DOÇENT DR.

İsim:

HATİCE BURÇİN ŞOLT

e-Posta:

hsolt

Telefon:

3782005-102

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2003-2007

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ŞEHİRCİLİK (DR)

Tez Adı : Yönetişimin kentli memnuniyetine etkisi Gündem 21 çerçevesinde değerlendirme: Karadeniz Ereğli ve Nilüfer belediyeleri

Yüksek Lisans

1994-1996

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KENTSEL KORUMA VE YENİLEME (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Fener'in koruma-geliştirme olasılıkları ve bir koruma dinamiği önerisi

Lisans

1990-1994

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (22)

Role and Importance of City Councils for Local Governance

Euroasia Journal of Social Sciences and Humanities

Tarih: 6/2021 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 74-79 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Index Copernicus, ESJI Euroasian Scientific Journal Index, Root Indexing, Issuu, ResearchBib, Cosmos, British Index Scientific Database, SIS Scientific Indexing Service, Cite Factor, World Cat ISSN:2651-5261

Website

The Place and Importance of Urban Awareness in Healthy Urban Planning

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Tarih: 3/2021 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 12-17 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO Research Database, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index-ResearchBib, Eurasian Scientific Index (ESJI), ASOS INDEX | academia social science index ISSN:2149-9314

Website

Kentlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlılık: Alaplı Kadınlar Pazarı Örneği

Social Science Development Journal

Tarih: 3/2021 Sayı: 24 Cilt: 6 Sayfa: 1-10 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), ResearchBible (Academic Resource Index), Scientific World Index ( SCIWIN), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Society of Economics and Development, General Impact Factor, OCLC WorldCat, Cosmos Impact Factor, I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) ISSN:2630-6212 doi:10.31567/ssd.351

Website

Kentsel Siyasette Kadın: Zonguldak İlçeleri Belediye Meclislerinde Değerlendirme

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Tarih: 2/2021 Sayı: 42 Cilt: 7 Sayfa: 361-370 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Internation Scientific Indexing (ISI), International Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Cite Factor Academic Scientific Journals, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific World Index ( SCIWIN), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Active Search Results Engineer (ASR), ISSUU Journal Listings, Society of Economics and Development, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services (SIS), OCLC WorldCat, General Impact Factor, infoBase ındex, Social Science Research Network (SSRN), I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Science Library Index, Sysmatic Impact Factor ISSN:2630-631X doi:10.31576/smryj.819

Website

Changes in Cities and Urban Services in the Covid-19 Pandemic

International Journal of Management and Social Researches

Tarih: 1/2021 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 39-48 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Google Scholar, İSAM, Open Aire, Ideal Online ISSN:2651-3072

Website

Urban Services and Smart Cities

Journal of Institute of Economic Development and Social Researches

Tarih: 9/2020 Sayı: 24 Cilt: 6 Sayfa: 391-400 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Scientific World Index ( SCIWIN), Active Search Results Engineer (ASR), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, ISSUU Journal Listings, OCLC WorldCat, Cosmos Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), Society of Economics and Development, I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), General Impact Factor, Scientific Indexing Services (SIS) ISSN:2630-6166

Website

Yavaş Şehir Yaklaşımına Kültürel PlanlamaAçısından Bakış

ATLAS JOURNAL International Refereed Journal On Social Sciences

Tarih: 3/2020 Sayı: 26 Cilt: 6 Sayfa: 108-115 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic Resource Index), Scientific World Index ( SCIWIN), Active Search Results Engineer (ASR), ISSUU Journal Listings, Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Cosmos Impact Factor, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Society of Economics and Development, General Impact Factor, OCLC WorldCat, Scientific Indexing Services (SIS) ISSN:2619-936X

Website

Yerel Kalkınmada Kentsel Beşerî Sermayenin Yeri ve Önemi

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 60-66 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO ,Asos Index,Eurasian Scientific Index,Directory of Research Journals Indexing,Directory of Abstract Indexing for Journals,Academic Resource Index-ResearchBib ISSN:2149-9314

Website

Orta Ölçekli Kentler ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 10 Cilt: 6 Sayfa: 82-90 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Index Copernicus, Asos, Google Scholar,Eurasian Scitific Journal Index,Rootingindex,JI Factor,Research Bib ISSN:2148-9963

Website

Çağdaş Kent Planlama Anlayışına Bir Örnek: Engelsiz Kent Yaklaşımı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2019 Sayı: 8 Cilt: 6 Sayfa: 36-45 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Index Copernicus, Asos, Google Scholar,Eurasian Scitific Journal Index,Rootingindex,JI Factor,Research Bib ISSN:2148-9963

Website

Kentsel Dönüşüme Eleştirel Bakış

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 78-89 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO ,Asos Index,Eurasian Scientific Index,Directory of Research Journals Indexing,Directory of Abstract Indexing for Journals,Academic Resource Index-ResearchBib ISSN:2149-9314

Website

Kentlilerin Kıyı Alanı Düzenlemesine Bakışı: Alaplı Örneği

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 55-62 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO, Google Scholar, OAJI, Acarindex, ASOS Index ISSN:1308-7525

Website

Kentsel Kalkınmada Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet

International Journal of Social And Humanities Sciences (IJSHS)

