PROFESÖR

İsim:

FERİDE ÖZTÜRK

Email:

feride.ozturk

Telefon:

0 372 291 1397

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Para Politikası

Maliye Politikası

Sermaye Piyasaları

Öğrenim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

1998-2004

George Mason University

İktisat

Lisans

1988-1993

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Kâr payı dağıtımı duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin analizi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

MEHMET YOLCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de ihracata dayalı büyüme hipotezinin sektörler itibariyle analizi

MERVE MİNE İLBEYLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sermaye Malı İthalatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Teknoloji Transferi Yönünden İncelenmesi

YALÇIN AKYÜREK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Gümrük Birliğinin Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticareti Üzerine Etkileri: İmalat Sanayi Örneği

ÇAĞLA RAHŞAN ALTUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İMKB-30 endeksinin vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda işlem görmesinin oynaklık ve işlem hacmi üzerine etkisi

OĞUZHAN GÜR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE VE AB-15 ARASINDAKİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİTHE EFFECTS OF CUSTOM UNİON ON THE INTRA INDUSTRY TRADE BETWEEN TURKEY AND THE EU-15: THE CASE OF MANUFACTURING INDUSTRY

İksad Jornal

Tarih: 4/2020 Sayı: 22 Cilt: 6 Sayfa: 145-159 ÖZTÜRK FERİDE,Altun Çağla Rahşan

Endeks:ResearchBible (Academic Resource Index) Scientific World Index ( SCIWIN) Active Search Results Engineer (ASR) Root Society for Indexing and Impact Factor Service ISSUU Journal Listings OCLC WorldCat Cosmos Impact Factor​I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) General Impact Factor Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Society of Economics and Development Scientific Indexing Services (SIS) Cite Factor Academic Scientific Journals ISSN:2630-6166

Website

Prediction of Energy Consumption of Turkey on Sectoral Bases by Arima Model

Energy Economics Letters

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 23-30 ÖZTÜRK SUAT,ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconPapers ISSN:2308-2925 doi:10.18488/journal.82.2018.51.23.30

Website

Exploring the Nexus of Coal Consumption, Economic Growth, Energy Prices and Technological Innovation in Turkey

Asian Economic and Financial Review

Tarih: 11/2018 Sayı: 12 Cilt: 8 Sayfa: 1406-1414 ÖZTÜRK FERİDE,ÖZTÜRK SUAT

Endeks:Econlit, Scopus, Index Copernicus Int. ISSN:2222-6737 doi:10.18488/journal.aefr.2018.812.1406.1414

Forecasting Energy Consumption of Turkey by Arima Model

Journal of Asian Scientific Research

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 52-60 ÖZTÜRK SUAT,ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:Index Copernicus International ISSN:22265724 doi:10.18488/journal.2.2018.82.52.60

Website

Energy Consumption GDP Causality in MENA Countries

Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy

Tarih: 3/2017 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 231-236 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1556-7249

Education and Income Relationship in Turkey

The Economics and Finance Letters

Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 8-12 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:RePec, Econ Papers

Website

Türkiye'de Hisse Senedi Fiyatları ve GSYİH Arasındaki İlişkinin Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayfa: 86-94 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EBSCO

Higher Education and Growth Performance of Eastern European Countries

Asian Journal of Empirical Research

Tarih: 12/2015 Sayı: 12 Cilt: 5 Sayfa: 237-242 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconStor, RePec, Econ Papers ISSN:2224-4425

Website

Oil Price Shocks Macro Economy Relationship in Turkey

Asian Economic and Financial Review

Tarih: 5/2015 Sayı: 5 Cilt: 5 Sayfa: 846-857 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconLit, Repec ISSN:2305-2147 doi:DOI: 10.18488/journal.aefr/2015.5.5/102.5.846.857

Website

Is Health Expenditure Important for Economic Growth in Selected EU Countries

Thr Empirical Economics Letters

Tarih: 7/2013 Sayı: 7 ÖZTÜRK FERİDE,ALTUN ADA AYŞEN

Endeks:EconLit

Effect of Index Futures Trading on Volatility and Trading Volume Evidence from the Turkish Derivatives Exchange

The Empirical Economics Letters

Sayı: 8 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconLit

Is Gold a Hedge Against Turkish Lira

South East European Journal of Economics and Business

Sayı: 3 Sayfa: 35-40 ÖZTÜRK FERİDE,AÇIKALIN SEZGİN

Endeks:EkonList

The Effect of Sovereign Rating Changes on Stock Returns and Exchange Rates

International Research Journal of Finance and Economics

Sayı: 20 Sayfa: 46-54 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EconLit

