DOÇENT

İsim:

GÖKHAN OFLUOĞLU

Email:

gokhan.ofluoglu

Telefon:

0 372 291-1794

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Sosyal Politika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Yoksulluk Çalışmaları

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1992-1996

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)

Yüksek Lisans

1988-1991

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1984-1988

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Stratejik insan kaynakları sürecinde yetenek yönetiminin çalışanların kariyer memnuniyetine etkisi ve bir uygulama

AHMET SİNAN BAYRAKTAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Doktora)

İş ve örgüt psikolojisinde yeni bir kavram psikolojik benchmarking: Bireysel psikolojinin örgüt atmosferine adaptasyonu

HASAN TEZCAN UYSAL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de inşaat iş kolundaki iş kazalarının ekonomik boyutları

TARIK DOĞRU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İşletmelerde dış kaynaklardan yararlanma yöntemi ve MTA da nitel bir çalışma

ŞEYDA DOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Süreç yönetimi ve lojistik biriminde bir uygulama

GÖKMEN SARIKAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İşletmelerde yabancılaşmanın sosyo-psikolojik etkileri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bir uygulama

OZAN BÜYÜKYILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sağlık hizmetlerinde iş analizinin etkileri ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi uygulaması

HASAN BİRCAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Organizasyonlarda bilgi yönetimi ihtiyacı ve bilişim teknolojilerinin rolü

MEHMET EMİN ÖĞÜN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İşletmelerde rekabet stratejilerinin geliştirilme süreci: Erdemir örneği

ZAFER ŞEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (8)

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Zihinsel Yorgunluğun İş Motivasyonuna Etkisi

Yönetim ve Çalışma Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 118-130 UYSAL HASAN TEZCAN,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2651-4036

Türkiye de Hukuki Çerçevesiyle İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing Gerçeği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

Tarih: 12/2016 Sayı: 5 Cilt: 30 Sayfa: 1195-1207 BERKÜN SANEM,ÖZBUCAK ALBAR BANU,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-7582

Website

New Psychosocial Risks Human Resources Excutives Face With: Psychological Agreements, Ageing Workforce, Instability Between Work-Private Life and Mobbing

European Scientific Journal

Tarih: 6/2013 Sayfa: 393-405 OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:EBSCO ISSN:1857-7881

Cases of Mobbing Activities as Commonly Seen in The Healthcare Sector in the World and in Turkey

Routledge, Taylor and Francis Group, Hospital Topics,

Tarih: 12/2012 Sayı: 4 Cilt: 90 Sayfa: 98-103 OFLUOĞLU GÖKHAN,SOMUNOĞLU İKİNCİ SİNEM

Endeks:scopus ISSN:0018-5868 doi:10.1080/00185868.2012.737754

The Concept of Contiuning Education For Organizations and its Effect

Human Systems Management

Tarih: 12/2012 Sayı: 4 Cilt: 31 Sayfa: 187-191 SOMUNOĞLU İKİNCİ SİNEM,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:EBSCO ISSN:0167-2533 doi:10.3233/HSM-120773

A Study Aimed at Psycho social Factors Which Cause Organizational Stress and the Methods of Coping with stress among the Workers in the Healthcare Sector

Health Med,

Tarih: 9/2012 Sayı: 9 Cilt: 6 Sayfa: 3012-3019 SOMUNOĞLU İKİNCİ SİNEM,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:EBSCO ISSN:1840-2291

Techniques of Training Needs Analysis in Organizations

The International Journal of Learning

Tarih: 12/2011 Sayı: 1 Cilt: 18 Sayfa: 605-614 OFLUOĞLU GÖKHAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:SCOPUS ISSN:1447-9494

An Industrial Health Service Model For Developing Countries in the Globing World

Al Azhar Bulletin/ Bulletin of Faculty of Science

Tarih: 12/1998 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 59-69 OFLUOĞLU GÖKHAN,UYSAL FATMA FÜSUN

