Assistant Professor

Name:

GEDİZ GEDUK

Email:

gedizgeduk

Phone:

2613600-3534

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Öğrenim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık

2013-2016

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Lisans

2007-2012

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

Uluslararası Makaleler (7)

Evaluation of the Mandibular Incisive Canal by Panoramic Radiography andCone-Beam Computed Tomography

Journal of Dentistry and Oral Care Medicine

Tarih: 9/2018 Sayı: 4 Cilt: 2 GEDUK GEDİZ,DOĞAN ŞÜKRİYE ECE

Endeks:google scholar ISSN:2454-3276

Website

Mandibulada Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Journal of International Dental Sciences

Tarih: 8/2018 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 121-123 ŞEKER ÇİĞDEM,GEDUK GEDİZ,İÇEN MURAT

ISSN:21498628 doi:10.21306/jids.2018.195

Website

Examination of foramen tympanicum: an anatomical study using cone-beam computed tomography

FOLIA MORPHOLOGICA

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 77 Sayfa: 335-339 DENİZ YEŞİM,GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0015-5659 doi:10.5603/FM.a2017.0078

Website

Submandibular Tükürük Bezinde Dev Sialolit: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Journal of International Dental Sciences

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 1-6 DENİZ YEŞİM,GEDUK GEDİZ

ISSN:21498628 doi:10.21306/jids.2018.1.35

Website

Examination of foramen tympanicum: an anatomical study using cone-beam computed tomography.

FOLIA MORPHOLOGICA

Tarih: 2/2018 Sayı: 2 Cilt: 77 Sayfa: 335-339 DENİZ YEŞİM,GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0015-5659 doi:10.5603/FM.a2017.0078

Contact Dermatitis Fiddler's Neck

BRITISH DENTAL JOURNAL

Tarih: 3/2016 GEDUK GEDİZ

Endeks:SSCI ISSN:0007-0610 doi:10.1038/sj.bdj.2016.208

Cone-beam computed tomography study of root canal morphology of permanent mandibular incisors in a Turkish sub-population

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 7-None GEDUK GEDİZ,Deniz Yeşim,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

Endeks:TR DİZİN ISSN:2321-3841 doi:10.4103/2321-3841.151638

Website

Ulusal Makaleler (6)

İdiyopatik Osteosklerozun Nadir Görülen Komplikasyonu: Olgu Sunumu

Journal of International Dental Sciences

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 180-182 Özemre Mehmet Özgür,GEDUK GEDİZ

ISSN:21498628 doi:10.21306/jids.2018.231

Website

A giant sialolith in submandibular gland: a case report with rewiew of literature

Journal of International Dental Sciences

DENİZ YEŞİM,GEDUK GEDİZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:21498628

Kalsifiye Kistik Odontojenik Tümör

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 28-32 ZENGİN AYŞE ZEYNEP,GEDUK GEDİZ

Endeks:TÜRKİYE ATIF DİZİNİ

Kalsifiye Epitelyal Odontojenik Tümör

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 24-27 ZENGİN AYŞE ZEYNEP,GEDUK GEDİZ

Endeks:Türkiye atıf dizini

Periferal Dev Hücreli Granüloma:6 Olgu Sunumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2016 KARÖZ TUĞÇE BERRE,GEDUK GEDİZ,SUMER MAHMUT,GÜN SEDA

Endeks:TR DİZİN

KONDİL VE RAMUSTA PERİFERAL OSTEOMA: VAKA SUNUMU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP,SUMER AYŞE PINAR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-9044

Uluslararası Bildiriler (19)

BİLATERAL MULTİPLE TALON TÜBERKÜLÜ: OLGU SUNUMU

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi 24.04.2019 28.04.2019 Poster ŞEKER ÇİĞDEM,İÇEN MURAT,GEDUK GEDİZ

Instagram Uygulamasının Dental Eğitimdeki Rolü

(Özet bildiri)

Türkiye Diş Hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 04.09.2019 07.09.2019 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,GEDUK ŞÜKRİYE ECE

INTRAORAL VENÖZ MALFORMASYON SEBEBİYLE OLUŞAN NADİR BİR OLGU FLEBOLİT: OLGU SUNUMU

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi 24.04.2019 28.04.2019 Poster İÇEN MURAT,ŞEKER ÇİĞDEM,GEDUK GEDİZ

Void Evaluation with Different Imaging Methods Following Various Obturation Methods Applied Over Separated NiTi Files.

(Özet bildiri)

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation and The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ,GEDUK GEDİZ,UZUNOĞLU ÖZYÜREK EMEL,KAŞIKÇI SENA

Palatal Ve Nazofarengeal Bölgede Non-Hodgkin Lenfoma

(Özet bildiri)

25. TDB KONGRESİ 04.09.2019 07.09.2019 Poster BİLTEKİN HATİCE,ŞEKER ÇİĞDEM,GEDUK GEDİZ,İÇEN MURAT Sayfa:1007-None ISBN:978-605-7650-90-01

Website

Void Evaluation with Dierent Imaging Methods Following VariousObturation Methods Applied Over Separated NiTi Files

(Özet bildiri)

The 20th Scientic Congress of Asian Pacic Endodontic Confederation The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ,GEDUK GEDİZ,UZUNOĞLU ÖZYÜREK EMEL,KAŞIKÇI SENA

Mandibulanın Periferal Osteomu - Olgu Sunumu

(Özet bildiri)

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21.09.2017 24.09.2017 Poster ALTUNKARA ŞANT,KARÖZ TUĞÇE BERRE,GEDUK GEDİZ

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ İLE İKİNCİ MOLAR DİŞİN EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİ VE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

TDB 2018 27.09.2018 30.09.2018 Sözlü Sunum GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP

MR Imaging of a Huge Vascular Malformation: A Case Report

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Oral Patoloji ve Tıp Kongresi 26.05.2014 30.05.2014 Poster Deniz Yeşim,ZENGİN AYŞE ZEYNEP,GEDUK GEDİZ Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa:139-None

CBCT Study of Root and Canal Morphology of Permanent Incisors in A Turkish Population

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Oral Patoloji ve Tıp Kongresi 26.05.2014 30.05.2014 Poster GEDUK GEDİZ,Deniz Yeşim,ZENGİN AYŞE ZEYNEP Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa:137-None

CT And Mr Display of Plemorphic Adenoma of the Palate: A Case Report

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Oral Patoloji ve Tıp Kongresi 26.05.2014 30.05.2014 Poster GEDUK GEDİZ,ÇELENK PERUZE,MUĞLALI MEHTAP Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa:124-None

Orofacial Granulomatosis: A Case Report

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Oral Patoloji ve Tıp Kongresi 26.05.2014 30.04.2014 Poster Deniz Yeşim,GEDUK GEDİZ,ZENGİN AYŞE ZEYNEP Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa:139-140

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

DIS521-muayenehane yönetimi ve ergonomi

(Lisans)

DIS414-oral diagnoz ve radyoloji

(Lisans)

DIS414-oral ddiagnoz ve radyoloji

(Lisans)

DIS313-oral diagnoz ve radyoloji