DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

FERDİ KESİKOĞLU

Email:

ferdikesikoglu

Telefon:

372 291 1283

Faks:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

İstihdam

Maliye Politikası

Enflasyon

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2011

None

None

Yüksek Lisans

2002-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Lisans

1998-2001

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Tezler

Doktora

Tez Adı

Baskı ve Çıkar Gruplarının Ekonomi Politiği: Türkiye'de Sermaye Grupları ile Devlet Arasındaki İlişkilerin Ekonomik Analizi

Yüksek Lisans

Tez Adı

Türkiye`de bütçe açıklarının temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Algılanan davranış kontrolü, davranışa yönelik kişisel tutum ve öznel norm değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerine etkisi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma

GİZEM GEDİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İşkur tarafından uygulanan aktif iş gücü piyasası politikalarının etkileri üzerine bir değerlendirme; Zonguldak ili örneği

YONCA AYYILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

Ar-Ge Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: İBBS Düzey I Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 617-627 KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208

Website

ECONOMIC FREEDOM AND ECONOMIC GROWTH A PANEL CAUSALITY ANALYSIS FOR SELECETED TRANSITION ECONOMIES

The Macrotheme Review

Tarih: 5/2015 Sayi: 3 Cilt: 4 Sayfa: 183-190 KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:Index Copernicus

Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi için Panel VAR Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayi: 2 Cilt: 9 Sayfa: 15-34 KESİKOĞLU FERDİ,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO, INDEX COPERNECUS, CSA

Relationship Between Human Capital and Economic Growth Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries

Journal of Economic and Social Studies

Tarih: 5/2013 Sayi: 1 Cilt: 3 Sayfa: 153-162 KESİKOĞLU FERDİ,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:ECONLIT, EBSCO

Makro Ekonomik Değişken Olarak Bütçe Açığı Cari İlişkisi Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği

İktisat İşletme Finans

Tarih: 1/2010 Sayi: 294 Cilt: 25 Sayfa: 109-125 BARIŞIK SALİH,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:EconLit

Ulusal Makaleler (5)

AR GE Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 6/2012 Sayi: 1 Cilt: 32 Sayfa: 165-180 YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

İthalat İhracat Döviz Kuru Bağımlılığı Boostrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması

Ege Akademik Bakış

Tarih: 4/2012 Sayi: 2 Cilt: 12 Sayfa: 137-148 YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi Gelişmekte olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayi: 1 Cilt: 30 Sayfa: 53-71 ÖZTÜRK NURETTİN,KILIÇ HAVVA,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

Türkiye de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2007 Sayi: 5 Cilt: 3 Sayfa: 71-87 KESİKOĞLU FERDİ,AKALIN GÜLSÜM

Endeks:TR DİZİN

Türkiye Bütçe Açıklarının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi 1987 2003 VAR Etki Tepki Analizi Varyans Ayrıştırması

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Tarih: 12/2006 Sayi: 4 Cilt: 61 Sayfa: 59-82 BARIŞIK SALİH,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler (7)

The Relationship Between Energy Consumption Energy Price And Economic Growth A Panel Casuality Analysis For Selected Black Sea Economic Cooperation Bsec Economies

(Özet bildiri)

II.Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Syposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ

Makro Ekonomik Değişkenler İle Hisse Senetlerinin Getirisi Arasındaki İlişki Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Uluslar arası Finans Sempozyumu 08.11.2012 09.11.2012 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,UYGURTÜRK HASAN

Ar-Ge Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: İBBS Düzey I Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY

Website

Doğrudan Yabancı Yatırımlarının İnovasyon Sürecine Etkisi:Türkiye Örneği (1974-2015)

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KESİKOĞLU FERDİ

Website

Büyüme Ve İşsizlik İlişkisi: Düzey 3 Bölgesel Sınıflandırma Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz

(Özet bildiri)

”, International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Website

TÜRKİYE DE BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ İBBS DÜZEY 2 ÇERÇEVESİNDE AMPİRİK BİR ANALİZ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY 26.11.2016 27.11.2016 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Website

The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries Evidence from Bootstrap corrected Panel Causality Test

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism University Of Barcelona 26.10.2013 28.10.2013 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2012-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2004-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

MYO/Yüksekokul Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÖNETİM EKONOMİSİ

(Yüksek Lisans)

KALKINMA İKTİSADI

Dersler - Lisans

(Lisans)

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA ENFORMALLEŞME

(Lisans)

İKTİSAT POLİTİKASI

(Lisans)

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

(Lisans)

İKTİSADIN İLKELERİ

(Lisans)

İKTİSADA GİRİŞ

(Lisans)

ÜCRETLER VE VERİMLİLİK

(Lisans)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

(Lisans)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ I

(Lisans)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

(Lisans)

VERGİ HUKUKU

(Lisans)

TÜRKİYE EKONOMİSİ

(Lisans)

TÜRKİYE EKONOMİSİ

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ I

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

(Lisans)

SERMAYE PİYASASI

(Lisans)

SANAYİ İKTİSADI

(Lisans)

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

(Lisans)

MİKRO İKTİSAT

(Lisans)

MAKRO İKTİSAT

(Lisans)

KAMU MALİYESİ

(Lisans)

KAMU EKONOMİSİ

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK

(Lisans)

GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI

(Lisans)

DEVLET BORÇLANMASI

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

GENEL MUHASEBE

(Önlisans)

GENEL EKONOMİ

(Önlisans)

EKONOMİ II

(Önlisans)

EKONOMİ I

(Önlisans)

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Kitaplar (1)

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİNİN SEKTÖREL YAPI VE REKABET GÜCÜNÜN GİRDİ ÇIKTI MODELİ İLE ANALİZİ

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı:(1) Yayınevi: BULUŞ TASARIM ISBN: 978-975-92847-5-6 2014

Projeler (5)

Zonguldak İlinde Çıraklık Eğitiminin Güçlendirilmesi Etki Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 20.06.2016

Zonguldak İŞKUR Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Etki Fayda Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 20.06.2016

Devrek te Un Sanata Dönüşüyor

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.09.2015 - 16.06.2016

Oda ve Borsaların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.07.2014 - 30.06.2015

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİNİN SEKTÖREL YAPI VE REKABET GÜCÜNÜN GİRDİ-ÇIKTI MODELİ İLE ANALİZİ

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.11.2013 - 15.02.2014

Ödüller (1)

EN İYİ AKADEMİK DANIŞMAN2016

(TOBB)
(Ticari (Özel))
Üniversite Dışı Deneyimler

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

2014-

ZONGULDAK İLİ ODA VE BORSALARI AKADEMİK DANIŞMANLIĞI

ZONGULDAK İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN 5 TİCARET VE SANAYİ ODALASINA AKADEMİK DESTEK VE DANIŞMANLIK GÖREVİ / Sivil Toplum Kuruluşu