DOÇENT DR.

İsim:

MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU

e-Posta:

fatih.bayramoglu

Telefon:

0 372 291 1761

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Finans

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Finansal Tahmin ve Modelleme

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2012

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE FİNANSMAN (DR)

Yüksek Lisans

2005-2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Lisans

1998-2002

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Pay senedi fiyatlarını etkileyen değişkenlerin c4.5 karar ağacı algoritması ile modellenmesi

İSMAİL GÜRSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Finans merkezlerinin gelişmişliği üzerine Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler kapsamında bir analiz

MERVE ÜLKER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Karlılık ve piyasa değeri odaklı portföylerin performans karşılaştırması

SELİM SARI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye bankacılık sistemindeki yabancı sermayeli mevduat bankalarının risk derecelendirmesi: CAMELS tabanlı VIKOR modeli uygulaması

ELİF GÜLLÜ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Spot ve vadeli karbon fiyatlarının varyansta ve ortalamada asimetrik bootstrap nedensellik testi ile analizi

MEHMET ALPER ERGÜN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başarı değerlendirmesi

NAGİHAN YAYALAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

Türkiye Bankacılık Sistemindeki Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Risk Derecelendirmesi: CAMELS Tabanlı VIKOR Modeli Uygulaması

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 149-167 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH, GÜLLÜ ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:10.11611/yead.767964

Website

Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ortalamada ve Varyansta Nedensellik Testi İle Analizi

Business Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 5 Cilt: 7 Sayfa: 2112-2123 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ERGÜN MEHMET ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1319

Website

Transitioning into a ‘throwaway planet’

International Journal of Consumer Studies

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 42 Sayfa: 131-140 McCollough John,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,He Miao

Endeks:SSCI ISSN:1470-6423 doi:10.1111/ijcs.12402

Website

Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 74 Sayfa: 183-199 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,ABASIZ TEZCAN

Endeks:EBSCO, Index Copernicus ISSN:2146-3042

Website

Portföy Seçiminde Toplam Riski Temel Alan Portföy Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 1-28 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,YAYALAR NAGİHAN

Endeks:EBSCO, DOAJ, Index Copernicus ISSN:1303-0035

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarinin Bireysel ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1-19 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,GÜRSOY İSMAİL

Endeks:Index Copernicus, EBSCO ISSN:2148- 029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.295155

Website

Borsa İstanbul da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 135-144 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,BAŞARIR ÇAĞATAY

Endeks:ECONLIT, EBSCO, RePEc, Index Copernicus, Index Islamicus ISSN:1303-0876

Grey System Theory Supported Markowitz Portfolio Optimization during High Volatility Periods

Journal of Grey System

Tarih: 10/2016 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 79-95 CHAMBERS NURGÜL,HAMZAÇEBİ COŞKUN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:SSCI ISSN:0957-3720

Website

Future Electricity Demand of the Emerging European Countries and the CIS Countries

International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)

Tarih: 10/2016 Sayı: 6 Cilt: 5 Sayfa: 15-23 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:Index Copernicus, RePEC, DOAJ, EconPapers, Ideas, Proquest, ASOS Index, Google Scholar ISSN:2147-4486 doi:10.20525/ijfbs.v5i6.618

Website

Stock Selection Based on Fundamental Analysis Approach by Grey Relational Analysis A Case of Turkey

International Journal of Economics and Finance

Tarih: 7/2016 Sayı: 7 Cilt: 8 Sayfa: 178-184 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,HAMZAÇEBİ COŞKUN

Endeks:Econlit, EBSCOhost, Proquest, Ulrich's, JEL, ABDC ISSN:1916-9728 doi:10.5539/ijef.v8n7p178

Website

XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye'de Bir Yatırım Bankası Denemesi: Sınai Yatırım Bankası A.Ş. 1963-2002

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 5 Sayfa: 121-158 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,İşbakan Tevfik Yavuz,GÜVEMLİ OKTAY

Endeks:EBSCO ISSN:2146-4928

Effects of Crude Oil Price Changes on Sector Indices of Istanbul Stock Exchange

European Journal of Economic and Political Studies

Tarih: 12/2011 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 109-124 TORAMAN CENGİZ,BAŞARIR ÇAĞATAY,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:Index Copernicus, Index Islamicus, Ulrich, EconBiz, EconIS ISSN:1307-6000

Determination of Factors Affecting the Price of Gold A Study of MGARCH Model

Business and Economics Research Journal

Tarih: 10/2011 Sayı: 4 Cilt: 2 TORAMAN CENGİZ,BAŞARIR ÇAĞATAY,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:EBSCO, Index Copernicus

