synthesis for interleaved boost converters using an H∞ control method

Transactions of the Institute of Measurement and Control

Tarih: 1/2021 Cilt: 43 KESKİN RIDVAN, ALIŞKAN İBRAHİM, DAŞ ERSİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0142-3312 doi:10.1177/01423312211019560

Website

Optimized Inverse Nonlinear Function-Based Wiener Model Predictive Control for Nonlinear Systems

Arabian Journal for Science and Engineering

Tarih: 1/2021 Cilt: 46 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2193-567X doi:10.1007/s13369-021-05681-w

Website

A Novel Fuzzy PI Control Approach for Nonlinear Processes

Arabian Journal for Science and Engineering

Tarih: 8/2020 Sayı: 8 Cilt: 45 Sayfa: 6821-6834 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2193-567X doi:10.1007/s13369-020-04463-0

Website

Adaptive Model Predictive Control for Wiener Nonlinear Systems

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering

Tarih: 7/2019 Sayı: S1 Cilt: 43 Sayfa: 361-377 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2228-6179 doi:10.1007/s40998-018-0159-0

Website

Fluorescent Lamp Modelling and Electronic Ballast Design by the Support of Root Placement

International Journal of Engineering Technologies

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 118-123 ALIŞKAN İBRAHİM,KESKİN RIDVAN

ISSN:2149-0104

Website

pH TİTRASYON EĞRİLERİNE DURUM-UZAYI YAKLAŞIMI

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 3 Cilt: 31 Sayfa: 717-725 ALIŞKAN İBRAHİM,UYSAL MESUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1304-4915 doi:10.17341/gummfd.06747

Website

Pure fuzzy Hall effect sensors for permanent magnet synchronous motor

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES

Tarih: 1/2016 Cilt: 24 Sayfa: 3597-3608 ALIŞKAN İBRAHİM,YILMAZEL RÜSTEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13000632 doi:10.3906/elk-1504-59

Website

Nonlinear Speed Controller Supported by Direct Torque Control Algorithm and Space Vector Modulation for Induction Motors in Electrical Vehicles

Elektronika Ir Elektrotechnika

Tarih: 5/2013 Sayı: 6 Cilt: 19 Sayfa: 41-46 ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,TUNA GÜRKAN,MUMCU TARIK VELİ,ALTUN YUSUF

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1392-1215

Website

Reducing Moment and Current Fluctuations of Induction Motor System of Electrical Vehicles by using Adaptive Field Oriented Control

Elektronika Ir Elektrotechnika

Tarih: 2/2013 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 21-24 MUMCU TARIK VELİ,ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,TUNA GÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1392-1215

Website

Spoiler effects reduction with using active power filter on a direct torque controlled induction machine

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

Tarih: 9/2011 Sayı: 5 Cilt: 19 Sayfa: 787-796 ALIŞKAN İBRAHİM,GÜLEZ KAYHAN,ALTUN YUSUF

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-0632

Website

Ulusal Makaleler (7)

Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 935-950 ERBAHAN OSMAN ZEKİ,ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2446 doi:10.29130/dubited.449604

Website

Design of Non-Inverting Buck-Boost Converter for Electronic Ballast Compatible with LED Drivers

Karaelmas Fen ve Müh. Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 473-481 KESKİN RIDVAN,ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:http://dx.doi.org/10.72122Fzkufbd.v8i2.1145

Website

Gradient Based Identification of Wiener Systems

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Tarih: 1/2018 Sayı: 8 Cilt: 24 Sayfa: 1418-1424 ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-7009 doi:10.5505/pajes.2018.65392

Website

Speed control of permanent magnet synchronous motor by using fuzzy logic controllers having different inference methods

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 24 Sayfa: 185-191 ALIŞKAN İBRAHİM,ÜNSAL SİNAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-7009 doi:10.5505/pajes.2016.43788

Website

INVESTIGATION OF SPEED CONTROL PERFORMANCES OF THE FUZZY LOGIC CONTROLLERS HAVING DIFFERENT MEMBERSHIP FUNCTIONS AND INFERENCE METHODS

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A - Applied Sciences and Engineering

Tarih: 10/2017 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 831-841 ÜNSAL SİNAN,ALIŞKAN İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-3160 doi:10.18038/aubtda.341397

Website

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorların Hız Denetiminde Doğal Frekans ve Bulanık Mantık

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 423-431 ALIŞKAN İBRAHİM,SEL ARTUN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:http://dx.doi.org/10.72122Fzkufbd.v6i2.449

Website

Asit-Baz Reaksiyonlarının Lineer Sistem Modeli

Marmara Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 28 Sayfa: 141-149 ALIŞKAN İBRAHİM

ISSN:2146-5150 doi:10.7240/marufbd.290759

Website

Akademik Görevler

DOÇENT

2020

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK MAKİNELERİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK MAKİNELERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2013-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2006-2012