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 11-26 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar,Index Copernicus,Journal Factor,Idealonline,Research Bib,Asos Index,ISRA, DRJI ISSN:2602-3288

Website

Kent Planlama, Kentsel Mutluluk ve Yerel Yönetim Etkileşimi

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2018 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 53-60 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO ,Asos Index,Eurasian Scientific Index,Directory of Research Journals Indexing,Directory of Abstract Indexing for Journals,Academic Resource Index-ResearchBib ISSN:2149-9314

Website

Toplumsal Cinsiyet Yönüyle Kadin Kentlilerin Haklari Ve KentselHizmetler

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi

Tarih: 7/2018 Sayı: 6 Cilt: 4 Sayfa: 358-371 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:ULAKBİM Dergipark, Google Scholar, İSAM, Ceeol, İdeal Online, Open Aire ISSN:2149-178X

Website

Kentsel Yaşanabilirlik Kavramı ve Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)

Tarih: 6/2018 Sayı: 6 Cilt: 5 Sayfa: 71-85 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Index Copernicus, Asos, Google Scholar,Eurasian Scitific Journal Index,Rootingindex,JI Factor,Research Bib ISSN:2148-9963

Website

Kentsel Yaşanabilirlik Değerlendirmesi: Karasu Örneği

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 9-20 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO ,Asos Index,Eurasian Scientific Index,Directory of Research Journals Indexing,Directory of Abstract Indexing for Journals,Academic Resource Index-ResearchBib ISSN:2149-9314

Website

Kentlerde Swot Analizi ve Maslow Gereksinim Hiyerarşisi Etkileşimi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)

Tarih: 5/2018 Sayı: 5 Cilt: 5 Sayfa: 214-223 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Index Copernicus, Asos, Google Scholar,Eurasian Scitific Journal Index,Rootingindex,JI Factor,Research Bib ISSN:2148-9963

Website

Yerel Kalkınma Olgusunun Yaşanabilir Kentler Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar ve Dergisi

Tarih: 5/2018 Sayı: 9 Cilt: 5 Sayfa: 39-46 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Google Scholar, İSAM, İdeal Online, Open Aire ISSN:2148-1415

Website

Local Elections and Citizens Turkey Fenerbahce Sample

International Journal of Physical and Social Sciences

Tarih: 9/2015 Sayı: 9 Cilt: 5 Sayfa: 561-567 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:Ulrich’xxs Periodical Directory, USA Open J-Gate, Cabell’xxs Directories of Publishing Opportunities, USA, New Jour, EBSCO Publishing, Scribd,Cornell University Library, DOAJ Directory of Open Access Journal, CEPIC and Scirus. ISSN:2249-5894

Website

The Approach of University Students towards The Local Government Services Example Alaplı Municipality

European Journal of Research on Education

Tarih: 6/2014 Sayı: 5 Cilt: 2 Sayfa: 142-148 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:(1) Directory of Open Access Journal (DOAJ).(2) Google Scholar.(3) Ulrichsweb Global Serial Directory.(4) Asos Sosyal Bilimler Indeksi.(5) Arastirmax Bilimsel Yayin Indeksi ISSN:2147-6284 doi:10.15527/ejre.201426570

Website

Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E Belediyeciliğin Yeri ve Önemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2005 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 1-13 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:1- EBSCO 2- ICAAP: The International Consortium for the Advancement of Academic Publication3- Directory of Open Access Journals (DOAJ)4- INTUTE: Social Sciences5- Western Michigan University Libraries Catalog6- WestCat, University Libraries Catalog7- Michigan State University Library Catalog8- WorldCat9- Cahit Arf Bilgi Merkezi, ULAKBİM Süreli Yayınlar Konu Kataloğu10- MeLCat11- J-Gate Gateway12- ScientificCommons.org13- Ulrich’xxs Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works14- Genamics15- Asos ISSN:1303-5134

Website

Ulusal Makaleler (4)

Zonguldak Ereğli Kent Markalaşması ve Kentsel İmaj Algısı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2018 Cilt: 16 Sayfa: 128-144 ŞOLT HATİCE BURÇİN

Endeks:EBSCO,Asos Index,Index Copernicus,TR Dizin,Scitifing Indexing Service ISSN:2148-029X doi:10.11611/yead.444381

Website

Zonguldak ve Çevre Belediyelerde Geoteknik Hizmetlere Bakış (TR Dizin)

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 133-139 ŞOLT HATİCE BURÇİN,BİLGEN GAMZE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

Urban Gardens in Vienna and Istanbul: A Review

İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2017 Sayı: 21 Cilt: 8 Sayfa: 159-180 ŞOLT HATİCE BURÇİN,KAYMAK HEİNZ GAMZE

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCOHOST ISSN:13079905

Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve E Belediyecilik

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2005 Sayı: 14 Cilt: 4 Sayfa: 48-66 ŞOLT HATİCE BURÇİN,HENDEN RIFKI

Endeks:TUBİTAK/ULAKBİM , EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ ve INDEXCOPERNICUS ISSN:1304-0278

Website

Uluslararası Bildiriler (54)

Kent Planlamada Çocuk Dostu Kentler ve Kadıköy’de Çocuk Olmak

(Tam metin bildiri)

