DOÇENT DR.

İsim:

FERDİ KESİKOĞLU

e-Posta:

ferdikesikoglu

Telefon:

372 291 1283

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

İstihdam

Maliye Politikası

Enflasyon

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2011

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT TEORİSİ (DR)

Tez Adı : Baskı ve çıkar gruplarının ekonomi politiği: Türkiye’xxde sermaye grupları ile devlet arasındaki ilişkilerin ekonomik analizi

Yüksek Lisans

2002-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Türkiye`de bütçe açıklarının temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri

Lisans

1998-2001

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Önlisans

1996-1998

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Kalkınma ajansı destek programlarının Kobiler ve ihracat hedefi açısından değerlendirilmesi: TR81 bölgesi örneği

ŞAKİR ADEM YAZICI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bölgesel kalkınma ajanslarının büyüme ve istihdam üzerine etkisi: ampirik bir analiz

BUĞRA ÇAĞRI ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin endüstri 4.0 farkındalığı: Zonguldak ili örneği

HALE ARSLANALP
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Algılanan davranış kontrolü, davranışa yönelik kişisel tutum ve öznel norm değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerine etkisi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma

GİZEM RÜZGAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İşkur tarafından uygulanan aktif iş gücü piyasası politikalarının etkileri üzerine bir değerlendirme; Zonguldak ili örneği

YONCA AYYILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (3)

ECONOMIC FREEDOM AND ECONOMIC GROWTH A PANEL CAUSALITY ANALYSIS FOR SELECETED TRANSITION ECONOMIES

The Macrotheme Review

Tarih: 5/2015 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 183-190 KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:Index Copernicus ISSN:1848-4735

Relationship Between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries

JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES

Tarih: 3/2013 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 153-162 KESİKOĞLU FERDİ,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1986-8499

The relationship of budget current deficit as a macroeconomic variable: The case of emerging markets

IKTISAT ISLETME VE FINANS

Tarih: 9/2010 Sayı: 294 Cilt: 25 Sayfa: 109-127 BARIŞIK SALİH,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:SSCI ISSN:1300-610X doi:10.3848/iif.2010.294.2681

Ulusal Makaleler (7)

Ar-Ge Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: İBBS Düzey I Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 617-627 KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Website

Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi için Panel VAR Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 15-34 KESİKOĞLU FERDİ,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-2174

AR GE Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 6/2012 Sayı: 1 Cilt: 32 Sayfa: 165-180 YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

İthalat İhracat Döviz Kuru Bağımlılığı Boostrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması

Ege Akademik Bakış

Tarih: 4/2012 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 137-148 YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi Gelişmekte olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 1 Cilt: 30 Sayfa: 53-71 ÖZTÜRK NURETTİN,KILIÇ HAVVA,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

Türkiye de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2007 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 71-87 KESİKOĞLU FERDİ,AKALIN GÜLSÜM

Endeks:TR DİZİN

Türkiye Bütçe Açıklarının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi 1987 2003 VAR Etki Tepki Analizi Varyans Ayrıştırması

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Tarih: 12/2006 Sayı: 4 Cilt: 61 Sayfa: 59-82 BARIŞIK SALİH,KESİKOĞLU FERDİ

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler (8)

TÜRKİYE’DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

(Özet bildiri)

6th INTERNATIONALEUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 18.05.2020 20.05.2020 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ Basım Tarihi : 14.06.2020

Büyüme Ve İşsizlik İlişkisi: Düzey 3 Bölgesel Sınıflandırma Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz

(Özet bildiri)

”, International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: DÜZEY 3 BÖLGESEL SINIFLANDIRMA ÇERÇEVESİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Sayfa:172-172 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Doğrudan Yabancı Yatırımlarının İnovasyon Sürecine Etkisi:Türkiye Örneği (1974-2015)

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KESİKOĞLU FERDİ ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

TÜRKİYE DE BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ İBBS DÜZEY 2 ÇERÇEVESİNDE AMPİRİK BİR ANALİZ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY 26.11.2016 27.11.2016 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Basım Tarihi : 26.11.2016

Website

The Relationship Between Energy Consumption Energy Price And Economic Growth A Panel Casuality Analysis For Selected Black Sea Economic Cooperation Bsec Economies

(Özet bildiri)

II.Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Syposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ Basım Tarihi : 01.12.2015

Makro Ekonomik Değişkenler İle Hisse Senetlerinin Getirisi Arasındaki İlişki Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Uluslar arası Finans Sempozyumu 08.11.2012 09.11.2012 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,UYGURTÜRK HASAN Basım Tarihi : 01.04.2013

The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries Evidence from Bootstrap corrected Panel Causality Test

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism University Of Barcelona 26.10.2013 28.10.2013 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2012-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2004-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÖNETİM EKONOMİSİ

(Yüksek Lisans)

KALKINMA İKTİSADI

(Yüksek Lisans)

Dünya’da ve Türkiye’xxde Gelir ve Servet Dağılımı

Dersler - Lisans

(Lisans)

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA ENFORMALLEŞME

(Lisans)

