ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

GİZEM TOKMAK

Email:

gizem.tokmak

Telefon:

0 372 291 14 91

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Pazarlama

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2014-

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Yüksek Lisans

2012-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Lisans-ÇiftAnadal

2008-2011

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

Lisans

2007-2011

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (3)

POINTS OF ATTACHMENT ON FOOTBALL CLUBS: AN APPLICATION ON ”THE BIG FOUR” SUPPORTERS IN TURKISH SUPER LEAGUE

Sp Soc Int J Ph Ed

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 25-36 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:DOAJ

FACTORS AFFECTING BRAND LOYALTY IN FOOTBALL AN APPLICATION ON THE BIG FOUR FOOTBALL CLUBS IN TURKISH SUPER LEAGUE

International Review of Economics and Management

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 4 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:ASOS, arastırmax, SSRN

The Effects of Demographical Factors and Brand Associations on Satisfaction University Sample

Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 30 Cilt: 12 TOKMAK GİZEM

Endeks:ASOS Index, EBSCHO Host, DOAJ, ULAKBİM

Ulusal Makaleler (6)

REKLAMLARDA ÇEKİCİ MODEL KULLANIMININ VAMPİR ETKİSİ KAPSAMINDA GÖZ TAKİP TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 461-501 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-243X doi:10.15659

Pazarlama İletişiminde Göz Takip Tekniğine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma

Turkish Journal of Marketing

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 121-140 TOKMAK GİZEM

Endeks:proquest, crossref, ISSN:2458-9748 doi:https://doi.org/10.30685/tujom.v5i2.92

Website

TÜKETİMDE DİDEROT ETKİSİ VE ZEİGARNİK ETKİSİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

TURKISH JOURNAL OF MARKETING

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 43-61 TOKMAK GİZEM

Endeks:PROQUEST ISSN:2458-9748 doi:http://dx.doi.org/10.30685/tujom.v4i1.39

ÜNLÜ KİŞİLERİN KULLANILDIĞI REKLAMLARIN ETKİNLİĞİNDE MESAJ KAYNAĞI ÖZELLİKLERİNE OLAN TUTUMUN VE TÜKETİCİ KAYNAKLI SOSYOLOJİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 76-101 TOKMAK GİZEM

Endeks:ASOS INDEX ISSN:2149-2

Futbol Taraftarlarının Takımın Forma Sponsor Markasına Olan Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespit Edilmesi

İÜ Spor Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Position Approach and the Examining of its Validity Within the Scope of Developing Strategy and Creating Competitive Advantage A Case of Turkey

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 13 Cilt: 7 ESEN ŞABAN,TOKMAK GİZEM

Endeks:EBSCHO Host

Uluslararası Bildiriler (4)

A Research on Factors that Affect Perceived Benefit, Perceived Risk and Purchase Intention in Online Shopping

(Özet bildiri)

7th Business Management Conference 05.06.2018 08.06.2018 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

REKLAMLARIN DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference On Studies In Turkology 11.08.2017 13.08.2017 Sözlü Sunum TOKMAK GİZEM

Points of Attachment on Football Clubs An Application on The Big Four Supporters in Turkish Super League

(Özet bildiri)

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy 18.11.2016 20.11.2016 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Kent ve Üniversitede Duyulan Memnuniyet ve WOM Niyeti Üzerinde Etkili Olan Faktörler

(Tam metin bildiri)

IMCOFE 15': International Multidisciplinary Congress of Eurasia 01.09.2015 05.09.2015 TOKMAK GİZEM,KASAPOĞLU CİHANGİR,BAŞKOL MELİH ISBN:978-9944-0637-1-5

Ulusal Bildiriler (1)

Kent Pazarlaması Kapsamında Kent Kimliği ve Mekansal Analiz Zonguldak İli Örneği

(Tam metin bildiri)

İnsan-Kimlik- Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 16.10.2014 18.10.2014 TOKMAK GİZEM

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

Projeler (1)

Zonguldak tan göçün nedenleri ve alınabilecek tedbirler

BAP 6 (Devam Ediyor)