VII. International European Conference On Social Sciences, 22-24.Nisan.2022, Antalya / Türkiye 22.04.2022 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN, ÖZDEMİR AYŞEGÜL DİDEM Sayfa:559-570 ISBN:978-625-8377-48-4 Basım Tarihi : 20.05.2022

Website

Dünya Genelinde Çöp Sorunlarının Çözümleri Üzerine Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

VII. International European Conference On Social Sciences, 22-24.Nisan.2022, Antalya / Türkiye 22.04.2022 Sözlü Sunum ÖZDEMİR AYŞEGÜL DİDEM, ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:571-586 ISBN:978-625-8377-48-4 Basım Tarihi : 20.05.2022

Website

Innovative Urban Approach And City Management

(Tam metin bildiri)

7th International Zeugma Conference On Scientific Researches, 21-23.01.2022, Gaziantep/Türkiye 21.01.2022 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:160-164 ISBN:978-625-7464-72-7 Basım Tarihi : 09.02.2022

Website

Evaluation On Sustainability, Green City Indicators And The European Green Capital Award

(Tam metin bildiri)

7th International Zeugma Conference On Scientific Researches, 21-23.01.2022, Gaziantep/Türkiye 21.01.2022 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:155-159 ISBN:978-625-7464-72-7 Basım Tarihi : 09.02.2022

Website

The Role Of Local Governments in The Resistant City Approach

(Tam metin bildiri)

1st International Architectural Sciences and Application Symposium, October 27-28-29,2021 2021 27.10.2021 29.10.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:881-888 ISBN:978-625-7464-51-2 Basım Tarihi : 30.11.2021

Website

Awareness on the Effects of Climate Change on Urban Life: The Case Of Kadıköy

(Özet bildiri)

1st International Architectural Sciences and Application Symposium, October 27-28-29,2021 2021 27.10.2021 29.10.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:381-382 ISBN:978-625-7464-51-2 Basım Tarihi : 30.11.2021

Website

The Importance Of Climate Change And Urban Sustainable Management

(Tam metin bildiri)

Baskent Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Studıes, Ankara /TÜRKİYE, 23-24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN ISBN:978-625-7464-22-2 Basım Tarihi : 28.09.2021

Website

Urban Admınıstratıons and Socıal Medıa: Zonguldak Provıncıal Munıcıpalıtıes Instagram Usage

(Tam metin bildiri)

Baskent Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Studıes, Ankara /TÜRKİYE, 23-24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN ISBN:978-625-7464-22-2 Basım Tarihi : 28.09.2021

Website

The Place and Importance of Garbage Management as an Urban Service

(Tam metin bildiri)

4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warsaw/ POLAND, 08-09.08.2021 08.08.2021 09.08.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN, ÖZDEMİR AYŞEGÜL DİDEM ISBN:978-625-7720-53-3 Basım Tarihi : 25.08.2021

Website

Sustainable Urbanization and Its Requirements

(Tam metin bildiri)

4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warsaw/POLAND, 08-09.08.2021 08.08.2021 09.08.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN, ÖZDEMİR AYŞEGÜL DİDEM ISBN:978-625-7720-53-3 Basım Tarihi : 25.08.2021

Website

Küresel Çöp Sorunu

(Tam metin bildiri)

XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv / BULGARIA, 29-30.05.2021 29.05.2021 30.05.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN, Özdemir Ayşegül Didem Sayfa:876-881 ISBN:978-619-203-308-8 Basım Tarihi : 30.05.2021

Website

A Movement for Rise of Quality in Urban Services: Citizenship Report Card

(Tam metin bildiri)

Al-Farabi 9th International Congress on Social Sciences, Nakhchivan/Azerbaijan, 02-04.05.2021 02.05.2021 04.05.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:359-363 ISBN:978-625-7898-43-0 Basım Tarihi : 12.05.2021

Website

The Governance Phenomenon in the Process of Providing Urban Satisfaction

(Tam metin bildiri)

Al-Farabi 9th International Congress on Social Sciences, Nakhchivan/Azerbaijan, 02-04.05.2021 02.05.2021 04.05.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:354-358 ISBN:978-625-7898-43-0 Basım Tarihi : 12.05.2021

Website

Kentsel Hizmetlere COVİD-19 Salgını Sürecinde Bakış

(Özet bildiri)

6th International Management and Social Research Conference, İstanbul/ Türkiye 16.01.2021 18.01.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-65197-9-6 Basım Tarihi : 20.01.2021

Website

Yönetişim, Yerel Demokrasi ve Kent Konseylerine Genel Bakış

(Özet bildiri)

6th International Management and Social Research Conference, İstanbul/ Türkiye, 16-18.01.2021 16.01.2021 18.01.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:174-174 ISBN:978-605-65197-9-6 Basım Tarihi : 20.01.2021

Website

Kentlilik Bilinci ve Sağlıklı Kent İlişkisi

(Özet bildiri)

6th International Management and Social Research Conference, İstanbul/ Türkiye, 16-18.01.2021 16.01.2021 18.01.2021 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:172-172 ISBN:978-605-65197-9-6 Basım Tarihi : 20.01.2021

