PROFESÖR DR.

İsim:

ERTUĞRUL YILDIRIM

e-Posta:

ertugruly

Telefon:

0 372 291 1368

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Uluslararası İktisat

Uluslararası Politik İktisat

Uluslararası Ticaret

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2011

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)

Tez Adı : Konjonktür dalgalarının uluslararası bağlantısı: Türkiye ve ticaret ortakları arasında konjonktür dalgalarının uyumu

Lisans

1996-2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

1950-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Gümrük Birliği ve rekabet: Türkiye uygulaması

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

DIŞA AÇIKLIK, KURUMSALLAŞMA VE EKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ: İŞGÜCÜ VE SERMAYE MALİYETİ ODAĞINDA AMPİRİK BİR ANALİZ

İLHAN KESKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Sağlık Hizmetleri Piyasasında Hastane Tercihi

HAKAN YILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Küreselleşme, demokrasi ve ekonomik performans: Kulüp yakınsama analizine göre sınıflanmış ülkeler üzerine ampirik analiz

NESLİHAN URSAVAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Doğrudan Yabancı yatırımların, kısa vadeli Sermeye Hareketlerinin, Portföy Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki etkisi Türkiye Örneği

BERKAY YÜNEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Konut talebinin belirleyicileri: Türkiye için ARDL sınır testi ve granger nedensellik testi kanıtları

VAHİDE BÜŞRA KALYONCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çevre ekonomi ilişkisine farklı bir bakış: Küresel rekabet gücü, ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu

MURAT YAZICI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (24)

KURUMSAL KALİTE VE DIŞA AÇIKLIK EKONOMİK BÜYÜMEYİ NASIL ETKİLER? SERMAYE VE İŞGÜCÜ MALİYETLERİ IŞIĞINDA GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ KANITLARI

İktisat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2021 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 146-171 KESKİN İLHAN, YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:Econlit ISSN:2636-8307 doi:10.29228/JORE.8

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-1026 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ RİSKİNİN TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK DENGELERİNE ETKİSİ

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 55-83 URSAVAŞ NESLİHAN,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-3064

Website

The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in the USA: A Non-Linear ARDL Bounds Test Approach

Energy and Power Engineering

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 170-186 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1947-3818 doi:10.4236/epe.2017.93013

ENERJİ FİYAT ŞOKLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ BIST ÖRNEĞİNDE ASİMETRİK NEDENSELLİK VE ETKİ TEPKİ ANALİZİ KANITLARI

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: Özel Sayı Cilt: 12 Sayfa: 187-200 YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22434

Website

TÜRKİYE DE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: Özel Sayı Cilt: 12 Sayfa: 12-26 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22420

Website

İhracata dayalı büyüme illüzyon mu Simetrik ve asimetrik nedensellik testlerinden kanıtlar

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 7/2015 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 21-40 YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9832

Environmental Kuznets curve in the MINT countries Evidence of long run panel causality test

The International Journal of Economic and Social Research

Sayı: 11 Cilt: 11 Sayfa: 175-184 ÖZTÜRK ZAFER,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1306-2174

Website

Energy use CO2 emission and foreign direct investment Is there any inconsistence between causal relations

Frontiers in Energy

Tarih: 9/2014 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 269-278 YILDIRIM ERTUĞRUL Atıf Sayısı: 1

Endeks:Scopus ISSN:2095-1701 doi:10.1007/s11708-014-0326-6

Website

Oil Price and Industrial Production in G7 Countries Evidence from the Asymmetric and Non asymmetric Causality Tests

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 8/2014 Cilt: 143 Sayfa: 1020-1024 YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZTÜRK ZAFER Atıf Sayısı: 2

Endeks:Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.547

Website

The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries Evidence from Bootstrap corrected Panel Causality Test

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 8/2014 Cilt: 143 Sayfa: 1064-1069 Kesikoğlu Ferdi, Yıldırım Ertuğrul

Endeks:Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.556

Website

Energy consumption and economic growth in the next 11 countries The bootstrapped autoregressive metric causality approach

Energy Economics

Tarih: 7/2014 Cilt: 44 Sayfa: 14-21 YILDIRIM ERTUĞRUL,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,ASLAN ALPER

Endeks:SSCI ISSN:01409883 doi:10.1016/j.eneco.2014.03.010

Website

ENERGY CONSUMPTION AND GDP IN ASEAN COUNTRIES BOOTSTRAP CORRECTED PANEL AND TIME SERIES CAUSALITY TESTS

The Singapore Economic Review

Tarih: 6/2014 Sayı: 02 Cilt: 59 Sayfa: 1-16 YILDIRIM ERTUĞRUL,ASLAN ALPER,ÖZTÜRK İLHAN Atıf Sayısı: 6

Endeks:SSCI ISSN:0217-5908 doi:10.1142/S0217590814500106

Website

The Effects of Unemployment Income and Education on Crime Evidence from Individual Data

International Journal of Economic Perspectives

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 1-15 Rıfat Yıldız, Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

