PROFESÖR DR.

İsim:

FERİDE ÖZTÜRK

e-Posta:

feride.ozturk

Telefon:

03722911397

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Makro İktisat

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Büyüme

Para Politikası

Sermaye Piyasaları

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 07/09/1988 - Bitiş Tarihi 22/06/1993
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

GEORGE MASON UNİVERSİTY - İKTİSAT

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 15/05/2004
Doktora

Yönetilen Tezler - Doktora

Uluslararası Rekabet Gücü ve İhracat Performansı İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

İPEK KURT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı

OECD Ülkelerinde Yeşil Ticari Dönüşümü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

EZGİ BEKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Ekonomik Özgürlük ve Lojistik Performansın İhracat Kalitesine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

YUNUS EMRE TOPCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

ÜMRAN ÖZTÜRK CAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Kâr payı dağıtımı duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin analizi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

MEHMET YOLCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

ENERJİ TÜKETİMİ VE DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

NESLİHAN KOÇAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar ile dış ticaret ilişkisi

DEMET KANAT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Gümrük Birliği'nin Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki endüstri-içi ticaret üzerine etkisi: İmalat sanayi örneği

ÇAĞLA RAHŞAN ALTUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Türkiye'de sermaye malı ithalatı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin teknoloji transferi yönünden incelenmesi

YALÇIN AKYÜREK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Küreselleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için bir uygulama

MERT KILIÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

Türkiye'de ihracata dayalı büyüme hipotezinin sektörler itibariyle analizi

MERVE MİNE İLBEYLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

İMKB-30 endeksinin vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda işlem görmesinin oynaklık ve işlem hacmi üzerine etkisi

OĞUZHAN GÜR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (19)

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile dış ticaret ilişkisi

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 59- ÖZTÜRK FERİDE, KANAT DEMET

Endeks:Index Copernicus, Asos ISSN:2717-767X doi:10.47542/sauied.1189282

Website

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 57- ÖZTÜRK FERİDE, KILIÇ MERT

Endeks:ebsco ISSN:2149-178X doi:10.52096/jsrbs.8.15.5

Website

Türkiye’ de Sermaye Malı İthalatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Teknoloji Transferi Yönünden İncelenmesi

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 40- ÖZTÜRK FERİDE, Akyürek Yalçın

Endeks:Ebsco-Host ISSN:2148-1415

Website

Bedelli Sermaye Artırımı Haberlerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

Atlas Journal

Tarih: 1/2021 Sayı: 37 Cilt: 7 Sayfa: 1231- ÖZTÜRK FERİDE, YOLCU MEHMET

Endeks:International ResearcBible (Academic Resource Index),,Scientific World Index ( SCIWIN) ISSN:2619-936X

Website

TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN SEKTÖREL DÜZEYDE ANALİZİ

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES

Tarih: 9/2020 Sayı: 24 Cilt: 6 Sayfa: 581- İlbeyli Merve Mine, ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:ResearchBible (Academic Resource Index) Scientific World Index ( SCIWIN) Active Search Results Engineer (ASR) Root Society for Indexing and Impact Factor Service ISSUU Journal Listings OCLC WorldCat Cosmos Impact Factor ​ I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) General Impact Factor ISSN:ISSN:2630-6166

Website

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE VE AB-15 ARASINDAKİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

İksad Jornal

Tarih: 4/2020 Sayı: 22 Cilt: 6 Sayfa: 145- ÖZTÜRK FERİDE,Altun Çağla Rahşan

Endeks:ResearchBible (Academic Resource Index) Scientific World Index ( SCIWIN) Active Search Results Engineer (ASR) Root Society for Indexing and Impact Factor Service ISSUU Journal Listings OCLC WorldCat Cosmos Impact Factor​I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) General Impact Factor Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Society of Economics and Development Scientific Indexing Services (SIS) Cite Factor Academic Scientific Journals ISSN:2630-6166

Website

Prediction of Energy Consumption of Turkey on Sectoral Bases by Arima Model

Energy Economics Letters

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 23- ÖZTÜRK SUAT,ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconPapers ISSN:2308-2925 doi:10.18488/journal.82.2018.51.23.30

Website

Exploring the Nexus of Coal Consumption, Economic Growth, Energy Prices and Technological Innovation in Turkey

Asian Economic and Financial Review

Tarih: 11/2018 Sayı: 12 Cilt: 8 Sayfa: 1406- ÖZTÜRK FERİDE,ÖZTÜRK SUAT

Endeks:Econlit, Scopus, Index Copernicus Int. ISSN:2222-6737 doi:10.18488/journal.aefr.2018.812.1406.1414

Website

Forecasting Energy Consumption of Turkey by Arima Model

Journal of Asian Scientific Research

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 52- ÖZTÜRK SUAT,ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:Index Copernicus International ISSN:22265724 doi:10.18488/journal.2.2018.82.52.60

Website

Energy Consumption GDP Causality in MENA Countries

Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy

Tarih: 3/2017 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 231- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1556-7249

Website

Education and Income Relationship in Turkey

The Economics and Finance Letters

Tarih: None/2016 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 8- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:RePec, Econ Papers ISSN:None

Website

Türkiye'de Hisse Senedi Fiyatları ve GSYİH Arasındaki İlişkinin Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: None/2016 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 86- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Higher Education and Growth Performance of Eastern European Countries

Asian Journal of Empirical Research

Tarih: 12/2015 Sayı: 12 Cilt: 5 Sayfa: 237- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconStor, RePec, Econ Papers ISSN:2224-4425

Website

Oil Price Shocks Macro Economy Relationship in Turkey

Asian Economic and Financial Review

Tarih: 5/2015 Sayı: 5 Cilt: 5 Sayfa: 846- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconLit, Repec ISSN:2305-2147 doi:DOI: 10.18488/journal.aefr/2015.5.5/102.5.846.857

Website

Is Health Expenditure Important for Economic Growth in Selected EU Countries

Thr Empirical Economics Letters

Tarih: 7/2013 Sayı: 7 Cilt: None Sayfa: None- ÖZTÜRK FERİDE,ALTUN ADA AYŞEN

Endeks:EconLit ISSN:None

Website

Effect of Index Futures Trading on Volatility and Trading Volume Evidence from the Turkish Derivatives Exchange

The Empirical Economics Letters

Tarih: None/2009 Sayı: 8 Cilt: None Sayfa: None- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconLit ISSN:None

Website

Is Gold a Hedge Against Turkish Lira

South East European Journal of Economics and Business

Tarih: None/2008 Sayı: 3 Cilt: None Sayfa: 35- ÖZTÜRK FERİDE,AÇIKALIN SEZGİN

Endeks:EkonList ISSN:None

Website

The Effect of Sovereign Rating Changes on Stock Returns and Exchange Rates

International Research Journal of Finance and Economics

Tarih: None/2008 Sayı: 20 Cilt: None Sayfa: 46- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconLit ISSN:None

Website

Is Official Intervention Effective The Case of Turkey

International Economics(Economia Internazionale

Tarih: None/2007 Sayı: LX Cilt: None Sayfa: 343- Özturk Feride, Çiçek Macide

Endeks:EconLit ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (5)

The Effect of Dividend Distribution Announcements on Stock Prices: Evidence from Borsa Istanbul

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 185- ÖZTÜRK FERİDE, YOLCU MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-2174

Website

Yabancı Hisse Senedi Yatırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volatilitesini Şiddetlendiriyor mu

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 4 Sayfa: 83- ÇİÇEK MACİDE,ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:Ulakbim, EBSCOhost

The Role of News Approach in Explaining Exchange Rate Volatility

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: None/2006 Sayı: XXV Sayfa: 63- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:Ebsco

Budget Deficit News and Interest Rates

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2004 Sayı: 11 Sayfa: 1- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:ebsco

The Models of Exchange Rate Determination

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: None/2002 Sayı: XXI Sayfa: 47- ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EBSCO

Uluslararası Bildiriler (10)

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz

(Özet bildiri)

SADAB 9. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR ve DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 2021-06-25 Sözlü Sunum KILIÇ MERT, ÖZTÜRK FERİDE ISBN:: 978-625-409-155-1 Basım Tarihi : 27.06.2021

Website

Türkiye’ de Sermaye Malı İthalatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Teknoloji Transferi Yönünden İncelenmes