Website

The Place and Importance of Urban Liveability Criteria During the Global Epidemic Period

(Tam metin bildiri)

2. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches, Ankara/Türkiye 04.07.2020 05.07.2020 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:6-12 ISBN:978-625-7898-11-9 Basım Tarihi : 20.07.2020

Website

Social Municipality and Covid-19 Relationship

(Tam metin bildiri)

2. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches, Ankara/ TURKEY 04.07.2020 05.07.2020 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:13-18 ISBN:978-625-7898-11-9 Basım Tarihi : 20.07.2020

Website

Kentsel Demokrasi ve Gündem 21

(Tam metin bildiri)

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya / Türkiye 05.06.2020 07.06.2020 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa:975-981 ISBN:978-605-69948-6-9 Basım Tarihi : 03.07.2020

Website

Akıllı Kent Yaklaşımının Yönetişim Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya / Türkiye 05.06.2020 07.06.2020 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa:967-974 ISBN:978-605-69948-6-9 Basım Tarihi : 03.07.2020

Website

Geleceğin Şehir Vizyonu Akıllı Kentler ve Yerel Yönetimler

(Özet bildiri)

5.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara/Türkiye 15.05.2020 17.05.2020 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN ISBN:978-605-7811-90-5 Basım Tarihi : 27.04.2020

Yaşlı Dostu Şehirler ve Kentsel Yaşam Kalitesi

(Özet bildiri)

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya / Türkiye 05.06.2020 07.06.2020 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN ISBN:978-605-69948-2-1 Basım Tarihi : 15.03.2020

Website

Kültürel Planlama ve Yavaş Şehir Etkileşimi

(Özet bildiri)

4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara/Türkiye 21.12.2019 22.12.2019 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:637-646 ISBN:978-625-7029-53-7 Basım Tarihi : 29.12.2019

Orta Ölçekli Kentler ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya/Türkiye 27.04.2019 29.04.2019 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 30.04.2019

Engelsiz Kent Yaklaşımı ve Kentsel Hizmetler

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya/Türkiye 27.04.2019 29.04.2019 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 30.04.2019

Beşerî Sermaye ve Kentsel Kalkınma

(Tam metin bildiri)

XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey 09.03.2019 10.03.2019 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:172-176 ISBN:978-619-203-259-3 Basım Tarihi : 10.03.2019

Kentsel Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler

(Tam metin bildiri)

XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey 09.03.2019 10.03.2019 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:177-181 ISBN:978-619-203-259-3 Basım Tarihi : 09.03.2019

Kentsel Dönüşüm Üzerine Düşünceler: Çiftehavuzlar Örneği

(Özet bildiri)

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Bandırma / Türkiye 27.06.2018 28.06.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 21.10.2018

Website

Kentsel İnovasyon ve Yönetişim

(Tam metin bildiri)

IX. International Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series, Edirne/Türkiye 29.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:189-196 ISBN:978-605-67815-1-3 Basım Tarihi : 01.10.2018

Website

Women in Gender in Urban Development

(Özet bildiri)

II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin / Germany 17.05.2018 20.05.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:39-None ISBN:978-3-944666-51-8 Basım Tarihi : 17.05.2018

Website

Kentlerde Swot Analizi ve Maslow Gereksinim Hiyerarşisi Etkileşimi

(Özet bildiri)

ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya/Türkiye 05.05.2018 07.05.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:118-118 ISBN:2148-9963 Basım Tarihi : 05.05.2018

Website

Kentsel Yaşanabilirlik Kavramı ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik

(Özet bildiri)

ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya/Türkiye 05.05.2018 07.05.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 05.05.2018

Website

Key of Urban Happiness: Local Governments

(Özet bildiri)

VIII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, Plovdiv / Bulgaria 21.04.2018 22.04.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:455-460 ISBN:978-619-203-225-8 Basım Tarihi : 30.04.2018

Website

Kentlerde Yerel Kalkınma ve Yaşanabilirlik İlişkisi

(Özet bildiri)

1.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya/Türkiye 28.04.2018 30.04.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:51-51 ISBN:978-605-68435-0-1 Basım Tarihi : 28.04.2018

Yerel Yönetim Hizmetlerine Kadınsal Bakış

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya/Türkiye 28.04.2018 30.04.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN ISBN:978-605-68435-0-1 Basım Tarihi : 28.04.2018

Website

Urban Belonging and Local Governments

(Özet bildiri)

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul/Türkiye 19.04.2018 21.04.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:200-201 ISBN:978-1-912503-42-1 Basım Tarihi : 15.04.2018

Website

Bir Kent Hizmeti Olarak Hobi Bahçeciliğine Bakış

(Özet bildiri)

7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul/Türkiye 19.04.2018 21.04.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:201-202 ISBN:978-1-912503-42-1 Basım Tarihi : 15.04.2018

Website

Yönetişim Yaklaşımlı Kent Yönetimi ve Kadın Dostu Kentler

(Özet bildiri)

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ/Türkiye 24.03.2018 25.03.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:722-722 ISBN:978-605-67281-1-2 Basım Tarihi : 30.03.2018

Website

Karasu Halkının Kentsel Yaşanabilirlik Göstergelerine Bakışı

(Özet bildiri)

Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Edirne/Türkiye 04.03.2017 05.03.2017 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:414-422 ISBN:978-605-67281-0-5 Basım Tarihi : 15.11.2017

Website

The Urban Image Perception in University Students

(Özet bildiri)

2.International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, April 27-30, 2017, Barcelona, SPAIN 27.04.2017 30.04.2017 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:23-23 ISBN:978-605-180-738-6 Basım Tarihi : 27.04.2017

Website

Urban Culture And Urbanıty A Study Of Zonguldak Alaplı Example

(Özet bildiri)

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris / France 03.02.2016 06.02.2016 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN ISBN:978-605-67057-2-4 Basım Tarihi : 03.02.2016

Website

Urban Children and Child Friendly Cities

(Özet bildiri)

VII. European Conference on Social and Behavioral SciencesJune 11-13, 2015 – Bucharest, Romania 11.06.2015 13.06.2015 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 11.06.2015

Website

The Way People Determine the Future of the Cities: Local Elections

(Özet bildiri)

International Conference on New Trendsin Architecture and Interior Designing, All n one Conferences, United Arab Emirates/Dubai 24.03.2015 28.03.2015 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:174-175 Basım Tarihi : 24.03.2015

Halkın Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm Üzerine Görüşleri Kadıköy Örneği

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli/Türkiye 08.05.2014 11.05.2014 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:605-613 ISBN:978-605-4158-33-1 Basım Tarihi : 01.11.2014

Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri Bilgi Evleri Projesi Zeytinburnu Belediyesi Örneği

(Tam metin bildiri)

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, İstanbul 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 24.04.2014

Website

Urban Consciousness and Governance Relationship: Kdz.Ereğli Example

(Tam metin bildiri)

26th International Building Life Fair and Congress ,Bursa/Türkiye 03.04.2014 05.04.2014 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:441-447 ISBN:978-605-01-0600-8 Basım Tarihi : 03.03.2014

The Approach of University Students towards The Local Government Services Example Alaplı Municipality

(Özet bildiri)

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences Congress, February 6-8, 2014, Sapienza University in Rome, Italy 06.02.2014 08.02.2014 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:59-59 Basım Tarihi : 06.02.2014

Website

Türkiye Yerel Yönetimlerinde Sosyal Belediyeciliğin Konumu

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, 30–31 Mayıs 2012, Kırgızistan Manas Üniversitesi, Bişkek- Kırgızistan 30.05.2012 31.05.2012 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:315-320 Basım Tarihi : 30.05.2012

Yerel Yönetimler ve Kadınlar

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Kadın Konferansı, 9-11 Mayıs.2012,İzmir 09.05.2012 11.05.2012 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:402-411 ISBN:978-975-441-372-4 Basım Tarihi : 09.05.2012

Planlamanın Toplumsal Boyutunun Kentsel Güvenlikle Olan Bağlantısı

(Tam metin bildiri)

II. Konut Kurultayı, Kuzey Kıbrıs’ta Konut-Sorunlar-Öneriler, 08–09–10 Mart 2006, KTMMOB - Lefkoşa 08.03.2006 10.03.2006 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN,KORKMAZ GÜROL Sayfa:343-388 Basım Tarihi : 07.03.2006

21 Yüzyılın Yükselen Değerleri ve Vatandaş Odaklı Emniyet Hizmeti Anlayışı

(Tam metin bildiri)

İstanbul Conference on Democracy and Global Security (İstanbul Demokrasi ve Küresel Güvenlik Konferansı), 9 - 11 Haziran 2005, İstanbul-Türkiye 09.06.2005 11.06.2005 Sözlü Sunum AKIN TEKIN,ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:19-23 ISBN:975-585-575-0 Basım Tarihi : 09.06.2005

Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısı İle Genelde Kamu Yönetimi Özelde Yerel Yönetimlere Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

49. (EOQ) Avrupa Kalite Kongresi, 25-27.Nisan.2005, Antalya 25.04.2005 27.04.2005 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:35-38 Basım Tarihi : 25.04.2005

Ulaşım Planlamasının Yerel Yönetim Görevleri ve Kalkınma Planları Bakış Açısıyla Ele Alınması Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

Çağdaş Yaşam ve Trafik Sempozyumu, 2–4 Mart 2005, KTMMOB, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 02.03.2005 04.03.2005 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN,HENDEN RIFKI Sayfa:325-351 Basım Tarihi : 01.03.2005

Toplam Kalite Yönetimi TKY Anlayışının Üniversite Yönetiminde Uygulanabilirliği

(Tam metin bildiri)

1.Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi, “ Yirmi birinci Yüzyılda Üniversite Eğitimine Bakışlar “ 27–29.Mayıs–2004, İstanbul 27.05.2004 29.05.2004 Sözlü Sunum HENDEN RIFKI,ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:31-38 ISBN:975-303-025-8 Basım Tarihi : 24.05.2004

Ulusal Bildiriler (10)

Kentlilerin Kıyı Alanı Düzenlemesine Bakışı: Alaplı Örneği

(Özet bildiri)

5.Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Aksaray / Türkiye 18.10.2018 20.10.2018 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Basım Tarihi : 20.10.2018