Endeks:Econlit

Website

Cari Açığın Belirleyicileri 28 OECD Ülkesi İçin Panel Var Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 15-34 KESİKOĞLU FERDİ,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇEŞTEPE HAMZA Atıf Sayısı: 3

Endeks:EBSCO

Doğrudan Yabancı Yatırım Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Toda Yamamoto Yaklaşımından Nedensellik Kanıtları

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Sayı: 27 Sayfa: 1-37 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAYAR MELİKE

Endeks:Econlit ISSN:1302-9975

Energy consumption and economic growth nexus for 17 highly developed OECD countries further evidence based on bootstrap corrected causality tests

Energy Policy

Tarih: 12/2012 Sayı: 51 Cilt: 51 Sayfa: 985-993 YILDIRIM ERTUĞRUL,ASLAN ALPER Atıf Sayısı: 22

Endeks:SSCI doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.09.018

İthalat İhracat Döviz Kuru Bağımlılığı Bootstrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması

Ege Akademik Bakış

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 137-148 YILDIRIM ERTUĞRUL,KESİKOĞLU FERDİ Atıf Sayısı: 9

Endeks:Econlit

Energy consumption and economic growth in the USA evidence from renewable energy

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Tarih: 1/2012 Sayı: 9 Cilt: 16 Sayfa: 6770-6774 YILDIRIM ERTUĞRUL,SARAÇ ŞENAY,ASLAN ALPER Atıf Sayısı: 39

Endeks:SCI-Expanded doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.004

İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi Türkiye İmalat Sanayi Örneği

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 147-160 Nisfet Uzay, Mustafa Demir, Ertuğrul Yıldırım Atıf Sayısı: 3

Endeks:Econlit

Ar Ge Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 32 Sayfa: 165-180 Ertuğrul Yıldırım, Ferdi Kesikoğlu Atıf Sayısı: 5

Endeks:Econlit

Coal consumption and industrial production nexus in USA Cointegration with two unknown structural breaks and causality approaches

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Sayı: 8 Cilt: 16 Sayfa: 6123-6127 YILDIRIM ERTUĞRUL,ASLAN ALPER,ÖZTÜRK İLHAN Atıf Sayısı: 12

Endeks:SCI-Expanded doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.07.002

Suçun Ekonomik Belirleyicileri Kayseri Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 36 Sayfa: 15-31 Rıfat Yıldız, Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

Endeks:Econlit

AB Türkiye Gümrük Birliği nin Türkiye nin Rekabet Ortamı Üzerine Etkisi

İktisat İşletme ve Finans

Tarih: 1/2006 Sayı: 243 Cilt: 243 Sayfa: 67-80 Hasan Vergil, Ertuğrul Yıldırım Atıf Sayısı: 1

Endeks:Econlit

Ulusal Makaleler (4)

TÜRKİYE’DE SAĞLIĞIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 81 İL DÜZEYİNDE PANEL GMM KANITLARI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 28 Sayfa: 175-192 ÇEŞTEPE HAMZA, YILDIRIM ERTUĞRUL, Yıldız Hakan

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832 doi:https://doi.org/10.18092/ulikidince.718228

Website

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiyexye İlişkin Ampirik Kanıtlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 1-17 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,Özbek Zehra

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

Website

Gümrük Birliği nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Konulu Literatüre Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Sayı: 28 Cilt: 28 Sayfa: 141-177 YILDIRIM ERTUĞRUL,Dura Cihan Atıf Sayısı: 7

AB Türkiye Gümrük Birliği nin Türkiye nin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 26 Cilt: 26 Sayfa: 1-21 VERGİL HASAN,YILDIRIM ERTUĞRUL Atıf Sayısı: 17

Uluslararası Bildiriler (17)

Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1998q1-2016q)

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 17.04.2017 20.04.2017 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZBEK ZEHRA ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 25.10.2017

TİCARİ VE FİNANSAL AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1998Q1-2016Q2)

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 17.04.2017 20.04.2017 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,Özbek Zehra Sayfa:47-58 ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 14.10.2017

Website

TÜRKİYE’DE BEKLENTİLER, PARA ARZI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

(Tam metin bildiri)

International Congress on Afro - Eurasian Research II 17.04.2017 20.04.2017 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL Sayfa:101-106 ISBN:978-605-67620-1-7 Basım Tarihi : 14.10.2017

Website

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN KURUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,URSAVAŞ NESLİHAN Sayfa:137-137 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

KONUT TALEBİNİN FAİZE DUYARLILIĞI: ASİMETRİK ARDL MODEL TAHMİNİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,Kalyoncu VAhide Büşra Sayfa:169-169 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Üzerine Bir Nedensellik Analizi

(Özet bildiri)

International Conference onEconomics, Finance andManagement 13.04.2017 15.04.2017 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,URSAVAŞ NESLİHAN Sayfa:3-3 ISBN:978-605-4827-43-5 Basım Tarihi : 19.07.2017

Website

İmalat ve İnşaat Sektörleri Üretiminin Enerji Fiyatlarına Duyarlılığı Nedensellik Analizinden Karşılaştırmalı Kanıtlar

