PROFESÖR DR.

İsim:

HAKAN SARIBAŞ

e-Posta:

hakan.saribas

Telefon:

0 372 291 1690

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Büyüme

Gelişme Ekonomisi - Makro

Para Politikası

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1998-2003

George Mason University

None

Tez Adı : Currenc Crisis in Turkey: An integrated approach

Yüksek Lisans

1994-1997

Clark University

None

Lisans

1988-1992

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Toplam faktör verimliliğinin belirleyicileri: Farklı gelir grupları için ampirik bir analiz

İBRAHİM TEKİNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Orta gelir tuzağı ve üst orta gelir grubunda yer alan ülkelerde büyüme yavaşlaması riskini etkileyen faktörler

UĞUR URSAVAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Ekonomik özgürlükler üzerine karşılaştırmalı analiz

SEVİL GEMRİK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Adil Ekonomik Düzen'in hesaplanabilir genel denge modeli

RECEP BAYRAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dünyada taşkömürü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu üretim fonksiyonları

ERDOĞAN TEYYARE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (17)

Middle-income trap and factors affecting the risk of growth slowdown in upper-middle-income countries

Economics and Business Letters

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 350-360 URSAVAŞ UĞUR,SARIBAŞ HAKAN

Endeks:ESCI-Web of Science ISSN:2254-4380 doi:10.17811/ebl.9.4.2020.350-360

The Just Economic System: A Model and Its Simulations

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

Tarih: 11/2020 SARIBAŞ HAKAN,YUMUŞAK İBRAHİM GÜRAN

Endeks:SSCI ISSN:1753-8394 doi:10.1108/IMEFM-04-2019-0143

Website

Income Convergence among Civilizations: Sigma and Beta Approaches

The Emprical Economics Letters

Tarih: 7/2017 Sayı: 7 Cilt: 16 Sayfa: 727-738 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EconLit ISSN:16818997

Website

Ana Akım Büyüme Modeli ve Yakınsama Hipotezlerinin Analizi Panel Veri Yaklaşımı

Sosyoekonomi Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 30 Cilt: 24 Sayfa: 169-186 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:ECONLIT ISSN:1305-5577 doi:10.17233/se.2016.10.011

Website

İktisadi Büyümeyi Belirleyen Yakın ve Temel Sebebler: Uygulamalı bir Analiz

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 1-15 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EBSCO ISSN:1308-3937

Website

Türkiye Sivil Havacılık Sektöründe Yoğunlaşma

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar

Tarih: 12/2015 Sayı: 610 Cilt: 52 Sayfa: 21-33 SARIBAŞ HAKAN,TEKİNER İBRAHİM

Endeks:EconLit ISSN:1307-7112

Website

Impact of Ethic Formation on Individual Income: Evidence from Turkey

The Empirical Economics Letters

Tarih: 11/2015 Sayı: 11 Cilt: 14 Sayfa: 1109-1122 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EconLit ISSN:1681-8997

Website

Alparslan Açıkgenç ile Söyleşi: Dünya Görüşü ve Bilim

Turkish Journal of Islamic Economics

Tarih: 2/2014 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 2-14 SARIBAŞ HAKAN,AÇIKGENÇ ALPARSLAN

Endeks:ESCI ISSN:2148-3809 doi:10.15238/tujise.2014.1.1.2-14

Website

İktisadi Büyüme ve Batılılaşma

Turkish Journal of Islamic Economics

Tarih: 2/2014 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 15-28 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:ESCI ISSN:2148-3809 doi:10.15238/tujise.2014.1.1.15-28

Website

İslam Konferansı Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Gelir Yakınsaması

İş Ahlakı Dergisi

Tarih: 5/2013 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 1-41 SARIBAŞ HAKAN,VERGİL HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:1308-4070

Website

Institutions and Economic Growth: A Study in a Cross-Section of Countries

African Journal of Business Management

Tarih: 4/2011 Sayı: 7 Cilt: 5 Sayfa: 2590-2596 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:SSCI ISSN:1993-8233

