ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

FATİH KAYAALP

e-Posta:

f.kayaalp

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Temel Eğitim

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Sosyal Bilgiler Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/01/2016 - Bitiş Tarihi 30/01/2020

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 16/09/2002 - Bitiş Tarihi 11/06/2006

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ / SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 23/08/2011 - Bitiş Tarihi 04/01/2016

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

Uluslararası Makaleler (11)

The Role of Writing-to-Learn Method in Teaching About Natural Disasters and Environmental Issues: A Mixed Methods Study

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY) Journal

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 346- KAYAALP FATİH

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2618-589X doi:10.29329/tayjournal.2022.510.09

Website

The Effect of Digital Material Preparation Training on Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence of Pre-service Social Studies Teachers

Journal of Theoretical Educational Science

Tarih: 7/2022 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 475- KAYAALP FATİH, GÖKBULUT BAYRAM, MERAL ELİF, BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1308-1659 doi:10.30831/akukeg.1061527

Website

The Role of Argumentative Writing in Teaching Controversial Issues:A Mixed Methods Research

International Journal of Contemporary Educational Research

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 143- MERAL ELİF, KAYAALP FATİH, BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-3868 doi:10.33200/ijcer.1033411

Website

An Analysis of the Effect of Writing-to-Learn Activities Regarding Students’ Academic Achievement and Self-Regulation Skills in Writing

Participatory Educational Research (PER)

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 323- KAYAALP FATİH, MERAL ELİF, BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-6123 doi:10.17275/per.22.18.9.1

Website

I Wrote, I Was Evaluated, and I Learned an Alternative Teaching Process in Distance Education: Writing-to-Learn

Psycho-Educational Research Reviews

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 96- KAYAALP FATİH, MERAL ELİF, BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Endeks:Journals Indexed İn Eric ISSN:2634-7172 doi:10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.07

Website

Reconsidering the citizenship education in Turkey: Is citizenship education possible in preschools?

International Journal of Curriculum and Instruction

Tarih: 9/2021 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 2039- KAYAALP FATİH

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:.

Website

Current Global Issues from the Perspective of Prospective Teachers: How are they illustrated in cartoons?

Pegem Journal of Education and Instruction

Tarih: 7/2021 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 1- KAYAALP FATİH, BAŞCI NAMLI ZEYNEP, MERAL ELİF

Endeks:Journals Indexed İn Eric ISSN:2146-0655 doi:10.14527/pegegog.2021.00

Website

The effect of argumentation-based teaching on developing argument skills of prospective teachers, and on their willingness to debate

International Journal of Curriculum and Instruction

Tarih: 1/2021 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 1039- MERAL ELİF, BAŞÇI NAMLI ZEYNEP, KAYAALP FATİH

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1562-0506

Website

(Do) spoken words fly and written words remain (?): An analysis on the impacts of using writing-to-learn activities in the social studies class on cognitive learning, and students’ views

International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 9/2020 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 1242- KAYAALP FATİH, ŞİMŞEK UFUK

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047 doi:10.35826/ijoecc.232

Website

A search for a method to improve critical thinking skills in social studies teaching: Writing-to-learn

Review of International Geographical Education Online

Tarih: 8/2020 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 400- KAYAALP FATİH,MERAL ELİF,ŞİMŞEK UFUK,ŞAHİN İBRAHİM FEVZİ

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-0353 doi:10.33403/rigeo.719222

Website

Prospective social studies teachers’ perceptions on the concept of ”citizen(ship)”

International Journal of Eurasia Social Sciences

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 2051- KAYAALP FATİH,KARAMEŞE ESMA NUR,KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-1961

Website

Ulusal Makaleler (4)

Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Bir Öğretim Süreci: Dijital Öykülerle Öğreniyorum

Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2023 BAŞCI NAMLI ZEYNEP, KAYAALP FATİH, MERAL ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-0085

Website

Kavram Öğretimi Sürecine Öğrenme Amaçlı Yazmayı Eklemlemek: Bir Müdahaleli Karma Desen Araştırması

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 3 Cilt: 24 Sayfa: 499- BAŞCI NAMLI ZEYNEP, MERAL ELİF, KAYAALP FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7758 doi:10.17556/erziefd.1106345

Website

Sosyal Bilgiler Okuryazarlığı Kavramına Yüklenen Anlamların Zihin Haritalarına Yansımaları

Journal of Computer and Education Research

Tarih: 12/2021 Sayı: 18 Cilt: 9 Sayfa: 869- BAŞCI NAMLI ZEYNEP, KAYAALP FATİH, MERAL ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2896 doi:10.18009/jcer.975421

Website

Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi kapsamında hazırlanan “Vatandaşlık” konulu lisansüstü tezlerdeki eğilimler

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 744- KAYAALP FATİH, KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037 doi:10.29299/kefad.2020.21.01.020

Website

Uluslararası Bildiriler (13)

Yazı Deyip Geçme!Sosyal Bilgiler Öğretiminde Farklı Bir Öğrenme Aracı: Öğrenme Amaçlı Yazma

(Özet bildiri)

10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2022) 2022-06-09 2022-06-11 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH, MERAL ELİF, BAŞCI NAMLI ZEYNEP Basım Tarihi : 09.06.2022

Website

Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Karar Verme Becerisini Geliştirmede “Argumantative Yazmanın” Etkisi

(Özet bildiri)

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2021) 2021-11-12 2021-11-14 Sözlü Sunum BAŞCI NAMLI ZEYNEP, MERAL ELİF, KAYAALP FATİH Basım Tarihi : 14.11.2021

Website

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Sosyal Bilgiler Dersine Entegrasyonu: Örnek Bir Materyal Tasarımı

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2021) 2021-10-14 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH, ÖZDEMİR MUZAFFER, GÖKBULUT BAYRAM, ÖNLEN MAKSUT Sayfa:115- Basım Tarihi : 14.10.2021

Website

Dijital Öykülerin Öğrencilerin Empatik Eğilimleri Ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi

(Tam metin bildiri)

5.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2021-05-21 Sözlü Sunum BAŞÇI NAMLI ZEYNEP, ALTINSOY YASEMİN, MERAL ELİF, KAYAALP FATİH Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:530- Basım Tarihi : 25.05.2021

Website

Sosyal Bilgiler Dersinde Yazının Etkili Kullanımına Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Etkinlik Örnekleriyle Öğrenme Amaçlı Yazma

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2020-10-15 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:126- ISBN:978-605-68062-9-2 Basım Tarihi : 15.10.2020

Website

Vatandaşlık Eğitiminde Acaba Ne Değişti? Yurt Bilgisi Ders Kitaplarından Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Uzanan Vatandaşlık Görünümü

(Özet bildiri)

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2) 2019-10-24 2019-10-26 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH, ŞİMŞEK UFUK Sayfa:52- Basım Tarihi : 24.10.2019

Website

Searching a Method for Developing Critical Thinking Skills in Social Studies Education: Writing for Learning

(Özet bildiri)

8th International Symposıum on Social Studies Education 2019-11-07 Sözlü Sunum ŞİMŞEK UFUK, KAYAALP FATİH Basım Tarihi : 07.10.2019

Visually Impaired Secondary School Students’ Needs for Social Studies Lesson’s Learning Areas of Students, People and Places

(Özet bildiri)

28th International Conference on Educational Sciences 2019-04-25 Sözlü Sunum ŞİMŞEK UFUK, COŞKUN MEHMET KADİR, KAYAALP FATİH, AKDAĞ SİNAN Sayfa:923- Basım Tarihi : 25.04.2019

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Sosyal Bilgiler Dersi Üzerinden İdeal Vatandaş Arayışları”: 1923-1950 Dönemi Ders Kitapları Üzerine Bir Çalışma

(Özet bildiri)

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 2018-10-11 Sözlü Sunum ŞİMŞEK UFUK, KAYAALP FATİH, COŞKUN MEHMET KADİR Sayfa:379- Basım Tarihi : 11.10.2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Ait Eğitim İnançlarının Sosyal Bilgilerin Doğası Üzerindeki Görünümü

(Özet bildiri)

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 2018-10-11 2018-10-13 Sözlü Sunum ŞAHİN İBRAHİM FEVZİ,ŞİMŞEK UFUK,MERAL ELİF,KAYAALP FATİH Sayfa:351- ISBN:978-605-688-86-0-1 Basım Tarihi : 11.10.2018

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaş(lık) Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi 2018-04-04 2018-04-07 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH,KARAMEŞE ESMA NUR,KARADENİZ OĞUZHAN ISBN:978-605-68062-3-0 Basım Tarihi : 04.06.2018

Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi 2018-04-04 2018-04-07 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KARAMEŞE ESMA NUR,KAYAALP FATİH ISBN:978-605-68062-3-0978-605-68062-3-0 Basım Tarihi : 04.06.2018

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İçerisinde Yer Alan Milli Değerler Ve Kavramlara Muharip Gazilerin Gözüyle Bir Bakış

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 2018-04-05 2018-04-06 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KAYAALP FATİH Basım Tarihi : 01.04.2018

Kitaplar (4)

Kuramdan Uygulamaya Geleneksel Çocuk Oyunları ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Oyun Dağarcığı Geliştirme Kaynak ve Yöntemleri Editör: Zekerya AKKUŞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::17 34 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-6357-90-7 Tarih: 2023

Bilim Dünyasında Eğitim II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Emile Durkheim ve Eğitim Editör: Doç .Dr. Erol KOÇOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::115 130 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-8044-88-1 Tarih: 2022

Yenilikçi Yaklaşımlarla 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 21. Yüzyıl Becerileri Eğitiminde Öğrenme Amaçlı Yazma Pedagojisi Editör: Mehmet ŞENTÜRK, Ufuk ŞİMŞEK, Yavuz TOPKAYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::101 119 Yayınevi:: Vizetek Yayıncılık ISBN: 978-625-8499-47-6 Tarih: 2022

Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazma Editör: Suat POLAT, Bülent AKSOY Basım Sayısı::(1) Sayfa::47 69 Yayınevi:: PEGEM Akademi ve Yayınevi ISBN: ISBN 978-625-7676-59-5 Tarih: 2021

Projeler (1)

Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Ders Başarısını Etkileyen Okul ve Öğrenci Düzeyine İlişkin Bazı Değişkenlerin İncelenmesi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Türü : (-Tübitak 1003)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-07-01

Bitiş Tarihi : 2022-02-11

Üniversite Dışı Deneyimler

Erzurum/Palandöken/ Haşim İşcan Orta Okulu

2013-0

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Erzurum/Pasinler/ İbrahim Hakkı Orta Okulu

2012-0

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Erzurum/Pasinler/ İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu

2010-0

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ardahan /Göle/75.Yıl İMKB YİBO(İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı İlköğretim Bölge Okulu)

2008-0

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmeni