PROFESÖR DR.

İsim:

HAKAN ÇELİK

e-Posta:

hakan.celik

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Pazarlama

Dijital Pazarlama

Hizmet Pazarlaması

Tüketici Davranışları

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2000-2005

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Yüksek Lisans

1997-1998

Butler University {Indiana}

None

Lisans

1990-1994

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Servunqual: Türkiye'de faaliyet gösteren Kamu Sendikalarının, üyelerine verdikleri hizmetlerin algılanan kalitesinin ölçümüne yönelik ölçek geliştirme çalışması

NAİL ALTUNTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Çevrimiçi Alışveriş Mağazaları Mobil Uygulamalarının Benimsenmesinde Müşterinin Platforma ve Mağazaya Duydukları Güvenin Etkileri: Zonguldak İlinde Mobil Uygulama Kullanıcılarına Yönelik Bir Gözatım Çalışması.

FATİH GÜNEY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerinin Tercihi Üzerinde Sosyal Medyada influencer ve Geleneksel Medyada Ünlü Kullanımının Karşılaştırılması

ÜMMÜGÜLSÜM BİNGÖL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pandemi Sürecinde Öğrenilmiş Güçsüzlüğün Çevrimiçi Alışveriş Mağazalarının Benimsenmesi Üzerindeki Etkileri

GAMZE ÇIVAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'deki GSM operatörleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin müşterilerin algıladıkları marka imajına ve onların operatör tercihlerine etkileri

RIDVAN KOCAMAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İnternet üzerinden yapılan reklamların bireysel müşterilerin otel tercihleri üzerindeki etkileri: Balıkesir ili uygulaması

SELÇUK UÇAK
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Hiyerarşik kalite modeli uygulanarak otel müşterilerinin algıladıkları kalite düzeyinin açıklanması ve Marmara bölgesi örnek uygulaması

SİBEL ALTUNSARAY
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Satış gücünün otomasyon uygulamalarını kabüllenmesinde etkili olan faktörler: Tıbbi mümessiller üzerinde bir araştırma

ESİN SELDÜZ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Satış sonrası müşteri hizmetlerinin marka bağlılığı üzerindeki etkisi: beyaz eşya kullanıcıları üzerinde bir araştırma ve yapısal bir marka bağlılık modeli önerisi

S.SÜREYYA BENGÜL
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

Roles of self-monitoring, fashion involvement and technology readiness in an individual’s propensity to use mobile shopping

Journal of Systems and Information Technology

Tarih: 12/2017 Sayı: 3/4 Cilt: 19 Sayfa: 166-182 ÇELİK HAKAN,KOCAMAN RIDVAN

Endeks:Scopus ISSN:1328-7265 doi:10.1108/JSIT-01-2017-0008

Website

Customer online shopping anxiety within the Unified Theory of Acceptance and Use Technology UTAUT framework

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

Tarih: 4/2016 Sayı: 2 Cilt: 28 Sayfa: 278-307 ÇELİK HAKAN

Endeks:SSCI ISSN:1355-5855 doi:10.1108/APJML-05-2015-0077

Website

The Impacts of Descriptive Norms on the Acceptance of Online RetailStores

Euroasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

Sayı: 1S1 Cilt: 11 Sayfa: 543-562 ÇELİK HAKAN,KOCAMAN RIDVAN

Endeks:ECONPAPERS, İSAM, ASOS ISSN:2149-1348 doi:1017740

Website

Influence of social norms perceived playfulness and online shopping anxiety on customers adoption of online retail shopping

International Journal of Retail Distribution Management

Tarih: 5/2011 Sayı: 6 Cilt: 39 Sayfa: 390-413 ÇELİK HAKAN

Endeks:SSCI ISSN:0959-0552 doi:10.1108/09590551111137967

Website

Rejoining the Research on the Functionality of E Tailing Sites Empirical Evidence from Turkey

International Journal of Electronic Marketing and Retailing

Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 183-205 ÇELİK HAKAN

Endeks:Scopus ISSN:1741-1025

Assesing the Impact of Atmospherics on Perceived Quality of Bus Charter Services

Istanbul University Journal of the School of Business Administration

Tarih: 1/2009 Sayı: 2 Cilt: 38 Sayfa: 157-183 ÇELİK HAKAN

Endeks:EBSCO ISSN:1303-1732

What determines Turkish customers acceptance of internet banking

International Journal of Bank Marketing

Tarih: 7/2008 Sayı: 5 Cilt: 26 Sayfa: 353-370 ÇELİK HAKAN

Endeks:SSCI ISSN:0265-2323 doi:10.1108/02652320810894406

Website

Knowledge Management Practices in Turkish SMEs: A Descriptive Study

International Journal of Emerging and Transation Economies

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 107-126 İPÇİOĞLU İSA,ÇELİK HAKAN

ISSN:1308-2701

Gender differences in the acceptance of information and communication technologies the case of internet usage

International Journal of Knowledge and Learning

Tarih: 1/2007 Sayı: 6 Cilt: 3 Sayfa: 576-591 ÇELİK HAKAN,İPÇİOĞLU İSA

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1741-1009 doi:10.1504/IJKL.2007.016834

Website

Ulusal Makaleler (4)

ÇEVRECİ SATIN ALIM KARARLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: İÇ VE DIŞ CEPHE BOYALARININ SATIN ALIMI BAĞLAMINDA BİLECİK İLİNDE BİR UYGULAMA

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 24 Cilt: 12 Sayfa: 349-383 ÇELİK HAKAN,BENGÜL SAFİYE SÜREYYA,Acarer Tufan

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-243X

Website

Bireysel Müşterilerin Sanal Mağazaları Kullanma Eğilimlerini Açıklarken Çevrim İçi Alışveriş Yapma Kaygısını Daha Ne Kadar Görmezlikten Gelebiliriz

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 28 Sayfa: 93-118 ÇELİK HAKAN

Endeks:ULAKBİM

Satış Sonrası Hizmetler ve Ürün Garantilerinin Müşteri Tatmini Memnuniyeti ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 1/2008 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 105-135 ÇELİK HAKAN,BENGÜL SAFİYE SÜREYYA

Endeks:ULAKBİM

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımını Benimseme Davranışları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 1 Cilt: 24 Sayfa: 111-159 ÇELİK HAKAN,İPÇİOĞLU İSA

Endeks:ULAKBİM

Akademik Görevler

PROFESÖR

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

PROFESÖR

2017-2019

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİM VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

DOÇENT

2012-2017

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2007-2012

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2005-2007

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2002-2005

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2000-2002

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Danışma Kurulu Üyesi

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2017

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2016

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2016

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Senato Üyeliği

2015

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2015

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2012

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2012

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2012

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2005

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İSL621 Pazarlama Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İSL 700 Uzmanlık Alan Dersi

(Yüksek Lisans)

İSL 700 UZMANLIK ALAN DERSİ

(Yüksek Lisans)

İSL 600 Dönem Projesi

(Yüksek Lisans)

İSL 528 Hizmet Pazarlaması

(Yüksek Lisans)

İSL 522 GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

(Yüksek Lisans)

İSL 509 Pazarlama Yönetimi

(Yüksek Lisans)

İSL 500 Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

İSL 500 TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

SEMİNER

(Yüksek Lisans)

PAZARLAMA YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

HİZMET PAZARLAMASI

(Yüksek Lisans)

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

Dersler - Lisans

(Lisans)

İSL 528 HİZMET PAZARLAMASI

(Lisans)

İSL 509 PAZARLAMA YÖNETİMİ

(Lisans)

İSL 454 ULUSLARARASI PAZARLAMA (İÖ)

(Lisans)

İSL 454 ULUSLARARASI PAZARLAMA (NÖ)

(Lisans)

İSL 355 HİZMET PAZARLAMASI (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 355 HİZMET PAZARLAMASI (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 355 Hizmet Pazarlaması (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 355 Hizmet Pazarlaması (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 Pazarlama Araştırmaları B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 Pazarlama Araştırmaları A (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 Pazarlama Araştırmaları A (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 Pazarlama Araştırmaları (Yaz Okulu)

(Lisans)

İSL 303 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI B (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI A (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 303 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI A (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 Pazarlama Yönetimi B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 Pazarlama Yönetimi B (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 Pazarlama Yönetimi A (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 Pazarlama Yönetimi A (N.Ö)

(Lisans)

İSL 206 PAZARLAMA YÖNETİMİ B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 PAZARLAMA YÖNETİMİ B (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 PAZARLAMA YÖNETİMİ A (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 206 PAZARLAMA YÖNETİMİ A (N.Ö)

(Lisans)

İSL 106 İşletme Fonksiyonları B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 106 İşletme Fonksiyonları (B) N.Ö.

(Lisans)

İSL 106 İŞLETME FONKSİYONLARI B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 106 İŞLETME FONKSİYONLARI (B) N.Ö.

(Lisans)

İSL 101 İşletmeye Giriş B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 101 İşletmeye Giriş B (N.Ö.)

(Lisans)

İSL 101 İşletmeye Giriş (Yaz Okulu)

(Lisans)

İSL 101 İŞLETMEYE GİRİŞ B (İ.Ö.)

(Lisans)

İSL 101 İŞLETMEYE GİRİŞ B (N.Ö.)

(Lisans)

ULUSLARARASI PAZARLAMA (İÖ)

(Lisans)

ULUSLARARASI PAZARLAMA (NÖ)

(Lisans)

PAZARLAMA İLKELERİ (İÖ)

(Lisans)

PAZARLAMA İLKELERİ (İKTİSAT NÖ)

(Lisans)

PAZARLAMA İLKELERİ (iKTİSAT İÖ)

(Lisans)

PAZARLAMA İLKELERİ (NÖ)

(Lisans)

PAZARLAMA YÖNETİMİ (İÖ)

(Lisans)

PAZARLAMA YÖNETİMİ (NÖ)

(Lisans)

KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ (İÖ)

(Lisans)

KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ (NÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME II (İşletme İÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME II (İşletme NÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME II (İktisat İÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME II (İktisat NÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME I (İşletme İÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME I (İşletme NÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME I (İktisat İÖ)

(Lisans)

GENEL İŞLETME I (İktisat NÖ)

(Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (İşletme İÖ)

(Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (İşletme NÖ)

Kitaplar (3)

2017 Turkish World SocioEconomic Strategies

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Corporate Social Responsibility Models: Similarities, Differences and Supplementary Roles Editör: Alparsalan Uğur, Kenan Kozak, Ayhan Yatbaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 153 Yayınevi:: LAMBERT Academic Publishing ISBN: 978-620-2-07417-9 Tarih: 2017

Encyclopedia of E Commerce Development Implementation and Management

(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: The Functionality of Online Shopping Site within the Customer Service Life Cycle: A Literature Review Editör: In Lee Basım Sayısı::(1) Sayfa::791 803 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781466697874 Tarih: 2016

21 Yüzyılda Türkiye AB İlişkileri Algılar Sorunlar ve Politik Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye AB İlişkilerindeki Sorunlar - Avrupa Birliği Üye Ülkelerine İhracat Yapan Türk Firmalarının Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları Editör: Murat Ercan - Ali Ayata Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 217 Yayınevi:: NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık T.c. Ltd. Şti. ISBN: 9786053203063 Tarih: 2016

Ödüller (1)

Outstanding Paper Award

Tarih: 2012
(Emerald Group Publishing Limited)
(Ticari (Özel))