Assistant Professor

Name:

HAMZA EKMEN

Email:

hamzaekmen

Phone:

291 11 73

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Archeology

Erken Tunç Çağ

Hitit

Seramik

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2012

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans

2003-2005

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Lisans

1999-2003

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

Ulusal Makaleler (2)

Anadolu’da M.Ö. II. Bin’de Mezarlara Silah Bırakma Geleneği

Kubaba Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi

Tarih: 5/2013 Sayı: 21 Cilt: 10 Sayfa: 19-41 EKMEN HAMZA

Endeks:ASOS, TEİ, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, SCIPIO ISSN:1304-3455

Yeni Veriler Işığında Başlangıcından M Ö II Binin Sonuna Kadar Anadolu da Yakarak Gömme Kremasyon Geleneği

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2012 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 23-49 EKMEN HAMZA

Endeks:ASOS, TEİ, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, SCIPIO ISSN:1308-5107

Uluslararası Bildiriler (2)

Derekutugun Eski Maden İşletmeleri ve Madenci Yerleşmesi 2016 Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

39. Uluslararası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu 22.05.2017 27.05.2017 Sözlü Sunum YALÇIN ÜNSAL,YALÇIN GÖNÜL,EKMEN HAMZA,İPEK ÖNDER Cilt: 3 Sayfa:573-597

Derekutugun Prehistoric Copper Mining and Settlement Area: Contributions to Ancient Anatolia Mining and Anatolian Archaeology/Derekutugun Tarihöncesi Bakır İşletmeleri ve Yerleşim Alanı: Eski Anadolu Madenciliği ve Anadolu Arkeolojisine Katkılar

(Özet bildiri)

3. International ”The Black Sea In Antiquity and Tekkeköy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea Coast”/3. Uluslararası ”Eskiçağ’xxda Karadeniz ve Tekkeköy: Karadeniz’xxin Güney Kıyısında Eski Bir Yerleşme” 27.10.2017 29.12.2017 Sözlü Sunum EKMEN HAMZA,YALÇIN ÜNSAL,YALÇIN GÖNÜL Sayfa:94-95 ISBN:978-605-82932-1-2

Ulusal Bildiriler (2)

Filolojik ve Arkeolojik Verilere Göre Anadolu da M Ö II Binde İletişim ve Ulaşım Aracı Olarak Nehirlerin Önemi

(Tam metin bildiri)

Tematik Arkeoloji Serisi-2 07.02.2014 08.02.2014 EKMEN HAMZA ISBN:978-605-4701-72-8

Eski Anadolu da Giyim Kuşam ve Günümüze Etkileri

(Tam metin bildiri)

Hitit Söyleşileri, Eski Kültürler ve Günümüze Etkileri 26.02.2013 26.02.2013 EKMEN HAMZA Sayi: 1 Cilt: 3

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2013-2013

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2013

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Önasya Mitolojisi

(Lisans)

ÖNASYA MİTOLOJİSİ

(Lisans)

MISIR ARKEOLOJİSİ’NE GİRİŞ

(Lisans)

Kazı Araştırma Metotları ve Belgeleme II

(Lisans)

Kazı Araştırma Metotları ve Belgeleme I

(Lisans)

KAZI ARAŞTIRMA METOTLARI VE BELGELEME I

(Lisans)

Eski Mezopotamya Tarihi

(Lisans)

ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ

(Lisans)

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Anadolu Arkeolojisi

(Lisans)

Anadolu'da Erken Tunç Çağı

(Lisans)

ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI’NDA ANADOLU ARKEOLOJİSİ

(Lisans)

ANADOLU’DA ERKEN TUNÇ ÇAĞI

Kitaplar (1)

Antah um Sar Çiğdem Eski Anadolu Araştırmalarına ve Hititlere Adanmış Bir Hayat Studies Honour of Ahmet Ünal Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Anadolu’da Bulunan Pişmiş Toprak Çıngıraklar Üzerine Gözlemler Editör: Sedat Erkut, Özlem Sir Gavaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::149 176 Yayınevi:: Arkeoloji ve Sanat Yayınları ISBN: 9786053964001 Tarih: 2016

Projeler (3)

İnönü Mağarası Kazısı ve Bölge Arkeolojisine Katkıları

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.04.2017 - 01.12.2017

Zonguldak Bölgesi Tarih Öncesi Kültürlerin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 08.11.2017

Eski Anadolu da Kilden Yapılmış Çıngıraklar Başlangıcından Demir Çağı nın Sonuna Kadar

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 01.01.2016

Üniversite Dışı Deneyimler