Assistant Professor

Name:

FADİLE GÜLDEN ÖZKALALI EKMEN

Email:

fguldenekmen

Phone:

291 18 87

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Archeology

Erken Tunç Çağ

Seramik

Neolitik Çağ

Öğrenim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

2007-2012

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Lisans

2001-2005

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Ulusal Makaleler (3)

Karadeniz kıyısında yeni bir Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı Yerleşimi, inönü Mağarası

Aktüel Arkeoloji

Tarih: 12/2017 Sayı: 60 Sayfa: 102-104 ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN

ISSN:1307-5756-58

M Ö II Bin Acemhöyük Metal İğneleri

Arkeoloji ve Sanat

Tarih: 5/2013 Sayı: 143 Cilt: 143 Sayfa: 67-76 ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN

Endeks:Asos

M Ö II Bin Anadolu Terazi Kefeleri Hakkında Gözlemler

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 35-44 ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN

Endeks:Asos

Uluslararası Bildiriler (2)

New Archaeological Researches Western Black Sea Region TURKEY

(Tam metin bildiri)

10 th International Symposium on Underwater Research- Black Sea Archaeology 16.12.2016 18.12.2016 Sözlü Sunum ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN Sayfa:28-28 ISBN:9786058293205

İnönü Cave, First Excavation Season Results: A New Late Chalcolithic-Early Bronze Age Settlement Near Heraclea Pontica (Kdz. Ereğli) On the Black Sea Coast

(Özet bildiri)

3 th International The Black Sea in Antiquity and Tekkeköy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea 27.10.2017 29.12.2017 Sözlü Sunum ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN Sayfa:84-85 ISBN:978-605-82932-1-2

Ulusal Bildiriler (1)

Zonguldak ta Kültürel ve Endüstriyel Mirasın Korunması ve Özel Bir teşebbüs Örneği Çanakçılar Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

(Tam metin bildiri)

İnsan Kimlik ve Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 16.10.2014 18.10.2014 ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN Sayi: 11 Sayfa:9-20 ISBN:9786059678025

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ / KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2007-2013

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Öntarihte Anadolu Arkeolojisi I

(Lisans)

Önasya Arkeolojisine Giriş

(Lisans)

Önasya Arkeolojisine Giriş

(Lisans)

Yakındoğu Arkeolojisi

(Lisans)

Mesleki İngilizce II

(Lisans)

Mesleki İngilizce I

(Lisans)

Klasik Arkeolojiye Giriş II

(Lisans)

Arkeolojide Malzeme ve Teknoloji bilgisi II

(Lisans)

Arkeoloji'de Malzeme ve Teknoloji Bilgisi II

(Lisans)

Arkaik Klasik Çağ Seramiği

Kitaplar (3)

Studies in Honour of Ahmet Ünal Ahmet Ünal Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Anadolu Metal Atölyeleri Üzerine Bir Değerlendirme Editör: Sedat Erkut, Özlem Sir Gavaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::177 186 Yayınevi:: Arkeoloji ve Sanat Yayınları ISBN: 9786053964001 Tarih: 2016

Kantarın Topuzu The Poise of the Stellyard

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Protohistorik Çağ Anadolu Terazi Kefeleri / Anatolian Protohistoric Scale Pans Editör: Derya Önder Basım Sayısı::(1) Sayfa::49 57 Yayınevi:: Yapı Kredi Yayınları ISBN: 9789750837364 Tarih: 2016

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75 Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları 1936 2011

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Karalar Editör: Orhan Bingöl Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ankara Üniversitesi Yayınevi Tarih: 2012

Projeler (4)

İnönü Mağarası Kazısı ve Bölge Arkeolojisine Katkıları

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.04.2017 - 01.12.2017

Zonguldak Bölgesi Tarih Öncesi Kültürlerin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 08.11.2017

Eski Anadoluda Kilden Yapılmış Çıngıraklar Başlangıçda Demir Çağı nın Sonuna Kadar

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 01.01.2016

Acemhöyük Madencilik Buluntularının Değerlendirilmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

İnönü Mağarası Kazıları

2019-2019

Ekip üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

İnönü Mağarası Kazıları

2018-2018

Ekip Üyesi

Arkeolojik Kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Uşaklı Project

2014-

İkinci başkan

Akeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2012-2012

Ekip Üyesi

None / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2011-2011

Ekip Üyesi

None / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2010-2010

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2009-2009

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Köşk Höyük Kazısı

2009-2009

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Köşk Höyük Kazısı

2008-2008

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2008-2008

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Köşk Höyük Kazısı

2007-2007

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2007-2007

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Acemhöyük Kazısı

2006-2006

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Köşk Höyük Kazısı

2006-2006

Ekip Üyesi

Arkeolojik kazı arazi çalışması yönetimi / Diğer

Lagina Kazısı

2004-2004

Ekip üyesi

Arkeolojik kazı arazi yönetimi / Diğer

Lagina Kazısı

2003-2003

Ekip üyesi

Arkeolojik kazı arazi yönetimi / Diğer

Lagina Kazısı

2002-2002

Ekip üyesi

Arkeolojik kazı arazi yönetimi / Diğer