DOÇENT DR.

İsim:

GÜL BANU DUMAN

e-Posta:

gbanu.duman

Telefon:

2911798

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2011

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

None

Tez Adı : Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması

Yüksek Lisans

1997-2002

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK HALK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Çankırı Türkülerinin Derlenip Halk Bilimi Açısından İncelenmesi

Lisans

1993-1997

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Konya ili Karapınar ve yöresi ağız özellikleri

EMEL GÜDÜL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ili Devrek ilçesi ağzı

MUHAMMED FATİH GÜLAYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Moldogazi Tokobayev'in Kaygıluu Kakey adlı tiyatro eserinin söz dizimi incelemesi (Metin-aktarım-inceleme)

YAĞMUR DEMİRTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Toktobolot Abdumomunov'un "Abiyir Keçirbeyt" tiyatro eseri çerçevesinde Kırgız Türkçesinde cümle çeşitleri: Metin-aktarım-inceleme

EDA ESKİBİNA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tügölbay Sıdıkbekov'un "Abısındar", "Muzdakta", "Paydaga Çeçilgen Çatak" adlı hikâyeleri esasında Kırgız Türkçesinde isimler

NURTEN ÖREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak masalları (Araştırma-inceleme-metin)

SONAY ÇALIŞOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ayfer Tunç'un "Acılezzet" ve "Önemsizlik" adlı hikâyeleri üzerine söz dizimi incelemesi

FATMA BERRİN ANILMIŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Anadolu Sahası Keloğlan Masalları ile Azerbaycan Sahası Keçel Masallarının Mukayesesi

YASEMİN KAYABAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ilinde köçeklik geleneği üzerine bir araştırma

ERKUT ÇETİNKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sadık Yalsızuçanlar'ın Ayan Beyan, Güzeran, Hiç, Garip, Akla Veda, Pınar Sineması Hikâyeleri üzerinde söz dizimi incelemesi

FERHAT SUNGUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Abziy Kıdırov'un seçme şiirlerinin dil ve üslup bakımından incelemesi (Metin-aktarma-eser incelemesi)

FATİH YAKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Moldogazi Tokobayev'in Kaygıluu Kakey Adlı Tiyatro Eserinin Söz Dizimi İncelemesi (Metin-Aktarım-İnceleme)

YAĞMUR DEMİRTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Abdullah Şaik'in Tiyatroları ve Tiyatroculuğu

ÖMER KUM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kırgız Türkçesinde kadın konulu atasözleri

RABİA KAHRAMAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Turar Kocomberdiyev'in "Kölçüktögü Ay" Adlı Eserindeki şiirlerin dil ve üslup bakımından incelenmesi (İnceleme-dizin-metin-aktarma)

CANSU TAPTAP
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun seçme lirik şiirlerinde kelime dünyası

SEVGİ MANGAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kuseyin Esenkocoyev'in hikâyelerinde kelime grupları (metin-inceleme-Türkiye Türkçesine aktarım)

ARDA KARADAVUT
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Cahit Külebi'nin şiirlerinde kelime dünyası

SERKAN FURTUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (19)

Uzaktan eğitimle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde temel becerilerin gerçekleştirilebilme durumunun öğretici görüşleri üzerinden değerlendirilmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayfa: 167-186 YURDAKUL Yalçın, DUMAN GÜL BANU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7782 doi:10.29000/rumelide.953696.

Website

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Materyal Kullanımı ve Teknolojik Alt Yapıya Yönelik Tutum ve Görüşleri

ZfWT

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 419-438 DUMAN GÜL BANU, YURDAKUL Yalçın

Endeks:Ebsco Zeitschriftendatembank Index Copernicus Deutsche National Bibliothek World Cat DRJI Index Bielefek Academic Search Engine Root Society for Indexing and Impact Factor Service Genamics Journal Seek Akademik Araştırmalar Indeksi Eurasian Scientific Journal Index Society of Economics and Development Open Academic Journals Index Google Scholar Cite Factor ISSN:1869-2338 doi:10.46291/ZfWT/130121

Website

1970’Lİ 80’Lİ YILLARDA AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR

ZfWT

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 45-52 DUMAN GÜL BANU,MEMMEDOV Rövşen

Endeks:ESCO, COPERNICUS, acar, ESJI ISSN:1868-8934

Ayfer Tunç’un “Acılezzet” ve “Önemsizlik” Hikâyelerinde Söz Dizimi

Turkad

Tarih: 6/2019 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 15-22 DUMAN GÜL BANU,ANILMIŞ FATMA BERRİN