Website

Bilgi Toplumu Gençliğinin E belediye Hakkındaki Görüşleri

(Tam metin bildiri)

XVIII. Türkiye’xxde İnternet Konferansı 9-11 Aralık 2013, İstanbul 09.12.2013 11.12.2013 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:26-32 Basım Tarihi : 09.12.2013

Kent Planlama ve Yerel Yönetimlerin Artan Sorumlulukları

(Özet bildiri)

Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9.Haziran.2006, Bursa 07.06.2006 09.06.2006 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:194-195 Basım Tarihi : 01.09.2006

Kentsel Güvenlik ve Kent Planlaması İlişkisi Kentsel Güvenlik Planlaması

(Özet bildiri)

Uluslar arası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7–9.Haziran.2006, Bursa 07.06.2006 09.06.2006 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN,KORKMAZ GÜROL Sayfa:297-298 Basım Tarihi : 01.09.2006

Kent Yönetimi Anlayışı ve E Belediyecilik Bakırköy Belediyesi Örneği

(Tam metin bildiri)

Bilişimle-Kentleşme Yapı Ve Kentte Bilişim IV. Kongresi, 8 – 9 Haziran 2006, Ankara 08.06.2006 09.06.2006 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:55-60 ISBN:9944-5291-0-9 Basım Tarihi : 08.06.2006

Bilgi Çağı Yönetim Anlayışındaki Değişim e Devlet ve e Belediyecilik

(Tam metin bildiri)

Uluslar arası Bilişim Kongresi, BİLTEK 2005, 10–12.Haziran.2005, Eskişehir 10.06.2005 12.06.2005 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN,HENDEN RIFKI Sayfa:49-57 ISBN:975-98930-6-1 Basım Tarihi : 10.06.2005

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Yönetişim Olgularının Işığında E Devlet Kavramının Emniyet Hizmetlerine Yansıması

(Tam metin bildiri)

II. Polis Bilişim Sempozyumu, 14-15.Nisan.2005, Ankara 14.04.2005 15.04.2005 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:114-119 ISBN:975-585-503-3 Basım Tarihi : 14.04.2005

Yerel Yönetimlerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetiminin E Belediyecilik Kavramı İle Bağlantısının İrdelenmesi

(Tam metin bildiri)

Yapı ve Kentte Bilişim’04 Kent’te-Dönüşüm, e-belediyecilik, e-mühendislik ve e-kentlilik 3. Ulusal Kongresi, 2-3. Aralık-2004, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi / ANKARA 02.12.2004 03.12.2004 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:133-148 ISBN:975-98930-4-5 Basım Tarihi : 03.12.2004

Bilgi Çağının Güncel Yönetime Bakış Açısı Kapsamında Yerel Yönetimlere Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Getirilmesi

(Tam metin bildiri)

Bilgi Teknolojileri Kongresi III – BILGITEK 2004, 7-9.Ekim-2004, Denizli 07.10.2004 09.10.2004 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN Sayfa:37-41 ISBN:975-6992-10-27 Basım Tarihi : 07.10.2004

Farklı ve Uygulanabilir Bir Kentsel ve Koruma Geliştirme Modeli Fener Örneği

(Tam metin bildiri)

Mimar Sinan Üniversitesi Kentsel Koruma ve Yenileme Sempozyumu Nisan1995,İstanbul 04.04.1995 05.04.1995 Sözlü Sunum ŞOLT HATİCE BURÇİN,ÖZDEMİR DİDEM,GENCER EBRU Sayfa:11-None Basım Tarihi : 04.04.1995

Website

Akademik Görevler

DOÇENT

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / YAPI RESSAMLIĞI PR.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2011-2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / YAPI RESSAMLIĞI PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2002-2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu Başkanı

2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Düzeyinde Birim Akademik Teşvik Komisyonu Başkanlığı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Yayınları Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kalite Kurulu Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Koordinatörü

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yüksekokul Kurulu Üyeliği

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet, Staj, İntibak Komisyonları Başkanlığı

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Komisyonu Üyeliği

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

SSP900 - Sosyal Sorumluluk Projesi

(Önlisans)

KRY900 Kariyer Planlama (AYR)

(Önlisans)

KRY900 Kariyer Planlama (AYD)

(Önlisans)

KRY900 - KARİYER PLANLAMASI (AYR)

(Önlisans)

KRY900 - KARİYER PLANLAMASI (AYD)

(Önlisans)

AYR228 Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Projeleri

(Önlisans)

AYR228 T.KENTSEL DÖNÜŞÜM PRJ

(Önlisans)

AYR228 - Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Projeleri

(Önlisans)

AYR228 - TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

(Önlisans)

AYR219 Kalite Güvence Sistemleri ve Standartlar

(Önlisans)

AYR219 KALİTE GÜVENCE VE STD.

(Önlisans)

AYR219 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STANDARTLAR

(Önlisans)

AYR219 KALİTE GÜV.VE STND

(Önlisans)

AYR219 - Kalite Güvence Sistemleri ve Stand

(Önlisans)

AYR219 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STAND

(Önlisans)

AYR207 Şehir ve Bölge Planlama

(Önlisans)

AYR207 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

(Önlisans)

AYR207 ŞEHİR VE BÖLGE PLAN.