Imperial Shipyard Tersane i Amire in the Ottoman Empire in 17th Century Management and Accounting

De Computis Spanish Journal of Accounting History

Tarih: 12/2010 Sayı: 13 Sayfa: 191-226 TORAMAN CENGİZ,GÜVEMLİ BATUHAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:RePEc, Ulrich's, Latindex, EBSCO ISSN:1886-1881

Website

Estate accounting as a public policy tool and its application in the Ottoman Empire in the 17th century

De Computis - Spanish Journal of Accounting History

Tarih: 6/2006 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 119-136 TORAMAN CENGİZ,YILMAZ SİNAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:RePEc, Ulrich's, Latindex, EBSCO ISSN:1886-1881

Website

Ulusal Makaleler (7)

Karbon Fiyatlarının Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testi ile Analizi

International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 989-1012 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH, ABASIZ TEZCAN, ERGÜN MEHMET ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.792394

Website

Linkages Between Market Capitalization and Economic Growth The Case of Emerging Markets

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 39-48 DÖKMEN GÖKHAN,AYSU AHMET,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:ASOS Index ISSN:2249-8377

Website

Entelektüel Sermayenin Bir Bileşeni Olarak Müşteri Sermayesi ve Denizyolu Taşımacılığı Sektöründe Müşteri Şikayeti Yönetim Süreci

Mali Ufuklar

Tarih: 6/2012 Sayı: 16 Cilt: 6 Sayfa: 1-14 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,KELEŞ NUH

ISSN:1307-7023

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 45 Cilt: 10 Sayfa: 200-215 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,PEKKAYA MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Website

Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi YTL USD İMKB 100 ve S P500 Üzerine Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2008 Sayı: 38 Sayfa: 163-176 PEKKAYA MEHMET,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Modeli ve Mikrofinans Kuruluşlarının Finansal İşlevleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2007 Sayı: 34 Sayfa: 98-112 KORKMAZ TURHAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi

Mali Çözüm

Tarih: 10/2006 Sayı: 76 TORAMAN CENGİZ,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

ISSN:1303-5444

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011-2013

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011-2012

OKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (YL) (TEZSİZ)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2008-2011

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2010

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

ISL823 FİNANSAL TEORİ

(Doktora)

ISL821 TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

(Doktora)

ISL815 FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

(Doktora)

ISL812 PORTFÖY YATIRIMLARI STRATEJİSİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

SKI707 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

(Yüksek Lisans)

SKI702 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

(Yüksek Lisans)

SKI702 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM

(Yüksek Lisans)

MDE718 PORTFÖY YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

MDE709 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR

(Yüksek Lisans)

MDE704 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

(Yüksek Lisans)

ISL781 SERMAYE PİYASALARI

(Yüksek Lisans)

ISL781 SERMAYE PİYASALARI

(Yüksek Lisans)

ISL772 FİNANSAL YÖNETİM

(Yüksek Lisans)

ISL759 SERMAYE PİYASALARI

(Yüksek Lisans)

ISL755 FİNANSAL MUHASEBE

(Yüksek Lisans)

ISL755 Finansal Muhasebe

(Yüksek Lisans)

ISL752 FİNANSAL YÖNETİM

(Yüksek Lisans)

ISL720 FİNANSAL KURUMLAR YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

ISL714 SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

ISL711 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

ISL707 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM

(Yüksek Lisans)

ISL707 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM

Dersler - Lisans

(Lisans)

ISL498 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

ISL498 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

ISL497 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

ISL436 RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLER

(Lisans)

ISL421 Mali Tablo Analizi

(Lisans)

ISL421 MALİ TABLO ANALİZİ

(Lisans)

ISL413 SERMAYE PİYASALARI

(Lisans)

ISL401 PROJE DEĞERLENDİRME

(Lisans)

ISL325 FİNANSAL KURUMLAR

(Lisans)

ISL314 İŞLETME FİNANSI II

(Lisans)

ISL312 CORPORATE FINANCE II

(Lisans)

ISL312 CORPORATE FINANCE

(Lisans)

ISL 222 İŞLETME FİNANSI II

Kitaplar (17)

Yeni Yaklaşımlarla Uluslararası Ticaretin Finansmanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ödeme Yöntemleri Editör: Başarır, Çağatay Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 71 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-417-061-4 Tarih: 2021

Machine Learning Techniques for Improved Business Analytics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: International Diversified Portfolio Optimization With Artificial Neural Networks: An Application With Foreign Companies Listed on NYSE Editör: Dileep Kumar G. Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 223 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-152-253-535-5 Tarih: 2019

Derlemeler - I İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünya’xxda ve Türkiye’xxde Karbon Emisyonu Ticareti Editör: Kılıç, Metin Basım Sayısı::(1) Sayfa::467 500 Yayınevi:: Beta Basım ISBN: 978-605-242-526-8 Tarih: 2019

Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Forecasting the Prices of Cryptocurrencies Using GM(1,1) Rolling Model Editör: Hacioglu, Umit Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 230 Yayınevi:: Springer International Publishing AG ISBN: 978-3-030-25274-8 Tarih: 2019

Cumhuriyet Birikimi - Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Defter ve Belgeler Editör: Cengiz Toraman, İbrahim Aksu, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Muhsin Aslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::95 114 Yayınevi:: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü ISBN: 978-975-7590-44-6 Tarih: 2019

İşletme Ekonomi Yazıları - 1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin Gelişimi: 1847-2017 Dönemi Editör: Şakar, Nurhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::357 387 Yayınevi:: Beta Yayıncılık ISBN: 978-605-242-306-6 Tarih: 2018

İşletme Ekonomi Yazıları - 1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Katılım Bankalarının Risk Derecelendirmesi: CAMELS Tabanlı TOPSIS Modeli Uygulaması Editör: Şakar, Nurdan Basım Sayısı::(1) Sayfa::389 400 Yayınevi:: Beta Yayıncılık ISBN: 978-605-242-306-6 Tarih: 2018

Global Approaches in Financial Economics, Banking and Finance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Global Macroeconomic Determinants of the Domestic Commodity Derivatives Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::331 349 Yayınevi:: Springer, Cham ISBN: 978-319-78494-6 Tarih: 2018

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: What Are the Relations Between the Domestic Macroeconomic Parameters and the Convertible Exchange Rates? Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::465 483 Yayınevi:: Springer, Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

Menkul Kıymet Yatırımları

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Uluslararası Menkul Kıymet Yatırımları Editör: Temizel, Fatih Basım Sayısı::(1) Sayfa::164 185 Yayınevi:: Anadolu Üniversitesi Basımevi ISBN: 978-975-06-2539-8 Tarih: 2018

Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: International Financial Centers After the 2008–2009 Global Financial Crisis Editör: Hacioglu Umit, Dincer Hasan Basım Sayısı::(1) Sayfa::27 42 Yayınevi:: Springer International Publishing ISBN: 978-3-319-47020-7 Tarih: 2017

Political Economy in Transtion Economies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns in Transition Economies: Panel Causality and Panel VAR Analysis Editör: Bayat Tayfur Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 134 Yayınevi:: Aurel Vlaicu University of Arad - Romania ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistiki Yöntemlerle Analiz

(Bilimsel Kitap)

Editör: - Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-03-2 Tarih: 2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ISBN: 978-975-92847-9-4 Tarih: 2015

TR81 Düzey 2 Bölgesinin Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) ISBN: 978-975-92847-5-6 Tarih: 2014

Zonguldak İlinde Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-92847-4-9 Tarih: 2011

Malezya ya Bakış Muhasebe Finans Ekonomi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Malezya’da Borsalar Editör: Prof.Dr. Barış Sipahi Basım Sayısı::(1) Sayfa::126 166 Yayınevi:: TÜRMOB YAYINLARI No 392 Tarih: 2010

Projeler (5)

Zonguldak İlinde Madencilik Sektörü ve İl Ekonomisi Üzerindeki Etki Analizi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 05.09.2014 - 10.02.2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 04.07.2014 - 04.10.2014

TR81 Düzey 2 Bölgesi Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün GirdiÇıktı Modeli ile Analizi Proje Sahibi Batı Karadeniz Kalkıma Ajansı

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.10.2013 - 12.02.2014

ZONGULDAK TAN GÖÇÜN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİRLER

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.10.2013 - 10.04.2014

T C Sayıştay Başkanlığı Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılım Projesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2010 - 01.04.2013

Ödüller (10)

9. Ünal Aysal Doktora Tez Ödülü

Tarih: 2013
(İktisadi Araştırmalar Vakfı)
(Sivil Toplum Kuruluşu)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2011
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2011
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2010
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2010
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2009
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)

13. Ulusal Finans Sempozyumu En İyi 2. Bildiri Ödülü

Tarih: 2009
(FİNANS BİLİM PLATFORMU VE İŞ BANKASI)
(Sivil Toplum Kuruluşu)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2008
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)

Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2008
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖLÜĞÜ)
(Üniversite)

3. Ünal Aysal Yüksek Lisans Tez Ödülü

Tarih: 2007
(İktisadi Araştırmalar Vakfı)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler

Eriş YMM Ltd.Şti.

2007-2008

Mali Analist

None