Endeks:SOBİAD ISSN:2564-629X

Geleneksek Tiyatrodan Çağdaş Tiyatroya Kırgız Tiyatrosu

IJLA

Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 1-8 DUMAN GÜL BANU

Endeks:COPERNICUS, EBSCO, ASOS ISSN:2342-0251

Website

Kırgız Şair Toktosun Samudinov’un Şiirlerinin Ana Dili Eğitiminde Yeri

Filologiya Meseleleri

Tarih: 12/2018 Sayı: 20 Sayfa: 342-353 DUMAN GÜL BANU

ISSN:2224-9257

Website

ƏXLAQİ-MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏT UŞAQ NƏSRİNDƏ (1970-1980)

KİTABŞÜN ASLIQ VƏ NƏŞRİYYAT İŞİ

Tarih: 11/2018 Sayı: 21 Cilt: 3 Sayfa: 43-48 Memmedov Rövşen,DUMAN GÜL BANU

ISSN:1998-9962

Fakir Baykurt’un ”Irazcanın Dirliği” Adlı Romanının Ağız Kullanımı Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 58 Cilt: 11 Sayfa: 42-60 DUMAN GÜL BANU,YENER Semanur

Endeks:SOBIAD, MLA, tÜRK eĞİTİM iNDEKSİ ISSN:1307-9581

Turar Kocomberdiyev’in ”Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi

Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2017 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 177-193 DUMAN GÜL BANU,TAPTAP CANSU

Endeks:SOBIAD, ASOS, EBSCO ISSN:1869-2338

Website

Çuvaş Türkçesinde Göz ile Kurulmuş Deyimler ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması

Dil Araştırmaları

Tarih: 11/2017 Sayı: 21 Sayfa: 113-128 DUMAN GÜL BANU,SOROKİNA OKSANA

Endeks:ASOS, ULAKBİM, EBSCO ISSN:1307-7821

Website

Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev’in ”Şarda Uçkanda” adlı Hikayesi Üzerine Bir Dil ve Üslup İncelemesi

Akademik Bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 60 Sayfa: 461-469 KARADAVUT ARDA,DUMAN GÜL BANU

Endeks:ASOS ISSN:1694-528X

Website

Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev'in Şarda Uçkanda Adlı Hikayesi Üzerine bir Dil ve Üslup İncelemesi

akademik bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 60 Sayfa: 461-469 KARADAVUT ARDA,DUMAN GÜL BANU

Endeks:ASOS ISSN:1694-528X

Website

Dede Korkut Hikâyeleri Çizgi Filmi Üzerine Kültür ve Dil Aktarımı Bakımından Bir Değerlendirme

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 8 Cilt: 2 Sayfa: 5-30 DUMAN GÜL BANU,GÜMÜŞTEPE PAMUK NURDAN

ISSN:2149-3219

Kırgız Ninnilerinde Kültürel Artalan ve Dil Hususiyetleri

Turkish Studies

Tarih: 4/2016 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 315-328 DUMAN GÜL BANU

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) ISSN:1308-2140

Kırgız Edebiyatında Nasreddin Hoca Fıkraları

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 10-22 DUMAN GÜL BANU

ISSN:2149-3219

Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı

Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2015 Sayı: Vol. 7, No. 3 Sayfa: 175-187 DUMAN GÜL BANU

Endeks:[TR] Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT];EBSCO (Academic Search Complete)DOAJ (Directory of Open Access Journals)IndexCopernicus (IC)ZDB (Zeitschriftendatenbank - ZDB-ID: 2505720-0)Open Academic Journals IndexInternational Bibliography of Periodical Literature (IBZ)Deutsche Nationalbibliothek (DNB)JournalSeekBASE (Bielefeld Academic Search Engine)ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Indeksi)Academic Journals DatabaseUlrich's Periodicals Dire ISSN:1869-2338

Website

19. Yüzyıl Kırgız Şiiri ve Dönemin Sosyal ve Siyasi Gelişmelerinin Şiirdeki Yansımaları

Bilig

Tarih: 10/2015 Sayı: 75 Sayfa: 1-21 DUMAN GÜL BANU

Endeks:SSCI ISSN:13010549

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Tarih: 4/2013 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 1-8 DUMAN GÜL BANU Atıf Sayısı: 8