Endeks:Copernicus ISSN:1110-2535

Ulusal Makaleler (28)

Çalışma Hayatında Mobbing ve Tükenmişlik İlişkisi

Hak- İş Emek ve Toplum Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 16 Cilt: 6 Sayfa: 538-550 ÖZBUCAK ALBAR BANU,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:Asos, arastirmax, Sobiad ISSN:2587-103X

Website

Yaşlı İşgücünün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri

Hak- İş Emek ve Toplum Dergisi

Tarih: 8/2017 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 335-360 OFLUOĞLU GÖKHAN,ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:ASSOS, ARAŞTIRMAX ISSN:2147-3668

KÜRESELLEŞME BİLGİ TOPLUMU VE ÇALIŞAN YOKSULLAR

HAK İŞ ULUSLARARASI EMEK VE TOPLUM DERGİSİ

Tarih: 5/2016 Sayı: 11 Cilt: 5 Sayfa: 56-76 OFLUOĞLU GÖKHAN,BALCI ALİ İHSAN

Endeks:ASSOS, ARAŞTIRMAX BİLİMSEL YAYIN ENDEKSİ ISSN:2147-3668

Website

Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Sendikacılığın İş Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Önemi

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

Tarih: 5/2016 Sayfa: 1121-1132 OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:Ulakbim ISSN:1304-5962

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yenilebilir Enerji ve Türkiye

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ

Tarih: 5/2016 Sayfa: 1097-1120 BERKÜN SANEM,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:Ulakbim ISSN:1304-5962

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Karşı Karşıya Olduğu Yeni Psiko-Sosyal Riskler: Psikolojik Sözleşmenin İhlali, Yaşlanan işgücü, İş-Özel Yaşam Dengesizliğ ve Mobbing(Psikolojik Taciz)

kamu-iş

Tarih: 10/2012 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 53-78 ÇAKMAK AHMET FERDA,OFLUOĞLU GÖKHAN,BÜYÜKYILMAZ OZAN

ISSN:1303-4995

Davranış Değiştirme Odaklı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 7/2012 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 111-127 OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL,PULAT İMAMOĞLU ÖZNUR

ISSN:1303-4995

Türkiye de İnşaat İşkolundaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutları

Kamu-iş Dergisi

Tarih: 12/2011 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 183-219 OFLUOĞLU GÖKHAN,DOĞRU TARIK

ISSN:1303-4995

İş Hukukunda İşçinin İşe İade Yolunun Etkinliği ve Zonguldak İlinde Uygulamanın Değerlendirilmesi

Kamu-iş Dergisi

Tarih: 12/2011 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 103-127 OFLUOĞLU GÖKHAN,SARI CENGİZ

ISSN:1303-4995

Farklı Ülke Deneyimleri Çerçevesinde Özel Emeklilik Programlarının Oluşumu ve Ortaya Çıkardığı Sonuçları

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 43-73 OFLUOĞLU GÖKHAN,ORAN SERTER

ISSN:1303-4995

İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı ve Çalışma İlişkilerine Etkileri

Kamu-iş Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 139-165 OFLUOĞLU GÖKHAN,DOĞAN ŞEYDA

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu İşletme Müessesesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 12/2008 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 135-179 OFLUOĞLU GÖKHAN,BÜYÜKYILMAZ OZAN

ISSN:1303-4995

Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri

Kamu-iş Dergisi

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 113-145 OFLUOĞLU GÖKHAN,BÜYÜKYILMAZ OZAN

Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarının Sayısal Analizi

Kamu-iş Dergisi

Tarih: 7/2007 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 1-18 BUZKAN AYŞE SİBEL,OFLUOĞLU GÖKHAN

ISSN:1303-4995

Sağlık Hizmetlerinde İş Analizinin Etkileri ve Atatürk Devlet Hastanesi Uygulaması

