DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

GÜRBÜZ ARSLAN

e-Posta:

gurbuz.arslan

Telefon:

2912863

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Öğrenim Bilgileri

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/09/2007 - Bitiş Tarihi 31/03/2014
Doktora

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/1999 - Bitiş Tarihi 26/06/2003
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 26/09/2005 - Bitiş Tarihi 12/09/2007
Yüksek Lisans-Tezli

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Bafra Halkevi ve Altın Yaprak Dergisi

MURAT ÇEVİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Türkiye'nin Sosyo-Ekonomi Politikalarına Etkisi

LÜTFİ İBRAHİM KADEM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Anılar Işığında Kosova'dan Türkiye'ye Göçler ve Sonrasında Yaşananlar(1953-1967)

CAVİT ARAP
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Demokrat Parti döneminde Erzurum milletvekilleri ve TBMM'deki faliyetleri (1950-1960)

OSMAN BAKİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

İmren Aykut'un hayatı ve siyasi faaliyetleri

LETAFET İLKE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Amasya milletvekilleri ve TBMM'deki faaliyetleri (1950-1960)

OSMAN YAŞASIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Birinci Körfez Savaşının Türkiyenin iç ve dış politikasına etkisi

SABRİ KIRIŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dinin millileştirilme süreci

YILMAZ TOPCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

Hocalı Katliamının Tarihsel Arka Planı ve Katliamın Türk ve Batı Basınına Yansımaları

VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 522- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:DOAJ Directory of Open Access Journals ISSN:2149-9535 / 2636-7777

Website

Bafra Halkevi Ve Faaliyetleri (1933-1951)

Karadeniz Araştırmaları

Tarih: 12/2021 Sayı: 72 Cilt: 18 Sayfa: 905- ARSLAN GÜRBÜZ, ÇEVİK MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2536-5126

Website

Ulusal ve Dış Basında Başvekil İsmet Paşa’nın Sovyet Rusya Seyahati (26 Nisan-9 Mayıs 1932)

Belgi Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 22 Cilt: None Sayfa: 283- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4456 doi:10.33431/belgi.888934

Website

Yol Ayrımını Derinleştiren Süreçte Türk-Sovyet İlişkilerinde Meydana Gelen Gelişmeler (19 Mart 1945- 7 Kasım 1945)

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 27 Cilt: 9 Sayfa: 139- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-2610

Website

Ulusal ve Yabancı Basında Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya Savaş İlanı (23 Şubat 1945)

History Studies

Tarih: 1/2020 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 1837- ARSLAN GÜRBÜZ,SOMEL GÖZDE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4688

Website

Diplomatik İlişkilerin Kesilmesinden Stratejik Ortaklığa GidenSüreçte Türk-Amerikan İlişkileri (1917-1945)

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 1- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Crossref ISSN:2149-9535

Website

Şükrü Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’deki Konumu Hakkında Bir Tartışma

Türk Dünyası Araştırmaları

Tarih: 1/2015 Sayı: 216 Cilt: None Sayfa: 49- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:0255-0644

Website

Osmanlı Devleti’nden Kalan Dış Borçlar ve Yeniden Yapılandırma Süreci (1930-1933)

History Studies

Tarih: 1/2015 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 1- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4688

Website

Sadri Maksudi Arsal, Denizbank İsmi ve Eleştiriler

Türk Dünyası Araştırmaları

Tarih: 1/2015 Sayı: 219 Cilt: None Sayfa: 191- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:0255-0644

Website

Ulusal Makaleler (4)

Gürcü Akademisyenlerin “Türkiye’ye Karşı Meşru Taleplerimiz Üzerine” Başlıklı Mektubu ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Tarih: 4/2022 ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4642

Başvekil İsmet Paşa’nın Sovyetlerle İş Birliğine Evet, Komünizme Hayır Seyahati ve Neticeleri (26 Nisan-9 Mayıs 1932

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 68 Sayfa: 1- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-5290 doi:10.46955/ankuayd.943657

Nuri Sait Paşa’nın Türkiye Ziyareti ve 1946 Türkiye-Irak Dostluk ve İyiKomşuluk Antlaşması

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Tarih: 1/2018 Sayı: 34 Cilt: 17 Sayfa: 267- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:SOBİAD ISSN:1304-9720

Varlık Vergisi Kanunu’nun Çıkarılması, Uygulanması ve Sonuçları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

Tarih: None/2015 Sayı: 61 Sayfa: 119- ARSLAN GÜRBÜZ

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler (10)

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye-Romanya İlişkileri

(Özet bildiri)

VI. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi 2023-05-04 2023-05-06 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ, NAMAL YÜCEL Basım Tarihi : 04.05.2023

Ulusal ve Dış Basında Hocalı Katliamı

(Özet bildiri)

Incsos VII Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-06-02 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ Basım Tarihi : 05.08.2022

İlk Seçilmiş Kadın Bakan İmren Aykut’un Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2020-12-17 2020-12-18 Sözlü Sunum Özdemir Letafet, ARSLAN GÜRBÜZ Basım Tarihi : 17.12.2020

1980 Sonrası Merkez Sağdaki Siyasi Partileşme

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2020-12-17 2020-12-18 Sözlü Sunum ACAR MUHAMMED KÜRŞAT, ARSLAN GÜRBÜZ Basım Tarihi : 17.12.2020

Türk-Sovyet İlişkilerinde Normalleşmenin Başlaması: Feridun Cemal Erkin’in Moskova Seyahati (30 Ekim- 6 Kasım 1964)

(Tam metin bildiri)

3.Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi 2020-11-07 2020-11-08 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ Sayfa:27- ISBN:978-625-7813-30-3 Basım Tarihi : 01.12.2020

Ali Rıza Pasa Goverment and National Struggle

(Özet bildiri)

XX. European Conference on Social and Behavioral Sciences 2019-06-20 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ Basım Tarihi : 22.06.2019

Ahmet Tevfik Paşa Hükümetleri’nin Sulh Hazırlıkları ( 11 Kasım 1918-3 Mart 1919)

(Tam metin bildiri)

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi(INCSOS 2018) 2018-10-17 2018-10-21 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ Sayfa:385- ISBN:978-605-7539-45 Basım Tarihi : 31.10.2018

İsrail Devleti’nin Kurulma Süreci ve Türkiye’nin İsrail’i Tanıması

(Tam metin bildiri)

XI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri "Türkiye-Belarus İlişkileri" 2017-10-22 2017-10-27 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ Sayfa:231- Basım Tarihi : 25.12.2017

Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Yönelik Toprak Talepleri Kapsamında “Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” Başlıklı Raporu

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi 2021-11-12 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ

Sovyet Rusya’nın Elviye-i Selase’yi Türkiye’den Koparmak İçin Yaptığı Girişimler

(Özet bildiri)

VI. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi 2023-05-04 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ

Ulusal Bildiriler (2)

Mondros Mütarekesi Nasıl İmzalandı ve Nasıl Karşılandı

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu Sempozyumu 2018-10-30 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ

Milli Mücadele Döneminde Zonguldak ve Çevresi

Millî Mücadele’de Karadeniz Sempozyumu ve Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Çalıştayı 2022-06-24 Sözlü Sunum ARSLAN GÜRBÜZ

İdari Görevler

Müdür Yardımcısı

13-02-2023 / 13-02-2026

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

25-08-2022 / 25-08-2025

TARİH BÖLÜMÜ

Müdür Yardımcısı

24-08-2022 / 13-02-2023

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

15-09-2020 / 25-08-2022

TARİH BÖLÜMÜ

Kitaplar (7)

Türk-Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk-Ermeni İlişkilerine Genel Bir Bakış Editör: Beyoğlu Süleyman, Arslan Gürbüz Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 35 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-73657-2-9 Tarih: 2022

Zonguldak: Antik Çağ'dan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak Milletvekilleri ve TBMM'deki Faaliyetleri (1923-1939) Editör: Efiloğlu Ahmet, Arslan Gürbüz, Namal Yücel, Tan Çağlar Basım Sayısı::(1) Sayfa::45 94 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-30-8 Tarih: 2022

Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Yönelik Toprak Talepleri Kapmasında “Türkiye'nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” Başlıklı Raporu Basım Sayısı::(1) Sayfa::79 112 Yayınevi:: Berikan Yayınevi ISBN: 978-625-7457-62-0 Tarih: 2021

Türkiye-Rusya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk-Sovyet İlişkilerinde Kars ve Ardahan’ın İadesi Meselesi (1945-1953) Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 161 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-70670-2-9 Tarih: 2021

Contemporary Approaches in Social Science Researches

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ali Riza Pasha Government’s Approach to the National Struggle Basım Sayısı::(1) Sayfa::515 521 Yayınevi:: E-BWN - Bialystok ISBN: 978-83-953142-1-6 (e-book) Tarih: 2019

İmparatorluklar Çağına Veda

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Mondros Mütarekesi Nasıl İmzalandı ve Nasıl Karşılandı Basım Sayısı::(1) Sayfa::95 161 Yayınevi:: Ötüken ISBN: 978-605-155-862-2 Tarih: 2019

Şükrü Saraçoğlu’nun Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1886-1953)

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Atatürk Araştırma Merkezi ISBN: 978-975-16-3314-9 Tarih: 2017

Projeler (2)

Türkiye 1918-1923 / Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri

Proje Türü : (TÜBA)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2022-02-01

Türk ve Rus Basını Işığında Türkiye’nin Değişen Dış Politikasında Sovyet Taleplerinin Etkisi (1945-1950)

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2019-05-08

Bitiş Tarihi : 2021-05-08

Üniversite Dışı Deneyimler