(Önlisans)

AYR207 ŞEHİR BÖLGE VE PLANLANLAMA

(Önlisans)

AYR207 - Şehir ve Bölge Planlama

(Önlisans)

AYR207 - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

(Önlisans)

AYR204 Kentsel Tasarım

(Önlisans)

AYR204 KENTSEL TASARIM

(Önlisans)

AYR204 - Kentsel Tasarım

(Önlisans)

AYR204 - KENTSEL TASARIM

(Önlisans)

AYR113 - Ofis Yazılımları

(Önlisans)

AYR112 İmar Bilgisi

(Önlisans)

AYR112 İMAR BİLGİSİ

(Önlisans)

AYR112 - İmar Bilgisi

(Önlisans)

AYR112 - İMAR BİLGİSİ

(Önlisans)

AYR111 Şantiye Organizasyonu

(Önlisans)

AYR111 ŞANTİYE ORGANİZASYONU

(Önlisans)

AYR111 - Şantiye Organizasyonu

(Önlisans)

AYR111 - ŞANTİYE ORGANİZASYONU

(Önlisans)

AYR109 Yerel Yönetimler

(Önlisans)

AYR109 YEREL YÖNETİMLER

(Önlisans)

AYR109 - Yerel Yönetimler

(Önlisans)

AYR109 - Yerel Yönetimler

(Önlisans)

AYR109 - YEREL YÖNETİMLER

(Önlisans)

AYR 111 - ŞANTİYE ORG.

(Önlisans)

AYR 109 - YEREL YÖNETİMLER

(Önlisans)

AYD228 BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI(2.öğrtm)

(Önlisans)

AYD228 BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI

(Önlisans)

AYD221 BİLG.DEST.TASARIM

(Önlisans)

AYD220 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

(Önlisans)

AYD216 İLETİŞİM (2.öğrtm)

(Önlisans)

AYD209 Yerel Yönetimler(2.öğretim)

(Önlisans)

AYD209 Yerel Yönetimler

(Önlisans)

AYD209 YEREL YÖNETİMLER(2.ÖĞRTM)

(Önlisans)

AYD209 YEREL YÖNETİMLER (2.öğrtm)

(Önlisans)

AYD209 YEREL YÖNETİMLER

(Önlisans)

AYD209 - Yerel Yönetimler(2.öğrt)

(Önlisans)

AYD209 - Yerel Yönetimler

(Önlisans)

AYD209 - YEREL YÖNETİMLER

(Önlisans)

AYD207 Kalite Güvence Sist.ve Standartlar(2.öğretim)

(Önlisans)

AYD207 Kalite Güv.Sist. ve Stand.

(Önlisans)

AYD207 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STANDARTİZASYON.

(Önlisans)

AYD207 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STANDARTLAR

(Önlisans)

AYD207 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STANDADRTLAR (2.öğrtm)

(Önlisans)

AYD207 KALİTE GÜV.SİST.VE ST.(2.ÖĞRTM)

(Önlisans)

AYD207 KALİTE GÜV.SİST. VE STAND.

(Önlisans)

AYD207 KALİTE GÜV.SİS.VE STD

(Önlisans)

AYD207 - Kalite Güvence Sistemleri ve Sta(2.öğrt)

(Önlisans)

AYD207 - Kalite Güvence Sistemleri ve Sta

(Önlisans)

AYD207 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STA

(Önlisans)

AYD114 İmar Bilgisi

(Önlisans)

AYD114 İMAR BİLGİSİ (2.öğrtm)

(Önlisans)

AYD114 İMAR BİLGİSİ

(Önlisans)

AYD114 - İmar Bilgisi(2.öğrt)

(Önlisans)

AYD114 - İmar Bilgisi (2.öğrt)

(Önlisans)

AYD114 - İmar Bilgisi

(Önlisans)

AYD114 - İmar Bilgisi

(Önlisans)

AYD114 - İMAR BİLGİSİ (2.ÖĞRT)

(Önlisans)

AYD114 - İMAR BİLGİSİ

(Önlisans)

AYD111 Ofis Yazılımları(2.öğretim)

(Önlisans)

AYD111 OFİS YAZILIMLARI(2.ÖĞRTM)

(Önlisans)

AYD111 OFIS YAZILIMLARI (2.öğrt)

(Önlisans)

AYD111 - Ofis Yazılımları(2.öğrt)

(Önlisans)

AYD111 - Ofis Yazılımları

(Önlisans)

AIP213 Kalite Güv.Sist.ve St.

(Önlisans)

AIP213 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STANDARTLAR

(Önlisans)

AIP213 KALİTE GÜV.SİST.VE ST.

(Önlisans)

AIP213 KAL.GÜV.SİST.VE TEKN.

(Önlisans)

AIP213 - Kalite Güvence Sistemleri ve Stand

(Önlisans)

AIP213 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE STAND

(Önlisans)

AIP109 - Şantiye Organizasyonu

(Önlisans)

AIP 213-KALİTE GÜVENCE VE STANDARTİZASYON

(Önlisans)

AIN211 - Büro ve Şantiye Organizas

(Önlisans)

AIN204 - Kalite Güvence ve Standard.

Kitaplar (10)

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kentlerde Sosyoekonomik Kalkınma ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi Editör: Henden Şolt, H.Burçin Basım Sayısı::(1) Sayfa::90 108 Yayınevi:: Gece Publishing ISBN: 978-625-7342-93-3 Tarih: 2021

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yerel Yönetişim ve Kentsel Kapasite İlişkisi Editör: Manzak Beray Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 65 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-7938-98-3 Tarih: 2020

Focusing on Human in Social Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship Between Urban Quality of Life and Age Friendly City Editör: Celebi, Murat Basım Sayısı::(1) Sayfa::100 121 Yayınevi:: Lap Lambert Academic Publishing ISBN: 978-620-2-92324-8 Tarih: 2020

Current Debates on Social Sciences Human Studies-3

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kentsel Yaşamda Görme Engelliler Editör: Çeçen,S. Kahya,Ö. Bozgun,Ş. Toptaş,K. Basım Sayısı::(1) Sayfa::71 82 Yayınevi:: Bilgin Kültür Sanat Yayınları ISBN: 978-605-9636-87-2 Tarih: 2019

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kentli Hakları Açısından Sağlıklı Kent Yaklaşımı Editör: Çeçen,S. Kahya,Ö. Bozgun,Ş. Toptaş,K. Basım Sayısı::(1) Sayfa::62 70 Yayınevi:: Bilgin Kültür Sanat Yayınları ISBN: 978-605-9636-87-2 Tarih: 2019

Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: KENTLİ GÖZÜYLE KENTSEL AİDİYET KAVRAMINA BAKIŞ: KARASU ÖRNEĞİ Editör: Doğan, Aslı Gönülü, Günay Basım Sayısı::(1) Sayfa::45 56 Yayınevi:: IJOPEC ISBN: 978-1-912503-33-9 Tarih: 2018

Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: HOBİ BAHÇELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER:SULTANGAZİ ÖRNEĞİ Editör: Doğan, Aslı Gönüllü, Günay Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 98 Yayınevi:: IJOPEC ISBN: 978-1-912503-33-9 Tarih: 2018

Recent Developments in Sociology and Social Work

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Urban Culture and Urban Consciousness: A Study of Zonguldak Alaplı Example Editör: Rata, Georgeta Icbay, Mehmet Ali Arslan, Hasan Basım Sayısı::(1) Sayfa::433 440 Yayınevi:: Bialystok/ Poland: E-BWN Publishing ISBN: 978-83-943963-5-0 Tarih: 2017

NEW TRENDS INSOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2 (SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER-2)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT İMAJI ALGISI Editör: Gölen, Zafer Serbestoğlu, İbrahim Basım Sayısı::(1) Sayfa::767 784 Yayınevi:: Gece Kitaplığı Yayınevi ISBN: 978-605-288-134-7 Tarih: 2017

Research on Cultural Studies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Urban Children and Child Friendly Cities Editör: Icbay, Mehmet Ali Arslan, Hasan Sidoti, Francesco Basım Sayısı::(1) Sayfa::219 227 Yayınevi:: Peter Lang Publishing ISBN: 978-3-631-67500-7 Tarih: 2016

Projeler (2)

Zonguldak ve Çevresindeki Yerel Yönetimlerde Belediye Hizmeti Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Bölgeye Ait Zeminin Geoteknik Yapısı Konusuna Verilen Önemin Araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Standartlarının Yapım Projelerinde Uygulanması

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-2019

Yardımcı Doçent Dr.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2002-2008

Öğretim Görevlisi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde, İnşaat, Metalurji-Malzeme, Gemi Makinaları, Yapı ressamlığı vb.. bölümlere İmar Bilgisi, Mimari Projeye Giriş, Temel Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Uygulamaları 1, Bilgisayar Uygulamaları 2, Bilgisayar Destekli Tasarım (Autocad?), Büro Şantiye ve Organizasyonu, Toplam Kalite Yönetimi ve Standardizasyon, İşletme Yönetimi, Genel ve Teknik İletişim, Girişimcilik, Atölye derslerini vermek, Danışmanlık görevlerini yürütmek.

Tunaçelik Sanayi ve Tic. A.Ş.

1996-2002

Proje Departman Yönetmeni

Sabancı Center, Akbank Operasyon Merkezi, Ülke çapında Akbank, Finansbank, Toprakbank, Sitebank, Yurtbank, İşbankası, Garanti Bankası şube tasarımları, Çeşitli finans kuruluşu ve genel müdürlük binaları ofis tasarımları ve imalat-montaj takibi, Ekip organizasyonu, Kalite yönetim sorumluluğu ve İç tetkik yöneticiliği, IBM Genel Müdürlük Binası sabit ve hareketli mobilya imalat ve proje takip yöneticiliği

Cenk İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

1995-1996

Planlama Bölüm Sorumlusu

Beylikdüzü, Hadımköy, Akçay vb yerleşim yerlerinde toplu konut ve çevre düzeni planları, Konut tasarımları, Tadilat ve mevzi imar planları

Prof. Dr. Kemal Ahmet ARU Mimarlık Ofisi

1995-1995

Şehir Plancısı

Sheraton-Ceylan Intercontinental Oteli Dönüşüm Projeleri