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 4/2007 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 75-100 OFLUOĞLU GÖKHAN,BİRCAN HASAN

ISSN:1303-4995

İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 105-127 OFLUOĞLU GÖKHAN,AYDEMİR SİBEL,KOLTAN ŞEBNEM

ISSN:1303-4995

Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Dış Çevrenin Analizi

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 12/2006 Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 207-226 OFLUOĞLU GÖKHAN,ARSLAN GÜLGÜN,AYDEMİR SİBEL

ISSN:1303-4995

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 7/2005 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 93-107 OFLUOĞLU GÖKHAN,SARIKAYA GÖKMEN

ISSN:1303-4995

İşletmelerde Sağlık Çevre ve Güvenlik Sistemi Üçlü Sorumluluk Uygulamaları

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 7/2002 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 15-39 OFLUOĞLU GÖKHAN,CİHAN FİGEN

ISSN:1303-4995

Mali Anayasanın Temel Faktörleri Olarak Piyasa Ekonomisi ve Finansal Liberalleşmenin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 1/2002 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 39-53 OFLUOĞLU GÖKHAN,TORAMAN CENGİZ

ISSN:1303-4995

İşletme ve Kriz Yönetimi

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 4/2001 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 1-29 OFLUOĞLU GÖKHAN,MISIRLI KAMURAN

ISSN:1303-4995

İşletmelerde Çağdaş Sağlık Yönetimi İçin İş Sağlığı İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 4/2001 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 29-49 OFLUOĞLU GÖKHAN,CİHAN FİGEN

ISSN:1303-4995

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko Sosyal Sorunların Dışsal Maliyeti

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 7/2000 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 77-85 OFLUOĞLU GÖKHAN,UYSAL FATMA FÜSUN

ISSN:1303-4995

İşletmelerde İş Kazalarını Önlemede Psikoteknik Yaklaşımın Önemi

Verimlilik Dergisi

Tarih: 3/1999 Sayı: 3 Sayfa: 149-159 OFLUOĞLU GÖKHAN,UYSAL FATMA FÜSUN

ISSN:1013-1388

Taşkömürü Madenciliğinde İş Değerlendirmesi Uygulamaları ve Günümüzdeki Sorunları

Kamu-İş Dergisi

Tarih: 1/1998 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 119-129 OFLUOĞLU GÖKHAN

ISSN:1303-4995

Çağdaş Teknolojik Gelişmeler Karşısında İş Değerlendirmesi ve Günümüzdeki Sorunları

Çimento-İşveren Dergisi

Tarih: 3/1997 Sayı: 3 Sayfa: 18-22 OFLUOĞLU GÖKHAN

Dışsallıklar Teorisi ve Çevresel Etki Değerlendirme Teknikleri

Verimlilik Dergisi

Tarih: 1/1997 Sayı: 4 Sayfa: 143-152 UYSAL FATMA FÜSUN,OFLUOĞLU GÖKHAN

ISSN:1013-1388

Türkiye de İşçi Sağlığının Ekonomik Boyutları

Çimento İşveren Dergisi

Tarih: 3/1996 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 15-19 BUZKAN AYŞE SİBEL,OFLUOĞLU GÖKHAN

Uluslararası Bildiriler (34)

Dönüşümsel Liderlik ve Yenilikçi İş Davranışları Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

AL FARABİ 7.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 01.05.2020 02.05.2020 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:130-135 ISBN:978-605-7811-80-6

İşletmelerde Duygusal Zekanın Dönüşümsel Liderlik Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi 28.02.2020 29.02.2020 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:147-153 ISBN:978-625-7914-07-9

Küreselleşme ve Yeni Yoksullukla Mücadele Stratejileri

(Tam metin bildiri)

4.ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 29.11.2019 01.12.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:766-779 ISBN:978-605-69877-5-5

Küreselleşme Çağında Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerine Yansımaları

(Tam metin bildiri)

3th International Black Sea Coastline Countries Symposium 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,Ogün Aygün Cilt: 1 Sayfa:125-132 ISBN:978-605-7811-33-2

İşletmelerde İş sağlığı ve İş Güvenliği Yönünden Acil Durum Kriz Yönetimi Sistemi

(Tam metin bildiri)

IX.INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARU CONGRESS OF EUROASIA(IMCOFE) 06.08.2019 08.08.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayı: 1 Cilt: 1

Website

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE ÇALIŞMA HAYATI İLE SENDİKACILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

(Tam metin bildiri)

İKSAD-3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 08.03.2019 10.03.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:1-11 ISBN:978-605-80857-7-0

Website

İş Sağlığının Sosyal ve Hukuki Boyutları

(Tam metin bildiri)

ATLAS 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 15.02.2019 17.02.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:70-76 ISBN:978-6057875-03-7

Website

The Main Problems and Solutions of Employees with Disabilities in Working Life

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - III 15.11.2019 17.11.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BERKÜN SANEM Sayfa:211-217 ISBN:978-605-69877-3-1

Küreselleşme, Endüstri 4.0 ve Sendikacılık Alanında Yeni Gelişmeler

(Özet bildiri)

IX. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA(IMCOFE) 06.08.2019 08.08.2019 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayı: 1 Cilt: 1

Website

İş Güvenliği Açısından Çalışan Motivasyonunda Zihinsel Yorgunluğun Etkisi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Dmitri Yavoronitski Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum UYSAL HASAN TEZCAN,OFLUOĞLU GÖKHAN ISBN:978-605-9885-71-3

Örgütsel yabancılaşma ve İş Tatmin İlişkisi

(Tam metin bildiri)

İksad 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 22.11.2018 25.11.2018 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Cilt: 1 Sayfa:305-310 ISBN:978-605-7923-35-6

Öğrenen Örgütler ve Yeni Liderlik Yaklaşımları

(Tam metin bildiri)

3.El Ruha Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 02.11.2018 04.11.2018 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN

Website

Effect of Educational Administrations Changing Context on Postgraduate Educational Administraion Programs: Globalization, Knowledge Society, Learner Centered Leadership and Educational Administration Postgraduate Programmes

(Özet bildiri)

25th International Conference on the learner Education in a Time of Austerity and Social Turbulence 21.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL

Website

Globalization, The Information Society and New Approaches to Environmental Problems in the unionism,

(Özet bildiri)

Dmitri Yavoronıtskı International European Congress on Social Sciences 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN

Website

Occupational Health and Safety Management New Approaches in Business

(Özet bildiri)

1st International Paris Congress on Social Sciences 10.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN

Website

The Analysis of the Factors that Effect the Health Problems and Rate of Attendance to Work of the Coal Miners who work in shifts in the Zonguldak Coal Basin

(Özet bildiri)

19th World Congress on Safety and Health at Work 11.09.2011 15.09.2011 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL Sayfa:246-None ISBN:987-975-455-167-9

The Impact of the Financial and Economic Crises: Prevailing Wage Policies and Cost Reduction

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi 15.04.2010 16.04.2010 Sözlü Sunum ÇAKMAK AHMET FERDA,OFLUOĞLU GÖKHAN,SABAN METİN Sayfa:533-549 ISBN:978-975-8573-08-0

Çevresel Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi

(Tam metin bildiri)

The International Environment Conference 20.05.2009 23.05.2009 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL Sayfa:1-9

Examples from the Application of Respansible Care in Chemical SME s in Turkey

(Tam metin bildiri)

Management of Small and Medium Busıness Canference 23.09.2002 27.09.2002 Sözlü Sunum UYSAL FATMA FÜSUN,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:14-19 ISBN:966-7473-34-1

Environmental Issues and Trade Unionism Movement

(Özet bildiri)

The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millenium 13.06.1999 18.06.1999 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,UYSAL FATMA FÜSUN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:54-None

