DOÇENT

İsim:

HARUN SAVUT

Email:

harun.savut

Telefon:

257401-3052

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2012

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

Yüksek Lisans

1995-2000

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1990-1995

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Uluslararası Makaleler (3)

YASİN SURESİNDE BAHSİ GEÇEN RESUL KAVRAMININRİVAYETLER BAĞLAMINDA ANALİZİ

Turkish Studies

Tarih: 3/2016 Sayı: 5 Cilt: 11 Sayfa: 461-480 SAVUT HARUN

Endeks:EBSCO, DOAJ, ICAAP, Sıcıentific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR, DJS, Journal Directory ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9287

Website

AİLEDE HUKUKUN GÖZETİLMESİNİ MÜCBİR BİR ETKENOLARAK HUDUDULLAH KAVRAMI

Tarih Okulu Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 24 Sayfa: 51-83 SAVUT HARUN

Endeks:ASOS, ARASTIRMAX, SOBIAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, İSAM ISSN:1308-5298 doi:http://dx.doi.org/10.14225/Joh797

Hikmet ve Fıtrat Ekseninde Adaletin Temelleri

Turkhish Studies

Tarih: 12/2014 Sayı: 11 Cilt: 9 Sayfa: 455-478 SAVUT HARUN

Endeks:ULAKBIM, EBSCO, DOAJ, ICAAP,Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR, Journal Directory, DJS ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.7635

Ulusal Makaleler (4)

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun Hayatı ve Eserleri

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 157-176 SAVUT HARUN

Endeks:asos, isam ISSN:2148-3728

Kur an a Göre Üstünlük Duygusunun Düşünce ve Davranışlara Etkileri

Cumhuriyet üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2015 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 221-248 SAVUT HARUN

Endeks:SBVT, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DOAJ, İSAM ISSN:1301-1197

Website

İbn Kesir ve Tefsir ilminin Rivayet Kaynaklı Problemlerine Yaklaşımı

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2014 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 17-40 SAVUT HARUN

Endeks:isam ISSN:2148-3728

Website

İbn Kesir in İsrailiyyata Yaklaşımı

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 3/2012 Sayı: 1/1 Cilt: 1 Sayfa: 127-148 SAVUT HARUN

Endeks:EBSCO/DOAJ/CROSSREF/ASOS ISSN:2147-0626 doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v1i1.3

Website

Ulusal Bildiriler (2)

Kur an ın Muhataplarına Yönelttiği Soruların Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı

(Tam metin bildiri)

1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING 10.04.2015 10.04.2015 SAVUT HARUN Sayfa:178-188

Website

ABDULLAH İBN ABBAS A İSNAD EDİLEN VE TARTIŞMA KONUSU OLAN RİVAYETLER

(Tam metin bildiri)

Kur'an ve Sahabe Sempozyumu 22.05.2015 23.05.2015 SAVUT HARUN

Akademik Görevler

DOÇENT

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Başkanı

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ABDULKADİR GEYLANİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bölüm Başkanı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Çağdaş Tefsir Metinleri

(Yüksek Lisans)

Tefsir Usulünün Temel Konuları

(Yüksek Lisans)

Seminer

Dersler - Lisans

(Lisans)

İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi

(Lisans)

Tefsir Metinleri II

(Lisans)

Tefsir Metinleri - I

(Lisans)

Tefsir Metinleri

(Lisans)

Tefsir II

(Lisans)

Tefsir 4

(Lisans)

Tefsir 3

(Lisans)

Tefsir 2

(Lisans)

Tefsir 1

(Lisans)

Tefsir - I

(Lisans)

TEFSİR METİNLERİ II

(Lisans)

TEFSİR METİNLERİ - I

(Lisans)

TEFSİR METİNLERİ

(Lisans)

TEFSİR III

(Lisans)

TEFSİR II

(Lisans)

TEFSİR - IV

(Lisans)

TEFSİR - I

(Lisans)

TEFSİR

(Lisans)

Kur’an Okuma Bilgi ve Becerileri-II

(Lisans)

Kur’an Okuma Bilgi ve Becerileri-I

(Lisans)

Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü 2

(Lisans)

Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü 1

(Lisans)

Kuran Yorum Bilimi

(Lisans)

Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü II

(Lisans)

Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü I

(Lisans)

Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü I

(Lisans)

Kur'an ve Sosyal Psikoloji

(Lisans)

Kur'an ve Kültürümüz

(Lisans)

Kur'an Yorum Bilimi

(Lisans)

KUR’AN’DA ANA TEMALAR

(Lisans)

KUR’AN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ II

(Lisans)

KUR’AN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ I

(Lisans)

KUR’AN YORUM BİLİMİ

(Lisans)

KUR'AN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ II

(Lisans)

KUR'AN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ I

(Lisans)

KUR'AN YORUM BİLİMİ

(Lisans)

KUR'AN OKUMA VE TECVİD

(Lisans)

Akâid Esasları

(Lisans)

Akâid Esasları

(Lisans)

ARAPÇA

Kitaplar (5)

Aile ve Modernite

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kur’an’ın ”Allah’ın Sınırları” Vurgusuyla Tanımladığı Aile İçi Haklar Editör: Salih Aybey, Murat Akın, Tahyr Ashyrov Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 149 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-08-7 Tarih: 2017

MEMLÜK MÜFESSİRLERİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İLÂHİYÂT ISBN: 978-605-9168-82-3 Tarih: 2016

RİVAYET SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI İBN KESİR TEFSİRİ BAĞLAMINDA

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: OTTO ISBN: 978-605-5932-96-1 Tarih: 2016

DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İbn Kesîr Editör: Bayram Ali Çetinkaya Basım Sayısı::(1) Sayfa::1355 1384 Yayınevi:: İnsan Yayınları ISBN: 978-975-574-763-7 Tarih: 2015

”Tefsir İlminin”Rivayet Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı İbn Kesir’in (774/1373) Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim’i

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Yayın Evi ISBN: 978-605-5932-96-1 Tarih: 2012

Projeler (1)

Gıda ve Enerji İsrafı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 07.03.2016

Ödüller (3)

TEŞEKKÜR

Tarih: 2016
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2015
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Teşekkür

Tarih: 2014
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

TEVFİK İLERİ İ-H LİSESİ, GÖLBAŞI İ-H. LİSESİ, DURALİ BEZCİ İ.Ö. OKULU, TEPE İ.Ö. OKULU, PROF. DR. AHAD ANDİCAN İ. Ö. OKULU, BAŞAKŞEHİR İ-H. LİSESİ

1995-2013

Öğretmen

None / Kamu