Endeks:Asos,DOAJ, tei ISSN:2147-6020

Kırgızların Türkiye Türkçesi Öğrenirken Ad Durum Biçimbirimleriyle İlgili Yaptıkları Hatalar ve Çözüm Önerileri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Sayı: 5 Cilt: 2 Sayfa: 82-94 DUMAN GÜL BANU

Endeks:EBSCO, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi ISSN:2146-6971

Ulusal Makaleler (3)

Cengiz Aytmatov ve Toprak Ana Eseri Üzerine

Türk Yurdu

Tarih: 6/2015 Sayı: 334 DUMAN GÜL BANU

ISSN:1300-2333

Hikayeli Çankırı Türküleri

Çankırı Arştırmaları

Tarih: 6/2011 Sayı: 13 Cilt: 6 Sayfa: 87-95 DUMAN GÜL BANU

ISSN:1306-9713

Çankırı’nınYenice Köyü Elfene Geleneği

Çankırı Araştırmaları

Tarih: 11/2009 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 143-145 DUMAN GÜL BANU

ISSN:1306-9713

Uluslararası Bildiriler (28)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Çevrimiçi Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONAL WORLDS OF TURKS SYMPOSIUM OF SOCIAL SCIENCES 05.08.2021 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU, YURDAKUL Yalçın ISBN:978-605-67570-9-9 Basım Tarihi : 15.11.2021

CAFER CABBARLI’NIN SOLGUN ÇİÇEKLER TİYATRO ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - ОБЗОР ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛЫ «БЛЕДНЫЕ ЦВЕТЫ»

(Tam metin bildiri)

Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении родных языков и литератур Сборник материалов Международной научно-практической конференции 22.10.2020 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU, DEMİRKAP MURAT Sayfa:18-25 Basım Tarihi : 15.01.2021

Anadolu Sahası “Keloğlan Para Kazanıyor” Masalı ile Azerbaycan Sahası “Camış Derisinden Kemer” Masalının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 17.12.2020 17.12.2020 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAYABAŞ Yasemin Basım Tarihi : 19.12.2020

Zonguldak İli Devrek İlçesi Düğün Adetleri

(Tam metin bildiri)

SADAB Conference 24.10.2020 25.10.2020 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,GÜLAYDIN Muhammed Fatih Sayfa:841-849 Basım Tarihi : 17.12.2020

Konya İli ve Karapınar İlçesi ve Yöresinden Derlenen Fatmacık Yusufcuk Masalının Hansel Gratel Masalı ile Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

SADAB Conference 24.10.2020 25.10.2020 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,GÜDÜL Emel Sayfa:825-834 Basım Tarihi : 17.12.2020

Toktobolot Abdumomunov’un Abiyir Keçirbeyt Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

SADAB Conference 24.10.2020 25.10.2020 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,ESKİBİNA Eda Sayfa:850-864 Basım Tarihi : 17.12.2020

Moldogazi Tokobayev’in Kaygılu Kakey Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

4th International Social Researchand Behavioral SciencesSymposium 19.10.2019 21.10.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,DEMİRTAŞ YAĞMUR ISBN:978-605-65197-1-0 Basım Tarihi : 05.12.2019

Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun Oluşumuna Etki Eden Faktörler

(Tam metin bildiri)

4th International Social Researchand Behavioral SciencesSymposium 19.10.2019 21.10.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU ISBN:978-605-65197-1-0 Basım Tarihi : 05.12.2019

Abziy Kıdırov Şiirleri Bağlamında Kırgız Çocuk Edebiyatında Sovyet İdeolojisinin Yansımaları

(Tam metin bildiri)

5th International Social Research and BehavioralSciences Symposium 11.10.2019 12.10.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,YAKAR FATİH ISBN:978-605-65197-3-4 Basım Tarihi : 25.11.2019

ZONGULDAK’TA KÖÇEKLİK GELENEĞİ VE İCRA YERLERİ

(Tam metin bildiri)

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 12.04.2019 14.04.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,ÇETİNKAYA ERKUT ISBN:978-605-67570-5-1 Basım Tarihi : 15.08.2019

TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “ELTİLER” VE “OLUMLU SONUÇLANANTARTIŞMA” HİKÂYELERİ ÜZERİNE

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 12.04.2019 14.04.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,ÖREN NURTEN ISBN:978-605-67570-5-1 Basım Tarihi : 15.07.2019

Kırgız Atasözlerinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri

(Tam metin bildiri)

