Assistant Professor

Name:

FATİH ERCAN

Email:

fatih.ercan

Phone:

3723191300-7211

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2016

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

2004-2006

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ)

Lisans

2000-2004

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR.

Uluslararası Makaleler (5)

Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: ”Turkey Home” Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 543-564 ERCAN FATİH

Endeks:ESCI ISSN:1306-6730 doi:10.17153/oguiibf.535736

Website

MUĞLA/ORTACA İLÇESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ

Journal of International Social Research

Tarih: 10/2017 Sayı: 52 Cilt: 10 Sayfa: 1416-1424 ERCAN FATİH,DALGIN TANER,ATAK ONUR

Endeks:ebsco, mla, doaj, proquest csa (linguistics and language behavior abstracts, sociological abstracts), scientific commons, bc eln, ulrichsweb, ındex ıslamicus, ssrn, ıcaap, ındex copernicus, j-gate, journal seek, asos ındex, journal database, teı, sıop socındex, pubget, drjı, worldcat ISSN:1307-9581 doi:10.17719/jisr.2017.1991

Website

Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Müşteri E-Sadakati Üzerine Etkisi: Facebook Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 2/2017 Sayı: 48 Cilt: 10 Sayfa: 613-621 ERCAN FATİH,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP

Endeks:ebsco, mla, doaj, proquest csa (linguistics and language behavior abstracts, sociological abstracts), scientific commons, bc eln, ulrichsweb, ındex ıslamicus, ssrn, ıcaap, ındex copernicus, j-gate, journal seek, asos ındex, journal database, teı, sıop socındex, pubget, drjı, worldcat ISSN:1307-9581

Website

MARMARİS İN DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 2/2015 Sayı: 36 Cilt: 8 ARTUĞER SAVAŞ,ERCAN FATİH

Endeks:ebsco, mla, doaj, proquest csa (linguistics and language behavior abstracts, sociological abstracts), scientific commons, bc eln, ulrichsweb, ındex ıslamicus, ssrn, ıcaap, ındex copernicus, j-gate, journal seek, asos ındex, journal database, teı, sıop socındex, pubget, drjı, worldcat ISSN:1307-9581

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELİŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 5/2006 Sayı: 15 Cilt: 9 SELVİ MURAT SELİM,ERCAN FATİH

Endeks:ebsco, mla, doaj, proquest csa (linguistics and language behavior abstracts, sociological abstracts), scientific commons, bc eln, ulrichsweb, ındex ıslamicus, ssrn, ıcaap, ındex copernicus, j-gate, journal seek, asos ındex, journal database, teı, sıop socındex, pubget, drjı, worldcat ISSN:1301-5265

Ulusal Makaleler (10)

Resort Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Dijital Pazarlama Performanslarının Analizi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 1727-1745 ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-0890

Çevrimiçi Seyahat Rezervasyonuna Yönelik Algılanan RiskinKullanma Eğilimi Üzerine Etkisi

Journal of Yaşar University

Tarih: 7/2020 Sayı: 59 Cilt: 15 Sayfa: 624-641 ERCAN FATİH,KÖŞKER HASAN,ALBUZ NALAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-970X

Website

AN EXAMINATION ON THE USE OF IMMERSIVE REALITY TECHNOLOGIES IN THE TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATİONAL jOURNAL

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 2348-2383 ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i2.1510

Türkiye’xxdeki Gastronomi Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 1058-1075 ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-8775

Rekreasyon Faaliyetleri Kapsamında Etkinlik ve Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi

Türk Turzm Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 653-664 ERCAN FATİH,CİVELEK MAKBULE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-0890

Sosyal Medyada Otel İşletmelerine Yönelik Yorumların Müşteri Memnuniyeti ve Memnuniyetsizliği Açısından Analizi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Tarih: 11/2019 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 552-571 ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-7458

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YEREL HALKIN TURİZMİN GELİŞİMİNE YÖNELİK TUTUM VE ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 612-628 ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Türkiyede Turistik Talebin En Fazla Olduğu 10 Kentin Marka Kimlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Gaziantep Universty Journal of Sciences

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 18 Sayfa: 348-365 KÖŞKER HASAN,ALBUZ NALAN,ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0094

Website

OSMANLI ÇİLEĞİ’NİN GASTRONOMİK KİMLİK UNSURU OLARAKDEĞERLENDİRİLMESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Tarih: 12/2018 Sayı: 30 Cilt: 10 Sayfa: 1236-1269 KÖŞKER HASAN,ERCAN FATİH,ALBUZ NALAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-9196 doi::http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.443594

Website

MUĞLA’DA TURİZMİN SORUNLARIYLA İLGİLİ TURİZM SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİNİN ALGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Tarih: 2/2013 Sayı: 576 Sayfa: 55-70 ÇEKEN HÜSEYİN,BALDEMİR ERCAN,DALGIN TANER,SOP SERHAT ADEM,ERCAN FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-7112

Uluslararası Bildiriler (10)

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND APPLICATION EXAMPLES IN TOURISM MARKETING

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BUSINESS ECONOMICS 04.06.2020 05.06.2020 Sözlü Sunum ERCAN FATİH Sayfa:95-None ISBN:978-625-400-790-3

Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ile Müşteri E Sadakati Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

International Congress of Tourism Management Researches 20.05.2016 22.05.2016 Sözlü Sunum ERCAN FATİH

Gençlerin İş Arama Evresinde Sosyal Medya Kullanım DüzeyleriÜzerinde Bir Araştırma Muğla SK Ünv Örneği

(Tam metin bildiri)

International Congress of Youth Researches 27.05.2016 31.05.2016 Sözlü Sunum DALGIN TANER,ERCAN FATİH

