ASS. PROF.

Name:

GÜRKAN BACAK

Email:

gbacak

Phone:

03722911267

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Bilim Alanı : Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Temel Alanı : Mühendislik Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Genel Jeoloji

Mineraloji-Petrografi

Uygulamalı Jeoloji

Yönetilen Tezler - Doktora

Bazalt agrega malzemesinin farklı mekanik ve çevresel koşullar etkisinde özelliklerinin incelenmesi

EKİN KÖKEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Çayaltı (Devrek-Gökçebey) Çaydeğirmeni HES-1, HES-2 Bölgesi Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Erhan ALKAN
None None None

Çaydeğirmeni (Devrek-Zonguldak) hidroelektrik santral alanının jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin incelenmesi

ERHAN ALKAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Devrek-Filyos-Kilimli (Zonguldak) arasında yer alan volkanitlerin petrojenetik ve jeokimyasal incelemesi

MUHAMMET KONAKÇI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Zonguldak batısında yer alan (Kozlu-Kdz. Ereğli) volkanitlerinin jeolojik özellikleri ve endüstriyel kullanılabilirliğinin araştırılması

SERKAN AHMET YILMAZER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Gökçesu kömür havzası (Mengen-Bolu) doğu bölümü kömürlerinin özellikleri

ONUR GÜZEY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (7)

Investigation of rockfall potential of Zonguldak-Kilimli roadway (Turkey)

Arabian Jorunal of Geosciences (Springer)

Tarih: 8/2020 Sayı: 805 Cilt: 13 Sayfa: 805- Bekir KESKİN, BACAK GÜRKAN, BİLİR MEHMET ERDİNÇ, GENİŞ MELİH

Endeks:SCI ISSN:1866-7538 doi:10.1007/s12517-020-05815-8

Website

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey

Geomechanics and Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: -2 Cilt: 16 Sayfa: 177- GENİŞ MELİH, AKÇIN HAKAN, Ömer AYDAN, BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

Website

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey

Geomechanics and Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 177- GENİŞ MELİH,AKÇIN HAKAN,Aydan Ömer,BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

Website

An experimental investigation on the durability of railway ballast material by magnesium sulfate soundness

GRANULAR MATTER

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 20 Sayfa: None- BACAK GÜRKAN,Koken Ekin,Ozarslan Ahmet

Endeks:SCI ISSN:1434-5021 doi:10.1007/s10035-018-0804-3

Website

Geological petrological and geodynamical characteristics of the Karacaali Magmatic Complex Kırıkkale in the Central Anatolian Crystalline Complex Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Tarih: 1/2014 Sayı: None Cilt: 23 Sayfa: 645- ELİTOK Ömer, ÖZDAMAR Şenel, BACAK Gürkan, UZ Bektaş Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13000985 doi:10.3906/yer-1312-7

Website

Geological, petrological, and geodynamical characteristics of the Karacaali Magmatic Complex (Kirikkale) in the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Tarih: None/2014 Sayı: 6 Cilt: 23 Sayfa: 645- BACAK GÜRKAN,Elitok Omer,Elitok Omer,Ozdamar Senel,Uz Bektas

Endeks:SCI ISSN:1300-0985 doi:10.3906/yer-1312-7

Website

A study of rock abrasivity and tool wear in Coal Measures Rocks

International Journal of Coal Geology

Tarih: 3/2008 Sayı: 1 Cilt: 74 Sayfa: 53- Yaralı O., Yaşar E., Bacak G., Ranjith P.G. Atıf Sayısı: 18

Endeks:SCI ISSN:01665162 doi:10.1016/j.coal.2007.09.007

Website

Ulusal Makaleler (9)

İnegöl Oylat Jeotermal Kaynağının Termal Turizm AçısındanDeğerlendirilmesİ

Karaelmas Fen ve Mühendsilik Dergisi

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 27- Akçay Yasin, Keskin Çıtıroğlu Hülya, Çakır Aliaddin, Bacak Gürkan

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, Index Copernicus ISSN:2146-4987

