PROFESÖR DR.

İsim:

ERTUĞRUL YILDIRIM

e-Posta:

ertugruly

Telefon:

03722911368

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Uluslararası İktisat', 'Uluslararası Ticaret']

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Uluslararası Politik İktisat

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 02/09/1996 - Bitiş Tarihi 27/09/2000

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/01/1970 - Bitiş Tarihi 02/08/2005

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 29/08/2005 - Bitiş Tarihi 01/07/2011

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

Yönetilen Tezler - Doktora

Dışa açıklık, kurumsallaşma ve ekonomik performans ilişkisi: İşgücü ve sermaye maliyeti odağında ampirik bir analiz

İLHAN KESKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Sağlık Hizmetleri Piyasasında Hastane Tercihi

HAKAN YILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Küreselleşme, demokrasi ve ekonomik performans: Kulüp yakınsama analizine göre sınıflanmış ülkeler üzerine ampirik analiz

NESLİHAN URSAVAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Portföy Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği

BERKAY YÜNEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Ar-Ge Harcamalarının Şirket Performansına Etkisi: TR81 Bölgesinden Kanıtlar

MİHRİBAN KESİKOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Konut talebinin belirleyicileri: Türkiye için ARDL sınır testi ve granger nedensellik testi kanıtları

VAHİDE BÜŞRA KALYONCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Çevre ekonomi ilişkisine farklı bir bakış: Küresel rekabet gücü, ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu

MURAT YAZICI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (24)

KURUMSAL KALİTE VE DIŞA AÇIKLIK EKONOMİK BÜYÜMEYİ NASIL ETKİLER? SERMAYE VE İŞGÜCÜ MALİYETLERİ IŞIĞINDA GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ KANITLARI

İktisat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2021 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 146- KESKİN İLHAN, YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:Econlit ISSN:2636-8307 doi:10.29228/JORE.8

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: 13 Sayfa: 1011- KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ RİSKİNİN TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK DENGELERİNE ETKİSİ

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 55- URSAVAŞ NESLİHAN,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-3064

Website

The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in the USA: A Non-Linear ARDL Bounds Test Approach

Energy and Power Engineering

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 170- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1947-3818 doi:10.4236/epe.2017.93013

Website

ENERJİ FİYAT ŞOKLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ BIST ÖRNEĞİNDE ASİMETRİK NEDENSELLİK VE ETKİ TEPKİ ANALİZİ KANITLARI

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: Özel Sayı Cilt: 12 Sayfa: 187- YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22434

Website

TÜRKİYE DE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: Özel Sayı Cilt: 12 Sayfa: 12- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22420

Website

İhracata dayalı büyüme illüzyon mu Simetrik ve asimetrik nedensellik testlerinden kanıtlar

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 7/2015 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 21- YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9832

Website

Environmental Kuznets curve in the MINT countries Evidence of long run panel causality test

The International Journal of Economic and Social Research

Tarih: None/2015 Sayı: 11 Cilt: 11 Sayfa: 175- ÖZTÜRK ZAFER,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1306-2174

Website

Energy use CO2 emission and foreign direct investment Is there any inconsistence between causal relations

Frontiers in Energy

Tarih: 9/2014 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 269- YILDIRIM ERTUĞRUL Atıf Sayısı: 1

Endeks:Scopus ISSN:2095-1701 doi:10.1007/s11708-014-0326-6

Website

3RD CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH (CY-ICER 2014)

Tarih: 8/2014 Sayı: 143 Cilt: None Sayfa: 1020- Yildirim Ertugrul,Ozturk Zafer Atıf Sayısı: 2

Endeks:Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.547

Website

3RD CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH (CY-ICER 2014)

Tarih: 8/2014 Sayı: 143 Cilt: None Sayfa: 1064- Kesikoglu Ferdi,Yildirtm Ertugrul

Endeks:Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.556

Website

Energy consumption and economic growth in the next 11 countries The bootstrapped autoregressive metric causality approach

Energy Economics

Tarih: 7/2014 Sayı: None Cilt: 44 Sayfa: 14- YILDIRIM ERTUĞRUL,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,ASLAN ALPER

Endeks:SSCI ISSN:01409883 doi:10.1016/j.eneco.2014.03.010

Website

ENERGY CONSUMPTION AND GDP IN ASEAN COUNTRIES BOOTSTRAP CORRECTED PANEL AND TIME SERIES CAUSALITY TESTS

The Singapore Economic Review

Tarih: 6/2014 Sayı: 02 Cilt: 59 Sayfa: 1- YILDIRIM ERTUĞRUL,ASLAN ALPER,ÖZTÜRK İLHAN Atıf Sayısı: 6

Endeks:SSCI ISSN:0217-5908 doi:10.1142/S0217590814500106

Website

The Effects of Unemployment Income and Education on Crime Evidence from Individual Data

International Journal of Economic Perspectives

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 1- Rıfat Yıldız, Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

Endeks:Econlit ISSN:None

Website

Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi İçin Panel Var Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 15- KESİKOĞLU FERDİ,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇEŞTEPE HAMZA Atıf Sayısı: 3

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Toda Yamamoto Yaklaşımından Nedensellik Kanıtları

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 27 Cilt: None Sayfa: 1- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAYAR MELİKE

Endeks:Econlit ISSN:1302-9975

Website

Energy consumption and economic growth nexus for 17 highly developed OECD countries further evidence based on bootstrap corrected causality tests

Energy Policy

Tarih: 12/2012 Sayı: 51 Cilt: 51 Sayfa: 985- YILDIRIM ERTUĞRUL,ASLAN ALPER Atıf Sayısı: 22

Endeks:SSCI ISSN:None doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.09.018

Website

İthalat İhracat Döviz Kuru Bağımlılığı Bootstrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması

Ege Akademik Bakış

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 137- YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ Atıf Sayısı: 9

Endeks:Econlit ISSN:None

Website

Energy consumption and economic growth in the USA evidence from renewable energy

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Tarih: 1/2012 Sayı: 9 Cilt: 16 Sayfa: 6770- YILDIRIM ERTUĞRUL,SARAÇ ŞENAY,ASLAN ALPER Atıf Sayısı: 39

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.004

Website

İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi Türkiye İmalat Sanayi Örneği

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 147- Nisfet Uzay, Mustafa Demir, Ertuğrul Yıldırım Atıf Sayısı: 3

Endeks:Econlit ISSN:None

Website

Ar Ge Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 32 Sayfa: 165- Ertuğrul Yıldırım, Ferdi Kesikoğlu Atıf Sayısı: 5

Endeks:Econlit ISSN:None

Website

Coal consumption and industrial production nexus in USA Cointegration with two unknown structural breaks and causality approaches

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Tarih: None/2012 Sayı: 8 Cilt: 16 Sayfa: 6123- YILDIRIM ERTUĞRUL,ASLAN ALPER,ÖZTÜRK İLHAN Atıf Sayısı: 12

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.07.002

Website

Suçun Ekonomik Belirleyicileri Kayseri Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 2 Cilt: 36 Sayfa: 15- Rıfat Yıldız, Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

Endeks:Econlit ISSN:None

Website

AB Türkiye Gümrük Birliği nin Türkiye nin Rekabet Ortamı Üzerine Etkisi

İktisat İşletme ve Finans

Tarih: 1/2006 Sayı: 243 Cilt: 243 Sayfa: 67- Hasan Vergil, Ertuğrul Yıldırım Atıf Sayısı: 1

Endeks:Econlit ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (4)

TÜRKİYE’DE SAĞLIĞIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 81 İL DÜZEYİNDE PANEL GMM KANITLARI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 28 Sayfa: 175- ÇEŞTEPE HAMZA, YILDIRIM ERTUĞRUL, Yıldız Hakan

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832 doi:https://doi.org/10.18092/ulikidince.718228

Website

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiyexye İlişkin Ampirik Kanıtlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 1- ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,Özbek Zehra

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

Website

Gümrük Birliği nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Konulu Literatüre Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 28 Cilt: 28 Sayfa: 141- YILDIRIM ERTUĞRUL,Dura Cihan Atıf Sayısı: 7

AB Türkiye Gümrük Birliği nin Türkiye nin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 26 Cilt: 26 Sayfa: 1- VERGİL HASAN,YILDIRIM ERTUĞRUL Atıf Sayısı: 17

Uluslararası Bildiriler (18)

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN, KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VE PORTFÖY YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

(Özet bildiri)

6. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 2022-08-29 Sözlü Sunum YÜNEL BERKAY, YILDIRIM ERTUĞRUL Sayfa:90- ISBN:978-625-8213-45-4 Basım Tarihi : 21.09.2022

Website

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1998q1-2016q)

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 2017-04-17 2017-04-20 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZBEK ZEHRA ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 25.10.2017

TİCARİ VE FİNANSAL AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1998Q1-2016Q2)

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 2017-04-17 2017-04-20 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,Özbek Zehra Sayfa:47- ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 14.10.2017

Website

TÜRKİYE’DE BEKLENTİLER, PARA ARZI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 2017-04-17 2017-04-20 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL Sayfa:101- ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 14.10.2017

Website

KONUT TALEBİNİN FAİZE DUYARLILIĞI: ASİMETRİK ARDL MODEL TAHMİNİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,Kalyoncu VAhide Büşra Sayfa:169- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN KURUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,URSAVAŞ NESLİHAN Sayfa:137- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Üzerine Bir Nedensellik Analizi

(Özet bildiri)

International Conference onEconomics, Finance andManagement 2017-04-13 2017-04-15 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,URSAVAŞ NESLİHAN Sayfa:3- ISBN:978-605-4827-43-5 Basım Tarihi : 19.07.2017

Website

İmalat ve İnşaat Sektörleri Üretiminin Enerji Fiyatlarına Duyarlılığı Nedensellik Analizinden Karşılaştırmalı Kanıtlar