Görme Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Deneyimlerini Kolaylaştırıcı Teknolojilerin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

4th International Symposium on International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences 22.11.2019 24.11.2019 Sözlü Sunum ERCAN FATİH Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa:130-134

TURİSTİK ÇEKİCİLİK UNSURU OLARAK MÜZELERİN KURUMSAL İNTERNET SİTELERİNİN SANAL MÜZECİLİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DEKİ DEVLET MÜZELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

(Tam metin bildiri)

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU 16.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum ERCAN FATİH ISBN:978-605-7501-45-5

Examination Of Customer Satisfaction Elements On Social Media Reviews About Hotel Enterprises

(Özet bildiri)

II. INTERNATIONAL CONGRESS OF BUSINESS, ECONOMICS AND MARKETING 18.04.2019 20.04.2019 Sözlü Sunum ERCAN FATİH ISBN:978-605-245-556-2

Etkinlik ve Festivallerin Şehirlerin Turizm Potansiyelini Geliştirmedeki Rolü: Karadeniz Ereğli Örneği

(Tam metin bildiri)

IV. International Social, Human and Aministrative Sciences Congress (INSAC) 11.10.2019 13.10.2019 Sözlü Sunum ERCAN FATİH,CİVELEK MAKBULE ISBN:978-605-7749-42-0

Akıllı Şehir-Akıllı Turizm Bağlamında Akıllı Turizm Destinasyonu Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

IV. International Social, Human and Adminsitrative Sciences Congress (INSAC) 11.10.2019 13.10.2019 Sözlü Sunum ERCAN FATİH,DALGIN TANER ISBN:978-605-7749-42-0

Osmanlı Çileğinin Gastronomik Kimlik Unsuru Olarak Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

Gastronomi Kongresi 22.03.2018 25.03.2018 Sözlü Sunum KÖŞKER HASAN,ERCAN FATİH,ALBUZ NALAN Sayfa:37-37

Website

Muğla/Ortaca İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelini Değerlendirmeye Yönelik Bir SWOTAnalizi

(Özet bildiri)

1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS 04.05.2017 06.05.2017 Sözlü Sunum ERCAN FATİH,DALGIN TANER,ATAK ONUR

Ulusal Bildiriler (1)

2017 Yılı Turist Rehberliği Önlisans ve Lisans Eğitimine Yönelik Değerlendirmeler

(Özet bildiri)

I. Turizm Rehberliği Kongresi 27.04.2018 28.04.2018 Sözlü Sunum ALBUZ NALAN,KÖŞKER HASAN,ERCAN FATİH,TEKİN ÖZLEM ISBN: 978-605-2323-91-5

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2010-2017

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

TURİZMDE DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI

Dersler - Lisans

(Lisans)

İLETİŞİM VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ

(Lisans)

ÖNBÜRO YÖNETİMİ

(Lisans)

ÖNBÜRO UYGULAMALARI

(Lisans)

ULUSLARARASI TURİZM

(Lisans)

TURİZME GİRİŞ

(Lisans)

TURİZMDE YATIRIM PROJELERİ

(Lisans)

MALİYET MUHASEBESİ

(Lisans)

GENEL PAZARLAMA

(Lisans)

BİLETLEME TEKNİKLERİ II

Kitaplar (10)

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Turizmde Teknoloji Destekli Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Uygulamaları: eMİY ve mMİY Editör: Erdem Sarıkaya Basım Sayısı::(1) Sayfa::115 138 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-7243-44-5 Tarih: 2020

Turizmde Pazarlama İletişimi ve Sosyal Medya

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-605-254-224-8 Tarih: 2020

Advances in Social Science Research

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Analysis of Customer Complaints for Airline Companies in TripAdvisor: The Case of Turkish Airlines Editör: Viliyan Krystev Mihaela S. Dinu Recep Efe, Emin Atasoy Basım Sayısı::(1) Sayfa::500 522 Yayınevi:: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS ISBN: 978-954-07-5048-4 Tarih: 2020

Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Erişilebilir Turizm Editör: FATİH ERCAN Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-321-3 Tarih: 2020

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Ardışık Gruplar, Özel Fiyat Tarifesi, Transfer Elemanı. Editör: Orhan İÇÖZ, Muzaffer UYSAL Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-605-254-085-5 Tarih: 2019

Theory and Practice in Social Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Smart Tourism Technologies: Applications in Hotel Businesses Editör: Viliyan KRYSTEV, Recep EFE, Emin ATASOY Basım Sayısı::(1) Sayfa::528 546 Yayınevi:: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS ISBN: 978-954-07-4761-3 Tarih: 2019

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 2017 Yılı Turist Rehberliği Ön Lisans ve Lisans Eğitime Yönelik Değerlendirmeler Basım Sayısı::(1) Sayfa::78 93 Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 9786052540404 Tarih: 2018

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ANİMASYON/SPA Editör: Tülay Polat Üzümcü, İsmail Bilgiçli Basım Sayısı::(1) Sayfa::251 264 Yayınevi:: LİSANS YAYINCILIK ISBN: 978-605-5044-93-0 Tarih: 2016

PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR VE TURİZMDE UYGULAMALARI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: DENEYİMSEL PAZARLAMA Editör: SAVAŞ ARTUĞER Basım Sayısı::(1) Sayfa::99 136 Yayınevi:: DETAY YAYINCILIK ISBN: 978-605-4940-23-3 Tarih: 2014

Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Viral Pazarlama Editör: SAVAŞ ARTUĞER Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 164 Yayınevi:: DETAY YAYINCILIK ISBN: 978-605-4940-23-3 Tarih: 2014

Üniversite Dışı Deneyimler

Klassis Resort Hotel

2007-2009

Önbüro Şefi

/ Ticari (Özel)