Website

Akyaka Beldesi Gökova Körfezi Muğla Sahil Sedimanlarının Bazı Jeolojik Özellikleri

Karaelmas Fen ve Mühendsilik Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 5- Keskin Çıtıroğlu Hülya, Cesur Ayten, Bacak Gürkan, Onur İbrahim

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, ISSN:2146-4987 doi:

Website

Karadeniz Ereğli Zonguldak Andezitlerinin Petrografik Jeokimyasal özellikleri ve Endüstriyel Kullanılabilirlikleri

Karaelmas Fen ve Mühendsilik Dergisi

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 23- Bacak Gürkan, Yılmazer Serkan Ahmet

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, ISSN:2146-4987

Website

Çamlıca Köyü Ezine Çanakkale Kayrak Taşlarının Hammadde Açısından Etüdü

Natural Stone (Doğal taş)

Tarih: 8/2005 Sayı: 13 Cilt: 1 Sayfa: 10- Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Fahri Esenli, Mustafa Yılmaz

Endeks:None

Dagardi güneyi Tavşanlı Kütahya ofiyolitinin jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri

İTÜ Dergisi D serisi Agustos

Tarih: 8/2003 Sayı: 8 Cilt: 1 Sayfa: 86- Gürkan Bacak, Bektaş UZ

Endeks:Diğer

Website

Dağardı Bölgesi Harmancık Bursa kromit cevherleşmelerinin jeolojik petrografik ve jeokimyasal özellikleri

S. Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Özel sayı

Tarih: None/2003 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 245- Gürkan Bacak, Bektaş UZ, Atasever Gedikoğlu

Endeks:Diğer

Website

Selbükü Bilecik Gölsel Kökenli Tüflerinde Zeolit Oluşumunun Mineralojik ve Petrografik İncelenmesi

S. Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Özel sayı

Tarih: None/2003 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 201- BACAK GÜRKAN

Endeks:Diğer

Website

Isparta İli Maden Yataklarının Jeolojik ve Ekonomik Durumu

S. D. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi

Tarih: None/1995 Sayı: 8 Cilt: 1 Sayfa: 29- BACAK GÜRKAN

Endeks:Diğer

Website

Endüstriyel Hammadde olarak Kalsit

Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi

Tarih: None/1993 Sayı: 7 Cilt: 1 Sayfa: 291- Mustafa Kuşcu, Gürkan Bacak

Endeks:Diğer

Website

Uluslararası Bildiriler (25)

Petrography And Geochemıstry Of The Ophıolıtıc Rocks From The Dagardı Regıon (Kütayha-Turkey)

(Özet bildiri)

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies 2021-02-22 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN Sayfa:184- ISBN:978-625-44365-8-1 Basım Tarihi : 05.03.2021

Website

Aliobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) Çevresindeki Karbonatlı Kayaçların Mermer Olarak Değerlendirilebilirliği / The Evaluatıon Of Carbonate Rocks Around Alıobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) As Marble

(Tam metin bildiri)

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi 2019-12-13 2019-12-14 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,GENİŞ MELİH,BİLİR MEHMET ERDİNÇ Sayfa:128- ISBN:978-605-01-1330-3 Basım Tarihi : 06.01.2020

Website

Aliobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) Çevresindeki Karbonatlı Kayaçların Mermer Olarak Değerlendirilebilirliği (The Evaluation of Carbonate Rocks Around Aliobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) as Marble)

(Tam metin bildiri)

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi. MERSEM 2019 : 10Th International Marble &Natural Stone Congress and Exhibition of Turkey 2019-12-13 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN, GENİŞ MELİH, BİLİR MEHMET ERDİNÇ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:128- ISBN:978-605-01-1330-3 Basım Tarihi : 31.12.2019

Website

Orta Ağırlıkta Bir Kollu Galeri Açma Makinası Arazi Performansının Farklı Kazılabilirlikkriterleri Açısından Değerlendirmesi: Amasra Sahası Uygulaması

(Tam metin bildiri)

7. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARIVE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ-Proceedings of 7th International Congress of Mining Machinery and Technologies 2019-10-24 2019-10-25 Sözlü Sunum AKKAŞ M,SU OKAN,BACAK GÜRKAN Sayfa:55- ISBN:978-605-01-1301-3 Basım Tarihi : 20.10.2019

Website

Investıgatıon Of Geologıcal Formatıons In Terms Of Land Use Land Cover (Lulc) Map Extracted Usıng Sentınel-2 Image

(Özet bildiri)

Internatıonal Symposıum On Gıs Applıcatıons In Geography And Geoscıences Isggg-2017 2017-10-18 2017-10-21 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,Şekertekin Ali İhsan,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2019- ISBN:978-605-4222-55-1 Basım Tarihi : 08.12.2017

Website

Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 2017-10-18 2017-10-21 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN Basım Tarihi : 21.10.2017

Weathering effects on physical properties and material behaviour ofgranodiorite rocks

(Tam metin bildiri)

Eurorock 2016 (2016 ISRM International Symposium) 2016-08-29 2016-08-31 Sözlü Sunum KÖKEN EKİN,ÖZARSLAN AHMET,BACAK GÜRKAN Sayfa:331- ISBN:Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future – Ulusay et al. (Eds)© 2016 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-03265-1 Basım Tarihi : 31.08.2016

Website

Yörükler Amasra Bartın Karbonatlı Kayaçlarının Petrografisi ve Mermer Olarak Değerlendime Olanakları

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2012 8. uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi 2012-12-13 2012-12-15 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:207- Basım Tarihi : 15.12.2012

Petrographical Properties of and Industrial Usability of Kdz Eregli Volcanics Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

Int. Symp. on Engineering and Architechtural Usabilit of Balkan Caucaus and Trkic Repıblics, Isparta, 2009 2009-11-22 2009-11-24 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Yılmazer Serkan Ahmet,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:215- Basım Tarihi : 24.11.2009

Petrographical Properties of and Industrial Usability of Kdz Eregli Volcanics Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

Int. Symp. on Engineering and Architechtural Usabilit of Balkan Caucaus and Trkic Repıblics, 2009-11-22 2009-11-24 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,YILMAZER Serkan Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:215- Basım Tarihi : 24.11.2009

Kofcaz Graniti nin kırklareli Jeolojik Petrografik Özellikleri ve Mermer Olarak Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, 14-15 Ekim 2011,Afyonkarahisar, Bild. Kitabı , BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:301-

The Mineralogical and Petrographical Study of Zeolitic Tuffs Arround Karamursel NW Turkey

(Tam metin bildiri)

MECC 2010, 5th. Mid-Europian ClayConference, 25-29 Aug. 2010-Hungary, ACTA Mineralogica-Petrographica, Spec. Abst. series BACAK GÜRKAN Sayı: 6 Cilt: 1 Sayfa:100-

Mineralogical Features of Zeolites of the Selbuku area Bilecik Turkey

(Tam metin bildiri)

8th Int. Conference of the Occurence, Properties and Utilization of natural Zeolites, Sofia, Bulgaria. Abst. Book. Bektaş Uz, Gürkan bacak, Şenel Özdamar Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:270-

The Mineralogical and Petrographical Properties of Zeolite Occurence within Tuffs in selbuku Area Bilecik NW Turkey

(Tam metin bildiri)

XIV International Clay Conference, Castellaneta marina-Italy Bektaş Uz, Şenel özdamar, Halis Manav, Gürkan Bacak Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa:250-

Mineralogical Physical Properties and Utilisation of Domali Area Sile NW Turkey Underclays

(Tam metin bildiri)

XIV International Clay Conference (Castellaneta Marina-Italy) Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Şenel Özdamar Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa:70-

Petrographical and Geochemical Characteristics of the Southern side of tavsanli Kütahya Yurkey Ophiolite

(Tam metin bildiri)

The 6th. ınt. symp. on Eastern mediterranean geology & The Int. Conference of Jordanian geologists assoc. Abst. book. Gürkan Bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:295-

Petrographical and Physico Mechanical Propertis of the Aggregates in İstanbul

(Tam metin bildiri)