(Özet bildiri)

7 th International Management and Social Research Conference 2021-05-19 Sözlü Sunum ÖZTÜRK FERİDE, AKYÜREK YALÇIN ISBN:978-625-00-9923-0 Basım Tarihi : 21.05.2021

Website

TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ

(Özet bildiri)

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 2019-12-21 2019-12-22 Sözlü Sunum İLBEYLİ MERVE MİNE, ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:22- ISBN:978-625-7029-52-0 Basım Tarihi : 23.12.2019

Website

Nakit Kar Payı Dağıtım Haberlerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Çalışma

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP) 2019-11-02 2019-11-03 Sözlü Sunum ÖZTÜRK FERİDE,YOLCU MEHMET Sayfa:17- ISBN: 978-605-80577-4-6 Basım Tarihi : 15.11.2019

Website

The Effect of Rights Issue Announcements on Stock Prices of Companies Listed at the BIST100 Index

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum YOLCU MEHMET,ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:278278- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

The Effect of Bonus Issues Announcements on Stock Prices of Companies Listed at the BIST100 Index

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum YOLCU MEHMET,ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:226- ISBN:978-605-82184 Basım Tarihi : 01.10.2017

The Link Between Educational Levels by Gender and GDP in Turkey

(Tam metin bildiri)

6th International Conference of Strategic Research in Social Sciences and Education (ICoSReSSE) 2017-05-12 2017-05-14 Sözlü Sunum ÖZTÜRK FERİDE Cilt: 5 Sayfa:1101- ISBN:978-605-67029-1-4 Basım Tarihi : 14.05.2017

Website

Türkiye de hisse senedi fiyatları ve GSYİH arasındaki ilişkinin analizi

(Tam metin bildiri)

3. uluslarası muhasebe ve finans araştırmaları kongresi 2016-05-12 2016-05-14 ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:86- Basım Tarihi : 12.12.2016

Website

Macroeconomic Policies and Tendency of Riskiness in Turkish Banking Sector 2003

(Sözlü Bildiri)

erc/Metu International Conference in Economics VII Değirmen Süleyman, Öztürk Feride

Fiscal Discipline Criteria in European Union and an Application of These Criteria in Turkey

(Özet bildiri)

International Symposium on the Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations Öztürk Feride. Dayar Hatice Sayı: 1 Sayfa:760-

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

15-07-2021 / 15-07-2024

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Anabilim Dalı Başkanı

15-07-2021 / 15-07-2024

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Anabilim Dalı Başkanı

15-07-2018 / 15-07-2021

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Bölüm Başkanı

15-07-2018 / 15-07-2021

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Müdür

03-05-2017 / 03-05-2020

DEVREK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm Başkanı

15-07-2015 / 15-07-2018

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖL.

Kitaplar (5)

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Etkin Piyasalar Hipotezi ve Kâr Payı Dağıtımı Editör: Tufan Emini Filiz Basım Sayısı::(1) Sayfa::109 128 Yayınevi:: Eğitim Yayınevi ISBN: 978-625-8341-48-5 Tarih: 2022

Current Approaches in Education and Economics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Link Between Educational Levels by Gender and GDP in Turkey Editör: Hasan Göksu Basım Sayısı::(1) Sayfa::159 168 Yayınevi:: SRA Publishing ISBN: 978-605-67769-1-5 Tarih: 2017

İktisada Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Arz ve Talep Modeli Editör: Yaşar Ercan ve Özcan Süleyman Emre Basım Sayısı::(1) Sayfa::165 177 Yayınevi:: Academia ISBN: 978-605-4931-17-0 Tarih: 2015

İktisada Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Esneklikler Editör: Yaşar, Ercan Yaşar ve Özcan,Süleyman Emre Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 151 Yayınevi:: Academia ISBN: 978-605-4931-17-0 Tarih: 2015

Dünya Ekonomisinden Seçme Konular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uluslararası Kuruluşlar: IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü Editör: Öztürk, Feride, Çelebioğlu, Fatih Yayınevi:: Seçkin ISBN: 9750202848 Tarih: 2006

Ödüller (1)

Gold Research Award

Tarih: 2017
(Strategic Researches Academy)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

1993-0

Memur