Is Official Intervention Effective The Case of Turkey

International Economics(Economia Internazionale

Sayı: LX Sayfa: 343-353 Özturk Feride, Çiçek Macide

Endeks:EconLit

Ulusal Makaleler (4)

Yabancı Hisse Senedi Yatırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volatilitesini Şiddetlendiriyor mu

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Sayı: 4 Sayfa: 83-106 ÇİÇEK MACİDE,ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:Ulakbim, EBSCOhost

The Role of News Approach in Explaining Exchange Rate Volatility

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Sayı: XXV Sayfa: 63-78 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:Ebsco

Budget Deficit News and Interest Rates

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 11 Sayfa: 1-18 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:ebsco

The Models of Exchange Rate Determination

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Sayı: XXI Sayfa: 47-63 ÖZTÜRK FERİDE

Endeks:EBSCO

Uluslararası Bildiriler (7)

Nakit Kar Payı Dağıtım Haberlerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Çalışma

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP) 02.11.2019 03.11.2019 Sözlü Sunum ÖZTÜRK FERİDE,YOLCU MEHMET Sayfa:17-27 ISBN: 978-605-80577-4-6

Website

The Effect of Rights Issue Announcements on Stock Prices of Companies Listed at the BIST100 Index

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YOLCU MEHMET,ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:278278-None ISBN:978-605-82184-0-6

The Effect of Bonus Issues Announcements on Stock Prices of Companies Listed at the BIST100 Index

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YOLCU MEHMET,ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:226-226 ISBN:978-605-82184

The Link Between Educational Levels by Gender and GDP in Turkey

(Tam metin bildiri)

6th International Conference of Strategic Research in Social Sciences and Education (ICoSReSSE) 12.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum ÖZTÜRK FERİDE Cilt: 5 Sayfa:1101-1109 ISBN:978-605-67029-1-4

Website

Türkiye de hisse senedi fiyatları ve GSYİH arasındaki ilişkinin analizi

(Tam metin bildiri)

3. uluslarası muhasebe ve finans araştırmaları kongresi 12.05.2016 14.05.2016 ÖZTÜRK FERİDE Sayfa:86-94

Website

Macroeconomic Policies and Tendency of Riskiness in Turkish Banking Sector 2003

(Sözlü Bildiri)

erc/Metu International Conference in Economics VII Değirmen Süleyman, Öztürk Feride

Fiscal Discipline Criteria in European Union and an Application of These Criteria in Turkey

(Özet bildiri)

International Symposium on the Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations Öztürk Feride. Dayar Hatice Sayı: 1 Sayfa:760-770

Akademik Görevler

PROFESÖR

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ

DOÇENT

2011-2014

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2005-2011

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞİM VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2004-2005

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞİM VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / DEVREK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm Başkanı

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İleri Makro İktisat

(Doktora)

Uluslararası Ticaret Teori ve Politikası

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Uti 743 Yeni İktisat Okulları

(Yüksek Lisans)

Uluslararası Finansta Seçme Konular

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisat Politikası

(Lisans)

İktisada Giriş

(Lisans)

İKT205 Makro İktisat

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi

(Lisans)

YDL 285 Yabancı Dil III

(Lisans)

YDL 285 YABANCI DİL III

(Lisans)

Uluslararası Finans

(Lisans)

Para Teorisi ve Politikası

(Lisans)

Mesleki İngilizce

(Lisans)

Makro İktisat II

(Lisans)

Makro İktisat

(Lisans)

MAKRO İKTİSAT

(Lisans)

Labor Economics

(Lisans)

IKT285 English for Economists I

(Lisans)

Finansal Piyasalar

(Lisans)

Dünya Ekonomisi

Kitaplar (4)

Current Approaches in Education and Economics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Link Between Educational Levels by Gender and GDP in Turkey Editör: Hasan Göksu Basım Sayısı::(1) Sayfa::159 168 Yayınevi:: SRA Publishing ISBN: 978-605-67769-1-5 Tarih: 2017

İktisada Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Arz ve Talep Modeli Editör: Yaşar Ercan ve Özcan Süleyman Emre Basım Sayısı::(1) Sayfa::165 177 Yayınevi:: Academia ISBN: 978-605-4931-17-0 Tarih: 2015

İktisada Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Esneklikler Editör: Yaşar, Ercan Yaşar ve Özcan,Süleyman Emre Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 151 Yayınevi:: Academia ISBN: 978-605-4931-17-0 Tarih: 2015

Dünya Ekonomisinden Seçme Konular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uluslararası Kuruluşlar: IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü Editör: Öztürk, Feride, Çelebioğlu, Fatih Yayınevi:: Seçkin ISBN: 9750202848 Tarih: 2006

Ödüller (1)

Gold Research Award

Tarih: 2017
(Strategic Researches Academy)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

1993-1994

Memur

/ Diğer