ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

HASAN YÜCEL ERTEM

Email:

ertem

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Eğitim Psikolojisi

Eğitim Politikaları

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2015-2018

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (DR)

Yüksek Lisans

2013-2015

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (YL) (TEZLİ)

Lisans

2005-2011

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (9)

Examination of Turkey’s PISA 2018 reading literacy scores within student-level and school-level variables

Participatory Educational Research

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 248-264 ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ERIC, SCOPUS ISSN:2148-6123

Website

Does academic freedom make sense in Turkey? A content analysis study

Globalisation, Societies and Education

Tarih: 10/2020 ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:Australian Education Index ISSN:1476-7724 doi:10.1080/14767724.2020.1831906

Website

Velilerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerileri ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Academia Journal of Eucational Research

Tarih: 10/2020 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 65-80 ALTUNTAŞ BURCU,DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:Research Bib, ASOS ISSN:2619-9351

LIFE SATISFACTION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS STUDY

Route Education and Social Science Journal

Tarih: 9/2020 Sayı: 9 Cilt: 7 Sayfa: 310-319 ERTEM HASAN YÜCEL,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:SOBIAD, DRJI, OAJI, TEI, ISSN:2148-5518

Lisansüstü Eğitimde Yapı ve Süreç: Araştırma Üniversitelerinde Örgüt İklimi ve Lisansüstü Deneyimler

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 464-483 ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-5429 doi:10.17860/mersinefd.730007

Student Retention in Graduate Education in Turkey: Role of Organizational Factors on theDegree Completion in Graduate Education

Ege Eğitim Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 38-53 ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-4474 doi:10.12984/egeefd.603792

Website

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 39 Sayfa: 122-137 ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-302X

Website

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 35 Sayfa: 78-91 ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:EBSCO-Host, Emerging Science Citation Index (Web of Science), Scopus ISSN:1300-5340 doi:10.16986/HUJE.2018040670

Website

Role of Personal and Organizational Factors on Student Attrition From Graduate Education: A Mixed-Model Research

Journal of College Student Retention: Research, Theory Practice

Tarih: 10/2019 Sayfa: 152102511988139-None ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1521-0251 doi:10.1177/1521025119881391

Website

Ulusal Makaleler (4)

Student Retention in Turkish Higher Education through Lenses ofBio-Ecological Theory

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 296-310 ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-1659

Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Cilt: 20 Sayfa: 784-797 ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899 doi:10.17679/inuefd.480361

Website

Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 155-173 ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:ERIH Plus, EBSCO, TR Dizin ISSN:2147-1037

Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Öğretim Programı 2013 Hakkındaki Algıları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2016 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 95-120 ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0493 doi:10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182913

Website

Uluslararası Bildiriler (19)

A content analysis study: What Scopus tells about migration studies in Turkey?

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 03.09.2020 06.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Mapping Graduate Education in terms of Organizational Climate: A Multi-level Analysis with Demographic Variables and Institutional Performance Indicators

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 03.09.2020 06.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Thinking about Big Picture: Investigation of PISA 2018 Results Considering Student, Teacher, and Society Indicators

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 03.09.2020 06.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Opinions of Pedagogical Formation Students about Student Response System

(Özet bildiri)

IPCEDU 16.09.2020 19.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Multi-level Analysis on the Relationship between Information and Communication Technology and Reading Literacy: Digital Reflections from PISA 2018

(Özet bildiri)

VIIth International EurasianEducational Research Congress 10.09.2020 13.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Examination of PISA 2018 Reading Literacy in terms of Socio-Cultural Dynamics: A Multi-Level Analysis

(Özet bildiri)

IPCEDU 2020 16.09.2020 19.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Examination of System of Transition to High Schools in terms of Student, Class, and School Level Variables

(Özet bildiri)

VIIth International EurasianEducational Research Congress 10.09.2020 13.09.2020 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Website

Role of Organizational Factors on Student Attrition from Graduate Education in Turkey

(Tam metin bildiri)

AERA 2018 13.04.2018 17.04.2018 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Perceived Psychological Contract Breach by Research Assistants in METU

(Tam metin bildiri)

EERA ECER 2014 02.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Website

Relationship between school climate perceptions of parent and their involvement in schooling

(Tam metin bildiri)

AERA 2015 Annual Meeting 16.04.2015 20.04.2015 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Experience of being a future faculty development program research assistant at a large university in Turkey

(Tam metin bildiri)

AERA 2015 Annual Meeting 16.04.2015 20.04.2015 Sözlü Sunum GÖKALP GÖKÇE,ÇALIŞKAN ÖMER,ZAYİM KURTAY MERVE,ERTEM HASAN YÜCEL,KAYA KAŞIKCI SEVGİ

barriers to academic freedom: a bottom up approach through systematic review

(Özet bildiri)

ECER 2017 22.08.2017 25.08.2017 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE,KAYA KAŞIKCI SEVGİ

Website

how well school climate predicts parent involvement

(Özet bildiri)

ECER 2017 22.08.2017 25.08.2017 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Website

The Development of Organizational Climate Scale: What about Graduate Education?

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 04.09.2018 07.09.2018 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Student attrition from graduate education: different departments and different voices

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 04.09.2018 07.09.2018 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Knowledge production of inclusion and exclusion in education in Turkey: A content analysis of research on key concepts

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 04.09.2018 07.09.2018 Sözlü Sunum KAYA KAŞIKCI SEVGİ,ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Regional differences in satisfaction of international students in non-traditional destination

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 04.09.2018 07.09.2018 Sözlü Sunum oldaç yusuf ikbal,KONDAKÇI YAŞAR,ERTEM HASAN YÜCEL,ÇAPA AYDIN YEŞİM

uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri ve Türkiye’deki deneyimleri üzerine nitel bir çalışma

(Özet bildiri)

UEYK12 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum KONDAKÇI YAŞAR,oldaç yusuf ikbal,ERTEM HASAN YÜCEL

Website

What went wrong in technology integration policy of Turkey A review of research

(Özet bildiri)

ECER 2016 23.08.2016 26.08.2016 KONDAKÇI YAŞAR,KAYA KAŞIKCI SEVGİ,ERTEM HASAN YÜCEL

Website

Ulusal Bildiriler (11)

velilerin eğitim düzeyleri ile çocuklarının öğrenim kademesinin velilerin okul iklimi ve veli katılımı algısına etkisi

(Özet bildiri)

UEYK12 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Website

bölgesel eşitsizliklerin ekonomik temelleri: eğitime yansımalar

(Özet bildiri)

UEYK12 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,ENGİN DEMİR CENNET,GÖKALP GÖKÇE

Website

Öğretmen adaylarının kariyer planlaması: bir ihtiyaç analizi çalışması

(Özet bildiri)

UEYK12 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,ENGİN DEMİR CENNET,GÖKALP GÖKÇE

Website

Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

(Özet bildiri)

UEYK13 12.05.2018 14.05.2018 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE ISBN:978-605-4561-65-0

Website

Different Situations, Different Voices: Attributions of Student Attrition

(Tam metin bildiri)

IHEC 2018 11.10.2018 13.10.2018 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

lisansüstü öğrencilerin akademik destek ihtiyaçları

(Özet bildiri)

IHEC2017 12.10.2017 14.10.2017 Sözlü Sunum GÖKALP GÖKÇE,ERTEM HASAN YÜCEL,oldaç yusuf ikbal

Website

Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Öğretim Programı 2013 Hakkındaki Algıları Bir Durum Çalışması

(Tam metin bildiri)

8. ulusal eğitim yönetimi kongresi 07.11.2013 09.11.2013 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Sayıların Dili: Lisansüstü Eğitimden Okul Terki

(Özet bildiri)

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 05.05.2016 07.05.2016 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

A bridge for student retention in higher education system of turkey: glocalization through lenses of bio ecological theory

(Özet bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 02.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL

Website

Velilerin okul iklimi algısı ölçeğinin Türkçe ye uyum çalışmaso

(Özet bildiri)

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 07.05.2015 09.05.2015 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Fizik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğretim ProgramınıUygulama Yeterlikleri Üzerine Bir Durum Çalışması

(Tam metin bildiri)

1. ulusal fizik eğitimi kongresi 12.09.2013 14.09.2013 ERTEM HASAN YÜCEL

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013-2018

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013-2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulamaları II

(Lisans)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI II

(Lisans)

Yetişkin Eğitimi

(Lisans)

Türk Eğitim Tarihi

(Lisans)

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

(Lisans)

Sınıf Yönetimi

(Lisans)

Eğitimde proje Hazırlama

(Lisans)

Eğitim Sosyolojisi

(Lisans)

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Kitaplar (3)

Eğitim Yönetimi Araştırmaları

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Öğretmen Adaylarının Kariyer Planlaması bir ihtiyaç analizi çalışması Basım Sayısı::(1) Sayfa::221 232 Yayınevi:: Pegem ISBN: 978-605-241-155-1 Tarih: 2017

Egitim yönetimi arastırmaları

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Öğretmen Adaylarının Kariyer Planlaması:Bir İhtiyaç Analizi Çalışması Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Pegem Tarih: 2017

Eğitim Yönetimi Araştırmaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sayıların Dili: Lisansüstü Eğitimde Okul Terki Editör: Beycioğlu, Kadir Özer, Niyazi Koşar, Didem Şahin, İdris Basım Sayısı::(1) Sayfa::239 250 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-318-393-8 Tarih: 2016

Projeler (3)

ZBEÜ BAP 2020-19959079-01 - Universite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 02.02.2020

The role of personal and organizational factors on student attrition from graduate eduction: Do or die?

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 14.05.2018 - 31.12.2018

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye’xxyi Tercih Sebeplerinin Modellemesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 15.04.2015 - 15.04.2017

Üniversite Dışı Deneyimler

Başkale İMKB Çok Programlı Lisesi

2011-2013

Fizik Öğretmeni/Müdür Yardımcısı

None / Diğer