Website

Economic Freedom And Economic Well Being A Granger Causality Analysis Of 49 Countries 1995 2004

Applied Econometrics and International Development

Tarih: 7/2010 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 47-56 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EconLit ISSN:1578-4487

Website

Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme ilişkisi Bir panel veri analizi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar

Tarih: 3/2009 Sayı: 538 Cilt: 46 Sayfa: 7-16 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:1307-7112

Are Turkish Entrepreneurs Altruistic? Evidence from Western Black Sea Region

The Emprical Economics Letters

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 99-108 SARIBAŞ HAKAN,YILDIRIM HALİL

Endeks:EconLit ISSN:1681-8997

Website

Cointegration and Causality among Defense Expenditures Economic Growth and Level of Exchange Rate in Turkey

The Emprical Economics Letters

Tarih: 5/2007 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 193-203 SEKMEN FUAT,SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EconLit ISSN:1681-8997

Website

Cointegration and Causality Among Exchange Rate Export and Import Empirical Evidence from Turkey

Applied Econometrics anad International Development

Tarih: 2/2007 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 71-83 SEKMEN FUAT,SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EconLit

Website

Panel Data Logit Tests for Developing Countries

Yapı Kredi Economic Review

Tarih: 6/2005 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 63-76 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EconLit ISSN:1019-1232

Ulusal Makaleler (3)

Orta Gelir Tuzağı: Ampirik Bir Çalışma

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 37-51 SARIBAŞ HAKAN,URSAVAŞ UĞUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-3064

Website

Policy Issues and the 2001 Crisis

ZKU Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2006 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 63-77 SARIBAŞ HAKAN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9194

Website

Kamu Ekonomisinde Motivasyon Sorunu

Liberal Düşünce

Tarih: 10/2006 Sayı: 44 Cilt: 11 Sayfa: 39-50 SARIBAŞ HAKAN

Website

Uluslararası Bildiriler (7)

Büyüme Yavaşlaması ve Orta Gelir Tuzağı

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-IBAD 2016 19.05.2016 22.05.2016 Sözlü Sunum SARIBAŞ HAKAN,URSAVAŞ UĞUR

Makro Adil Düzen: Necmettin Erbakan’ın Adil Düzen’inin Modellenmesi

(Özet bildiri)

ISEFE-2018 Autumn 03.11.2018 04.11.2018 Sözlü Sunum SARIBAŞ HAKAN,YUMUŞAK İBRAHİM GÜRAN

Income Convergence among Civilizations: Sigma and Beta Approaches

(Özet bildiri)

2016 Amsterdam International Academic Conference 24.04.2016 27.04.2016 Sözlü Sunum SARIBAŞ HAKAN ISBN:978-0-9965808-2-3

İslam İktisadında Para ve Maliye Politikaları

(Özet bildiri)

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics 27.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum SARIBAŞ HAKAN,TEKİNER İBRAHİM ISBN:978-605-2012-27-7

İslami İktisat ve İnsan: Tüketici Talebi Analizi

(Tam metin bildiri)

IV. Ahlak Şurası: Ahlak ve İktisat 15.09.2017 17.09.2017 Davetli Konuşmacı SARIBAŞ HAKAN

Consumer Demand in Islamic Economics: A Mathematical Treatment

(Özet bildiri)

25th EBES Conference-Berlin 23.05.2018 25.05.2018 Sözlü Sunum SARIBAŞ HAKAN

A Supply-Side Model Suggestion for Islamic Economics: A Macro Economic Structure of the Just Economic System

(Özet bildiri)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2. Türkiye’xxnin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadı’xxnın Çözüm Önerileri Çalıştayı 22.12.2018 22.12.2018 Davetli Konuşmacı SARIBAŞ HAKAN,YUMUŞAK İBRAHİM GÜRAN

Akademik Görevler

PROFESÖR

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

DOÇENT

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2011-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YARDIMCI DOÇENT

2004-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1993-2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İdari Görevler

Enstitü Müdürü

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İleri Mikro İktisat

(Doktora)

İLERİ MAKRO İKTİSAT

(Doktora)

IKT899 Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

IKT898 Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

IKT803 İleri Mikro İktisat I

(Doktora)

İLERİ MAKRO İKTİSAT

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Mikroekonomik Analiz

(Yüksek Lisans)

Maliye Politikaları

(Yüksek Lisans)

MAKROEKONOMİK ANALİZ

(Yüksek Lisans)

Kamu Tercihi

(Yüksek Lisans)

IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

IKT701 Mikroekonomik Analiz I

(Yüksek Lisans)

MAKROEKONOMİK ANALİZ

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisatçılar İçin matematik

(Lisans)

İktisatçılar İçin Matematik

(Lisans)

İKT219 Microeconomics I

(Lisans)

İKT121 Mathematics for Economists I

(Lisans)

Para Teorisi

(Lisans)

Para Politikası

(Lisans)

Mikro İktisat

(Lisans)

Mikro İktisat

(Lisans)

Microeconomics

(Lisans)

Microeconomics

(Lisans)

Mathematics for Economists I

(Lisans)

Mathematical Economics

(Lisans)

Math. for econ.

(Lisans)

Matematiksel İktisat

(Lisans)

Maliye politikası

(Lisans)

Makro İktisat

(Lisans)

Makro İktisat

(Lisans)

Kamu Maliyesi

(Lisans)

IKT340 Matematiksel İktisat II

(Lisans)

IKT339 Matematiksel İktisat I

(Lisans)

IKT314 Mathematical Economics II

(Lisans)

IKT313 Mathematical Economics I

(Lisans)

IKT220 Microeconomics II

(Lisans)

IKT122 Mathematics for Economists II

(Lisans)

IKT112 İktisatçılar için Matematik II

(Lisans)

IKT111 İktisatçılar için Matematik I

(Lisans)

İktisatçılar İçin Matematik

(Lisans)

İktisatçılar İçin Matematik

(Lisans)

İktisada Giriş

(Lisans)

Mikro İktisat

(Lisans)

Mathematics for Economists

(Lisans)

Makro İktisat

Kitaplar (6)

Uluslararası İslami Finans Kurumları ve Türkiye

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İslami Finans Dergi ve Kongreleri Editör: İbrahim Güran Yumuşak Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Yayınları ISBN: 0000000000 Tarih: 2021

Methodology of Islamic Economics: Problems and Solutions

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Purpose of Islamic Economics: Sunnatullah (Sunnah of Allah) Editör: Kızılkaya, Necmettin Basım Sayısı::(1) Sayfa::31 51 Yayınevi:: Routledge Taylor and Francis Group ISBN: 978-0-367-33613-4 Tarih: 2020

İslam İktisadı Metodolojisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İslam İktisadının Amacı: Sünnetullah Editör: Kızılkaya, Necmettin Basım Sayısı::(1) Sayfa::207 237 Yayınevi:: İktisat Yayınları ISBN: 978-605-69072-3-4 Tarih: 2019

İslam İktisadı ve Finansı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yoksullukla Mücadelede Mikro Finans Yönteminden İslami Mikro Finansa: Fırsatlar ve Tehditler Editör: SARIBAŞ, HAKAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::61 88 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 22 ISBN: 9786059678100 Tarih: 2017

Helal Kazanç

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İslam İktisadı Analizinde Helal Kazanç Editör: Meydan, Hasan; Hasanov, Behram; Akın, Murat Basım Sayısı::(1) Sayfa::9 18 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:15 ISBN: 978-605-84301-6-7 Tarih: 2016

Büyüme maceramız; Yetişebiliyor muyuz? Türkiye’nin Muasır Medeniyete Ulaşma Çabası

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Değişim Yayınları Tarih: 2008

Üniversite Dışı Deneyimler