The Implementing the BS 7750 and ISO 14000 Standarts in Turkey

(Tam metin bildiri)

The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterreanen Region 18.06.1998 20.06.1998 Sözlü Sunum UYSAL FATMA FÜSUN,UZUN NAZMİYE,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:71-77 ISBN:975-518-115-6

Labour Life of Current Psycho Social Risks in Todays Information Society

(Özet bildiri)

31st Occupational Health and Safety Congress(ICOH Congress 2015] 31.05.2015 05.06.2015 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL

Website

Contemporary Approaches in Occupational Health Education

(Özet bildiri)

31st Occupational Health and Safety Congress(ICOH 2015) 31.05.2015 05.06.2015 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL

Website

Balkan Ülkelerinin Küresel Rekabet bağlamında İş Dünyasına Yönelik Sorunları

(Tam metin bildiri)

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmaları Sempozyumu 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum KONAK ALİ,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:381-393 ISBN:978-975-92847-8-7

Learned Helplessness in Organizations and the Effects of Fear Of Success over Competitiveness,

(Özet bildiri)

Contemporary Management Challenges and the Organizational Sciences, BAS, Institute of Management Bitola 01.11.2013 03.11.2013 Sözlü Sunum ÇAKMAK AHMET FERDA,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:225-None ISBN:978-608-4729-00-6

Social Responsibilty Project Courses For The University Students at The Univertsity of Bulent Ecevit

(Özet bildiri)

2nd Cyprus International Conference on Educational Research 13.02.2013 15.02.2013 Sözlü Sunum BUZKAN AYŞE SİBEL,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:1-None

The Practice of Occupational Health and Safety Training

(Özet bildiri)

2nd Cyprus International Conference on Educational Research 13.02.2013 15.02.2013 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL Sayfa:1-None

General Perspective on Occupational Health and Safety Problems

(Özet bildiri)

19th World Congress on Safety and Health at Work 11.09.2011 15.09.2011 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,AKÇETİN EYÜP Sayfa:133-None ISBN:987-975-455-167-9

Dünya da Sosyal Güvenliğin Krizi ve Çözüm Arayışları Asya Pasifik ve Afrika Örnekleri

(Tam metin bildiri)

9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 16.06.2011 17.06.2011 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,ORAN SERTER Sayfa:356-366 ISBN:978-975-498-212-1

Numerical Analysis of Industrial Accidents in Construction Section in Turkey

(Özet bildiri)

International Symposium, 29th International Symposium of the ISSA Construction Section on Occupational Safety and Health 23.11.2009 25.11.2009 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL,DOĞRU TARIK Sayfa:94-None

Coal and Development Interrelation in the World and Turkey in Terms of Natural Resources Economy

(Tam metin bildiri)

2nd Black Sea Balkan Symposium(KABEP) 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,ÖZBUCAK ALBAR BANU

Tıbbi Atıkların Yönetimi ve ıso 14000 Çevresel Yönetim Sistemi Uygulaması

(Tam metin bildiri)

The International Environment Conference 20.05.2009 23.05.2009 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,ÇAKMAK AHMET FERDA,BÜYÜKYILMAZ OZAN Sayfa:1-19

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri

(Tam metin bildiri)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ 5.Uluslararası İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 01.11.2008 03.11.2008 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,ÇAKMAK AHMET FERDA,BÜYÜKYILMAZ OZAN

İşletmelerde Önyargı ve Ayrımcılığın Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

ISTEC 2014 Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı 18.12.2014 20.12.2014 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,KİMSESİZ MERVE ZEYNEP Sayfa:387-396

Website

Ulusal Bildiriler (23)

İş Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Açısından Sonuçları

(Tam metin bildiri)

V.Ulusal İş Sağlığı Kongresi/T.M.M.O.B/ Makine Mühendisleri odası/ Adana Şubesi 16.04.2009 18.04.2009 Sözlü Sunum ÇAKMAK AHMET FERDA,OFLUOĞLU GÖKHAN,BÜYÜKYILMAZ OZAN Sayfa:163-172 ISBN:978-9944-89-704-4

