DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

HASAN ÖZER

e-Posta:

hasanozer

Telefon:

2912835

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Türk Dili', 'Dilbilimi']

Temel Alanı : ['Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı', 'Filoloji Temel Alanı']

Anahtar Kelimeler :

Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Türkiye Türkçesi

Eski Anadolu Türkçesi

Öğrenim Bilgileri

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/2003 - Bitiş Tarihi 25/01/2007

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/1999 - Bitiş Tarihi 23/06/2003

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/2007 - Bitiş Tarihi 08/08/2011

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda romanının metin dil bilim açısından incelenmesi

AYSUN ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Haydar Ergülen'in Seçme Şiirlerinde Söz Varlığı

NURİYE GÖKBUDAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Ömer Fuâdî Risâle-i Virdiyye (İnceleme-metin-gramatikal dizin)

BURAK BAYINDIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Şirvanlı Mahmud'un Tarih-i İbn-i Kesir tercümesinde fiiller

ENGİN YAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Ebubekir Eroğlu'nun seçme şiirlerinde kelime dünyası

BURCU KESKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Haydar Ergülen'in Seçme Şiirlerinde Kelime Dünyası

DUYGU GİRGİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Zonguldak yöresi türbe, yatır ve ziyaret yerleri etrafında oluşan inanış ve uygulamalar

AYKUT GÜNAYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Mekteb Müzesi (Resimli Dünya) Dergisi inceleme-indeks-seçme metinler

GÜLŞAH UZAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Tarık Dursun K.nın çocuk hikâyelerinin atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi

MEHTAP DURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Muvakkit Mustafa b. Ali Rûmî Teshîlü'l-Mîkât fî İlmi'n-Evkât (giriş-inceleme-metin-gramatikal dizin)

SEMRA SEVER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Sofyalı Bali Efendi Mecmū'atü'n-Nesāyih (Giriş-inceleme-metin-gramatikal dizin)

KÜBRA AKGÜN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Âşık Paşa'nın Garib-Nâme'sinde fiiller

ÖZGE ÇORUK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (13)

HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BENİ KÖR KUYULARDA ROMANINDA GÖRÜLEN BAĞDAŞIKLIK UNSURLARI

Journal of World of Turks

Tarih: 4/2022 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 1- ÖZER HASAN, ARSLAN AYSUN

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1868-8934 doi:10.46291/ZfWT/140101

Website

TÜRK HALK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNDE KULLANILAN BAZI BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNDE BİR KÖK SIKLIĞI İNCELEMESİ

International Journal of Language Academy

Tarih: 12/2020 Sayı: 35 Cilt: 8 Sayfa: 84- ÖZER HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:2342-0251 doi:10.29228/ijla.46438

Website

TARİH-İ İBN-İ KESiR TERCÜMESİ’NDE KULLANILAN BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences

Tarih: 8/2020 Sayı: 107 Cilt: 8 Sayfa: 58- ÖZER HASAN,ERGÜZEL M MEHDİ,YAVUZ ENGİN

Endeks:OAJI ISSN:2148-2489 doi:http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.43909

Website

AZERBAYCANLI ŞAİR REFİK ZEKÂ HANDAN’IN TÜRKİYE TEMALI ŞİİRLERİ VE BUNLARIN KELİME KADROSU ÜZERİNE

Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 17- ÖZER HASAN,MEMMEDOV RÖVŞEN

Endeks:EBSCO ISSN:1868-8934

Website

TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARINDA KATALOGLAMA SORUNU: TABİRÜ’R-RÜYA MI, VASAYA TERCÜMESİ Mİ?