İKTİSAT POLİTİKASI

(Lisans)

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

(Lisans)

İKTİSADIN İLKELERİ

(Lisans)

İKTİSADA GİRİŞ

(Lisans)

ÜCRETLER VE VERİMLİLİK

(Lisans)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

(Lisans)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ I

(Lisans)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

(Lisans)

VERGİ HUKUKU

(Lisans)

TÜRKİYE EKONOMİSİ

(Lisans)

TÜRKİYE EKONOMİSİ

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ I

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

(Lisans)

SERMAYE PİYASASI

(Lisans)

SANAYİ İKTİSADI

(Lisans)

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

(Lisans)

MİKRO İKTİSAT

(Lisans)

MAKRO İKTİSAT

(Lisans)

KAMU MALİYESİ

(Lisans)

KAMU EKONOMİSİ

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK

(Lisans)

GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI

(Lisans)

DEVLET BORÇLANMASI

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

GENEL MUHASEBE

(Önlisans)

GENEL EKONOMİ

(Önlisans)

EKONOMİ II

(Önlisans)

EKONOMİ I

(Önlisans)

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Kitaplar (4)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: OKUN KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞSİZLİK VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL YAKLAŞIMI Editör: DOÇ.DR.YÜKSEL AKAY ÜNVAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::229 242 Yayınevi:: İVPE ISBN: 978-9940-46-033-4 Tarih: 2020

TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN KONJONKTÜREL DEĞERLENDİRMELER

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINDAN MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ İSTİHDAMA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ZONGULDAK İLİÖRNEĞİ Editör: DR.ÖĞR.ÜYESİ TOLGA GÜMÜŞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::149 174 Yayınevi:: İKSAD PUBLISHING HOUSE ISBN: 978-625-7139-41-0 Tarih: 2020

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR CİLT I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ENDÜTRİ 4.0’IN İMALAT SANAYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Editör: DOÇ.D.R. MUSTAFA METE Basım Sayısı::(1) Sayfa::461 486 Yayınevi:: GECE KİTAPLIĞI ISBN: 978-625-7243-52-0 Tarih: 2020

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİNİN SEKTÖREL YAPI VE REKABET GÜCÜNÜN GİRDİ ÇIKTI MODELİ İLE ANALİZİ

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: BULUŞ TASARIM ISBN: 978-975-92847-5-6 Tarih: 2014

Projeler (12)

BARTIN AR-GE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GELECEĞE YÖNELİK EYLEM PLANI HAZIRLANMASI

Kalkınma Bakanlığı 12 (Devam Ediyor) 09.07.2020

Ereğli Elpek Bezi Coğrafi İşaret Eğitimi ve Danışmanlığı

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 06.08.2019 - 06.12.2019

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planını Hazırlıyor

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 26.07.2019 - 25.11.2019

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planını Hazırlıyor

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 11.06.2019 - 10.09.2019

IMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi Stratejik Planını Hazırlıyor

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 22.05.2019 - 21.09.2019

KOBİ 4.0. İŞ SÜREÇLERİ YAZILIMI VE DESTEK SİSTEMİ

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Devam Ediyor) 08.02.2019

Güçlü Stratejilerle Güçlenen Devrek TSO

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 23.01.2019 - 24.05.2019

Çaycuma TSO Stratejik Planını Hazırlıyor

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.01.2019 - 19.05.2019

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 14.07.2017 - 13.07.2018

Zonguldak İlinde Çıraklık Eğitiminin Güçlendirilmesi Etki Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 20.06.2016

Zonguldak İŞKUR Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Etki Fayda Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 20.06.2016

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİNİN SEKTÖREL YAPI VE REKABET GÜCÜNÜN GİRDİ ÇIKTI MODELİ İLE ANALİZİ

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.11.2013 - 15.02.2014

Ödüller (1)

EN İYİ AKADEMİK DANIŞMAN

Tarih: 2016
(TOBB)
(Ticari (Özel))
Üniversite Dışı Deneyimler

ZONGULDAK TEKNOPARK A.Ş.

2020-

GENEL MÜDÜR

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nisan 2018 yılında kurulmuş olup ekim 2018’xxde aktif olmuştur. Yönetici şirkette kuruluştan itibaren idareci görevim genel müdürlük görevi ile sürmektedir.

KOBİZON PROJE DANIŞMANLIK VE YAZILIM TİCARET LTD ŞTİ

2019-2020

Şirket Sahibi-Genel Müdür

Kobizon Proje Danışmanlık ve yazılım ltd şti teknopark bünyesinde kurmuş olduğum akademisyen bir şirkettir. 4691 sayılı kanuna göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Oda ve Borsların gelişimine yönelik bir sistem ve yazılım geliştirme çabası içerisindedir.

ZONGULDAK TEKNOPARK A.Ş.

2018-2020

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR

None

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

2014-

ZONGULDAK İLİ ODA VE BORSALARI AKADEMİK DANIŞMANLIĞI

ZONGULDAK İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN 5 TİCARET VE SANAYİ ODALASINA AKADEMİK DESTEK VE DANIŞMANLIK GÖREVİ