XI. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ 20.02.2019 21.02.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAHRAMAN RABİA Sayfa:186-190 Basım Tarihi : 25.04.2019

Avrupa’daki Türklerin Türkçe Öğrenim Sorunları

(Tam metin bildiri)

XI. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ 20.02.2019 21.02.2019 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAHRAMAN RABİA Basım Tarihi : 25.04.2019

Kırgız Atasözlerinden Hareketle Evlilik Müessesesi

(Tam metin bildiri)

İKSAD II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 22.11.2018 25.11.2018 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAHRAMAN RABİA Basım Tarihi : 13.12.2018

Kırgız Atasözlerinde At ve Kadın

(Tam metin bildiri)

İKSAD II.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 22.11.2018 25.11.2018 Sözlü Sunum KAHRAMAN RABİA,DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 13.12.2018

Konstantin Vasil’yeviç İvanov’un Narspi Manzun Hikayesinde Folklorik Unsurlar

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 20.04.2018 22.04.2018 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,SOROKİNA OKSANA Sayfa:449-458 Basım Tarihi : 15.10.2018

K. V. İvanov’un Narspi Manzum Hikayesinde Yer Alan Gök Cisimleri ve Çuvaş Folklorundaki Yeri (Nebesnıye Tela v Poeme K.V. İvanova ”Narspi” i Osobennost’xx ih v Çuvaşkom Fol’xxklore

(Tam metin bildiri)

XI. Mejdunnarodnıy Simpozium:Yazıkovıye Kontaktı Narodov Povolj’ya i Urala 20.05.2018 24.05.2018 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Sayfa:38-53 Basım Tarihi : 25.05.2018

Kelime Türetmede Yeni Bir Eğilim

(Tam metin bildiri)

I.ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYATTA MODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU 04.10.2017 06.10.2017 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 06.12.2017

Ürkün Olayının Kırgız Nesrine Yansımaları

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 11.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 15.10.2017

Website

Kırgız Türkçesinin Anadili Olarak Öğretiminde Toktosun Samudinov’un Yeri

(Özet bildiri)

ISLET 2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20.04.2017 23.04.2017 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 15.06.2017

Website

Kırgız Atasözlerinden Hareketle Kırgız Toplumunda Kadına Bakış

(Tam metin bildiri)

Natsionalniye yazıki i literaturı v polikulturnıh usloviyah 10.11.2016 11.11.2016 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 2 Sayfa:21-28 Basım Tarihi : 28.02.2017

Kırgız Halk Edebiyatının Çağdaş Kırgız Edebiyatına Tesirleri

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES 13.04.2016 16.04.2016 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 27.12.2016

Kırgız Atasözlerinin Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

X . Mejdunarodnaya Nauçno-Prkatiçeskaya Konferentsiya 20.10.2016 21.10.2016 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU ISBN:978-5-7677-2389-8 Basım Tarihi : 21.12.2016

Çağdaş Kırgız Çocuk Edebiyatının Şekillenmesinde Sovyet ideolojisinin Rolü

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu 02.06.2016 04.06.2016 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:227-236 Basım Tarihi : 15.10.2016

Günümüz Kırgız Türkçesinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014) 18.03.2014 21.03.2014 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:853-864 ISBN:9786059965057 Basım Tarihi : 15.04.2014

II Dünya Savaşı nın Kırgız Edebiyatı Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü I.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu: Türk Harp Edebiyatı 01.11.2013 03.11.2013 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:697-702 ISBN:9789752679993 Basım Tarihi : 15.12.2013

Rus Edebiyatı Tesirinde Gelişen Çağdaş Kırgız Edebiyatına Genel Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasındaki Etkileşimler 24.05.2012 26.05.2012 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:95-100 ISBN:9786054498069 Basım Tarihi : 10.10.2012

Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde Cümle Ögelerine Genel Bir Bakış ve Temel Ögeler

(Tam metin bildiri)

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Celalabad (09-11 Haziran 2009). 09.06.2009 11.06.2009 DUMAN GÜL BANU

Ulusal Bildiriler (1)

Rüştü Onur’un Şiirlerinin Kelime Dünyası

(Tam metin bildiri)

İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 16.10.2014 18.10.2014 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,FURTUN SERKAN Basım Tarihi : 15.04.2015

Akademik Görevler

DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Türk Dilinin Güncel Sorunları

(Yüksek Lisans)

Tarihi Türk Lehçeleri I

(Yüksek Lisans)

TDL799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

TDL798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

TDL797 SEMİNER

(Yüksek Lisans)

TDL715 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ

(Yüksek Lisans)

TDL711 Türk Dilinin Güncel Sorunları

(Yüksek Lisans)

TDL711 TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI

(Yüksek Lisans)

TDE799 - Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

TDE798 - Yüksel Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

TDE798 - Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

TDE798 - Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

TDE715 - Tarihi Türk Lehçeleri I

(Yüksek Lisans)

TDE711 - Türk Dilinin Güncel Sorunları

(Yüksek Lisans)

TDE711 - Türk Dilinin Güncel Sorunları

(Yüksek Lisans)

Kırgız Türkçesi

Dersler - Lisans

(Lisans)

Türkiye Türkçesi III (Söz Dizimi)

(Lisans)

Türkiye Türkçesi II (Şekil Bilgisi)

(Lisans)

TUR182 - Türk Dili II

(Lisans)

TUR182 - Türk Dili II

(Lisans)

TDE905 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE

(Lisans)

TDE905 - Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Akademik Türkçe

(Lisans)

TDE405 - Bitirme Projesi I

(Lisans)

TDE405 - Bitirme Projesi I

(Lisans)

TDE310 - Türk Halk Edebiyatı II

(Lisans)

TDE303 - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Lisans)

TDE210 - Tarihi Türk Lehçeleri II

(Lisans)

TDE209 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I (Göktürkçe)

(Lisans)

TDE209 - Tarihi Türk Lehçeleri I

(Lisans)

TDE201 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III (söz dizimi)

(Lisans)

TDE201 TÜRKİYE TÜRKÇESİ (Söz Dizimi)

(Lisans)

TDE201 - Türkiye Türkçesi III

(Lisans)

TDE201 - Türkiye Türkçesi III

(Lisans)

TDE120 tÜRKİYE tÜRKÇESİ II (Şekilbilgisi)

(Lisans)

TDE105 - Türk Dili Tarihi

(Lisans)

TDE105 - Türk Dili Tarihi

(Lisans)

TDE102 - Türkiye Türkçesi II

(Lisans)

TDE102 - Türkiye Türkçesi II

(Lisans)

TDE101 - Türkiye Türkçesi I -

(Lisans)

TDE101 - Türkiye Türkçesi I

(Lisans)

SSP900 - Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

SSP900 - Sosyal Sorumluluk Projes

Kitaplar (8)

Moğolcaya Giriş

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma ISBN: 978-625-8118-43-8 Tarih: 2022

Түрік тіліне кіріспе (Türkiye Türkçesine Giriş)

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Berel baspası ISBN: 978-601-314-561-7 Tarih: 2022

Başlangıçtan Günümüze Azerbaycan Çocuk Edebiyatı

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bengü Yayınları ISBN: 9786257403689 Tarih: 2022

Hüseyin Özbay'a Armağan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: “KAYGILUU KAKEY” VE “KARAÇAÇ” TİYATRO ESERLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR DÖNEM-İKİ YAZAR Editör: Mustafa KURT- Aliye USLU ÜSTTEN Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 250 Yayınevi:: Kurgan Edebiyat ISBN: 978-605-7697-66-0 Tarih: 2021

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti B 1 Çalışma Kitabı

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: 4. Ünite Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları Tarih: 2017

Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti B1 Ders Kitabı

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: 4. Ünite Editör: Hayati Develi, Cemal Yıldız, Ahmet Karadoğan, Mustafa Balcı, İbrahim Gültekin, Deniz Melanlıoğlu, Alpaslan Okur Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınlaı ISBN: 9786056708367 Tarih: 2017

Kırgız Çocuk Edebiyatı

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kriter Yayınevi ISBN: 978-605-9336-22-2 Tarih: 2016

Projeler (3)

Anadolu Sahası Keloğlan Masalları ile Azerbaycan Sahası Keçel Masallarının Mukayesesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 01.08.2019

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 20.12.2016 - 20.12.2019

Hekim NidâîDürr-i ManzûmTıp Tarihi, Dil ve Edebiyat İncelemesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 07.10.2016 - 25.11.2019

Üniversite Dışı Deneyimler

MEB

1997-2011

ÖĞRETMEN

Milli Eğitime bağlı okullarda (2004-2009 yılları arasında Kırgızistan'da olmak üzere)Türkçe, Yabancılara Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptım.