DOÇENT DR.

İsim:

HASAN YÜCEL ERTEM

e-Posta:

ertem

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Eğitim Bilimleri

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Yönetimi

None

Öğrenim Bilgileri

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 30/09/2015 - Bitiş Tarihi 27/09/2018
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 21/02/2013 - Bitiş Tarihi 15/06/2015
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/10/2005 - Bitiş Tarihi 11/02/2011
Lisans-Anadal

EĞİTİM FAKÜLTESİ / FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Öğretmenlerin Okul İklimi ve Mesleki İmaj Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü: Karadeniz Ereğli Örneği

REYHAN OFLAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Kademelerinde Gerçekleştirilen Okul Temelli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

ÖMER YAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Kaynaştırma Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunların Çözümünde Yönetici ve Öğretmen Görüşleri: Zonguldak Alaplı Örneği

FAZİLET YAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Öğretmen algılarına göre lider-üye etkileşimi ve okul yöneticilerinin çatışma yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi.

ERAY ERKAN ÇUFAOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin psikolojik sağlamlıkları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi

ARZU KALINCI DÜNYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Meslek liselerinin Covid-19 sürecindeki rolünün okul yöneticilerinin görüşlerine göre incelenmesi

MERAL ÖZDAĞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

Bibliometric Analysis of Research on the First-Year Experiences of University Students

Yükseköğretim Dergisi

Tarih: 6/2023 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 107- ERTEM HASAN YÜCEL, AYPAY AHMET

Endeks:ESCI, Wilson ISSN:2146-796X doi:10.2399/yod.23.1186245

Website

Bibliometric Analysis of Research on Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education

Higher Education Governance and Policy -Association for Higher Education Studies (YOCAD)

Tarih: 6/2023 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 49- ERTEM HASAN YÜCEL, AYPAY AHMET

Endeks:EBSCO ISSN:2717-8676 doi:10.55993/hegp.1315869

Website

Meslek Liselerinin Covid-19 Sürecindeki Rolünün Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Eğitim Yansımaları Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 85- ÖZDAĞ MERAL, ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:DOAJ ISSN:2587-0068

Website

A bibliometric review of research on student outcomes in higher education 1960-2020

University of Deusto-Tuning Journal for Higher Education

Tarih: 11/2022 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 27- AYPAY AHMET, ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ESCI, SCOPUS, ERIC ISSN:2340-8170 doi:10.18543/tjhe.2189

Website

Role of Personal and Organizational Factors on Student Attrition From Graduate Education: A Mixed-Model Research

Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice

Tarih: 2/2022 Sayı: 4 Cilt: 23 Sayfa: 903- ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:ERIC; SCOPUS ISSN:15414167 15210251 doi:10.1177/1521025119881391

Website

Bibliometric Review of Studies on Organizational and Administrative Dynamics in Higher Education

Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies

Tarih: 9/2021 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 77- ERTEM HASAN YÜCEL, AYPAY AHMET

Endeks:ICI, ISC, Crossref, ISSN:2717-1426 doi:10.52547/johepal.2.3.77

Website

THE ROLE OF TEACHER AUTONOMY AND SCHOOL CLIMATE ON GOAL ORIENTATIONS FOR TEACHING

Psycho-Educatonal Research Reviews

Tarih: 8/2021 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 203- ERTEM HASAN YÜCEL, ARSLAN ALİ, Özenir Üren Esra

Endeks:ERIC ISSN:2634-7172

Website

Does academic freedom make sense in Turkey? A content analysis study

Globalisation, Societies and Education

Tarih: 7/2021 Sayı: 5 Cilt: 19 Sayfa: 511- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ESCI, British Education Index, AEI, ERIC ISSN:1476-7724 doi:10.1080/14767724.2020.1831906

Website

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASS CLIMATE AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCHOOL

Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: None- ERTEM HASAN YÜCEL, ARSLAN ALİ, Aksoy Akbaş Serap, Ecer Emriye, Eryiğit Livanur

Endeks:ASOS ISSN:2602-3458

Website

Relationship of School Leadership with School Outcomes: A Meta-Analysis Study

International Education Studies

Tarih: 5/2021 Sayı: 5 Cilt: 14 Sayfa: 31- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ERIC ISSN:1913-9020 doi:10.5539/ies.v14n5p31

Website

EXAMINATION OF SYSTEM OF TRANSITION TO UPPER-SECONDARY SCHOOLS FROM LOWER-SECONDARY SCHOOLS IN TERMS OF STUDENT, CLASS, AND SCHOOL LEVEL VARIABLES

Problems of Education in the 21st Century

Tarih: 4/2021 Sayı: 2 Cilt: 79 Sayfa: 194- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ESCI (Web of Science-Clarivate Analytics), ERIC ISSN:2538-7111","1822-7864 doi:10.33225/pec/21.79.194

Website

Examination of Turkey’s PISA 2018 reading literacy scores within student-level and school-level variables

Participatory Educational Research

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 248- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ERIC, SCOPUS ISSN:2148-6123

Website

Student Retention in Turkish Higher Education through Lenses ofBio-Ecological Theory

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 296- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:ERIC ISSN:1308-1659 doi:10.30831/akukeg.576913

Website

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 35 Sayfa: 78- ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:EBSCO-Host, Emerging Science Citation Index (Web of Science), Scopus ISSN:1300-5340 doi:10.16986/HUJE.2018040670

Website

Ulusal Makaleler (11)

Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Algıları ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretim Ortamındaki Kuşaklararası İklim Üzerindeki Rolünün İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 83- EFE AYŞE KALO,DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:Index Copernicus International (ICI), ERIH Plus ISSN:2146-6297 doi:10.47615/issej.777625

Organizational Behaviours in the Schools: A Content Analysis Study/Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 3 Cilt: 22 Sayfa: 802- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7510 doi:10.17556/erziefd.668162

RELATION OF PISA 2018 RESULTS WITH THE VARIABLES OFSTUDENT, TEACHER, AND SOCIETY

Journal of Research in Education and Society

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 570- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:DRJI ISSN:2458-9624

Website

Velilerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerileri ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Academia Journal of Eucational Research

Tarih: 10/2020 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 65- ALTUNTAŞ BURCU,DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:Research Bib, ASOS ISSN:2619-9351

LIFE SATISFACTION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS STUDY

Route Education and Social Science Journal

Tarih: 9/2020 Sayı: 9 Cilt: 7 Sayfa: 310- ERTEM HASAN YÜCEL,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:SOBIAD, DRJI, OAJI, TEI, ISSN:2148-5518

Website

Lisansüstü Eğitimde Yapı ve Süreç: Araştırma Üniversitelerinde Örgüt İklimi ve Lisansüstü Deneyimler

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 464- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-5429 doi:10.17860/mersinefd.730007

Student Retention in Graduate Education in Turkey: Role of Organizational Factors on theDegree Completion in Graduate Education

Ege Eğitim Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 38- ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-4474 doi:10.12984/egeefd.603792

Website

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 39 Sayfa: 122- ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-302X

Website

Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Cilt: 20 Sayfa: 784- ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899 doi:10.17679/inuefd.480361

Website

Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 155- ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037

Website

Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Öğretim Programı 2013 Hakkındaki Algıları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2016 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 95- ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0493 doi:10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182913

Website

Uluslararası Bildiriler (34)

Bibliometric Analysis of Studies on Conflict Management in Educational Settings

(Tam metin bildiri)

6. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi 2022-11-24 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 24.11.2022

Website

Bibliometric Analysis of Studies on Transformational Leadership

(Tam metin bildiri)

6. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi 2022-11-24 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 24.11.2022

Website

TECHNOLOGY INTEGRATION IN EDUCATION: COMPARISON OF PERSPECTIVES OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS

(Tam metin bildiri)

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 2022-05-06 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 07.05.2022

Website

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON SCHOOL CLIMATE

(Tam metin bildiri)

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 2022-05-06 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 07.05.2022

Website

SCHOOL DROPOUT IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS OF STUDIES INDEXED IN SCOPUS DATABASE

(Tam metin bildiri)

CUKUROVA 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 2022-04-15 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 15.04.2022

Website

LEADERSHIP STUDIES IN COVID-19 AGE: WHAT PANDEMIC HAS BROUGHT ON LEADERSHIP RESEARCH FIELD?

(Tam metin bildiri)

CUKUROVA 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 2022-04-14 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 15.04.2022

Website

COMPARISON OF TEACHER MOTIVATIONS IN THE PRE-PANDEMIC PERIOD AND THE PANDEMIC PERIOD

(Tam metin bildiri)

ISPEC 9. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 2022-03-15 Sözlü Sunum Köfüncü Sercan, ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 16.03.2022

Website

TWENTY YEARS OF STUDIES ON PARENTAL INVOLVEMENT: A BIBLIOMETRIC REVIEW

(Tam metin bildiri)

ISPEC 8. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 2021-12-24 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 24.12.2021

Website

BIBLIOMETRIC REVIEW OF RESEARCH ON MIGRATION AND EDUCATION: IMPLICATIONS FOR MULTICULTURAL EDUCATION

(Tam metin bildiri)

ISPEC 8. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 2021-12-24 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 24.12.2021

Website

Mesleki Eğitimde Okul Mekanlarının Yeniden Yapılandırılması

(Özet bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 2021-11-05 Sözlü Sunum ÖZDAĞ MERAL, ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 05.11.2021

Website

Meslek Liselerinin Covid-19 Sürecindeki Rolünün Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 2021-11-05 Sözlü Sunum ÖZDAĞ MERAL, ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 05.11.2021

Website

A Bibliometric Review of Research on Student Outcomes in Higher Education

(Özet bildiri)

European Conference on Educational Research (European Educational Research Association) 2021-09-06 Sözlü Sunum AYPAY AHMET, ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 09.09.2021

Website

Comprehensive Science Mapping Analysis of Research on the First-Year Experiences of College Students in Higher Education

(Özet bildiri)

European Conference on Educational Research (European Educational Research Association) 2021-09-09 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL, AYPAY AHMET Basım Tarihi : 09.09.2021

Website

Multi-level Analysis on the Relationship between Information and Communication Technology and Reading Literacy: Digital Reflections from PISA 2018

(Tam metin bildiri)

VIIth International EurasianEducational Research Congress 2020-09-10 2020-09-13 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 06.10.2020

Examination of System of Transition to High Schools in terms of Student, Class, and School Level Variables

(Özet bildiri)

VIIth International EurasianEducational Research Congress 2020-09-10 2020-09-13 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 06.10.2020

Website

Mapping Graduate Education in terms of Organizational Climate: A Multi-level Analysis with Demographic Variables and Institutional Performance Indicators

(Tam metin bildiri)

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2020-09-03 2020-09-06 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 05.10.2020

A content analysis study: What Scopus tells about migration studies in Turkey?

(Tam metin bildiri)

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2020-09-03 2020-09-06 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 05.10.2020

Thinking about Big Picture: Investigation of PISA 2018 Results Considering Student, Teacher, and Society Indicators

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2020-09-03 2020-09-06 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 05.10.2020

Opinions of Pedagogical Formation Students about Student Response System

(Tam metin bildiri)

IPCEDU 2020-09-16 2020-09-19 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 19.09.2020

Examination of PISA 2018 Reading Literacy in terms of Socio-Cultural Dynamics: A Multi-Level Analysis

(Özet bildiri)

IPCEDU 2020 2020-09-16 2020-09-19 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 19.09.2020

A bridge for student retention in higher education system of turkey: glocalization through lenses of bio ecological theory

(Özet bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 2019-05-02 2019-05-04 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 12.05.2019

Website

Different Situations, Different Voices: Attributions of Student Attrition

(Özet bildiri)

IHEC 2018 2018-10-11 2018-10-13 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 11.10.2018

Knowledge production of inclusion and exclusion in education in Turkey: A content analysis of research on key concepts

(Özet bildiri)

ECER 2018 2018-09-04 2018-09-07 Sözlü Sunum KAYA KAŞIKCI SEVGİ,ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 04.09.2018

The Development of Organizational Climate Scale: What about Graduate Education?

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 2018-09-04 2018-09-07 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 04.09.2018

Student attrition from graduate education: different departments and different voices

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 2018-09-04 2018-09-07 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 04.09.2018

Regional differences in satisfaction of international students in non-traditional destination

(Tam metin bildiri)

ECER 2018 2018-09-04 2018-09-07 Sözlü Sunum oldaç yusuf ikbal,KONDAKÇI YAŞAR,ERTEM HASAN YÜCEL,ÇAPA AYDIN YEŞİM Basım Tarihi : 04.09.2018

Role of Organizational Factors on Student Attrition from Graduate Education in Turkey

(Özet bildiri)

AERA 2018 2018-04-13 2018-04-17 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 17.04.2018

Barriers to academic freedom: a bottom up approach through systematic review

(Özet bildiri)

ECER 2017 2017-08-22 2017-08-25 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE,KAYA KAŞIKCI SEVGİ Basım Tarihi : 25.08.2017

Website

How well school climate predicts parent involvement

(Özet bildiri)

ECER 2017 2017-08-22 2017-08-25 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 25.08.2017

Website

uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri ve Türkiye’deki deneyimleri üzerine nitel bir çalışma

(Özet bildiri)

UEYK12 2017-05-11 2017-05-13 Sözlü Sunum KONDAKÇI YAŞAR,oldaç yusuf ikbal,ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 11.05.2017

Website

What went wrong in technology integration policy of Turkey A review of research

(Özet bildiri)

ECER 2016 2016-08-23 2016-08-26 Sözlü Sunum KONDAKÇI YAŞAR,KAYA KAŞIKCI SEVGİ,ERTEM HASAN YÜCEL Basım Tarihi : 26.08.2016

Website

Relationship between school climate perceptions of parent and their involvement in schooling

(Özet bildiri)

AERA 2015 Annual Meeting 2015-04-16 2015-04-20 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 16.04.2015

Experience of being a future faculty development program research assistant at a large university in Turkey

(Tam metin bildiri)

AERA 2015 Annual Meeting 2015-04-16 2015-04-20 Sözlü Sunum GÖKALP GÖKÇE,ÇALIŞKAN ÖMER,ZAYİM KURTAY MERVE,ERTEM HASAN YÜCEL,KAYA KAŞIKCI SEVGİ Basım Tarihi : 16.04.2015

Perceived Psychological Contract Breach by Research Assistants in METU

(Tam metin bildiri)

EERA ECER 2014 2014-09-02 2014-09-05 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 02.09.2014

Website

Ulusal Bildiriler (10)

Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

(Özet bildiri)

UEYK13 2018-05-12 2018-05-14 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE ISBN:978-605-4561-65-0 Basım Tarihi : 21.05.2018

Website

Lisansüstü öğrencilerin akademik destek ihtiyaçları

(Özet bildiri)

IHEC2017 2017-10-12 2017-10-14 Sözlü Sunum GÖKALP GÖKÇE,ERTEM HASAN YÜCEL,oldaç yusuf ikbal Basım Tarihi : 12.10.2017

Website

Velilerin eğitim düzeyleri ile çocuklarının öğrenim kademesinin velilerin okul iklimi ve veli katılımı algısına etkisi

(Özet bildiri)

UEYK12 2017-05-11 2017-05-13 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 11.05.2017

Website

Bölgesel eşitsizliklerin ekonomik temelleri: eğitime yansımalar

(Özet bildiri)

UEYK12 2017-05-11 2017-05-13 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,ENGİN DEMİR CENNET,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 11.05.2017

Website

Öğretmen adaylarının kariyer planlaması: bir ihtiyaç analizi çalışması

(Özet bildiri)

UEYK12 2017-05-11 2017-05-13 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,ENGİN DEMİR CENNET,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 11.05.2017

Website

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki akademik ve sosyal yaşam doyumları

(Özet bildiri)

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 2016-05-12 Sözlü Sunum KONDAKÇI YAŞAR, ERTEM HASAN YÜCEL, oldaç yusuf ikbal Sayfa:389- Basım Tarihi : 12.05.2016

Website

Sayıların Dili: Lisansüstü Eğitimden Okul Terki

(Özet bildiri)

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 2016-05-05 2016-05-07 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 05.05.2016

Velilerin okul iklimi algısı ölçeğinin Türkçe ye uyum çalışmaso

(Özet bildiri)

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 2015-05-07 2015-05-09 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE Basım Tarihi : 07.05.2015

Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Öğretim Programı 2013 Hakkındaki Algıları Bir Durum Çalışması

(Tam metin bildiri)

8. ulusal eğitim yönetimi kongresi 2013-11-07 2013-11-09 Sözlü Sunum ERTEM HASAN YÜCEL,GÖKALP GÖKÇE

Fizik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğretim ProgramınıUygulama Yeterlikleri Üzerine Bir Durum Çalışması

(Tam metin bildiri)

1. ulusal fizik eğitimi kongresi 2013-09-12 2013-09-14 ERTEM HASAN YÜCEL

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

05-01-2022 / 05-01-2025

Eğitim Yönetimi

Kitaplar (11)

Sınıf Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öğretmen-Veli İletişiminin Yönetimi Editör: Sabri Çelik, Berru uUusoy Basım Sayısı::(1) Sayfa::225 244 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-625-7825-80-1 Tarih: 2022

Eğitime Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Politik Temelleri Editör: Zülfü Demirtaş, Nurdan Baysal, Tuba Aydın Güngör Basım Sayısı::(1) Sayfa::149 170 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-625-7825-84-9 Tarih: 2022

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Milli Eğitim Teşkilatı: Yapı ve İşleyiş Editör: Ahmet Aypay, Murat Özdemir Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 22 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-8325-59-1 Tarih: 2022

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Araştırma Problemi Belirleme ve Yapılandırma Editör: Hasan Tabak, Beyza Aksu Dünya, Fatih Şahin Basım Sayısı::(1) Sayfa::74 89 Yayınevi:: Pegem ISBN: 978-625-8325-59-1 Tarih: 2022

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Okulda İnsan Kaynağının Yönetimi Editör: Fatih Şahin, Hasan Tabak Basım Sayısı::(1) Sayfa::236 251 Yayınevi:: Pegem ISBN: 978-625-8044-41-6 Tarih: 2022

Yükseköğretimde 21. YY Becerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Liderlik ve Sorumluluk Editör: Aypay Ahmet Basım Sayısı::(1) Sayfa::249 264 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-417-264-9 Tarih: 2021

Yükseköğretimde 21. YY Becerileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik Editör: Aypay Ahmet Basım Sayısı::(1) Sayfa::233 248 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-417-264-9 Tarih: 2021

Eğitim Sosyolojisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul Editör: Mehmet Sağlam, Ejder Çelik Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Vizetek Yayıncılık ISBN: 978-625-8499-07-0 Tarih: 2021

2020 IPCEDU E-KİTAP

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Examination Of PISA 2018 Reading Literacy Scores in Terms Of Socio-Cultural Dynamics:A Multi-Level Analysis Basım Sayısı::(1) Sayfa::479 486 Yayınevi:: PEGEM ISBN: 978-625-7228-61-9 Tarih: 2020

Eğitim Yönetimi Araştırmaları

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Öğretmen Adaylarının Kariyer Planlaması bir ihtiyaç analizi çalışması Basım Sayısı::(1) Sayfa::221 232 Yayınevi:: Pegem ISBN: 978-605-241-155-1 Tarih: 2017

Eğitim Yönetimi Araştırmaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sayıların Dili: Lisansüstü Eğitimde Okul Terki Editör: Beycioğlu, Kadir Özer, Niyazi Koşar, Didem Şahin, İdris Basım Sayısı::(1) Sayfa::239 250 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-318-393-8 Tarih: 2016

Projeler (3)

ZBEÜ BAP 2020-19959079-01 - Universite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2020-02-02

Bitiş Tarihi : 2021-05-17

The role of personal and organizational factors on student attrition from graduate eduction: Do or die?

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-05-14

Bitiş Tarihi : 2018-12-31

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye’xxyi Tercih Sebeplerinin Modellemesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-04-15

Bitiş Tarihi : 2017-04-15

Üniversite Dışı Deneyimler

Başkale İMKB Çok Programlı Lisesi

2011-0

Fizik Öğretmeni/Müdür Yardımcısı

None