Türkiye de Kimya Sanayindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sağlık Çevre ve Güvenlik Yönetimi Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi/T.M.M.O.B/ Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi 02.05.2003 03.05.2003 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,UYSAL FATMA FÜSUN Sayfa:195-206 ISBN:975-395-596-0

Sağlık Hizmetleri Bankacılık Sektörü ve KOBİlerde Bilgisayar Teknolojilerinin Organizasyon Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 19.04.2003 20.04.2003 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,AKILLI FATMA Sayfa:662-667 ISBN:975-6957-31-X

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi/T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası/ Adana Şubesi 02.05.2003 03.05.2003 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,AKMAN YASİN Sayfa:183-193 ISBN:975-395-596-0

E Para ve E Ticaret Sanal Yeniliklere Farklı Bir Bakış Açısı

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 08.11.2001 09.11.2001 Sözlü Sunum TORAMAN CENGİZ,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:27-33

Çevre Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Yaşam Kalitesi Açısından Değişim Mühendisliğinin Önemi

(Tam metin bildiri)

Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu 25.04.2001 27.04.2001 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,HAMZAÇEBİ ÇOŞKUN Sayfa:770-778

Türkiye de Kimya Sanayiinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Kayıp İşgünlerinin İktisadi Analizi

(Tam metin bildiri)

3.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 01.09.1998 04.09.1998 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,UYSAL FATMA FÜSUN Cilt: 2 Sayfa:1306-1310 ISBN:975-442-065-3

ISO 9000 ve ISO 14000 in Kimya Sanayiinde Uygulanması

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 09.09.1996 13.09.1996 Sözlü Sunum UYSAL FATMA FÜSUN,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:1652-1656 ISBN:975-561-084-7

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko Sosyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

Milli Prodüktivite Merkezi, 6. Ergonomi Kongresi 27.05.1998 29.05.1998 Sözlü Sunum COP RUZİYE,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:152-161 ISBN:975-440-279-5

Yönetim ve Yönetimde Beşeri İlişkiler

(Tam metin bildiri)

Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu 05.10.1995 06.10.1995 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,KESKİN YAKUP Sayfa:1-5

Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Meslek Hastalıklarının Dağılımı

(Tam metin bildiri)

Türkiye 8. Kömür Kongresi 04.05.1992 08.05.1992 Sözlü Sunum BUZKAN AYŞE SİBEL,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:345-352

İş Kazalarının İktisadi ve Dışsal Boyutları

(Tam metin bildiri)

Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri/Marmara Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi 22.05.1997 23.05.1997 Davetli Konuşmacı OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:100-140

Küreselleşme ve Weitzman Paylaşım Ekonomisi Ücret Sistemi

(Özet bildiri)

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 12.10.2016 14.10.2016 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL Sayfa:1288-1289 ISBN:978-605-320-530-2

Küreselleşme ve Bilgi Toplumunda Çalışan Çocuklar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Özet bildiri)

17.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi/ Atatürk Üniversitesi 02.06.2016 04.06.2016 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:239-253

Zonguldak Kömür Havzasında Vardiyalı Olarak Çalışan Maden İşçilerinin Sağlık Sorunları ve İşe Devam Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

(Tam metin bildiri)

15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi/ HASUDER/ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 02.10.2012 06.10.2012 Poster OFLUOĞLU GÖKHAN,BUZKAN AYŞE SİBEL Sayfa:1277-1279 ISBN:987-975-97836-3-1

Türkiye de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

(Tam metin bildiri)

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu/T.M.M.O.B/ Maden Mühendisleri Odası/ Adana Şubesi 19.11.2010 20.11.2010 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,DOĞRU TARIK Sayfa:337-343 ISBN:978-9944-89-832-4

Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal İş Sağlığı Kongresi/ T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası/ Adana Şubesi 20.04.2007 21.04.2007 Sözlü Sunum BEŞKAYA AHMET,OFLUOĞLU GÖKHAN,AKAY TİRYAKİOĞLU ESRA Sayfa:255-267 ISBN:978-9944-89-704-4

Kürselleşme Sürecinde İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Gerçekleşmesi Açısından Acil Durum Planlamasının Önemi

(Tam metin bildiri)

5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi 15.06.2006 17.06.2006 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,DOĞAN ŞEYDA Sayfa:31-38 ISBN:9944-5285-0-1

ISO TS 16949 Kalite Güvence Sistemi ve Sertifikası

(Tam metin bildiri)

4. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 08.10.2004 10.10.2004 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:311-315

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yeni Vizyonlar ve Değişim Mühendisliği

(Tam metin bildiri)

3. Ulusal Kalite Sempozyumu/T.M.M.O.B Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 06.06.2003 07.06.2003 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,AKILLI FATMA Sayfa:137-142

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İş Süreçlerinin Kalite Geliştirme Politikalarının Avrupa Birliği ile Entegrasyonu

(Tam metin bildiri)

3. Ulusal Kalite Sempozyumu/ T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası/ Bursa Şubesi 06.06.2003 07.06.2003 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,Akıllı Fatma Sayfa:130-136

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Ekonomik Gelişme

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal Karamürsel Denizcilik Sempozyumu 30.06.1997 04.07.1997 Sözlü Sunum BİRCAN FATMA,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:1-3

Zonguldak Yöresi Yer Altı Potansiyeli

(Tam metin bildiri)

Türkiye 8. Kömür Kongresi 04.05.1992 08.05.1992 Sözlü Sunum KESKİN YAKUP,OFLUOĞLU GÖKHAN Sayfa:523-533

Akademik Görevler

DOÇENT

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Bölüm Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

Doktora Tez Çalışması

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez çalışması

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Sosyal Politika-2

(Yüksek Lisans)

Sosyal Politika-1

Dersler - Lisans

(Lisans)

İşletme Yönetimi Mühendislik Fakültesi

(Lisans)

İş Hukuku İşletme Bölümü 2. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku İşletme Bölümü 1. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku İşletme 2.Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku İşletme 2. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku İşletme 1. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku Maliye Bölümü 1. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku Maliye 2.Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku Maliye 2. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku Maliye 1. Öğretim

(Lisans)

İş Hukuku

(Lisans)

İŞLETME YÖNETİMİ

(Lisans)

İŞ HUKUKU

(Lisans)

İnsan Hakları

(Lisans)

Çevre Hukuku Mühendsilik Fakültesi

(Lisans)

Çevre Hukuku Mühendislik Fakültesi

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi Maliye Bölümü 2. Öğrenim

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi Maliye Bölümü 1. Öğrenim

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi Maliye 2. Öğretim

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi Maliye 2. Öğrenim

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi Maliye 1. Öğretim

(Lisans)

Yönetim ve Organizasyon İktisat 2.Öğretim

(Lisans)

Yönetim ve Organizasyon İktisat 2. Öğretim

(Lisans)

Yönetim ve Organizasyon İktisat 1. Öğretim

(Lisans)

Yönetim ve Organizasyon İktisat . Öğretim

(Lisans)

Yönetim Psikolojisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Öğretim

(Lisans)

Yönetim Psikolojisi 2. Öğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

(Lisans)

Yönetim Psikolojisi 1. Öğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

(Lisans)

Yönetim Psikolojisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. Öğretim

(Lisans)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

(Lisans)

Uluslararası ve Avrupa Birliği Sosyal Politikası

(Lisans)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA

(Lisans)

Sosyal Politika

(Lisans)

Sendikalar Hukuku

(Lisans)

Sendikacılık

(Lisans)

Gelir Dağılımı Teorisi ve Politikası

(Lisans)