41 st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, Abst. Book,ıstanbul Gürkan Bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:6-

The Mineralogical Petrographical And Chemical Research Of The Sand Formations In Kemerburgaz Akpinar Turkey

(Tam metin bildiri)

41st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, ıstanbul” Abstarcts Book Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Fahri Esenli, Mustafa Yılmaz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:8-

The Petrographıcal And Physico Mechanical Properties Of The Aggregates In Istanbul Turkey

(Tam metin bildiri)

41st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, ıstanbul” ,Abstarcts Book6-7. BACAK GÜRKAN Cilt: 1 Sayfa:6-

Geological Evaluatıon Of Yatagan Yenikoy Mugla Turkey Marbles As Industrial Calcıte

(Tam metin bildiri)

41st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, ıstanbul” Abstarcts Book Bektaş Uz, GürkanBacak, Fahri Esenli, Mustafa Yılmaz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:29-

Geology and geochemical characteristics of the Dagardi Ophiolite

(Tam metin bildiri)

5th.International Symp. On Eastern Mediterranean Geology, Thessalonki,Greece, 14-20 April 2004. Gürkan Bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:200-

Evaluation of granite and pegmatite occurances of Armutlu peninsula İhsaniye Karamürsel Kocaeli Turkey as a ceramic raw material

(Özet bildiri)

39 th forum on the geology of industrial minerals, 18-24 May, 2003, Reno-Spark, Nevada, USA. Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Atasever Gedikoğlu Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Geological petrographical and chemical characteristics of the Cine Milas region feldspar occurances

(Tam metin bildiri)

Int. Semp. on Industrial minerals and building stones Proceeding Book, 465-473, 15-18 Sept. 2003. Istanbul-Turkey. BEKTAŞ uZ, Fahri Esenli, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:465-

The marbles of Erikli ridge area which can be given as an example of the Armutlu peninsula Study and investigation of the marbles with respect to block shaped and industrial usage

(Tam metin bildiri)

Int. Semp. on Industrial minerals and building stones Proceeding Book, 759-767, 15-18 Sept. 2003. Istanbul-Turkey Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Mustafa Yılmaz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:759-

Mineralogical Physico chemical and geological characteristics of the Kargalı Bentonite deposits Kocaeli Turkey

(Tam metin bildiri)

4th Int. Semp. on Eastern Mediterranean Geology. P 307-319 Bektaş Uz, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:307-

Ulusal Bildiriler (25)

Zonguldak batısında Yeralan Kozlu Alaplı Volkanitlerinin Petrografik özellikleri ve Endüstriyel Kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal kırmataş sempozyumu 2009-12-01 2009-12-02 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Yılmazer serkan,Uz Bektaş Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:167- Basım Tarihi : 02.12.2009

Zonguldak Batısında Yeralan Kozlu Alaplı Volkanitlerinin Petrografik Özellikleri Ve Endüstriyel Kullanılabilirliği”

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu 2009-12-01 2009-12-02 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Yılmazer Serkan Ahmet,Uz Bektaş Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:167- ISBN:978-9944-89-848-5 Basım Tarihi : 02.12.2009

Beyceköy Bilecik Kireçtaşlarının Jeolojisi Petrografisi ve Mermer Olarak Değerlendirilebilmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu 2008-06-26 2008-06-27 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Uz Bektaş Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:249- Basım Tarihi : 27.06.2008

Koyulhisar Taşköprü Sivas Diyatomit Oluşumlarının Mineralojik Petrografik ve Kimyasal özellikleri

(Tam metin bildiri)

SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2007-11-14 2007-11-16 Sözlü Sunum Uz Bektaş,BACAK GÜRKAN,ESENLİ RECEP FAHRİ Cilt: 4 Sayfa:123- Basım Tarihi : 17.11.2007

Fethiye Muğla Batı Kesimi Empredor türü mermer bloktaş oluşumlarınının değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

SDÜ 15. Yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu Bild. Kitabı 2007-11-14 2007-11-16 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Uz Bektaş Sayi: 1 Cilt: 4 Sayfa:138- Basım Tarihi : 16.11.2007

Kütahya Domaniç Porfiri Cu Mo cevherleşmesinin Jeolojik Konumuve Kökeni

(Tam metin bildiri)

SDÜ Müh.-Mim Fak. IX. Müh. Semp. 1996-05-29 1996-05-31 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,KUŞCU Mustafa Sayi: Sayı 1, 2011. ISSN: 2146-4982. Cilt: 1 Sayfa:77- Basım Tarihi : 31.05.1996

Website

Akdağ Simav Kütahya Granitinin Petrografik ve Kimyasal özellikleri

(Tam metin bildiri)

Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş sempozyumu Bektaş Uz, Gürkan bacak Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:293-

Ömerli Şile İstanbul Kumtaşlarının Petrografik Fiziko Mekanik Özellikleri ve Endüstriyel Olarak Kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu 2009-12-01 2009-12-02 Bektaş Uz, Gürkan bacak, Şenel Özdamar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:161-

Durağan Kemerbahçe Sinop Travertenlerinin Jeolojik Etüdü ve Mermer Bloktaş Olarak değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2008 Türkiye VI Mermer ve Dpğaltaş Sempozyumu 2008-06-26 2008-06-27 Bektaş Uz, Fahri Esenli, Gürkan Bacak Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:365-

Beyçayır Lapseki Çanakkale Mermerlerinin Jeolojik Etüdü ve Mermer Bloktaş Olarak Kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Semp. 2008-06-26 2008-06-27 Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Şenel Özdamar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:287-

Akarca iskenderun Hatay Kireçtaşlarının Petrografik özellikleri ve Kırmataş olarak Değerlendirilebilirliği

(Tam metin bildiri)

6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu (6-7 Ekim 2011, Sivas BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:207-

Lulukbaba Suşehri Sivas Masifindeki Intrusif kayaçlareın Mermer Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 7. Uluslararası Mermerve Doğaltaş Sempozyumu Bektaş Uz, Gürkan Bacak Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:207-

Mahmatlı Gölbaşı Ankara Bazaltlarının Jeolojik özellikleri ve End kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kırmataş semp. Bektaş Uz, Gürkan Bacak Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:359-

Batı Karadeniz Bölgesi taşocağı Agregalarının Durabilite özellikleri

(Tam metin bildiri)

15. Yıl Müh.Mim. Semp. Bild Kitabı Murat Muratoğlu, İsa Yüksel, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Gürkan Bacak Sayi: 1 Cilt: 3 Sayfa:178-

Tekveren Kastamonu Mermerlerinin Jeolojik ve Petrografik Ön İncelemesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2006 Bildiri Özü Kitabı BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:291-

Website

Harmancık Bursa Güneyinin Jeolojisi ve Ofiyolitik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

(Özet bildiri)

ktü 40. Yıl Semp. Bild. Kitabı BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:53-

Website

Bilecik Bej Mermerleri Vezirhan Bölgesi jeolojik etüd ve değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM Bild. Kitabı 2003 BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:567-

Website

Gölcük İzmit güneyi Menekşeyayla Aytepe Subatum civarının jeolojik petrografik ve mermer potansiyeli yönünden incelenmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2003 Bild. Kitabı BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:85-

Website

Tokat Ve Civarı Bloktaş Mermer Potansiyeli Etüd Ve Değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM Bild. Kitabı Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Şenel Özdamar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:545-

Website

Sert mermer grubuna bir örnek Karacadağ Diyarbakır Bazaltlarının mermer açısından incelenmesi özellikleri

(Tam metin bildiri)

MERSEM Bild. Kitabı Bektaş Uz, Fahri esenli, Halis Manav, Gürkan Bacak Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:43-

Dağardı güneyi Tavşanlı Kütahya Ofiyoliti nin mineralojik petrografik ve petrojenetik özellikleri

(Özet bildiri)

S. demirel üniv. 20 yıl Müh. semp. Semp. Bild. Kitabı Gürkan bacak, Bektaş Uz Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:157-

Website

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri Beton Dayanımında Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