TÜRÜK International Language, Literature and Folklore Researchers Journal

Tarih: 5/2020 Sayı: 22 Cilt: 8 Sayfa: 150- ÖZER HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-8872 doi:http://dx.doi.org/10.12992/TURUK991

Website

EBUBEKİR EROĞLU’NUN SEÇME ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEYİMLER

Asos Journal

Tarih: 9/2019 Sayı: 96 Cilt: 7 Sayfa: 121- ÖZER HASAN,KESKİN BURCU

Endeks:OAJI ISSN:21482489 doi:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.36667

Website

REFİK HALİT KARAY’IN HİKÂYELERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK’E KATKILAR

Sobider

Tarih: 8/2019 Sayı: 39 Cilt: 6 Sayfa: 323- ÖZER HASAN,ŞENER MERVE

Endeks:OAJI ISSN:21490821 doi:http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5132

Website

MEKTEB MÜZESİ (RESİMLİ DÜNYA) DERGİSİNİN İLAN, REKLAM VE GÖRSELLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞINA BAKIŞ

The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 6/2019 Sayı: 75 Cilt: 2 Sayfa: 171- ÖZER HASAN,UZAN GÜLŞAH

Endeks:DOAJ ISSN:2147-2971 doi:10.9761/JASSS8059

Website

YİĞİTBAŞI AHMED ŞEMSEDDİN MARMARAVÎ’NİN TERCÜME-İ RİSALE-İ VASİYYET’İ

The Journal of International Social Research

Tarih: 4/2019 Sayı: 63 Cilt: 12 Sayfa: 161- ÖZER HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:13079581 doi:dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3217

Website

YAZIM KILAVUZUNDA BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELERİN İMLASI ÜZERİNE

Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 66- ÖZER HASAN,ODA Arzu

Endeks:EBSCO ISSN:1868-8934

Website

YUNUS EMRE DİVANINDA GEÇEN İKİLEMELER ÜZERİNE

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 60 Cilt: 11 Sayfa: 163- ÖZER HASAN,DEMİRTAŞ Yağmur

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9581 doi:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2771

Website

İSTANBUL FATİH SEMTİ SULTANAHMET CAMİSİCİVARINDAKİ OTEL ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 10/2018 Sayı: 71 Cilt: None Sayfa: 187- ÖZER HASAN,KESKİN BURCU

Endeks:DOAJ ISSN:2147-2971 doi:dx.doi.org/10.9761/JASSS7846

Website

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940) - Zonguldak mining operation (başçavuş) school in the history of higher education (1937-1940)

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 185- ÖZER HASAN,KARABALIK KAMURAN

Endeks:Asos, Ulakbim ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2017.197

Website

Ulusal Makaleler (5)

OSMANLI DÖNEMİNDE YAZILMIŞ BİR ASTRONOMİ ESERİ: MUVAKKİT MUSTAFA BİN ALİ’NİN TESHİLÜ’L-MİKAT’I

Sosyal Bilimler Arşatırmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 141- ÖZER HASAN,SEVER SEMRA

Endeks:ULAKBİM ISSN:2564-680X doi:http://dx.doi.org/10.19129/sbad.349

Website

ZONGULDAK’IN YÖRESEL YEMEK İSİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

Tarih: 4/2018 Sayı: 12 Cilt: 13 Sayfa: 341- ÖZER HASAN,TURAN Özlem,YENER Semanur

Endeks:ULAKBİM ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13692

Website

ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDAKULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 1334- ÖZER HASAN,GÜNAYDIN AYKUT

Endeks:ULAKBİM ISSN:2147-0146 doi:10.7884/teke.3879

Website

AHMEDÎ’NİN FÎ KÂFİYETÜ’S-SÎN DER MEDH-İ EMÎR SÜLMÂN ADLI METHİYESİNİN DİL ÖZELLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 39 Sayfa: 79- ÖZER HASAN,ÇAM HATİCE

Endeks:ulakbim ISSN:1300-9435

Website

Hamdullah Hamdî Divanı Üzerinde Durum Biçimbirimleri Açısından Bir İnceleme

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Tarih: 4/2016 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 783- ÖZER HASAN,DAVULCU SİNAN

Endeks:ULAKBİM ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9408

Website

Uluslararası Bildiriler (7)

11. Asır Fars Şairi Ömer Hayyam’ın Rubailerinde Meyhane Anlayışının Linguistik Tahlili

(Tam metin bildiri)

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION: LINGUODIDACTIC,LINGUOCULTURAL AND PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS 2019-12-19 2019-12-20 Sözlü Sunum ÖZER HASAN,BAYINDIR BURAK Sayfa:443- Basım Tarihi : 29.12.2019

MUTASAVVIF ZEYNEDDİN HAFİ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA NEFS TERBİYESİ EĞİTİMİ

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 2018-04-05 2018-04-06 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:41- Basım Tarihi : 15.08.2018

Website

Türk Dilinin Sadeleşmesi Hususunda Şemsettin Sami’nin Fikirleri

(Tam metin bildiri)

İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Uluslararası Sempozyumu 2016-05-18 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:111- ISBN:9789753742078 Basım Tarihi : 01.03.2017

TÜRK DİLİNİN TANINMAYAN BİR YADİGARI: YİĞİTBAŞI AHMED ŞEMSEDDİN MARMARAVİ'NİN USUL-I VUSUL-I İLAHİYYE'Sİ

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2016-06-02 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:395- Basım Tarihi : 15.10.2016

XV Asır Sûfîlerinden Zeyneddîn Hâfî nin Arapça Eserlerinin Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Yansıma ve Tesirleri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk - Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu 2013-05-12 2013-05-15 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:221- ISBN:4016/8/2014 Basım Tarihi : 01.01.2014

Teaching Turkish and Foreign Languages in Higher Education

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics 2012-05-04 2012-05-06 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Basım Tarihi : 27.09.2012

Yeni Bir Spor Organizasyonu Teklifi Türk Dünyası Spor Olimpiyatları

(Tam metin bildiri)

9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 2011-06-16 2011-06-17 Sözlü Sunum KAYA MUSTAFA, KÖSE ABDUSSELAM, ÖZER HASAN Basım Tarihi : 14.12.2011

Ulusal Bildiriler (1)

Yiğitbaşılık Makamı ve Bir Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi

(Tam metin bildiri)

2. Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 2007-12-10 2007-12-14 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayi: 166 Cilt: 1 Sayfa:221- ISBN:978-975-6478-50-9 Basım Tarihi : 24.10.2008

Kitaplar (8)

SOFYALI BÂLÎ EFENDİ VÂRİDÂT GİRİŞ – METİN – GRAMATİKAL DİZİN - TIPKIBASIM

(Bilimsel Kitap)

Editör: . Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Kriter ISBN: 978-605-7890-95-5 Tarih: 2020

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

Zonguldak'tan Almanya'ya Göç Hikayeleri

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678070 Tarih: 2017

İnsan Kimlik Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu Bildirileri

(Bilimsel Kitap)

Editör: Hasan Özer, Nurettin Hatunoğlu, Ahmet Efiloğlu, Hasan Sankır, Tayyar Gürdal Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678025 Tarih: 2016

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim 1924-1992

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Editör: Hasan Özer, İsmet Türkmen Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678049 Tarih: 2016

Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı

(Bilimsel Kitap)

Editör: Hasan Özer, Musa Demir, Hüseyin Alpsoy Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786058430105 Tarih: 2015

Deve Kitabı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye Türkçesinde Deve ile İlgili Atasözü ve Deyimler Editör: Emine Gürsoy Naskali, Erkan Demir Basım Sayısı::(1) Sayfa::321 328 Yayınevi:: Kitabevi ISBN: 978-605-5397-86-9 Tarih: 2014

Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım El Kitabı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yazım ve Noktalama Editör: Mustafa Durmuş Basım Sayısı::(1) Sayfa::147 167 Yayınevi:: Grafiker ISBN: 978-605-4692-43-9 Tarih: 2013

Projeler (4)

LEARN TO LIVE TOGETHER

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2019-01-01

Bitiş Tarihi : 2019-07-31

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-12-20

Bitiş Tarihi : 2019-12-20

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-08-25

Bitiş Tarihi : 2017-12-27

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992)

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-09

Bitiş Tarihi : 2016-12-20