Endüstri İlişkileri-1

(Lisans)

Endüstri İlişkileri İşletme 2. Öğretim

(Lisans)

Endüstri İlişkileri İşletme 1. Öğretim

(Lisans)

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Davranış Bilimleri

(Lisans)

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

(Lisans)

Avrupa Birliği Sosyal Politikası

(Lisans)

Avrupa Birliği

Kitaplar (9)

ÇALIŞMA HAYATINDA DUYGULAR

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çalışma Hayatında Duygu Düzenleme Editör: Dr.Cenk AKSOY Basım Sayısı::(1) Sayfa::43 57 Yayınevi:: DETAY YAYINCILIK ISBN: 978-605-254-315-3 Tarih: 2020

LİDERLİK TARZLARI Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: KÜLTÜREL LİDERLİK Editör: Tezcan Uysal, Cenk Aksoy, Fatma Yılmaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 69 Yayınevi:: Nobel Yayınları ISBN: 978-625-406-165-3 Tarih: 2020

Finans ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar-1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İşletmelerde Yetenek Yönetimi Sürecinde Performans Yönetim Sistemi Editör: Melik Kamışlı/ Cem Kartal Basım Sayısı::(1) Sayfa::93 109 Yayınevi:: Nisan ISBN: 978-975-8675-14-2 Tarih: 2020

HANDBOOK OF RESEARCH ON STRATEGIC FIT AND DESIGN IN BUSINESS ECOSYSTEMS

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: CHAPTER 20: INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPACT ON WORKING LIFE Editör: HACIOGLU, Umit Basım Sayısı::(1) Sayfa::455 469 Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781799811251 Tarih: 2019

İşletme ve Finans Yazıları-2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Küreselleşme Sürecinde Esnek Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Editör: Fatih Temizel Basım Sayısı::(1) Sayfa::51 67 Yayınevi:: Beta Yayınları ISBN: 978-605-242-436-0 Tarih: 2019

İşletme ve finans yazıları-1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ VEİŞGÜCÜ PLANLAMASINDA KULLANIMI Editör: Doç.Dr.Fatih Temizel Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 101 Yayınevi:: Beta Yayınları ISBN: 978-605-242-309-7 Tarih: 2019

Yönetim, Çalışma Hayatı ve Sendikacılık Araştırmaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Küreselleşme ve Bilgi Toplumunda Çocuk İşgücü Editör: Talas Mustafa, Derin Hakan Basım Sayısı::(1) Sayfa::4 20 Yayınevi:: IKSAD International Publishing ISBN: 978-605-7923-89-9 Tarih: 2018

The Most Recent Studies in Science and Art

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Conflict Management In Organizations: Recent Studies In Turkish Literature (2001-2017) Editör: In Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott Elif Taşlıdere Basım Sayısı::(1) Sayfa::134 151 Yayınevi:: Gece Publishing ISBN: 978-605-288-356-3 Tarih: 2017

ÇEVRE SORUNLARI VE SENDİKACILIK HAREKETİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

(Bilimsel Kitap)

Editör: GÖKHAN OFLUOĞLU Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI ISBN: 978-605-288-007-4 Tarih: 2017

Ödüller (3)

III. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİNE KATKI ÖDÜLÜ

Tarih: 2005
(TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ)
(Sivil Toplum Kuruluşu)

VERİMLİLİĞE KATKI ÖDÜLÜ

Tarih: 1995
(MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ)
(Kamu)

İş sağlığı ve iş güvenliği makale yarışması mansiyon ödülü

Tarih: 1991
(ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

1997-

ÖĞRETİM ÜYESİ

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELİĞİ(YARDIMCI DOÇENT) / Diğer

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

1995-1997

PART TIME ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ / Diğer

GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI

1991-1993

BAŞKANLIK ARAŞTIRMA DANIŞMANI

ARAŞTIRMA UZMANLIĞI / Diğer