(Tam metin bildiri)

1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences 19.05.2016 22.05.2016 URSAVAŞ NESLİHAN,YILDIRIM ERTUĞRUL Sayfa:1776-1784 ISBN:978-605-9654-52-4 Basım Tarihi : 01.06.2016

Website

Oil Price Industrial Production Nexus in Turkey

(Tam metin bildiri)

19. EBES Conference 26.05.2016 28.05.2016 YILDIRIM ERTUĞRUL,URSAVAŞ NESLİHAN Cilt: 1 Sayfa:208-214 Basım Tarihi : 25.05.2016

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisi Panel Veri Analizi 2000 2012

(Tam metin bildiri)

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 25.08.2015 30.08.2015 ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,Gülen Aysun Sayfa:967-983 Basım Tarihi : 01.12.2015

Website

The Impact of Trade Liberalization on the Export of MENACountries to OECD Trade Partners

(Tam metin bildiri)

2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT andTOURISM ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAHTİYAR BERSU Cilt: 23 Sayfa:1440-1445 Basım Tarihi : 02.03.2015

Website

Karadeniz Ülkelerinde Enerji Arz Güvenliği

(Tam metin bildiri)

I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyum YILDIRIM ERTUĞRUL,KARAKOÇ NESLİHAN Sayfa:438-453 ISBN:978-975-92847-8-7 Basım Tarihi : 26.02.2015

Website

Expectations Oil Prices and ISE 100 Index Evidence from Causality and Impulse Response Function

(Özet bildiri)

International Conference on Social Sciences and Humanities 13.05.2016 15.05.2016 YILDIRIM ERTUĞRUL

The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries Evidence from Bootstrap corrected panel causality test

(Tam metin bildiri)

the Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 26.10.2013 28.10.2013 Ferdi Kesikoğlu, Ertuğrul Yıldırım

Oil price and industrial production in G7 countries Evidence from the asymmetric and non asymmetric causality tests

(Tam metin bildiri)

the Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 26.10.2013 28.10.2011 Zafer Öztürk, Ertuğrul Yıldırım

İşsizlik Suç İlişkisi Kayseri İli Örneğinde Makro ve Mikro Verilerden Kanıtlar

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Emek Piyasaları ve İstihdam 15.09.2011 17.09.2011 Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

A reexaminatıon of causal nexus between economic growth and renewable energy consumption for US further evidence from bootstrap corrected causality test

(Tam metin bildiri)

The Third International Symposium on Sustainable Development 31.05.2012 01.06.2012 Şenay Saraç, Ertuğrul Yıldırım Cilt: 5 Sayfa:9-15

Ulusal Bildiriler (1)

Kayseri İli Örneğinde Sosyo Ekonomik Faktörlerin Suça Etkisi

(Tam metin bildiri)

Suç Önleme Sempozyumu 07.10.2011 08.10.2011 Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım

Akademik Görevler

PROFESÖR

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

DOÇENT

2014-2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2011-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2011

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Enstitü Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Entegrasyon Teorileri ve AB

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI

(Yüksek Lisans)

Seminer

(Yüksek Lisans)

SEMİNER

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisat Tarihi

(Lisans)

İKTİSAT TARİHİ

(Lisans)

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

(Lisans)

Uluslararası İktisat Teorisi

(Lisans)

Uluslararası İktisat Politikası

(Lisans)

Uluslararası Politik Ekonomi

(Lisans)

Uluslararası Ekonomik Kurumlar ve Birleşmeler

(Lisans)

ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ

(Lisans)

Mikro İktisat

(Lisans)

Enerji Ekonomisi

(Lisans)

Ekonomik Entegrasyon

(Lisans)

ENERJİ EKONOMİSİ

(Lisans)

Avrupa Birliği ve Türkiye

(Lisans)

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

(Lisans)

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

(Lisans)

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Kitaplar (7)

Prof. Dr. Cihan Dura’ya Armağan 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisinin Konjonktür Hareketleri Editör: Atik Hayriye Basım Sayısı::(2) Sayfa::549 580 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-133-485-1 Tarih: 2021

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’xxnin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Globalization Instutions and Socio-Economic Performance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Globalization and the Impact of Globalization on Institutions: A Conceptual Approach Editör: Ertuğrul Yıldırım / Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 40 Yayınevi:: Peter Lang GmbH ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Soru-Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(6) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-975-8969-73-0 Tarih: 2017

Soru Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(5) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-975-8969-73-0 Tarih: 2014

2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 2000 Basım Sayısı::(1) Sayfa::563 591 Yayınevi:: Nobel Yayıncılık ISBN: 978-605-133-485-1 Tarih: 2013

Soru Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu

(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(4) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-975-8969-73-0 Tarih: 2013

Projeler (1)

Doktora Araştırma Projesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ödüller (5)

En İyi Bildiri

Tarih: 2017
(INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2015
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2013
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Dış Ticaret Bilim Ödülü

Tarih: 2007
(Dış Ticaret Müsteşarlığı)
(Kamu)

Başarı Teşvik Ödülü

Tarih: 2007
(ERCİYES ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler