PROFESÖR DR.

İsim:

HAMZA ÇEŞTEPE

e-Posta:

hcestepe

Telefon:

0 372 291 16 89

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Uluslararası İktisat

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İktisadi Kurumlar

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1994-1999

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)

Yüksek Lisans

1992-1994

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Lisans

1988-1992

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında devletin rolü: KOSGEB örneği

HÜSEYİN TÜYSÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

İhracata dayalı büyümede kurumların rolü: Dinamik panel veri analizi

GİZEM MUKİYEN AVCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Türkiye'de politik konjonktür dalgalanmalarının analizi

ERDEM GÜDENOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Doğrudan yabancı yatırımların, gelir eşitsizliği üzerine etkisi: Panel veri analizi

HAVANUR ERGÜN TATAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de finansal dışa açıklık ile cari açık ilişkisinin ampirik analizi

DENİZ HAS
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Teknoloji transferi ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye üzerine ampirik bir inceleme

İPEK ÇAPCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Küresel İklim Değişikliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

EBRU NAYMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

25. Yılında Gümrük Birliğinin Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücüne Etkisi

GÜLER BAĞCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Doğu Asya kalkınmasında kurumsal faktörlerin rolü: Seçilmiş ülkeler örneği

HASRET GENÇEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de Turizm Sektörünün Temel Makroekonomik Değişkenlere Etkisi

ENES AYHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ar-ge Harcamaları, Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

SEZİN ŞIKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kurumlar ve beşeri sermayenin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye için ampirik analiz

BURCU KUZÖREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bölgesel kalkınmada sosyal sermayenin rolü: Zonguldak ili örneği

ALİCAN GEMİCİOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye demir çelik sektörü uluslararası rekabet gücünün ampirik analizi

ASLI TUNÇEL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Orta gelir tuzağını aşmada sektörel dönüşüm rotasının belirlenmesi: Türkiye için ampirik analiz

ONUR ÇAĞLAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak Kozlu'da kömür madenciliği: İşletmecilik ve çalışma hayatı (1848-1921)

TAMER GÜVEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'nin dış ticaretine etkisi: Panel veri analizi

AYSUN GÜLEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkisi: Türkiye örneği

MELİKE BAYAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de hizmet sektörünün gelişimi ve ekonomik büyümeye etkisi

YUSUF İNAMOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ekonomik entegrasyonun doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Seçilmiş ekonomik entegrasyon örnekleri

TUĞBA MISTACOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Uluslararası ekonomik kuruluşların yoksullukla mücadele stratejileri

ÖNER GENÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Hizmet ticareti ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bir Panel veri analizi

HAVANUR ERGÜN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türk seramik sektörünün rekabet gücü

ADEM ERMİŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (21)

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Asimetrik Panel Nedensellik Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 542-560 ÇEŞTEPE HAMZA, ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:ESCI ISSN:2149-1658

Türkiye’de Döviz Rezervleri ve Döviz Kuru Arasındaki Asimetrik İlişki: NARDL Yaklaşımı Bulguları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 231-251 ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM

Endeks:Emerging Sources Citation Index ISSN:2149-1658

İhracata Dayalı Büyümede Kurumların Rolü: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 177 Sayfa: 40-69 ÇEŞTEPE HAMZA, YILDIZ HİLAL, MUKİYEN AVCI GİZEM

Endeks:ESCI ISSN:1300-3623

Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 139-146 ÇEŞTEPE HAMZA,GENÇEL HASRET

Endeks:Index Copernicus, EBSCO ISSN:2149-4622

Türkiye Demir Çelik Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Ampirik Analizi

Turkish Studies

Sayı: 15 Cilt: 13 Sayfa: 113-129 ÇEŞTEPE HAMZA,TUNÇEL ASLI

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

The Relationship between Coal Consumption, Income Level and CO2 Emissions in Turkey

Research Journal of Politics Economics and Business

Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 75-85 ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM,ÖZ DAMLA

Endeks:EBSCO, RePEc doi:https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2018.6.2.06

Website

Ürün Sofistikasyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 992-1000 ÇEŞTEPE HAMZA,ÇAĞLAR ONUR

Endeks:Index Copernicus ISSN:2147-9194

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayfa: 12-26 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:Index Copernicus ISSN:2147-9194

Osmanlı İmparatorluğu nda Dahili Gümrük Vergisi İstisnaları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 1-20 ÇEŞTEPE HAMZA,GÜVEN TAMER

Endeks:Index Copernicus ISSN:1303-0035

Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Toda Yamamoto Yaklaşımıyla Türkiye den Nedensellik Kanıtları

Akdeniz İİBF Dergisi

Tarih: 5/2013 Sayı: 27 Cilt: 13 Sayfa: 1-37 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAYAR MELİKE

Endeks:IBSS, Econlit, EBSCOHost

Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 25-34 KESİKOĞLU FERDİ,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO

Hizmet Ticaretinin Büyümeye Etkisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Business and Economics Research Journal

Tarih: 1/2012 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 91-105 ÇEŞTEPE HAMZA, HASAN VERGİL, HAVANUR ERGUN

Endeks:Econlit, EBSCOhost, Index Copernicus, Cabell’s Directories, ASOS

Türkiye nin Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleriyle Ticaretinin Analizi

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 23-43 ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCOhost, Index Copernicus, Cabell’s Directories

Çin in Dış Ticaretinin Gelişimi Dünya Ticaret Örgütü ne Üyelik Öncesi ve Sonrasında Dünya Ticaretine Etkileri

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayı: 17 Cilt: 8 Sayfa: 45-61 ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCOhost, Index Copernicus, DOAJ

Gümrük Birliği nin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi Avrupa Birliği nin Yeni Üyeleri ve Türkiye Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 32 Sayfa: 123-140 ÇEŞTEPE HAMZA, MISTAÇOĞLU TUĞBA

Endeks:Econlit, EBSCOhost

Bretton Woods Kuruluşlarının Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları ve Stratejileri

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 14 Cilt: 7 Sayfa: 51-73 ÇEŞTEPE HAMZA, ÖNER GENÇ

Endeks:EBSCOhost, ASOS, TÜBİTAK-ULAKBİM

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri Türk İmalat Sanayi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 259-281 AYAŞ NECLA,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCOhost

Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Entegrasyon ASEAN ve MERCOSUR Örneği

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis

Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 93-106 ÇEŞTEPE HAMZA,Tuğba Mıstaçoğlu

Endeks:ECONLIT, EBSCOHost

Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher Ohlin Modelinin Testi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 200-212 AYAŞ NECLA, VERGİL HASAN, ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:Econlit, EBSCOhost, DOAJ, ASOS

Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate A Causality Analysis

ISE Review

Tarih: 1/2006 Sayı: 34 Cilt: 9 Sayfa: 35-44 VERGİL HASAN, ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:Econlit, World Banking Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM

Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve İstikrar Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi

İktisat İşletme ve Finans

Sayı: 216 Cilt: 19 Sayfa: 76-85 ÇEŞTEPE HAMZA,VERGİL HASAN

Endeks:Econlit, World Banking Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM

Ulusal Makaleler (21)

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 4 Cilt: 19 Sayfa: 477-494 ÇEŞTEPE HAMZA, ÇAPCI İPEK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X

Yakınsama hipotezinin doğrusal olmayan panel birim kök testi ile analizi: MERCOSUR ülkeleri örneği

TESAM AKADEMİ

Tarih: 7/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 321-341 ÇEŞTEPE HAMZA, ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2462

Website

Ekonomik Kalkınmada Kurumsal Faktörlerin Rolü: Doğu Asya Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 4 Cilt: 20 Sayfa: 1669-1686 ÇEŞTEPE HAMZA, GENÇEL HASRET

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0094

Dış borçlanma, iktisadi büyüme, cari açık ve finansal gelişme ilişkisi: Türkiye örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 60 ÇEŞTEPE HAMZA, TAY BAYRAMOĞLU ARZU, SÜMER ENES

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3688

Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 3 Cilt: 27 Sayfa: 495-510 ÇEŞTEPE HAMZA,ARSLAN ERSİN,YAZICI MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-0064

Türkiye’de Sağlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: 81 İl Düzeyinde Panel GMM Kanıtları

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 28 Sayfa: 175-192 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,YILDIZ HAKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

Cari Açığın Finansmanı ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: BRICS-T Ülkeleri için Nedensellik Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 660-672 ÇEŞTEPE HAMZA,ABASIZ TEZCAN,ŞIK ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü: Zonguldak’ta Bir Alan Araştırması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 631-652 ÇEŞTEPE HAMZA,GEMİCİOĞLU ALİCAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

Comparative Analysis of Competitiveness of Shangai Cooperation Organization Members and Turkey

Manas Journal of Social Studies

Tarih: 7/2019 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 2559-2578 ÇEŞTEPE HAMZA,ZORLU SELCEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1694-7215

Kurumlar ve Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics

Tarih: 6/2019 Sayı: 30 Sayfa: 65-81 KUZÖREN BURCU,ÇEŞTEPE HAMZA,İÇEN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2651-396X

Website

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İstihdam ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Gelişmiş Ülkeler Örneği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 123-152 ÇEŞTEPE HAMZA,ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-4796

Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 111-123 ÇEŞTEPE HAMZA, ERGÜN TATAR HAVANUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:10.11611/yead.393372

Website

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’ye İlişkin Ampirik Kanıtlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 1-17 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZBEK ZEHRA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

The Level and Structure of Turkey’s Intra-Industry Tradewith Countries of Organization of The Black SeaEconomic Cooperation

Bartın üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 343-362 ÇEŞTEPE HAMZA,ERGÜN HAVANUR,ZORLU SELCEN

Endeks:. ISSN:1309-954X

Hizmet Ticaretinin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 49-69 ÇEŞTEPE HAMZA, ERGUN HAVANUR

Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü 1996 2002

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 127-143 ÇEŞTEPE HAMZA, ERMİŞ ADEM

Döviz Kuru Değişkenliği ve Yabancı Doğrudan Yatırım Akımları Türkiye Örneği

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Sayı: 1 Cilt: 55 Sayfa: 975-986 VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:ULAKBİM, ASOS INDEX

Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi İrlanda Örneğinden Türkiye İçin Dersler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 61 Sayfa: 45-62 ÇEŞTEPE HAMZA, TÜYLÜOĞLU ŞEVKET

Dünya Ticaret Örgütü nün Son Dönemlerdeki Uygulamalarının Türkiye ye Etkileri

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Sayı: 62 Cilt: 45 Sayfa: 155-179 ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:TÜBİTAK-ULAKBİM

Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 47-62 ÇEŞTEPE HAMZA

Devletin Ekonomideki Rolü Finansal Kriz Sonrası Doğu Asya da Performans Analizi

İktisat İşletme ve Finans

Sayı: 183 Cilt: 16 Sayfa: 54-71 ÇEŞTEPE HAMZA,Bilen Mahmut

Endeks:World Banking Abstracts of IEF

Akademik Görevler

PROFESÖR

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

DOÇENT

2008-2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2000-2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1993-2000

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME, ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Rektör Yardımcısı

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

IKT899 Doktora Tez Çalışması Bahar)

(Doktora)

IKT899 Doktora Tez Çalışması (Güz)

(Doktora)

IKT899 Doktora Tez Çalışması (Bahar)

(Doktora)

IKT898 Doktora Uzmanlık Alanı (Güz)

(Doktora)

IKT898 Doktora Uzmanlık Alanı (Bahar)

(Doktora)

IKT897 Seminer

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (Güz)

(Yüksek Lisans)

IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (Bahar)

(Yüksek Lisans)

IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Güz)

(Yüksek Lisans)

IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Bahar)

(Yüksek Lisans)

IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Güz)

(Yüksek Lisans)

IKT706 Uluslararası İktisat Politikası

(Yüksek Lisans)

IKT705 Uluslararası İktisat Teorisi

(Yüksek Lisans)

IKT705 Uluslararası İktisat Teorisi

Dersler - Lisans

(Lisans)

IKT497 Diploma Çalışması (Güz)

(Lisans)

IKT497 Diploma Çalışması

(Lisans)

IKT455 Ekonomik Entegrasyon (Güz)

(Lisans)

IKT455 Ekonomik Entegrasyon

(Lisans)

IKT405 Uluslararası Ekonomik Kurumlar ve Birleşmeler

(Lisans)

IKT332 Dünya Ekonomisi (Ulus.Tic ve İşl. Böl.)

(Lisans)

IKT332 Dünya Ekonomisi

(Lisans)

IKT332 Dünya Ekonomisi

(Lisans)

IKT308 Uluslararası İktisat Politikası (İktisat Böl.)

(Lisans)

IKT308 Uluslararası İktisat Politikası (Ulus.Tic ve İşl. Böl.)

(Lisans)

IKT308 Uluslararası İktisat Politikası (Maliye Böl.)

(Lisans)

IKT307Uluslararası İktisat Teorisi (Güz)

(Lisans)

IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi (İktisat Böl.)

(Lisans)

IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi (Ulus. Tic. ve İşl. Böl.)

(Lisans)

IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi (Maliye Böl.)

Kitaplar (7)

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Politik Konjonktür Dalgalanmaları ve Demokrasi Düzeyi İlişkisi: Çok Partili Dönem Türkiye Örnekleminde Bir Uygulama Editör: Şahin Karabulut Basım Sayısı::(1) Sayfa::329 350 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7530-06-4 Tarih: 2021

Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Globalization, Institutional Quality and Foreign Direct Investment: Panel Data Analysis for Developing Countries Editör: YILDIRIM ERTUĞRUL, ÇEŞTEPE HAMZA Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri İle Analizi: Türkiye Örneği Editör: S. Koç, S.Y. Genç ve K. Çolak Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 140 Yayınevi:: Kocaeli üniversitesi Vakfı Yayınları ISBN: 978-1-9997035-5-4 Tarih: 2017

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistiki Yöntemlerle Analiz

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-03-2 Tarih: 2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. ISBN: 978-975-92847-9-4 Tarih: 2015

Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünya Ticaret Örgütü: Anlaşmadan Kuruma Editör: O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu Basım Sayısı::(3) Sayfa::237 264 Yayınevi:: Ekin Kitabevi ISBN: 978-605-5048-18-1 Tarih: 2013

Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi Editör: Sami Taban,Muhsin Kar Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 87 Yayınevi:: Ekin Kitabevi ISBN: 975-8768-31-X Tarih: 2004

Projeler (3)

“Türkiye’de Üniversiteler ve Siyasal Aşırıcılık”

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 07.09.2016 - 07.09.2017

Zonguldak İlinde Madencilik ve İl Ekonomisindeki Yeri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.09.2015 - 10.02.2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Ödüller (1)

En İyi Bildiri

Tarih: 2017
(International Congress on Afro - Eurasian Research II)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak karaelmas Üniversitesi

2008-

Doçent

Öğretim Üyesi

Zonguldak karaelmas Üniversitesi

2000-2008

Yardımcı Doçent

Öğretim Üyesi

Sakarya Üniversitesi

1999-2000

Araştırma Görevlisi Doktor

Öğretim Elemanı

Sakarya Üniversitesi

1993-1999

Araştırma Görevlisi

Öğretim Elemanı