(Tam metin bildiri)

1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences 2016-05-19 2016-05-22 URSAVAŞ NESLİHAN,YILDIRIM ERTUĞRUL Sayfa:1776- ISBN:978-605-9654-52-4 Basım Tarihi : 01.06.2016

Website

Oil Price Industrial Production Nexus in Turkey

(Tam metin bildiri)

19. EBES Conference 2016-05-26 2016-05-28 YILDIRIM ERTUĞRUL,URSAVAŞ NESLİHAN Cilt: 1 Sayfa:208- Basım Tarihi : 25.05.2016

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisi Panel Veri Analizi 2000 2012

(Tam metin bildiri)

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 2015-08-25 2015-08-30 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,Gülen Aysun Sayfa:967- Basım Tarihi : 01.12.2015

Website

The Impact of Trade Liberalization on the Export of MENACountries to OECD Trade Partners

(Tam metin bildiri)

2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT andTOURISM ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAHTİYAR BERSU Cilt: 23 Sayfa:1440- Basım Tarihi : 02.03.2015

Website

Karadeniz Ülkelerinde Enerji Arz Güvenliği

(Tam metin bildiri)

I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyum YILDIRIM ERTUĞRUL,KARAKOÇ NESLİHAN Sayfa:438- ISBN:978-975-92847-8-7 Basım Tarihi : 26.02.2015

Website

Expectations Oil Prices and ISE 100 Index Evidence from Causality and Impulse Response Function

(Özet bildiri)

International Conference on Social Sciences and Humanities 2016-05-13 2016-05-15 YILDIRIM ERTUĞRUL

The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries Evidence from Bootstrap corrected panel causality test

(Tam metin bildiri)

the Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 2013-10-26 2013-10-28 Ferdi Kesikoğlu, Ertuğrul Yıldırım

Oil price and industrial production in G7 countries Evidence from the asymmetric and non asymmetric causality tests

(Tam metin bildiri)

the Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 2013-10-26 2011-10-28 Zafer Öztürk, Ertuğrul Yıldırım

İşsizlik Suç İlişkisi Kayseri İli Örneğinde Makro ve Mikro Verilerden Kanıtlar

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Emek Piyasaları ve İstihdam 2011-09-15 2011-09-17 Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

A reexaminatıon of causal nexus between economic growth and renewable energy consumption for US further evidence from bootstrap corrected causality test

(Tam metin bildiri)

The Third International Symposium on Sustainable Development 2012-05-31 2012-06-01 Şenay Saraç, Ertuğrul Yıldırım Cilt: 5 Sayfa:9-

Ulusal Bildiriler (1)

Kayseri İli Örneğinde Sosyo Ekonomik Faktörlerin Suça Etkisi

(Tam metin bildiri)

Suç Önleme Sempozyumu 2011-10-07 2011-10-08 Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

İdari Görevler

Müdür

19-07-2022 / 13-12-2023

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Müdür

19-07-2019 / 19-07-2022

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Müdür

19-07-2016 / 19-07-2019

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Kitaplar (9)

İktisadi - İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İHRACAT KOMPLEKSİTESİNE DAYALI BÜYÜME MODELİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ DENEMESİ Editör: Mete Mustafa, Erhan Akardeniz Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 144 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-555-9 Tarih: 2022

Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Demokrasi Düzeyi, Küreselleşmenin Ekonomik Performansa Etkisini Değiştirir mi? Kulüp Yakınsama Analizine Göre Sınıflanmış Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz Editör: Karabulut Şahin Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 236 Yayınevi:: EKİN Basım Yayın Dağıtım ISBN: 978-625-8117-39-4 Tarih: 2022

Prof. Dr. Cihan Dura’ya Armağan 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisinin Konjonktür Hareketleri Editör: Atik Hayriye Basım Sayısı::(2) Sayfa::549 580 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-133-485-1 Tarih: 2021

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’xxnin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Globalization Instutions and Socio-Economic Performance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Globalization and the Impact of Globalization on Institutions: A Conceptual Approach Editör: Ertuğrul Yıldırım / Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 40 Yayınevi:: Peter Lang GmbH ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Soru-Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(6) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-975-8969-73-0 Tarih: 2017

Soru Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(5) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-975-8969-73-0 Tarih: 2014

2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 2000 Basım Sayısı::(1) Sayfa::563 591 Yayınevi:: Nobel Yayıncılık ISBN: 978-605-133-485-1 Tarih: 2013

Soru Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(4) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-975-8969-73-0 Tarih: 2013

Projeler (1)

Doktora Araştırma Projesi

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ödüller (5)

En İyi Bildiri

Tarih: 2017
(INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2015
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2013
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Dış Ticaret Bilim Ödülü

Tarih: 2007
(Dış Ticaret Müsteşarlığı)
(Kamu)

Başarı Teşvik Ödülü

Tarih: 2007
(ERCİYES ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)