PROFESÖR DR.

İsim:

HAMZA ÇEŞTEPE

e-Posta:

hcestepe

Telefon:

03722911689

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Uluslararası İktisat', 'Uluslararası Ticaret']

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Uluslararası İktisadi Kurumlar

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Uluslararası Politik İktisat

Öğrenim Bilgileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/09/1988 - Bitiş Tarihi 30/09/1992
Lisans-Anadal

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 27/10/1994 - Bitiş Tarihi 21/04/1999
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/10/1992 - Bitiş Tarihi 01/07/1994
Yüksek Lisans-Tezli

ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

Yönetilen Tezler - Doktora

Araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında devletin rolü: KOSGEB örneği

HÜSEYİN TÜYSÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

İhracata dayalı büyümede kurumların rolü: Dinamik panel veri analizi

GİZEM MUKİYEN AVCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de politik konjonktür dalgalanmalarının analizi

ERDEM GÜDENOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Doğrudan yabancı yatırımların, gelir eşitsizliği üzerine etkisi: Panel veri analizi

HAVANUR ERGÜN TATAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Ar-Ge harcamaları, toplam faktör verimliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği

SEZİN ŞIKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Beşeri sermaye ve ekolojik ayak izi ilişkisi üzerine ampirik bir inceleme

HATİCE ÇAKIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de finansal dışa açıklık ile cari açık ilişkisinin ampirik analizi

DENİZ HAS
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Teknoloji transferi ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye üzerine ampirik bir inceleme

İPEK ÇAPCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Küresel İklim Değişikliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

EBRU NAYMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

25. Yılında Gümrük Birliğinin Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücüne Etkisi

GÜLER BAĞCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Doğu Asya kalkınmasında kurumsal faktörlerin rolü: Seçilmiş ülkeler örneği

HASRET GENÇEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de Turizm Sektörünün Temel Makroekonomik Değişkenlere Etkisi

ENES AYHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Kurumlar ve beşeri sermayenin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye için ampirik analiz

BURCU KUZÖREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Bölgesel kalkınmada sosyal sermayenin rolü: Zonguldak ili örneği

ALİCAN GEMİCİOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye demir çelik sektörü uluslararası rekabet gücünün ampirik analizi

ASLI TUNÇEL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Orta gelir tuzağını aşmada sektörel dönüşüm rotasının belirlenmesi: Türkiye için ampirik analiz

ONUR ÇAĞLAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Zonguldak Kozlu'da kömür madenciliği: İşletmecilik ve çalışma hayatı (1848-1921)

TAMER GÜVEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'nin dış ticaretine etkisi: Panel veri analizi

AYSUN GÜLEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkisi: Türkiye örneği

MELİKE BAYAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de hizmet sektörünün gelişimi ve ekonomik büyümeye etkisi

YUSUF İNAMOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Ekonomik entegrasyonun doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Seçilmiş ekonomik entegrasyon örnekleri

TUĞBA MISTACOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası ekonomik kuruluşların yoksullukla mücadele stratejileri

ÖNER GENÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Hizmet ticareti ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bir Panel veri analizi

HAVANUR ERGÜN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türk seramik sektörünün rekabet gücü

ADEM ERMİŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (22)

Türkiye Madencilik Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Econder Uluslararası Akademik Dergi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 235- ÇEŞTEPE HAMZA, KOÇ YILDIZ SEÇİL

Endeks:EBSCO, Erih Plus, Scientific Indexing Services ISSN:2602-3806

Website

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Asimetrik Panel Nedensellik Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 542- ÇEŞTEPE HAMZA, ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:ESCI ISSN:2149-1658

Website

Türkiye’de Döviz Rezervleri ve Döviz Kuru Arasındaki Asimetrik İlişki: NARDL Yaklaşımı Bulguları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 231- ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM

Endeks:Emerging Sources Citation Index ISSN:2149-1658

Website

İhracata Dayalı Büyümede Kurumların Rolü: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 177 Cilt: None Sayfa: 40- ÇEŞTEPE HAMZA, YILDIZ HİLAL, MUKİYEN AVCI GİZEM

Endeks:ESCI ISSN:1300-3623

Website

Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 139- ÇEŞTEPE HAMZA,GENÇEL HASRET

Endeks:Index Copernicus, EBSCO ISSN:2149-4622

Website

The Relationship between Coal Consumption, Income Level and CO2 Emissions in Turkey

Research Journal of Politics Economics and Business

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 75- ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM,ÖZ DAMLA

Endeks:EBSCO, RePEc ISSN:2147-6071 doi:10.25272/j.2147-7035.2018.6.2.06

Website

Türkiye Demir Çelik Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Ampirik Analizi

Turkish Studies

Tarih: None/2018 Sayı: 15 Cilt: 13 Sayfa: 113- ÇEŞTEPE HAMZA,TUNÇEL ASLI

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

Ürün Sofistikasyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 992- ÇEŞTEPE HAMZA,ÇAĞLAR ONUR

Endeks:Index Copernicus ISSN:2147-9194

Website

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 12- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:Index Copernicus ISSN:2147-9194

Website

Osmanlı İmparatorluğu nda Dahili Gümrük Vergisi İstisnaları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 1- ÇEŞTEPE HAMZA,GÜVEN TAMER

Endeks:Index Copernicus ISSN:1303-0035

Website

Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Toda Yamamoto Yaklaşımıyla Türkiye den Nedensellik Kanıtları

Akdeniz İİBF Dergisi

Tarih: 5/2013 Sayı: 27 Cilt: 13 Sayfa: 1- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAYAR MELİKE

Endeks:IBSS, Econlit, EBSCOHost ISSN:None

Website

Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 25- KESİKOĞLU FERDİ,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Hizmet Ticaretinin Büyümeye Etkisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Business and Economics Research Journal

Tarih: 1/2012 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 91- ÇEŞTEPE HAMZA, HASAN VERGİL, HAVANUR ERGUN

Endeks:Econlit, EBSCOhost, Index Copernicus, Cabell’s Directories, ASOS ISSN:None

Website

Türkiye nin Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 23- ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCOhost, Index Copernicus, Cabell’s Directories ISSN:None

Website

Çin in Dış Ticaretinin Gelişimi Dünya Ticaret Örgütü ne Üyelik Öncesi ve Sonrasında Dünya Ticaretine Etkileri

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 17 Cilt: 8 Sayfa: 45- ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCOhost, Index Copernicus, DOAJ ISSN:None

Website

Gümrük Birliği nin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi Avrupa Birliği nin Yeni Üyeleri ve Türkiye Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 1 Cilt: 32 Sayfa: 123- ÇEŞTEPE HAMZA, MISTAÇOĞLU TUĞBA

Endeks:Econlit, EBSCOhost ISSN:None

Website

Bretton Woods Kuruluşlarının Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları ve Stratejileri

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 14 Cilt: 7 Sayfa: 51- ÇEŞTEPE HAMZA, ÖNER GENÇ

Endeks:EBSCOhost, ASOS, TÜBİTAK-ULAKBİM ISSN:None

Website

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri Türk İmalat Sanayi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 259- AYAŞ NECLA,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCOhost ISSN:None

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Entegrasyon ASEAN ve MERCOSUR Örneği

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis

Tarih: None/2010 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 93- ÇEŞTEPE HAMZA,Tuğba Mıstaçoğlu

Endeks:ECONLIT, EBSCOHost ISSN:None

Website

Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher Ohlin Modelinin Testi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 200- AYAŞ NECLA, VERGİL HASAN, ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:Econlit, EBSCOhost, DOAJ, ASOS ISSN:None

Website

Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate A Causality Analysis

ISE Review

Tarih: 1/2006 Sayı: 34 Cilt: 9 Sayfa: 35- VERGİL HASAN, ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:Econlit, World Banking Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM ISSN:None

Website

Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve İstikrar Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi

İktisat İşletme ve Finans

Tarih: None/2004 Sayı: 216 Cilt: 19 Sayfa: 76- ÇEŞTEPE HAMZA,VERGİL HASAN

Endeks:Econlit, World Banking Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (24)

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi: E7 Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 1- ÇEŞTEPE HAMZA, TÜZÜN OSMAN, AYBUDAK HURİ GÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-2174

Website

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nde Yayınlanan İktisat Makalelerinin Bibliyometrik Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 956- ÇEŞTEPE HAMZA, YÜKSEL ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

The Relationship Between Economic Growth, Energy Consumption and Trade Openness: The Case of Shanghai Cooperation Organisation Countries

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 25 Cilt: 13 Sayfa: 393- ÇEŞTEPE HAMZA, BAHTİYAR BERSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4289

Website

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 4 Cilt: 19 Sayfa: 477- ÇEŞTEPE HAMZA, ÇAPCI İPEK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X

Yakınsama hipotezinin doğrusal olmayan panel birim kök testi ile analizi: MERCOSUR ülkeleri örneği

TESAM AKADEMİ

Tarih: 7/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 321- ÇEŞTEPE HAMZA, ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2462

Website

Ekonomik Kalkınmada Kurumsal Faktörlerin Rolü: Doğu Asya Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 4 Cilt: 20 Sayfa: 1669- ÇEŞTEPE HAMZA, GENÇEL HASRET

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0094

Dış borçlanma, iktisadi büyüme, cari açık ve finansal gelişme ilişkisi: Türkiye örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 60 ÇEŞTEPE HAMZA, TAY BAYRAMOĞLU ARZU, SÜMER ENES

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3688

Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 3 Cilt: 27 Sayfa: 495- ÇEŞTEPE HAMZA,ARSLAN ERSİN,YAZICI MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-0064

Türkiye’de Sağlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: 81 İl Düzeyinde Panel GMM Kanıtları

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 28 Sayfa: 175- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,YILDIZ HAKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü: Zonguldak’ta Bir Alan Araştırması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 631- ÇEŞTEPE HAMZA,GEMİCİOĞLU ALİCAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

Cari Açığın Finansmanı ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: BRICS-T Ülkeleri için Nedensellik Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 660- ÇEŞTEPE HAMZA,ABASIZ TEZCAN,ŞIK ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Comparative Analysis of Competitiveness of Shangai Cooperation Organization Members and Turkey

Manas Journal of Social Studies

Tarih: 7/2019 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 2559- ÇEŞTEPE HAMZA,ZORLU SELCEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1694-7215

Kurumlar ve Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics

Tarih: 6/2019 Sayı: 30 Sayfa: 65- KUZÖREN BURCU,ÇEŞTEPE HAMZA,İÇEN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2651-396X

Website

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İstihdam ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Gelişmiş Ülkeler Örneği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 123- ÇEŞTEPE HAMZA,ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-4796

Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 111- ÇEŞTEPE HAMZA, ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:10.11611/yead.393372

Website

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’ye İlişkin Ampirik Kanıtlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: None/2018 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 1- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZBEK ZEHRA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

The Level and Structure of Turkey’s Intra-Industry Tradewith Countries of Organization of The Black SeaEconomic Cooperation

Bartın üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 343- ÇEŞTEPE HAMZA,ERGÜN HAVANUR,ZORLU SELCEN

Endeks:. ISSN:1309-954X

Hizmet Ticaretinin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 49- ÇEŞTEPE HAMZA, ERGUN HAVANUR

Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü 1996 2002

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 127- ÇEŞTEPE HAMZA, ERMİŞ ADEM

Döviz Kuru Değişkenliği ve Yabancı Doğrudan Yatırım Akımları Türkiye Örneği

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Tarih: None/2006 Sayı: 1 Cilt: 55 Sayfa: 975- VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:ULAKBİM, ASOS INDEX

Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi İrlanda Örneğinden Türkiye İçin Dersler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2006 Sayı: 2 Cilt: 61 Sayfa: 45- ÇEŞTEPE HAMZA, TÜYLÜOĞLU ŞEVKET

Dünya Ticaret Örgütü nün Son Dönemlerdeki Uygulamalarının Türkiye ye Etkileri

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: None/2006 Sayı: 62 Cilt: 45 Sayfa: 155- ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:TÜBİTAK-ULAKBİM

Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2003 Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 47- ÇEŞTEPE HAMZA

Devletin Ekonomideki Rolü Finansal Kriz Sonrası Doğu Asya da Performans Analizi

İktisat İşletme ve Finans

Tarih: None/2001 Sayı: 183 Cilt: 16 Sayfa: 54- ÇEŞTEPE HAMZA,Bilen Mahmut

Endeks:World Banking Abstracts of IEF

Uluslararası Bildiriler (28)

Ar-Ge Harcamaları, Toplam Faktör Verimliliğı̇ ve Ekonomik Büyüme İlişkisı̇: Türkiye Örneğı̇

(Özet bildiri)

14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2022-08-20 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA, ŞIKLI SEZİN ISBN:978-625-8190-18-2 Basım Tarihi : 31.08.2022

Website

Türkiye Madencilik Sektörünün Rekabet Gücü Analizi

(Özet bildiri)

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences (2-3-4 June 2022) 2022-06-02 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA, KOÇ YILDIZ SEÇİL ISBN:978-625-7501-97-2 Basım Tarihi : 05.08.2022

Website

Doğu Asya Kalkınmasında Kurumsal Faktörlerin Rolü

(Tam metin bildiri)

II. Business Organization Research (BOR) Conference 2019-09-04 2019-09-06 Sözlü Sunum GENÇEL HASRET,ÇEŞTEPE HAMZA Sayfa:550- ISBN:978-605-68816-4-0 Basım Tarihi : 19.12.2019

Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Sermaye: Zonguldak’ta Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and SocialSciences 2019-06-13 2019-06-15 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GEMİCİOĞLU ALİCAN Sayfa:335- ISBN:978-605-7602-79-4 Basım Tarihi : 01.08.2019

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn 2018-12-01 2018-12-02 Sözlü Sunum GENÇEL HASRET,ÇEŞTEPE HAMZA Sayfa:104- ISBN:978-605-81728-1-4 Basım Tarihi : 31.12.2018

Türkiye Demir Çelik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2018-03-23 2018-03-25 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,TUNÇEL ASLI Sayfa:284- Basım Tarihi : 30.09.2018

Cari Açığın Finansmanında Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2018-03-23 2018-03-25 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ABASIZ TEZCAN,ŞIK ALPER Sayfa:468- Basım Tarihi : 30.09.2018

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Ticari Açıklık İlişkisi: Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri Örneği

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multididpliner Çalışmalar Kongresi 2018-05-04 2018-05-05 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,BAHTİYAR BERSU Basım Tarihi : 05.05.2018

Identifiying the Sectors that Increase the Quality of Production and Export of Turkey in Order to Overcome the Middle Income Trap

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 2017-04-17 2017-04-20 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ÇAĞLAR ONUR ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 25.10.2017

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1998q1-2016q)

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 2017-04-17 2017-04-20 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZBEK ZEHRA ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 25.10.2017

Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ERGÜN HAVANUR Sayfa:397- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Üretim Sofistikasyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ÇAĞLAR ONUR ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Türkiye’de Kömür Tüketimi, Gelir Düzeyi ve CO2 Emisyonu İlişkisinin Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM,ÖZ DAMLA ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17 2017-09-07 2017-09-10 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ZORLU SELCEN Basım Tarihi : 01.10.2017

Küreselleşme, Kurumsal Kalite ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,MUKİYEN AVCI GİZEM ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues–ECOEI 2017 2017-03-30 2017-04-01 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM Basım Tarihi : 30.03.2017

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Aşılmasında Kadın Dostu Kentler

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 2016-11-26 2016-11-27 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,BERKÜN SANEM Basım Tarihi : 01.11.2016

Türkiye de Enerji İthalatı ile Cari Açık İlişkisinin Ekonometrik Analizi

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 2016-11-26 2016-11-27 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,URSAVAŞ NESLİHAN Basım Tarihi : 01.11.2016

The Level and Structure of Turkey s Intra Industry Trade With Countries of Organizatıon of The Black Sea Economic Cooperation

(Özet bildiri)

International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges: from Diversity to Synergy 2016-05-13 2016-05-15 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ERGÜN HAVANUR,ZORLU SELCEN Basım Tarihi : 01.05.2016

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisi Panel Veri Analizi 2000 2012

(Tam metin bildiri)

7. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 2015-08-27 2015-08-30 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,GÜLEN AYSUN Sayfa:967- Basım Tarihi : 31.12.2015

Website

The Impact of Trade Liberalization on the Export of MENA Countries to OECD Trade Partners

(Tam metin bildiri)

2nd Global Conference on Business Economics Management and Tourism 2014-10-30 2014-10-31 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAHTİYAR BERSU Sayfa:1440- Basım Tarihi : 01.06.2015

Website

Türkiye de Cari Açık ve Dış Borç Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

(Tam metin bildiri)

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu 2014-09-03 2014-09-05 ÇEŞTEPE HAMZA,URSAVAŞ UĞUR,GÜDENOĞLU ERDEM Sayfa:100- ISBN:978-975-92847-8-7 Basım Tarihi : 26.02.2015

Consumer perceived online purchasing

(Tam metin bildiri)

4th International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHSS) 2014-05-31 2014-06-01 Sözlü Sunum KURT NUH,SAVAŞ BURCU,GÜNAY GÜLAY,ÇEŞTEPE HAMZA Sayfa:185- Basım Tarihi : 31.05.2014

Afpm Modeli̇ Çerçevesi̇nde Türki̇ye’de Parasal Büyüklüklerdeki̇ Seçi̇msel Dalgalanmaların Anali̇zi̇

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 2018-05-04 2018-05-05 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın ECO Bölgesel Entegrasyona Dönüşümünde Engelleyici Faktörler Bölge İçi Ticaret Açısından Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

International Conference on Euroasian Economies 2013-09-17 2013-09-18 ÇEŞTEPE HAMZA, GÜVEN TAMER Sayı: 4 Sayfa:435-

Competition Power of the New EU Etrants and its Possible Effects on the Competition Power of the European Union

(Tam metin bildiri)

The Competition Power of the European Union after the Enlargement 2004-05-27 2004-05-28 VERGİL HASAN, ÇEŞTEPE HAMZA Sayı: 3 Sayfa:25-

An analysis of Multiplier Coefficients in Service Sector of Turkey

(Özet bildiri)

Public and Private Services in the New Global Economy XIX. International Conference of RESER 2009-09-24 2009-09-25 AYAŞ NECLA, ÇEŞTEPE HAMZA, VRGİL HASAN

Effects of Changes in Service Trade on Capital Intensity An Input Output Analysis for Turkey

(Özet bildiri)

Public and Private Services in the New Global Economy XIX. International Conference of RESER 2009-09-24 2009-09-25 ÇEŞTEPE HAMZA, VERGİL HASAN, AYAŞ NECLA

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

27-06-2022 / 27-06-2025

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dekan

20-06-2022 / 20-06-2025

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

20-06-2022 / 20-06-2025

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

26-01-2021 / 26-01-2024

İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat

Anabilim Dalı Başkanı

25-12-2019 / 28-08-2020

İktisat Teorisi

Anabilim Dalı Başkanı

25-07-2019 / 25-07-2022

İktisat Politikası

Bölüm Başkanı

27-06-2019 / 27-06-2022

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

26-01-2018 / 26-01-2021

İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat

Anabilim Dalı Başkanı

22-07-2016 / 22-07-2019

İktisat Politikası

Bölüm Başkanı

27-06-2016 / 27-06-2019

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

14-05-2015 / 28-07-2016

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan

14-05-2015 / 28-07-2016

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

26-01-2015 / 26-01-2018

İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat

Bölüm Başkanı

26-01-2015 / 14-05-2015

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan

26-01-2015 / 14-05-2015

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

20-12-2014 / 27-06-2016

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dekan Yardımcısı

21-01-2012 / 26-01-2015

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

21-01-2012 / 01-12-2014

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

20-12-2011 / 20-12-2014

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dekan Yardımcısı

27-01-2011 / 21-02-2012

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

07-12-2010 / 27-01-2011

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

12-04-2007 / 23-09-2009

İktisat Tarihi

Kitaplar (7)

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Politik Konjonktür Dalgalanmaları ve Demokrasi Düzeyi İlişkisi: Çok Partili Dönem Türkiye Örnekleminde Bir Uygulama Editör: Şahin Karabulut Basım Sayısı::(1) Sayfa::329 350 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7530-06-4 Tarih: 2021

Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Globalization, Institutional Quality and Foreign Direct Investment: Panel Data Analysis for Developing Countries Editör: YILDIRIM ERTUĞRUL, ÇEŞTEPE HAMZA Basım Sayısı::(1) Sayfa::273 289 Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri İle Analizi: Türkiye Örneği Editör: S. Koç, S.Y. Genç ve K. Çolak Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 140 Yayınevi:: Kocaeli üniversitesi Vakfı Yayınları ISBN: 978-1-9997035-5-4 Tarih: 2017

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistiki Yöntemlerle Analiz

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-03-2 Tarih: 2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. ISBN: 978-975-92847-9-4 Tarih: 2015

Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünya Ticaret Örgütü: Anlaşmadan Kuruma Editör: O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu Basım Sayısı::(3) Sayfa::237 264 Yayınevi:: Ekin Kitabevi ISBN: 978-605-5048-18-1 Tarih: 2013

Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi Editör: Sami Taban,Muhsin Kar Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 87 Yayınevi:: Ekin Kitabevi ISBN: 975-8768-31-X Tarih: 2004

Projeler (3)

Zonguldak İlinde Madencilik ve İl Ekonomisindeki Yeri

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-09-10

Bitiş Tarihi : 2016-02-10

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

“Türkiye’de Üniversiteler ve Siyasal Aşırıcılık”

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-09-07

Bitiş Tarihi : 2017-09-07

Ödüller (1)

En İyi Bildiri

Tarih: 2017
(International Congress on Afro - Eurasian Research II)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak karaelmas Üniversitesi

2008-0

Doçent

Öğretim Üyesi

Zonguldak karaelmas Üniversitesi

2000-0

Yardımcı Doçent

Öğretim Üyesi

Sakarya Üniversitesi

1999-0

Araştırma Görevlisi Doktor

Öğretim Elemanı

Sakarya Üniversitesi

1993-0

Araştırma Görevlisi

Öğretim Elemanı