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Merkez Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Sayısal İşaret İşleme

(Doktora)

Gürbüz Kontrol Sistem Teknikleri

(Doktora)

Doğrusal Olmayan Sistemler

(Doktora)

Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

Doktora Seminer

(Doktora)

Bulanık Modelleme ve Akıllı Denetim

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

Yapay Sinir Ağları

(Yüksek Lisans)

Sistem Tanımlama

(Yüksek Lisans)

Matlab ile Elektronik ve Devre Çözümleme

(Yüksek Lisans)

Lineer Sistem Teorisi

(Yüksek Lisans)

Kontrol Sistemleri

(Yüksek Lisans)

Güç Elektroniği Sistemleri ve Aygıtları

(Yüksek Lisans)

Dijital Sinyal İşleme I

Dersler - Lisans

(Lisans)

Sistem Dinamiği ve Modelleme

(Lisans)

Sistem Dinamiği ve Mod.

(Lisans)

Servo Systems and Drives

(Lisans)

Servo Sistemler ve Sürücüler

(Lisans)

Power Electronics Laboratory

(Lisans)

Power Electronics Lab.

(Lisans)

Power Electronics

(Lisans)

Mühendislik Matematiği II

(Lisans)

Kontrol Sistemleri I

(Lisans)

Ind. App. Of Power Electronics

(Lisans)

Güç Elektroniği Laboratuvarı

(Lisans)

Güç Elektroniği Lab.

(Lisans)

Güç Elektroniği End. Uyg.

(Lisans)

Güç Elektroniği

(Lisans)

Elektronik Lab. II

(Lisans)

Elektronik Lab. I

(Lisans)

Elektronik II

(Lisans)

Elektronik I

(Lisans)

Elektrik Makine Lab. II

(Lisans)

Elektrik Makinaları Laboratuvarı II

(Lisans)

Elektrik Makinaları Laboratuvarı I

(Lisans)

Elektrik Makinaları Lab. II

(Lisans)

Elektrik Makinaları II

(Lisans)

Elektrik Makinaları I

(Lisans)

Elektrik Mak. Lab. I

(Lisans)

Electronics Lab. II

(Lisans)

Electronics Lab. I

(Lisans)

Electric Mach. Lab. II

(Lisans)

Electric Mach. Lab. I

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Ana Tasarım Projesi

Kitaplar (3)

Lecture Notes in Computer Science

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Histogram Based Color Object Classification by Multi-class Support Vector Machine Editör: Huang, S., Gan, Y., Bevilacqua, V., Figueroa, J.C. Basım Sayısı::(1) Sayfa::218 225 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-642-24728-6 Tarih: 2011

Lecture Notes in Computer Science

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neural Network Based Control of AC-AC Converter for Voltage Sags, Harmonics and EMI Reduction Editör: Huang, S., Heutte, L., Loog, M. Basım Sayısı::(1) Sayfa::534 544 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-540-74171-8 Tarih: 2007

Lecture Notes in Control and Information Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neural Network Based Soft Switching Control of a Single Phase AC Voltage Restorer Editör: Huang, S., LiGeorge, K., Irwin, W. Basım Sayısı::(1) Sayfa::331 340 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-540-37256-1 Tarih: 2006

Projeler (4)

Buck-Boost Dönüştürücü Destekli Yüksek Frekans Elektronik Balast Tasarımı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 21.04.2017 - 31.12.2021

Sezgisel Tabanlı Bulanık Mantık Denetleyici İle Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Kontrolü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 28.12.2018

Model Bir Otonom Hava Aracı için (Helikopter) Yeni Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi (YTÜ Araştırma Fonu Proje No: 2010-04-02-KAP05)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.05.2010 - 18.02.2013

Elektrikli Araç Çeyrek Model Uygulaması Üzerine Kontrol Sistemleri Tasarımı (YTÜ Araştırma Fonu Proje No: 29-04-02-02)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.05.2009 - 10.01.2012

Ödüller (5)

ELECO 2021 En İyi Bildiri Ödülü

Tarih: 2021
(ELECO 2021 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering)
(Diğer)

Elektrik Müh. ve Endüstri Müh. Çift Anadal Yüksek Onur Ödülü

Tarih: 2006
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Elektrik Müh. Böl. 2003 Dönem Birinciliği

Tarih: 2003
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Elektrik-Elektronik Fakültesi 2003 Dönem İkinciliği

Tarih: 2003
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunları Dönem Birinciliği

Tarih: 1998
(Beylerbeyi Lisesi)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

TEMATİK ELK. OTOM. TAN. SAN. VE TİC. LMT. ŞTİ.

2005-2006

AR-GE Müh.

Elektronik devre tasarımı, baskı devre dizaynı ve firma ürünlerine özel nesnel yazılım.