III. Ulusal kırmataş semp. Bild kitabı BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:121-

Website

Domaniç Gürgenyayla Kütahya Plutonunun Petrografik ve petrokimyasal özellikleri

(Özet bildiri)

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bild. kitabı Gürkan bacak, Hülya Keskin, Latife Bacak Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:370-

Website

Kütahya Domaniç Porfiri Cu Mo cevherleşmesinin Jeolojik özellikleri ve Kökeni

(Tam metin bildiri)

Cumh. 75. Yıldönümü yerb. ve Madencilik Kong. Gürkan Bacak, Mustafa Kuşcu Sayi: 2 Cilt: 2 Sayfa:683-

Zonguldak Devrek Filyos çayı agrega özelliklerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

1. batıAnadolu Hammadde kaynakları Semp. BAKSEM 1999 BACAK GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:491-

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

06-12-2021 / 06-12-2024

Mineroloji Petrografi

Bölüm Başkan Yardımcısı

17-08-2020 / 10-08-2023

JEOLOJİ MÜH.

Bölüm Başkan Yardımcısı

26-03-2019 / 10-08-2020

JEOLOJİ MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

06-12-2018 / 06-12-2021

Mineroloji Petrografi

Bölüm Başkan Yardımcısı

02-05-2017 / 24-07-2017

JEOLOJİ MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

06-12-2015 / 06-12-2018

Mineroloji Petrografi

Bölüm Başkanı

16-06-2014 / 24-07-2014

JEOLOJİ MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

06-12-2012 / 06-12-2015

Mineroloji Petrografi

Bölüm Başkanı

16-06-2011 / 16-06-2014

JEOLOJİ MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

06-12-2009 / 06-12-2012

Mineroloji Petrografi

Bölüm Başkanı

16-06-2008 / 16-06-2011

JEOLOJİ MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

06-12-2006 / 06-12-2009

Mineroloji Petrografi

Projeler (10)

BAP Altyapı Destek Projesi No 2013 40023813 01

Proje Türü : (Diğer (Ulusal))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-10-01

Bitiş Tarihi : 2013-10-01

BEÜN BAP projesi 2012 17 14 01

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-10-01

Bitiş Tarihi : 2013-10-01

TÜBİTAK Araştırma Projesi 110M579

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2006-10-01

Bitiş Tarihi : 2008-10-01

TÜBİTAK 4004 No 112B098 Projesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-10-01

Bitiş Tarihi : 2013-10-01

ZKÜ Arş Fonu Projesi No 2002 45 03 19

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2002-10-01

Bitiş Tarihi : 2003-10-01

ZKÜ Arş Fonu Projesi 2010 45 07 01

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2010-10-01

Bitiş Tarihi : 2011-12-01

İTÜ Araştırma Fonu projesi No 1736

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2001-10-01

Bitiş Tarihi : 2003-12-01

TÜBİTAK Arş Projesi No 104M437

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2006-10-01

Bitiş Tarihi : 2008-10-01

ZKÜ Araştırma Fonu Projesi No 2007 2 2 45 05 07

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2007-10-01

Bitiş Tarihi : 2009-10-01

ZKÜ YDP Projesi 2009 YDP 45 04

Proje Türü : (Diğer (Ulusal))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2009-05-15

Bitiş Tarihi : 2010-05-15

Ödüller (1)

Emek Ödülü (SDÜ. Jeoloji Müh. Böl. Eğitime Katkılarından Dolayı)

Tarih: 2003
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. (35. madde)

2000-0

Araştırma Görevlisi (35.mad)

İTÜ Maden Fak. Mineraloji-Petrografi ABD. Araştırma Görevlisi

Z. Karaelmas Üniv.

1996-0

Araştırma Görevlisi (33.mad)

Jeoloji Müh. Böl. Mineraloji-Petrografi ABD. Araştırma Görevlisi

S. Demirel Üniv.

1992-0

Araştırma Görevlisi (50 d)

Jeoloji Müh. Böl. Maden yatakları-Jeokimya ABD. Araştırma Görevlisi