DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

GÜLAY İRAK

e-Posta:

gulay.girak

Telefon:

0372291-1888

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Muhasebe

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Finansal Muhasebe

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Uluslararası Muhasebe

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/2000 - Bitiş Tarihi 31/08/2004
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 06/09/2004 - Bitiş Tarihi 20/07/2007
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/09/2007 - Bitiş Tarihi 08/01/2014
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME

Yönetilen Tezler - Doktora

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği

YUNUS EMRE SÜRMEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi yönteminin üretim işletmesinde uygulama örneği

EMRE GÖK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Uluslararası ve ulusal kalite standartları kapsamında yükseköğretimde kalite maliyetleri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi uygulama örneği

DEMET BAŞDAĞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Ana Bilim Dalı

İhracatçı işletmelerde stratejik maliyet yönetim teknikleri kullanımı ile finansal performans arasındaki ilişkinin analizi

HASRET ŞİŞMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Denizyolu taşımacılığı yapan işletmelerde kısıtlar teorisi ve katkı muhasebesi tekniklerinin uygulanabilirliğinin analizi

TUĞBA ÖZER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Tersine Lojistik Faaliyetlerinin İşletme Performansı İle İlişkisinin Analizi

MEHMET ALİ YAMAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Lojistik maliyetler ve lojistik performansının firma ve ihracat performansına etkisi

HAZAL ŞEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Lojistikte dış kaynak kullanımı, lojistik maliyetler ve finansal performans arasındaki ilişkinin analizi: Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bir uygulama

FEYZANUR ARSLANTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

TFRS 15 müşteri sözleşmelerinden doğan Hasılat Standardı'nın mali tablolara etkisinin sektörel olarak karşılaştırmalı analizi: BİST'de örnek bir uygulama

ESRA AKILLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Muhasebe bilgi sisteminin örgütsel performansa etkisi: TR81 bölgesi uygulaması

SHIRASLAN MAMMADOV
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ:ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

SUMAYA ABDIDAHIR ADAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Tersine Lojistik Maliyetlerinin Hesaplanmasında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi: Uygulama Örneği

MERT KÜRKÇÜ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (7)

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI’NIN UYGULANMA DÜZEYİNİN ANALİZİ

MALİ ÇÖZÜM

Tarih: 7/2021 Sayı: 31 Cilt: 31 Sayfa: 187- İRAK GÜLAY, BEKTAŞ EZGİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-5444

Website

LOJİSTİK MALİYETLER VE LOJİSTİK PERFORMANSIN, FİRMA VE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN ANALİZİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 1109- İRAK GÜLAY, ŞEN HAZAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-3740 doi:10.29067/muvu.901392

Website

TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİNUYGULANMASININ MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 171- İRAK GÜLAY,TOPCU YUNUS EMRE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.700862

Website

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSAETKİSİ: TR81 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 1293- İRAK GÜLAY,MAMMADOV Şiraslan

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5625 doi:10.29228

Website

Tersine Lojistik Maliyetlerinin Hesaplanmasında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi: Kauçuk İşletmesi Örneği

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 374- İRAK GÜLAY,KURT İPEK

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-258X doi:https://doi.org/10.31460/mbdd.466170

Website

Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi İle Genel Üretim Giderlerinin Ürünlere Dağıtımı: Gemi İnşa Projelerinde Bir Uygulama

Business Management Studies: An International Journal BMIJ

Tarih: 11/2018 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 579- İRAK GÜLAY,SABAN METİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i3.327

Website

Proje Maliyet Yönetiminde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Hedef Maliyetleme Süreci Örnek Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 24 Cilt: 11 Sayfa: 249- KÖSE YASEMİN,İRAK GÜLAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Ulusal Makaleler (5)

LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI, LOJİSTİK MALİYETLER VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 80- İRAK GÜLAY, ARSLANTÜRK Feyzanur

Endeks:ASOS İNDEKS, CrossRef ISSN:2687-6604 doi:10.54410/denlojad.971226

Website

Deniz Taşımacılığı İşletmelerinde Maliyetleri Etkileyen Faktörler ve Sefer Maliyetleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK DERGİSİ

Tarih: None/2009 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 1- SABAN METİN, GÜĞERÇİN GÜLAY

ISSN:1301-9161

Çağdaş Maliyet Yönetimi Sistemlerinden Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2009 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 97- SABAN METİN, GÜĞERÇİN İRAK GÜLAY

Endeks:EBSCO,ASOS INDEX,TUBİTAK-ULAKBİM ISSN:1303-9245

İMKB de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2008 Sayı: 2 Cilt: 25 Sayfa: 565- KORKMAZ TURHAN, UYGURTÜRK HASAN, GÖKBULUT İLKER, GÜĞERÇİN GÜLAY

Endeks:EBSCO, ECONLİT, TÜBİTAK-ULAKBİM ISSN:1300-7262

Hedef Maliyet Yöntemi ve Örnek Bir Uygulama

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ

Tarih: 5/2007 Sayı: 23 Sayfa: 81- SABAN METİN, BOSTANCI AHMET, GÜĞERÇİN GÜLAY

Endeks:SBVT, EBSCO

Uluslararası Bildiriler (3)

PLASTİK SEKTÖRÜNDE TERSİNE LOJİSTİK MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI

(Tam metin bildiri)

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi 2019-05-02 2019-05-04 Sözlü Sunum İRAK GÜLAY,acar karaboğa mürüvet

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE LOJİSTIK MALİYETLER VE ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 2019-06-13 2019-06-15 Sözlü Sunum İRAK GÜLAY,sönmez mehmet naci

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarında Maliyet Faktörü

(Tam metin bildiri)

International Congress of Economics and Business ICEB’xx19 2019-04-11 2019-04-13 Sözlü Sunum ALTUN NİHAL,İRAK GÜLAY

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

07-09-2021 / 15-07-2024

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Bölüm Başkan Yardımcısı

10-09-2018 / 15-07-2021

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Bölüm Başkan Yardımcısı

05-08-2015 / 15-07-2018

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Bölüm Başkan Yardımcısı

27-02-2013 / 15-07-2015

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Kitaplar (3)

MUHASEBE KONULARINDA BİLİMSEL YAKLAŞIM VE ARAŞTIRMALAR

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardı (TFRS 15)’nın Mali Tablolara Etkisinin Analizi: BİST’te Örnek Bir Uygulama Editör: ŞAHİN KARABULUT Basım Sayısı::(1) Sayfa::255 269 Yayınevi:: GAZİ KİTABEVİ ISBN: 978-625-7530-09-5 Tarih: 2021

Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Analysis of the Barriersto Green Supply ChainManagement Implementation:An Application on the BISTSustainability Index Editör: Akkucuk, Ulas Basım Sayısı::(1) Sayfa::202 218 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-1799846017 Tarih: 2020

Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarında Maliyet Faktörü Editör: Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Prof. Dr. Mustafa MIYNAT, Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Prof. Dr. Şakir SAKARYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::609 618 Yayınevi:: EKİN YAYINEVİ ISBN: 978-605-327-948-8 Tarih: 2019